[haiku-development] Re: Snow

  • From: "Adrian Panasiuk" <adek336@xxxxxxxxx>
  • To: haiku-development@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 27 Oct 2008 21:39:18 +0100

> Don't know yet if its included in the alpha, maybe fix it or dump it before 
> Beta
Alpha hasn't yet been released, only pre-alphas.

-- 
Czy ty orzeł, czy ty kawka? -wkrótce zdłabi kaszel, czkawka.
Śmierć szyję zaszyje.

Other related posts: