[haiku-i18n-se] DeskCalc översatt

  • From: Victor Widell <victor@xxxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 3 Jan 2010 18:33:21 +0100

Jag har översatt sidan om DeskCalc:
http://userguide.haikuzone.net/translate.php?doc_id=35&l=sv_SE

Kontrollera och kommentera gärna ni tycker borde vara anorlunda.

Other related posts:

  • » [haiku-i18n-se] DeskCalc översatt - Victor Widell