[haiku-i18n-pl] Re: [haiku-i18n-pl]

  • From: Mateusz Włodarczyk <mateusz.bsd@xxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-pl@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 09 Apr 2014 21:48:23 +0200


W dniu 2014-04-08 19:03, Kacper Kasper pisze:
Cześć.

Humdinger nadał mi uprawnienia na Pootle, w związku z czym można
uznać, że zostałem nowym menedżerem polskiego tłumaczenia (odsyłam do
wcześniejszych wiadomości na tej liście).

Mam zamiar wprowadzić kilka zmian (choć w większości spisać to, co
jest już stosowane) w zasadach i użytej terminologii.
1. Stosowanie znaków zgodnych z polskimi zasadami typografii (np.
półpauzy zamiast myślników).
2. Kontrolki wykonujące akcje powinny być opisane czasownikiem w
trybie rozkazującym (np. nie "Skanowanie", tylko "Skanuj").
3. Jeśli kontrolka nie wykonuje akcji, powinien zostać użyty rzeczownik.
4. Należy unikać pojedynczych krótkich wyrazów ("O").
5. Techniczne skróty mające sensowny odpowiednik w języku polskim
powinny zostać przetłumaczone (np. "CPU" -> "procesor")
6. Nazwy aplikacji i dem powinny zostać w oryginale (z pewnymi
wyjątkami, takimi jak "Mail" lub "Magnify"), nazwy paneli preferencji
powinny być przetłumaczone.

To co tutaj napisałem, niedługo pojawi się na wiki, czekam tylko aż
mmadia da mi uprawnienia do edycji.
Jeśli ktoś ma jakieś uwagi lub z czymś się nie zgadza - proszę pisać.

Pozdrawiam,
Kacper

Cześć.
ad 1, 2, 3, 4, 5 . Zgadzam się.
6. Nie do końca się zgadzam. Niektóre nazwy aplikacji będące nazwami własnymi (np. Depot) nic nie mówią osobie władającej językiem polskim a są istotne z punktu widzenia użyteczności, dlatego warto je również przetłumaczyć. Microsoft tak tłumaczy, to i my możemy ;)

Od siebie dodam jeszcze:
7. Słowa w miarę możliwości powinny być rdzenne gdzie się da, w szczególności powinno się unikać makaronizmów i kalek.
8. "TĘ opcję", do jasnej... ;)
9. Nazwy miesięcy powinny być odpowiednio odmienione: listopad, grudzień, 13 marca, 3 stycznia. Moim zdaniem niedopuszczalne są skróty "lip", "cze". 10. Komunikaty powinny być krótkie i zwięzłe, lecz zrozumiałe dla użytkownika. Jeśli zachodzi konieczność sformułowania dłuższego komunikatu należy pamiętać o stopniowaniu pod względem istotności.

Otwartą kwestią pozostaje forma używana w pytaniach i ogólnie w zwracaniu się do użytkownika. Per "ty", czy może jakoś bardziej formalnie?

---
Ta wiadomość e-mail jest wolna od wirusów i złośliwego oprogramowania, ponieważ 
ochrona avast! Antivirus jest aktywna.
http://www.avast.com


Other related posts: