[haiku-i18n-se] Re: nykomling

  • From: Jimmy Olsson <jolsson81@xxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 30 Nov 2009 05:54:30 +0100

windowsprogram +1

Den 30 november 2009 02.33 skrev Jonas Sundström <jonas@xxxxxxxxxxx>:

> Victor Widell <victor@xxxxxxxxxx> wrote:
> > On 29 nov 2009, at 18:57, Jonas Sundström wrote:
>  ...
> > > En annan term som jag inte tycker känns helt bra
> > > är "Förval". Där valde jag mellan "Standardvärden"
> > > och "Standardinställningar"
>  ...
> > Var det som översättning av ordet "default"?
>
> Ja.
>
> /Jonas.
>
>

Other related posts: