[haiku-i18n-se] Re: legend

  • From: "Jonas Sundström" <jonas@xxxxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 06 Jan 2010 17:20:03 +0100

Jimmy Olsson <Jimmy Olsson <jolsson81@xxxxxxxxx>> wrote:
> Den 4 januari 2010 20.04 skrev Jimmy Olsson <jolsson81@xxxxxxxxx>:
> > Den 4 januari 2010 19.17 skrev Victor Widell <victor@xxxxxxxxxx>:
 ...
> >> På engelska kallas de "legend". Finns det något bra ord
 ...
> >> http://userguide.haikuzone.net/translate.php?doc_id=29&l=sv_SE
> >>
> >
> > Teckentabell eller värdetabell?
> >
>
> eller Förklaringstabell.

Hilu,

Jag klampade in och ofuzzade några stycken och skrev ett förslag
till stycket om Legend baserat på "förklaring", kort och gott.

Jag tänkte att svenskan borde ha en motsvarande term, men efter att
ha tittat igenom tre högskoleprov (delen med diagram och tabeller)
så undrar jag om vi har det. De andra språken gav inga ledtrådar.
Inte ens tyskan, vilket jag förväntade mig skulle ge ett alternativ.

(Om det verkligen inte finns någon "riktig" term motsvarande Legend
skulle jag vilja slå ett slag för "Nyckel". Nyckel till /förståelse
av/ grafen/tabellen.)

/Jonas.

Other related posts: