[haiku-i18n-se] Riktlinjer vid översättning

  • From: Patrik Gissberg <patrik@xxxxxxxxxxx>
  • To: "haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx" <haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 25 May 2011 13:27:59 +0000

Tjoflöjt!

Jag ser att någon/några har påbörjat översättningen av User
Documentation vilket är kanon! För att få så jämt resultat som möjligt
så vill jag påminna om dom riktlinjer vi har satt upp:

- Använd svenska termer (exempelvis mikroprogramvara i stället för firmware)
- Översätt programnamn, filer och mappar (exempelvis FörstoringsGlas i
stället för Magnify)
- Använd ett ekelt och naturligt språk
- Undvik tekniska termer (skal i stället för Bash, Haiku i stället för system)
- Byt ut bilderna mot motsvarande på svenska
- Posta en länk hit för korrektur när en sida är färdigöversatt

Patrik

Other related posts:

  • » [haiku-i18n-se] Riktlinjer vid översättning - Patrik Gissberg