[haiku-i18n-se] Re: drill down

  • From: Victor Widell <victor@xxxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 16 Nov 2009 22:37:39 +0100


On 16 nov 2009, at 22:34, Jimmy Olsson wrote:


"gräva sig ner" låter ganska bra.

Tja. Låter lite brutalt. Jag föreställer mig grävskopor och stora män med spadar. Får väl duga i brist på annat.

eller "leta sig ner". beror på sammanhanget.


Tack! Jag tror det är det bästa uttrycket vi kan räkna med.

Other related posts: