[haiku-i18n-se] Re: [haiku-i18n-se] Re: Form på programnamn

  • From: Jorma Karvonen <karvonen.jorma@xxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 17 Mar 2011 16:17:05 +0200

2011/3/17, Patrik Gissberg <patrik@xxxxxxxxxxx>:
> Jonas Sundström skrev:
> Jorma Karvonen skrev:
>> På finska har jag ändrat ProcessController från ProsessiValvonta till
>> Prosessivalvonta, o.s.v.
>>
>>
> Vi kanske ska ta upp denna fråga i i18n e-postlistan. Vore bra om alla
> språk använder samma stil. Likaså om namnen skall vara bestämd eller
> obestämd form mm.
>
> // Patrim
>
Nej, det går absolut inte. Det här sådana sammansatta ord är inte
acceptabla i finska språket. De språkvårdorganisationer (kallas också
språkpoliser) som är följer spåkbruk i medier, kommer att reagera och
peka hur löjligt stavad de här camel ord är i finska språket. Lärare
kommer inte rekommendera Haiku för sina elever eftersom ord är
felstavad.

Ni kan rekommendera det här "policy" för alla språk, om ni vill, men
jag kommer att strunta i det i finska översättningar.

mvh, Jorma K.

Other related posts: