[haiku-i18n-se] Boot Loader klar

  • From: Victor Widell <victor@xxxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-se@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 21 Jan 2010 21:04:53 +0100

http://userguide.haikuzone.net/translate.php?doc_id=10&l=sv_SE

Kolla alla fuzzy texter och sätt dem till ej fuzzy när du är klar.

Other related posts:

  • » [haiku-i18n-se] Boot Loader klar - Victor Widell