[haiku-i18n-se] IRC-kanal: haiku-se

  • From: "Jonas Sundström" <jonas@xxxxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 30 Nov 2009 23:47:20 +0100 CET

Vi har en svenskspråkig IRC-kanal:
 #haiku-se på freenode.

Kanske ett bra ställe att samordna lite med varandra
i realtid.

/Jonas.


Other related posts:

  • » [haiku-i18n-se] IRC-kanal: haiku-se - Jonas Sundström