[haiku-i18n-se] Re: Form på programnamn

  • From: "Jonas Sundström" <jonas@xxxxxxxxxxx>
  • To: "haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx" <haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 17 Mar 2011 16:39:34 +0100

Jorma Karvonen <karvonen.jorma@xxxxxxxxx> wrote:
> 2011/3/17, Jonas Sundström <jonas@xxxxxxxxxxx>:
> > Jorma Karvonen <karvonen.jorma@xxxxxxxxx> wrote:
> >> 2011/3/17, Patrik Gissberg <patrik@xxxxxxxxxxx>:
> > Varje språk måste förstås sätta sina språkregler främst.
> >
> > Kinesiska saknar distinktionen bestämd/obestämd form, tror jag,
> > och skriftspråk som inte har latinska tecken har kanske inte
> > versaler/gemener på samma sätt.
> >
> > /Jonas
> >
> Ja, det stämmer. Och jag vill be om ursäkt alla språkfel som kommer
> med när jag försöker skriva svenska. Jag bodde fyra år i Sverige i
> början av 80-talet och håller att glömma min svenska.

Det är helt okej. Då får vi successivt lära oss finska. :]

/Jonas


Other related posts: