[haiku-i18n-jp] UIの翻訳状況 (2019/09)

  • From: Murai Takashi <tmurai01@xxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-jp <haiku-i18n-jp@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 5 Oct 2019 20:52:59 +0900

村井です
beta2出ないですね…

さて、9月分のUI翻訳分を以下に置きましたのでご確認ください。
今回は、クイックツアー[1]の訳も追加しています。
いかがでしょうか?
http://www.jade.dti.ne.jp/~murai/haiku/ja_catkeys_201909.zip

[1] https://www.freelists.org/post/haiku-i18n/Quick-Tour-now-at-translation-tool
では。

UIの変更点
10/05
https://git.haiku-os.org/haiku/commit/?id=0bbd5bb1616f4b951584688b7881e5725dc1d476
09/28
https://git.haiku-os.org/haiku/commit/?id=7f634d790bf66f2cec91e87db5e72b2c83b8aa9c
09/21
https://git.haiku-os.org/haiku/commit/?id=aa597cd40c16fa92db97c3f13886f12230a43846
09/14
https://git.haiku-os.org/haiku/commit/?id=174a50869d85940edbd424260f0aa743657f3e19
09/07
https://git.haiku-os.org/haiku/commit/?id=1625c5e549efea8e5d9aed90a4651e3f69ecd501
09/01
https://git.haiku-os.org/haiku/commit/?id=0cacf937a08ef42b79a45eae505c6b9e228c2d47
08/24
https://git.haiku-os.org/haiku/commit/?id=2d181d97e87c1e21e5b3c45fb8e69c4a951e3783


-----------------------------------------------------------------------
Haiku Project: http://haiku-os.org
Japanese translation/localization: haiku-i18n-jp@xxxxxxxxxxxxx
Message archive: //www.freelists.org/archive/haiku-i18n-jp

Other related posts: