[haiku-development] Log the backtrace

  • From: "Adrian Panasiuk" <adek336@xxxxxxxxx>
  • To: haiku-development@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 22 Nov 2008 22:29:50 +0000

Is it possible to log the backtrace into the syslog or tracelog or a
char array  ? In kernel mode, in user mode?

Regards,
Adrian

-- 
Czy ty orzeł, czy ty kawka? -wkrótce zdłabi kaszel, czkawka.
Śmierć szyję zaszyje.

Other related posts: