[haiku-i18n-se] Re: [haiku-i18n-se] Re: Hjälp till med finslipningen inför alfa 3

  • From: Patrik Gissberg <patrik@xxxxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 20 May 2011 14:15:50 +0200

Den 19 maj 2011 23:25 skrev Jonas Sundström:
> Skämt åsido. Demos eller Exempel.
Vi testar Exempelprogram.
>
> > Namnförslag för...
> >
> >  *   Tracker
> >  *   Deskbar
>
> Det går att förenkla till "Skrivbord" och "Meny", om man
> bortser från att Tracker är en hund. (Det är väl ett arv
> från MacOS, där samma komponent kallas Finder.)
>
> ("Spårhund" och "Skrivbordslist" är en rätt sugig kombo.)
Lika bra att avvakta med Deskbar och Tracker till efter r1a3.
> >  *   Mandelbrot
>
> Mandelbrot måste inte översättas, eftersom det är ett namn.
> På person (matematiker, tror jag) och på själva fraktaltypen.
Mandelbrot får förbli oöversatt.

Patrik

Other related posts: