[haiku-i18n-se] "Dokumentation saknas (...)"

  • From: Victor Widell <victor@xxxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 12 Dec 2009 18:45:14 +0100

På flera av sidorna saknas engelsk dokumentation. De har istället den här texten:


Documentation is still missing. If you want to work on it, please announce it on the <a href="http://www.freelists.org/list/haiku- doc">Documentation mailing list</a> to avoid duplication.

Jag översatte den såhär:

Dokumentation saknas fortfarande. Om du vill arbeta med den, anmäl dig i <a href="http://www.freelists.org/list/haiku-doc";>mailinglistan för dokumentation</a> för att undvika dubbelarbete.

Någon som har synpunkter på det?

Other related posts: