[haiku-i18n-se] CharacterMap/Teckentabell

  • From: "Jonas Sundström" <jonas@xxxxxxxxxxx>
  • To: "haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx" <haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 21 Feb 2011 21:32:05 +0100

Jag har granskat CharacterMap och godkännt samtliga strängar.
Det är mycket möjligt att alla inte är korrekta. Jag tänker att
det är större chans att bristfälliga översättningar når en person
med kunskaper om världens skriftspråk om vi publicerar dem.

/Jonas.


Other related posts:

  • » [haiku-i18n-se] CharacterMap/Teckentabell - Jonas Sundström