[haiku-i18n-se] Re: legend

  • From: Jimmy Olsson <jolsson81@xxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 4 Jan 2010 20:04:04 +0100

Den 4 januari 2010 19.17 skrev Victor Widell <victor@xxxxxxxxxx>:

> Under ett diagram finns ofta ett antal textlappar som visar var respektive
> tårtbit i ett tårtdiagram eller stapel i ett stapeldiagram representerar.
>
> På engelska kallas de "legend". Finns det något bra ord på svenska? Kan
> inte komma på något, och hittar inget på nätet.
>
> Finns i texten t.ex. här:
> http://userguide.haikuzone.net/translate.php?doc_id=29&l=sv_SE
>

Teckentabell eller värdetabell?

Other related posts: