[haiku-i18n-se] Re: legend

  • From: Jimmy Olsson <jolsson81@xxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 4 Jan 2010 20:04:48 +0100

Den 4 januari 2010 20.04 skrev Jimmy Olsson <jolsson81@xxxxxxxxx>:

>
>
> Den 4 januari 2010 19.17 skrev Victor Widell <victor@xxxxxxxxxx>:
>
> Under ett diagram finns ofta ett antal textlappar som visar var respektive
>> tårtbit i ett tårtdiagram eller stapel i ett stapeldiagram representerar.
>>
>> På engelska kallas de "legend". Finns det något bra ord på svenska? Kan
>> inte komma på något, och hittar inget på nätet.
>>
>> Finns i texten t.ex. här:
>> http://userguide.haikuzone.net/translate.php?doc_id=29&l=sv_SE
>>
>
> Teckentabell eller värdetabell?
>

eller Förklaringstabell.

Other related posts: