[haiku-i18n-se] StyleEdit översatt

  • From: Victor Widell <victor@xxxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 9 Dec 2009 14:27:47 +0100

Jag har översatt sidan om StyleEdit:
http://userguide.haikuzone.net/translate.php?doc_id=53&l=sv_SE

Kontrollera och kommentara gärna om det är något ni tycker borde vara annorlunda.

Other related posts:

  • » [haiku-i18n-se] StyleEdit översatt - Victor Widell