[haiku-i18n-se] Re: nykomling

  • From: "Jonas Sundström" <jonas@xxxxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 29 Nov 2009 18:57:33 +0100 CET

Victor Widell <victor@xxxxxxxxxx> wrote:
 ...
> Skicka gärna en lista över termer du har använt,
> så att jag kan fylla på vår terminologi.

För termen "Revert" valde jag "Återställ" istället
för "Återgå".

("Revert" är som ett fett "Undo" /all changes/ och
återställer, om det implementerats rätt, alla de 
inställningar man hade strax innan man började ändra.)

Jag tycker att kopplingen
  Återställ - hur det var innan

är enklare att greppa än kopplingen
  Återgå - (till) hur det var innan

När jag vill ångra mina ändringar är inte förflyttning/
rörelse (återgå) den första associationen i mitt huvud.

(Kanske att "Ångra ändringar" är ett fruktbart alternativ
i den här kontexten.)


En annan term som jag inte tycker känns helt bra är "Förval".
Där valde jag mellan "Standardvärden" och "Standardinställningar"
som jag tycker förmedlar sin innebörd på ett mer direkt sätt,
och utan att blanda in ordet "val", som känns lite motsägelse-
fullt i sammanhanget. ("Förval" är inte val, sett ur användar-
perspektiv.)

Standardvärden känns lite mycket -siffor- (numeriska värden)
så därför valde jag termen "Standardinställningar" för Mouse-
och Keyboard-panelerna.

("Rekommenderade inställningar" är ju snyggt, men kanske väl långt.)

/Jonas.


Other related posts: