[haiku-i18n-se] legend

  • From: Victor Widell <victor@xxxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 4 Jan 2010 19:17:16 +0100

Under ett diagram finns ofta ett antal textlappar som visar var respektive tårtbit i ett tårtdiagram eller stapel i ett stapeldiagram representerar.


På engelska kallas de "legend". Finns det något bra ord på svenska? Kan inte komma på något, och hittar inget på nätet.

Finns i texten t.ex. här:
http://userguide.haikuzone.net/translate.php?doc_id=29&l=sv_SE

Other related posts: