[haiku-i18n-se] Re: Form på programnamn

  • From: "Jonas Sundström" <jonas@xxxxxxxxxxx>
  • To: "haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx" <haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 17 Mar 2011 15:36:11 +0100

Jorma Karvonen <karvonen.jorma@xxxxxxxxx> wrote:
> 2011/3/17, Patrik Gissberg <patrik@xxxxxxxxxxx>:
 ...
> > Vi kanske ska ta upp denna fråga i i18n e-postlistan.
> > Vore bra om alla språk använder samma stil. Likaså om
> > namnen skall vara bestämd eller obestämd form mm.
 ...
> Ni kan rekommendera det här "policy" för alla språk, om ni
> vill, men jag kommer att strunta i det i finska översättningar.

Varje språk måste förstås sätta sina språkregler främst.

Kinesiska saknar distinktionen bestämd/obestämd form, tror jag,
och skriftspråk som inte har latinska tecken har kanske inte
versaler/gemener på samma sätt.

/Jonas

Other related posts: