[haiku-i18n-se] Hjälp med en sträng

  • From: Patrik Gissberg <patrik@xxxxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 15 May 2011 15:39:06 +0200

Hur skall strängen "MIT (no promotion)" översättas? Kontexten är
informationen om licenser i Om Haiku (About system).

Patrik

Other related posts: