[haiku-i18n-jp] UI の翻訳状況 (2015/08)

  • From: Murai Takashi <tmurai01@xxxxxxxxx>
  • To: haiku-i18n-jp <haiku-i18n-jp@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 2 Sep 2015 20:09:54 +0900

村井です。すこしすごしやすくなりましたね。

2015/08 分の ja.catkeys を up しましたので確認ください。
http://www.jade.dti.ne.jp/~murai/haiku/ja_catkeys_201508.txt.zip

では。

変更点
08/29
http://cgit.haiku-os.org/haiku/commit/?id=796e1fd04f0a4b1a306a760aed57f29902fd923c
08/22
http://cgit.haiku-os.org/haiku/commit/?id=6b6288a6de70a4b80d9c53db5b3fc4743a2b5ee7
08/15
http://cgit.haiku-os.org/haiku/commit/?id=73d0cc722797278a09368c3be29023b3af5a5391
08/08
http://cgit.haiku-os.org/haiku/commit/?id=659d55b41b12762dc0c9e44033b5f47157fe1083
�������-��i��Z�K����%�Z������V�������,ڶ*'����-|�:_�祊�l��
z����r�zm�����y�b��(�ڭ�b���j).�_'�

Other related posts:

  • » [haiku-i18n-jp] UI の翻訳状況 (2015/08) - Murai Takashi