[haiku-i18n-se] Riktlinjer för översättningen

  • From: Victor Widell <victor@xxxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 14 Nov 2009 20:15:37 +0100

En första sammanställning av mina tankar om hur en bra översättning borde vara. Känn er fria att förbättra eller fylla i något jag missat. Annars skickar jag in det som en första revision.


Grundläggande

Dokumentationen innehåller HTML-formatering. Denna måste finnas kvar oförändrad, annars fungerar den inte. Om du inte känner dig säker på hur du känner igen och anpassar HTML-formaterad text, så läs på.Stil

Tonen på texterna ska i första hand vara professionell och korrekt. Undvik onödigt komplicerat språk om du kan uttrycka samma sak med enklare ord. Som riktlinje föreslår jag att man tittar på hur Microsoft skriver i liknande texter.

Tilltala inte läsaren som "du", utan använd hellre det mer neutrala "man". Exempel:
Original: You switch between workspaces by...
Dåligt: Du växlar mellan skrivbord genom att...
Bättre: Man växlar mellan skrivbord genom att...


Terminologi

För allmänna datortermer kan vi använda samma ord som Microsoft använder i Windows. (Mapp, webbläsare, etc.)

För de begrepp som är unika för Haiku får vi försöka hitta på egna ord. Vi bör inte översätta programnamn innan dessa finns översatta i resten av operativsystemet. "Tracker", "DeskCalc" och Co. får därför ha kvar sina namn (tills vidare?).

Några termer:

deskbar/deskbar menu - skrivbordsmenyn (Kan någon komma på ett bättre namn? Gör det något om man inte skiljer mellan "deskbar" och "deskbar menu"?)
replicants - replikanter
workspace - skrivbord (Ej "virtuella skrivbord". Det låter för krångligt. Bättre att bara använda begreppet skrivbod i plural.) query - sökning (Ev. "filsökning", men det kortare "sökning" passar nog bättre i löpande text.)

Other related posts: