[haiku-i18n-se] Hur gör vi med organisationen av arbetet?

  • From: Victor Widell <victor@xxxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 27 Nov 2009 12:26:26 +0100

Nu när vi börjar blir redo att sätta igång med översättningen kanske det är bra om vi försöker organisera arbetet lite.


Jag tänkte på två saker:


1: Vad gör vi först?

Det kanske är smart att börja med några mindre viktiga, enklare texter, så att vi får in känslan för hur det fungerar, och har chansen att reda ut eventuella oförutsedda problem innan de blir allvarliga.

Lämpliga texter kan vara de som handlar om mindre inkliderade program, t.ex. ljudinspelaren, eller TV-applikationen. De innehåller färre tekniska termer, och är ganska korta.


2: Hur fördelar vi arbetet?

Jag har sett till 4 deltagare i mailinglistan hittils. Jag tror inte vi ska sträva efter att utöka det antalet innan vi känner att vi har koll på läget. Det kan bli väldigt svårt att organisera ett större antal personer, särskillt om de skilljer sig mycket åt i språkkunskaper.

Det kanske räcker att varje översättare väljer en oöversatt sida och sätter igång. Översättningsverktyget verkar inte ha någon funktion för att förhindra att man arbetar på samma textstycke samtidigt, så vi får vara försiktiga.

OBS! Vi får inte känna att vi trampar varandra på tårna om vi justerar texter någon annan har översatt tidigare. Det är lätt att man missar någon nyans i originaltexten, eller bara haft ett tillfälligt hjärnsläpp.Other related posts:

  • » [haiku-i18n-se] Hur gör vi med organisationen av arbetet? - Victor Widell