[haiku-i18n-se] Re: Form på programnamn

  • From: "Jonas Sundström" <jonas@xxxxxxxxxxx>
  • To: "haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx" <haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 17 Mar 2011 14:48:53 +0100

Jorma Karvonen <karvonen.jorma@xxxxxxxxx> wrote:
> 2011/3/17, Jonas Sundström <jonas@xxxxxxxxxxx>:
> > Patrik Gissberg <patrik@xxxxxxxxxxx> wrote:
> >  ...
> >> Ska vi använda BeOS stil där varje orddel framhävs med en gemen?
 ...
> > Dvs: AktivitetsÖvervakare, Bakgrund, StartHanterare, StartBlock
> >
> På finska har jag ändrat ProcessController från ProsessiValvonta till
> Prosessivalvonta, o.s.v.

Jag är egentligen 50/50, för/emot CamelCase.

> > Apropå form, hur ställer vi oss till ex.v. "PNG översättare"?
> > Jag skulle ha skrivit "PNG-översättare", men vet inte vad som
> > är rätt/fel egentligen.
> >
> Jag har tänkt att "PNGTranslator" är som att transformera från png
> form till någon annan form or till PNG form. DataTranslator är
> datatransformer (existerar det här ord på svenska?) på finska.

Transformerare känns lite krystat, och transformator associerar
iallafall jag ganska hårt med elektronikgrejen. (ström/spännnings-
omvandlare?)

Omvandlare? Översättare. Äh. :)

> > HTA glömmer gjorda översättningar när man ändrar ex.v. kontext
> > (kanske även kommentar) för en sträng, och jag har vissa ändringar
> > som jag tror behöver göras, som gör att samtliga översatta
> > programnamn försvinner, på samtliga språk. Inte jättekul.
> >
> > /Jonas
> >
> Du kan ladda gamla "nightly build images" och testa dem med en VMware
> Player för att se hur de var översatta.

Sant. De brukar ju finnas kvar ett litet tag iallafall,
och de går att återskapa från SVN i värsta fall.

Eller bara läsa:
http://dev.haiku-os.org/log/haiku/trunk/data/catalogs
(välj "revision log", välj en revision, leta upp catkeys-filer)

/Jonas


Other related posts: