[haiku-i18n-se] Re: Language manager.

  • From: Jimmy Olsson <jolsson81@xxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 5 Nov 2009 22:26:18 +0100

Nice. :)

Den 5 november 2009 12.03 skrev Victor Widell <victor@xxxxxxxxxx>:

> > Hej Victor och välkommen!
> >
> > Du kan ta platsen som manager om du vill.
> > Har varit på semester i en vecka, därav min frånvaro.
> >
> > H/ Jimmy
>
> OK, då är jag officiellt "Language Manager".
>
> Skulle jag försvinna spårlöst, tappa intresset eller vara inkompetent är
> det fritt fram att utse någon annan. Ingen Prestige i detta, alltså.
> Jag ska försöka lägga upp en första revision av riktlinjerna för
> översättningen ("transation guidelines").
>
> Victor
>

Other related posts: