[haiku-i18n-se] Re: Language manager.

  • From: Victor Widell <victor@xxxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 5 Nov 2009 12:03:08 +0100

> Hej Victor och välkommen!
>
> Du kan ta platsen som manager om du vill.
> Har varit på semester i en vecka, därav min frånvaro.
>
> H/ Jimmy

OK, då är jag officiellt "Language Manager".

Skulle jag försvinna spårlöst, tappa intresset eller vara inkompetent är det fritt fram att utse någon annan. Ingen Prestige i detta, alltså. Jag ska försöka lägga upp en första revision av riktlinjerna för översättningen ("transation guidelines").

Victor

Other related posts: