[haiku-commits] r42396 - in haiku/trunk/data/catalogs: add-ons/input_server/devices/keyboard add-ons/mail_daemon/inbound_filters/match_header add-ons/mail_daemon/inbound_filters/notifier add-ons/mail_daemon/inbound_filters/spam_filter add-ons/mail_daemon/inbound_protocols/imap ...

 • From: humdingerb@xxxxxxxxxxxxxx
 • To: haiku-commits@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sat, 9 Jul 2011 07:08:23 +0200 (CEST)

Author: humdinger
Date: 2011-07-09 07:08:18 +0200 (Sat, 09 Jul 2011)
New Revision: 42396
Changeset: https://dev.haiku-os.org/changeset/42396

Added:
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/input_server/devices/keyboard/sk.catkeys
  
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/inbound_filters/match_header/sk.catkeys
  
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/inbound_filters/notifier/sk.catkeys
  
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/inbound_filters/spam_filter/sk.catkeys
  
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/inbound_protocols/imap/sk.catkeys
  
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/inbound_protocols/pop3/sk.catkeys
  
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/outbound_filters/fortune/sk.catkeys
  
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/outbound_protocols/smtp/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/flurry/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/haiku/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/icons/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/ifs/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/leaves/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/message/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/simpleclock/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/slideshowsaver/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/spider/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/exr/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/gif/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/hpgs/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/hvif/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/ico/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/jpeg/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/jpeg2000/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/pcx/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/png/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/ppm/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/raw/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/rtf/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/sgi/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/shared/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/stxt/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/tga/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/tiff/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/charactermap/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/codycam/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/diskprobe/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/diskusage/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/drivesetup/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/expander/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/glteapot/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/icon-o-matic/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/magnify/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/mail/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/mandelbrot/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/mediaconverter/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/mediaplayer/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/midiplayer/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/musiccollection/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/overlayimage/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/packageinstaller/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/pairs/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/poorman/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/powerstatus/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/pulse/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/readonlybootprompt/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/screenshot/Screenshot/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/screenshot/screenshot/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/soundrecorder/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/sudoku/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/terminal/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/text_search/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/tracker/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/tv/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/bin/desklink/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/bin/dstcheck/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/bin/filepanel/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/bin/screen_blanker/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/kits/mail/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/kits/tracker/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/filetypes/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/fonts/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keymap/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mail/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/media/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mouse/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/notifications/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/opengl/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/printers/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/screen/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/screensaver/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/shortcuts/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/sounds/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/touchpad/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/tracker/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/servers/mail/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/servers/mount/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/servers/notification/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/servers/print/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/servers/registrar/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/servers/syslog_daemon/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/tools/translation/inspector/sk.catkeys
Modified:
  
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/inbound_filters/notifier/de.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootmanager/ru.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootmanager/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/cdplayer/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/de.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/ru.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskcalc/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/devices/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/installedpackages/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/launchbox/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/mediaplayer/ru.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/networkstatus/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/people/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/processcontroller/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/readonlybootprompt/ru.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/webwatch/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/workspaces/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/appearance/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/backgrounds/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/bluetooth/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/cpufrequency/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/datatranslations/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keyboard/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/locale/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/time/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/sk.catkeys
Log:
Updated catkeys from HTA. Thanks translators.

Added: 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/input_server/devices/keyboard/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/input_server/devices/keyboard/sk.catkeys 
            (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/input_server/devices/keyboard/sk.catkeys 
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,10 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-KeyboardInputServerDevice  2536418998
+(This team is a system component)   Team monitor      (Tento tím je 
súčasťou systému)
+Cancel Team monitor      Zrušiť
+Force reboot  Team monitor      Vynútiť reštart
+If the application will not quit you may have to kill it.   Team monitor  
    Ak sa aplikácia neukončí, možno ju budete musieť zabiť.
+Kill application    Team monitor      Zabiť aplikáciu
+Quit application    Team monitor      Ukončiť aplikáciu
+Restart the desktop  Team monitor      Reštartovať plochu
+Select an application from the list above and click one of the buttons 'Kill 
application' and 'Quit application' in order to close it.\n\nHold 
CONTROL+ALT+DELETE for %ld seconds to reboot.  Team monitor      Vyberte 
aplikáciu zo zoznamu hore a zatvorte aplikáciu kliknutím na jedno z tlačidiel 
„Zabiť aplikáciu“ alebo „Ukončiť aplikáciu“..\n\nPodržadním CONTROL+ALT+DELETE 
po dobu %ld sekúnd spustíte reštart.
+Team monitor  Team monitor      Monitor tímov

Added: 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/inbound_filters/match_header/sk.catkeys
===================================================================
--- 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/inbound_filters/match_header/sk.catkeys
                (rev 0)
+++ 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/inbound_filters/match_header/sk.catkeys
    2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,15 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-MatchHeader 1205906732
+<Choose account>    ConfigView       <Vyberte účet>
+<Choose action>    ConfigView       <Vyberte operáciu>
+Delete message ConfigView       Zmazať správu
+If   ConfigView       ak
+Move to    ConfigView       Presunúť do
+Reply with   ConfigView       Odpovedať pomocou
+Rule filter  RuleFilter       Filter pravidiel
+Set as read  ConfigView       Nastaviť ako prečítané
+Set flags to  ConfigView       Nastaviť príznaky na
+Then  ConfigView       potom
+has  ConfigView       má
+header (e.g. Subject) ConfigView       hlavička (napr. Predmet)
+this field is based on the action   ConfigView       toto pole je 
založené na operácii
+value (use REGEX: in from of regular expressions like *spam*) ConfigView   
    hodnota (použite reg. výraz: v tvare reg. výrazov ako *spam*)

Modified: 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/inbound_filters/notifier/de.catkeys
===================================================================
--- 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/inbound_filters/notifier/de.catkeys
  2011-07-09 04:31:22 UTC (rev 42395)
+++ 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/inbound_filters/notifier/de.catkeys
  2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -2,9 +2,9 @@
 %num new message    filter     %num neue Nachricht
 %num new messages   filter     %num neue Nachrichten
 Alert ConfigView       Hinweisfenster
-Beep  ConfigView       Piepton
+Beep  ConfigView       Tonsignal
 Central alert ConfigView       Hinweisfenster (alle Konten)
-Central beep  ConfigView       Piepton (alle Konten)
+Central beep  ConfigView       Tonsignal (alle Konten)
 Keyboard LEDs ConfigView       Tastatur-LEDs
 Log window   ConfigView       Statusfenster
 Method:    ConfigView       Methode:

Added: 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/inbound_filters/notifier/sk.catkeys
===================================================================
--- 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/inbound_filters/notifier/sk.catkeys
              (rev 0)
+++ 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/inbound_filters/notifier/sk.catkeys
  2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,16 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-NewMailNotification 3624191291
+%num new message    filter     %num nová správa
+%num new messages   filter     %num nových správ
+Alert ConfigView       Upozornenie
+Beep  ConfigView       Pípnutie
+Central alert ConfigView       Centrálne upozornenie
+Central beep  ConfigView       Centrálne pípnutie
+Keyboard LEDs ConfigView       LED klávesnice
+Log window   ConfigView       Okno záznamu
+Method:    ConfigView       Metóda:
+New mails notification ConfigView       Upozornenie na nové správy
+New messages  filter     Nové správy
+OK   filter     OK
+You have %num new message for %name.  filter     Máte %num novú správu 
pre %name.
+You have %num new messages for %name. filter     Máte %num nových správ 
pre %name.
+none  ConfigView       žiadne

Added: 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/inbound_filters/spam_filter/sk.catkeys
===================================================================
--- 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/inbound_filters/spam_filter/sk.catkeys
                (rev 0)
+++ 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/inbound_filters/spam_filter/sk.catkeys
    2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,9 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-SpamFilter 1975155212
+Add spam rating to start of subject  SpamFilterConfig        Pridať 
ohodnotenie ako spam na začiatok predmetu
+Close SpamFilterConfig        Zatvoriť
+Genuine below and uncertain above:   SpamFilterConfig        
Originálny pod a neistý nad:
+Learn from all incoming e-mail SpamFilterConfig        Učiť sa na 
základe všetkej prichádzajúcej pošty
+Sorry, unable to launch the spamdbm program to let you edit the server 
settings.    SpamFilterConfig        Ľutujeme, nie je možné spustiť 
program spamdbm na umožnenie úpravy nastavenia servera.
+Spam Filter (AGMS Bayesian)  SpamFilter       Spamový filter (AGMS 
Bayesian)
+Spam above:  SpamFilterConfig        Spam nad:
+or empty e-mail    SpamFilterConfig        alebo prázdny email

Added: 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/inbound_protocols/imap/sk.catkeys
===================================================================
--- 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/inbound_protocols/imap/sk.catkeys 
              (rev 0)
+++ 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/inbound_protocols/imap/sk.catkeys 
  2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,9 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-IMAP    3892875357
+Apply IMAPFolderConfig        Použiť
+Destination:  imap_config       Cieľ:
+Failed to fetch available storage.   IMAPFolderConfig        
Nepodarilo sa zistiť dostupné úložné miesto.
+Fetching IMAP folders, have patience...    IMAPFolderConfig        
Sťahujú sa priečinky IMAP, strpenie...
+IMAP Folders  IMAPFolderConfig        Priečinky IMAP
+IMAP Folders  imap_config       Priečinky IMAP
+Subcribe / Unsuscribe IMAP folders, have patience...  IMAPFolderConfig    
    Prihlásuje/odhlasuje sa odber priečinkov IMAP, strpenie...
+status IMAPFolderConfig        stav

Added: 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/inbound_protocols/pop3/sk.catkeys
===================================================================
--- 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/inbound_protocols/pop3/sk.catkeys 
              (rev 0)
+++ 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/inbound_protocols/pop3/sk.catkeys 
  2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,18 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-POP3    1324485597
+. The server said:\n  pop3      . Server povedal:\n
+: Connection refused or host not found pop3      : Spojenie odmietnuté 
alebo hostiteľ nenájdený
+: Could not allocate socket.  pop3      : Nepodarilo sa alokovať socket.
+: No reply.\n pop3      : Bez odpovede.\n
+: The server does not support APOP.  pop3      : Server nepodporuje 
APOP.
+APOP  ConfigView       APOP
+Connect to server…   pop3      Pripojiť k serveru...
+Connecting to POP3 server…   pop3      Pripája sa k serveru POP3...
+Destination:  ConfigView       Cieľ:
+Error while authenticating user %user pop3      Chyba pri 
autentifikácii používateľa %serv
+Error while connecting to server %serv pop3      Chyba pri pripájaní k 
serveru %serv
+Getting UniqueIDs…   pop3      Získavajú sa jedinečné ID...
+Getting mailbox size… pop3      Zisťuje sa veľkosť poštovej schránky...
+Plain text   ConfigView       Čistý text
+Sending APOP authentication…  pop3      Posiela sa autentifikácia 
APOP...
+Sending password…   pop3      Posiela sa heslo...
+Sending username…   pop3      Posiela sa používateľské meno...

Added: 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/outbound_filters/fortune/sk.catkeys
===================================================================
--- 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/outbound_filters/fortune/sk.catkeys
              (rev 0)
+++ 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/outbound_filters/fortune/sk.catkeys
  2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,4 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-Fortune   1292458430
+Fortune cookie says:\n\n    ConfigView       Koláčik šťastia 
hovorí:\n\n
+Fortune file: ConfigView       Súbor s koláčikmi:
+Tag line:   ConfigView       Tag line:

Added: 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/outbound_protocols/smtp/sk.catkeys
===================================================================
--- 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/outbound_protocols/smtp/sk.catkeys
              (rev 0)
+++ 
haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/outbound_protocols/smtp/sk.catkeys
  2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,13 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-SMTP    1052586247
+. The server said:\n  smtp      . Server povedal:\n
+. The server says:\n  smtp      . Server hovorí:\n
+: Connection refused or host not found.    smtp      : Spojenie 
odmietnuté alebo hostiteľ nenájdený.
+Connecting to server… smtp      Pripájanie k serveru...
+Destination:  ConfigView       Cieľ:
+ESMTP ConfigView       ESMTP
+Error while logging in to %serv    smtp      Chyba pri prihlasovaní 
k %serv
+Error while opening connection to %serv    smtp      Chyba počas 
otvárania spojenia s %serv
+None  ConfigView       Žiadne
+POP3 authentication failed. The server said:\n smtp      Autentifikácia 
POP3 zlyhala. Server povedal:\n
+POP3 before SMTP    ConfigView       POP3, potom SMTP
+SMTP server:  ConfigView       Server SMTP:

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/flurry/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/flurry/sk.catkeys      
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/flurry/sk.catkeys  
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-Flurry   3686556109
+Flurry System name       Flurry

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/haiku/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/haiku/sk.catkeys      
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/haiku/sk.catkeys  
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-HaikuScreensaver  1031480431
+by Marcus Overhagen  Screensaver Haiku        napísal Marcus Overhagen

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/icons/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/icons/sk.catkeys      
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/icons/sk.catkeys  
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-IconsScreensaver  3278763328
+by Vincent Duvert   Screensaver Icons        napísal Vincent Duvert

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/ifs/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/ifs/sk.catkeys       
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/ifs/sk.catkeys   
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,4 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-IFSScreensaver   1843903800
+Iterated Function System\n\n© 1997 Massimino Pascal\n\nxscreensaver port by 
Stephan Aßmus\n<stippi@xxxxxxxxxxxxxxx>  Screensaver IFS     Iterovaný 
funkčný systém\n\n© 1997 Massimino Pascal\n\nport pre xscreensaver napísal 
Stephan Aßmus\n<stippi@xxxxxxxxxxxxxxx>
+Morphing speed:    Screensaver IFS     Rýchlosť premeny:
+Render dots additive  Screensaver IFS     Vykresľovať body aditívne

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/leaves/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/leaves/sk.catkeys      
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/leaves/sk.catkeys  
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,6 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-LeavesScreensaver  3469951032
+Drop rate:   Leaves     Rýchlosť klesania:
+Leaf size:   Leaves     Veľkosť listu:
+Leaves Leaves     Listy
+Size variation:    Leaves     Variácia veľkosti:
+by Deyan Genovski, Geoffry Song    Leaves     napísali Deyan 
Genovski, Geoffry Song

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/message/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/message/sk.catkeys     
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/message/sk.catkeys 
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,3 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-MessageScreensaver 854294461
+Insert clever anecdote or phrase here! Screensaver Message       Sem 
vložte vtipnú anekdotu alebo poznámku!
+by Ryan Leavengood   Screensaver Message       napísal Ryan Leavengood

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/simpleclock/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/simpleclock/sk.catkeys   
            (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/simpleclock/sk.catkeys   
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-SimpleClock 3791523607
+SimpleClock  System name       Jednoduché hodiny

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/slideshowsaver/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/slideshowsaver/sk.catkeys  
            (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/slideshowsaver/sk.catkeys  
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-SlideShowSaver   240581336
+SlideShowSaver System name       Šetrič Prezentácia

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/spider/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/spider/sk.catkeys      
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/spider/sk.catkeys  
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,14 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-SpiderScreensaver  1499771850
+Blue  Screensaver Spider       Modrá
+Color Screensaver Spider       Farba
+Cyan  Screensaver Spider       Azúrová
+Gray  Screensaver Spider       Šedá
+Green Screensaver Spider       Zelená
+Max. points per polygon    Screensaver Spider       Max. bodov na 
polygón
+Max. polygon count   Screensaver Spider       Max. počet polygónov
+Purple Screensaver Spider       Fialová
+Red  Screensaver Spider       Červená
+Spider by stippi    Screensaver Spider       Pavúk, napísal Stippi
+Trail depth  Screensaver Spider       Hĺbka stopy
+Yellow Screensaver Spider       Žltá
+for bonefish Screensaver Spider       pre rybaciu kosť

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/sk.catkeys   
2011-07-09 04:31:22 UTC (rev 42395)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/sk.catkeys   
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   slovak x-vnd.haiku.zip-o-matic 829498916
+1   slovak x-vnd.haiku.zip-o-matic 2207848100
 %ld files added.    file:ZipOMaticWindow.cpp        Pridaných %ld 
súborov.
 1 file added. file:ZipOMaticWindow.cpp        Pridaný 1 súbor.
 Archive    file:ZipperThread.cpp      Archív
@@ -7,6 +7,7 @@
 Continue    file:ZipOMaticWindow.cpp        Pokračovať
 Creating archive: %s  file:ZipOMaticWindow.cpp        Vytvára sa 
archív: %s
 Do you want to stop them?   file:ZipOMatic.cpp       Chcete ich 
zastaviť?
+Drop files here.    file:ZipOMaticWindow.cpp        Sem pretiahnite 
súbory.
 Error creating archive file:ZipOMaticWindow.cpp        Chyba pri 
vytváraní archívu
 Filename: %s  file:ZipOMaticWindow.cpp        Názov súboru: %s
 Let them continue   file:ZipOMatic.cpp       Nechať ich pokračovať

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/exr/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/exr/sk.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/exr/sk.catkeys    
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,10 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-EXRTranslator    3390292316
+Based on OpenEXR (http://www.openexr.com)   ConfigView       
Založené na OpenEXR (http://www.openexr.com)
+EXR Images   ConfigView       Obrázky EXR
+EXR Images   EXRTranslator      Obrázky EXR
+EXR Settings  main      Nastavenia EXR
+EXR image   EXRTranslator      Obrázok EXR
+EXR image translator  EXRTranslator      Prekladač obrázkov EXR
+Version %d.%d.%d, %s  ConfigView       Verzia %d.%d.%d, %s
+a division of Lucasfilm Entertainment Company Ltd   ConfigView       
divízia Lucasfilm Entertainment Company Ltd   
+

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/gif/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/gif/sk.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/gif/sk.catkeys    
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,15 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-GIFTranslator    829368084
+Automatic (from alpha channel) GIFView     Automaticky (podľa kanála alfa)
+Be Bitmap Format (GIFTranslator)    GIFTranslator      Be Bitmap 
Format (GIFTranslator)
+BeOS system  GIFView     Systém BeOS
+Colors GIFView     Farby
+GIF Settings  GIFTranslator      Nastavenia GIF
+GIF image   GIFTranslator      Obrázok GIF
+Greyscale   GIFView     Odtiene šedej
+Optimal    GIFView     Optimálne
+Palette    GIFView     Paleta
+Use RGB color GIFView     Použiť farby RGB
+Use dithering GIFView     Použiť dithering
+Websafe    GIFView     Farby pre web
+Write interlaced images    GIFView     Zapisovať obrázky s 
prekladanými riadkami
+Write transparent images    GIFView     Zapisovať priesvitné obrázky

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/hpgs/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/hpgs/sk.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/hpgs/sk.catkeys    
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,12 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-HPGSTranslator   3633584048
+Based on HPGS (http://hpgs.berlios.de) ConfigView       Založené na 
HPGS (http://hpgs.berlios.de)
+Error: Cannot imbue plot device to reader: %s\n    HPGSTranslator     
Chyba: Nemožno vložiť vykresľovacie zariadenie do čítača: %s\n
+Error: Cannot process plot data %s\n  HPGSTranslator     Chyba: Nemožno 
spracovať dáta výkresu %s\n
+HPGS image   HPGSTranslator     Obrázok HPGS
+HPGS image translator HPGSTranslator     Prekladač obrázkov HPGS
+HPGS images  ConfigView       Obrázky HPGS
+HPGS images  HPGSTranslator     Obrázky HPGS
+HPGSTranslator Settings    ConfigView       Nastavenia 
HPGSTranslator 
+Version %d.%d.%d, %s  ConfigView       Verzia %d.%d.%d, %s
+Write error %s\n    HPGSTranslator     Chyba zápisu %s\n
+no hpgs\n   HPGSTranslator     bez hpgs\n

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/hvif/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/hvif/sk.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/hvif/sk.catkeys    
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,8 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-HVIFTranslator   813066125
+HVIF Settings HVIFMain        Nastavenia HVIF
+HVIF icons   HVIFTranslator     Ikony HVIF
+HVIFTranslator Settings    HVIFTranslator     Nastavenia 
HVIFTranslator
+Native Haiku icon format translator  HVIFView        Prekladač 
Natívny vektorový formát ikon Haiku
+Native Haiku vector icon translator  HVIFTranslator     Prekladač 
Natívny vektorový formát ikon Haiku
+Render size:  HVIFView        Veľkosť vykreslenia:
+Version %d.%d.%d, %s  HVIFView        Verzia %d.%d.%d, %s

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/ico/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/ico/sk.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/ico/sk.catkeys    
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,14 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-ICOTranslator    3151213372
+Cursor ICOTranslator      Kurzor
+Enforce valid icon sizes    ConfigView       Vynútiť veľkosť ikon
+ICO Settings  main      Nastavenia ICO
+ICOTranslator Settings ConfigView       Nastavenia ICOTranslator 
+Icon  ICOTranslator      Ikona
+Valid icon sizes are 16, 32, or 48   ConfigView       Platné veľkosti 
ikon sú 16, 32 alebo 48
+Version %d.%d.%d, %s  ConfigView       Verzia %d.%d.%d, %s
+Windows %s %ld bit image    ICOTranslator      Windows %s %ld-bitový 
obrázok
+Windows icon images  ConfigView       Obrázky ikon Windows
+Windows icon images  ICOTranslator      Obrázky ikon Windows
+Windows icon translator    ICOTranslator      Prekladač ikon Windows
+Write 32 bit images on true color input    ConfigView       
Zapisovať 32-btové obrázky na vstup true color
+pixels in either direction.  ConfigView       pixle v oboch smeroch.

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/jpeg/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/jpeg/sk.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/jpeg/sk.catkeys    
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,21 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-JPEGTranslator   965709535
+About JPEGTranslator     O aplikácii
+Be Bitmap Format (JPEGTranslator)   JPEGTranslator     Be Bitmap 
Format (JPEGTranslator)
+High  JPEGTranslator     Vysoká
+JPEG Library Error: %s\n    be_jerror        Chyba knižnice JPEG: 
%s\n
+JPEG Library Warning: %s\n   be_jerror        Upozornenie knižnice 
JPEG: %s\n
+JPEG images  JPEGTranslator     Obrázky JPEG
+Low  JPEGTranslator     Nízka
+Make file smaller (sligthtly worse quality)  JPEGTranslator     Zmenšiť 
súbor (mierne horšia kvalita)
+None  JPEGTranslator     Žiadna
+Output quality JPEGTranslator     Kvalita výstupu
+Output smoothing strength   JPEGTranslator     Sila vyhladzovania 
výstupu
+Prevent colors 'washing out'  JPEGTranslator     Zabrániť „vyblednutiu“ 
farieb
+Read  JPEGTranslator     Čítať
+Read greyscale images as RGB32 JPEGTranslator     Čítať čiernobiele 
obrázky ako RGB32
+Show warning messages JPEGTranslator     Zobrazovať správy upozornení
+Use CMYK code with 0 for 100% ink coverage   JPEGTranslator     Použiť 
kód CMYK s 0 pre 100% pokrytie atramentom
+Use progressive compression  JPEGTranslator     Použiť progresívnu 
kompresiu
+Write JPEGTranslator     Zapísať
+Write black-and-white images as RGB24 JPEGTranslator     Zapísať 
čiernobiele obrázky ako RGB24
+©2002-2003, Marcin Konicki\n©2005-2007, Haiku\n\nBased on IJG library © 
1994-2009, Thomas G. Lane, Guido 
Vollbeding.\n\thttp://www.ijg.org/files/\n\nwith \"lossless\" encoding support 
patch by Ken Murchison\n\thttp://www.oceana.com/ftp/ljpeg/\n\nWith some 
colorspace conversion routines by Magnus 
Hellman\n\thttp://www.bebits.com/app/802\n  JPEGTranslator     
©2002-2003, Marcin Konicki\n©2005-2007, Haiku\n\nZaložené na knižnici IJG © 
1994-2009, Thomas G. Lane, Guido 
Vollbeding.\n\thttp://www.ijg.org/files/\n\npodporu „bezstratového“ kódovania 
napísal Ken Murchison\n\thttp://www.oceana.com/ftp/ljpeg/\n\nNiektoré; funkcie 
na konverziu medzi farebnými priestormi napísal Magnus 
Hellman\n\thttp://www.bebits.com/app/802\n

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/jpeg2000/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/jpeg2000/sk.catkeys      
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/jpeg2000/sk.catkeys  
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,13 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-JPEG2000Translator 547915409
+About JPEG2000Translator       O aplikácii
+Be Bitmap Format (JPEG2000Translator) JPEG2000Translator       Be 
Bitmap Format (JPEG2000Translator)
+High  JPEG2000Translator       Vysoká
+JPEG2000 images    JPEG2000Translator       Obrázky JPEG2000
+Low  JPEG2000Translator       Nízka
+Output only codestream (.jpc) JPEG2000Translator       Na výstup 
poslať iba kódový tok (.jpc)
+Output quality JPEG2000Translator       Kvalita výstupu
+Read  JPEG2000Translator       Čítať
+Read greyscale images as RGB32 JPEG2000Translator       Čítať 
čiernobiele obrázky ako RGB32
+Write JPEG2000Translator       Zapísať
+Write black-and-white images as RGB24 JPEG2000Translator       Zapísať 
čiernobiele obrázky ako RGB24
+©2002-2003, Shard\n©2005-2006, Haiku\n\nBased on JasPer library:\n© 1999-2000, 
Image Power, Inc. and\nthe University of British Columbia, Canada.\n© 2001-2003 
Michael David 
Adams.\n\thttp://www.ece.uvic.ca/~mdadams/jasper/\n\nImageMagick's jp2 codec 
was used as \"tutorial\".\n\thttp://www.imagemagick.org/\n  JPEG2000Translator 
       ©2002-2003, Shard\n©2005-2006, Haiku\n\nZaložené na knižnici 
JasPer:\n© 1999-2000, Image Power, Inc. a\nUniversity of British Columbia, 
Canada.\n© 2001-2003 Michael David 
Adams.\n\thttp://www.ece.uvic.ca/~mdadams/jasper/\n\nAko „tutorial“ bol použitý 
kodek jp2 z ImageMagick.\n\thttp://www.imagemagick.org/\n

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/pcx/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/pcx/sk.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/pcx/sk.catkeys    
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,8 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-PCXTranslator    1002061545
+PCX %lu bit image   PCXTranslator      %lu-bitový obrázok PCX
+PCX Settings  main      Nastavenia PCX
+PCX images   ConfigView       Obrázky PCX
+PCX images   PCXTranslator      Obrázok PCX
+PCX translator PCXTranslator      Prekladač PCX
+PCXTranslator Settings ConfigView       Nastavenia PCXTranslator
+Version %d.%d.%d, %s  ConfigView       Verzia %d.%d.%d, %s

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/png/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/png/sk.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/png/sk.catkeys    
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,11 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-PNGTranslator    2504765797
+Interlace Option    PNGTranslator      Možnosť prekladania
+Interlacing type:   PNGTranslator      Typ prekladania:
+None  PNGTranslator      Žiadne
+PNG Interlace Menu   PNGTranslator      Menu prekladania PNG
+PNG Settings  PNGTranslator      Nastavenia PNG
+PNG image   PNGTranslator      Obrázok PNG
+PNG image translator  PNGTranslator      Prekladač obrázkov PNG
+PNG images   PNGTranslator      Obrázky PNG
+PNGTranslator Settings PNGTranslator      Nastavenia PNGTranslator
+Version %d.%d.%d, %s  PNGTranslator      Verzia %d.%d.%d, %s

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/ppm/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/ppm/sk.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/ppm/sk.catkeys    
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,31 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-PPMTranslator    2886727868
+Based on PPMTranslator sample code   PPMTranslator      Založené na 
vzorovom kóde PPMTranslator
+Be Bitmap Format (PPMTranslator)    PPMTranslator      Be Bitmap 
Format (PPMTranslator)
+Bitmap 1 bit  PPMTranslator      Bitmapa 1 bit
+CMY 8:8:8 32 bits   PPMTranslator      CMY 8:8:8 32 bitov
+CMYA 8:8:8:8 32 bits  PPMTranslator      CMYA 8:8:8:8 32 bitov
+CMYK 8:8:8:8 32 bits  PPMTranslator      CMYK 8:8:8:8 32 bitov
+Grayscale 8 bits    PPMTranslator      Stupne šedej 8 bitov
+Input Color Space   PPMTranslator      Vstupný farebný priestor
+None  PPMTranslator      Žiadne
+OK   PPMMain     OK
+PPM Image Translator  PPMTranslator      Prekladač obrázkov PPM
+PPM Settings  PPMMain     Nastavenia PPM
+PPM image   PPMTranslator      Obrázok PPM
+PPMTranslator Settings PPMTranslator      Nastavenia PPMTranslator 
+RGB 5:5:5 16 bits   PPMTranslator      RGB 5:5:5 16 bitov
+RGB 5:5:5 16 bits big-endian  PPMTranslator      RGB 5:5:5 16 bitov 
big-endian
+RGB 5:6:5 16 bits   PPMTranslator      RGB 5:6:5 16 bitov
+RGB 5:6:5 16 bits big-endian  PPMTranslator      RGB 5:6:5 16 bitov 
big-endian  
+RGB 8:8:8 32 bits   PPMTranslator      RGB 8:8:8 32 bitov
+RGB 8:8:8 32 bits big-endian  PPMTranslator      RGB 8:8:8 32 bitov 
big-endian
+RGBA 5:5:5:1 16 bits  PPMTranslator      RGBA 5:5:5:1 16 bitov
+RGBA 5:5:5:1 16 bits big-endian    PPMTranslator      RGBA 5:5:5:1 16 
bitov big-endian
+RGBA 8:8:8:8 32 bits  PPMTranslator      RGBA 8:8:8:8 32 bitov
+RGBA 8:8:8:8 32 bits big-endian    PPMTranslator      RGBA 8:8:8:8 32 
bitov big-endian
+Sample code copyright 1999, Be Incorporated  PPMTranslator      Vzorový 
kód Copyright 1999, Be Incorporated
+Something is wrong with the PPMTranslator!   PPMMain     Niečo v 
PPMTranslator sa pokazilo!
+System palette 8 bits PPMTranslator      Systémová paleta 8 bitov
+Version %d.%d.%d %s  PPMTranslator      Verzia %d.%d.%d %s
+Write ASCII  PPMTranslator      Zapísať ASCII
+bits/space   PPMTranslator      bitov/priestor

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/raw/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/raw/sk.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/raw/sk.catkeys    
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,9 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-RAWTranslator    1938728039
+%s RAW image  RAWTranslator  Parameter (%s) is the name of the manufacturer 
(like 'Canon')  %s obrázok RAW
+Based on Dave Coffin's dcraw 8.63   ConfigView       Založené na 
dcraw 8.63 od Dava Coffina
+RAW Images   ConfigView       Obrázky RAW
+RAW Settings  RAWTranslator main       Nastavenia RAW
+RAW image translator  RAWTranslator      Prekladač obrázkov RAW
+RAW images   RAWTranslator      obrázky RAW
+RAWTranslator Settings ConfigView       Nastavenia Prekladača RAW
+Version %d.%d.%d, %s  ConfigView       Verzia %d.%d.%d, %s

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/rtf/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/rtf/sk.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/rtf/sk.catkeys    
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,9 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-RTFTranslator    526958155
+RTF Settings  main      Nastavenia RTF
+RTF text files RTFTranslator      Textové súbory RTF
+RTF-Translator Settings    ConfigView       Nastavenia prekladača 
RTF
+Rich Text Format (RTF) files  ConfigView       súbory formátu 
Obohatený text (RTF)
+Rich Text Format Translator  RTFTranslator      Prekladač RTF
+Rich Text Format translator v%d.%d.%d %s    RTFTranslator      
Prekladač RTF v%d.%d.%d %s
+RichTextFormat file  RTFTranslator      súbor RTF
+Version %d.%d.%d, %s  ConfigView       Verzia %d.%d.%d, %s

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/sgi/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/sgi/sk.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/sgi/sk.catkeys    
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,13 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-SGITranslator    2222378389
+None  SGIView     Žiadne
+RLE  SGIView     RLE
+SGI Settings  SGIMain     Nastavenia SGI
+SGI image   SGITranslator      obrázok SGI
+SGI image translator  SGITranslator      Prekladač obrázkov SGI
+SGI image translator  SGIView     Prekladač obrázkov SGI
+SGI images   SGITranslator      Obrázky SGI
+SGITranslator Settings SGITranslator      Nastavenia Prekladača SGI
+Use compression:    SGIView     Použiť kompresiu:
+Version %d.%d.%d %s  SGIView     Verzia %d.%d.%d %s
+\n\nbased on GIMP SGI plugin v1.5:\n  SGIView     \n\nzaložené na 
zásuvnom module SGI v1.5 pre GIMP:\n
+written by:\n SGIView     napísal:\n

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/shared/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/shared/sk.catkeys       
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/shared/sk.catkeys   
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,5 @@
+1   slovak x-pseudo.libtranslatorsutils  1020614280
+Be Bitmap Format    BaseTranslator     Be Bitmap Format
+Error TranslatorWindow        Chyba
+OK   TranslatorWindow        OK
+Unable to create the view.   TranslatorWindow        Nebolo možné 
vytvoriť zobrazenie.

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/stxt/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/stxt/sk.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/stxt/sk.catkeys    
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,7 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-STXTTranslator   4053395273
+Be styled text file  STXTTranslator     Textový súbor so štýlom Be
+Plain text file    STXTTranslator     Čistý textový súbor
+STXT Settings STXTMain        Nastavenia STXT
+STXTTranslator Settings    STXTTranslator     Nastavenia 
STXTTranslator
+StyledEdit files    STXTTranslator     Súbory StyledEdit
+StyledEdit files translator  STXTTranslator     Prekladač súborov 
StyledEdit

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/tga/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/tga/sk.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/tga/sk.catkeys    
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,15 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-TGATranslator    2221210336
+Ignore TGA alpha channel    TGAView     Ignorovať alfa kanál TGA
+Save with RLE Compression   TGAView     Uložiť s kompresiou RLE
+TGA Settings  TGAMain     Nastavenia TGA
+TGA image translator  TGATranslator      Prekladač obrázkov TGA
+TGA images   TGATranslator      Obrázky Targa
+TGATranslator Settings TGATranslator      Nastavenia TGATranslator
+Targa image (%d bits RLE colormap)   TGATranslator      Obrázok Targa 
(%d-bitová farebná mapa RLE)
+Targa image (%d bits RLE gray) TGATranslator      Obrázok Targa (%d-bitov 
šedej RLE)
+Targa image (%d bits RLE truecolor)  TGATranslator      Obrázok Targa 
(%d-bitový truecolor RLE)
+Targa image (%d bits colormap) TGATranslator      Obrázok Targa 
(%d-bitová farebná mapa)
+Targa image (%d bits gray)   TGATranslator      Obrázok Targa (%d-bitov 
šedej)
+Targa image (%d bits truecolor)    TGATranslator      Obrázok Targa 
(%d-bitový truecolor)
+Version %d.%d.%d %s  TGAView     Verzia %d.%d.%d %s
+Written by the Haiku Translation Kit Team   TGAView     Napísal Haiku 
Translation Kit Team

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/tiff/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/tiff/sk.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/tiff/sk.catkeys    
2011-07-09 05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,16 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-TIFFTranslator   292291870
+LZW  TIFFView        LZW
+None  TIFFView        Žiadne
+RLE (Packbits) TIFFView        RLE (Packbits)
+TIFF Image Translator TIFFView        Prekladač obrázkov TIFF:
+TIFF Library: TIFFView        Knižnica TIFF:
+TIFF Settings TIFFMain        Nastavenia TIFF
+TIFF image   TIFFTranslator     Obrázok TIFF:
+TIFF image translator TIFFTranslator     Prekladač obrázkov TIFF
+TIFF images  TIFFTranslator     Obrázky TIFF:
+TIFFTranslator Settings    TIFFTranslator     Nastavenia 
TIFFTranslator
+Use Compression:    TIFFView        Použiť kompresiu:
+Version %d.%d.%d %s  TIFFView        Verzia %d.%d.%d %s
+ZIP (Deflate) TIFFView        ZIP (Deflate)
+identify_tiff_header: couldn't set directory\n TIFFTranslator     
identify_tiff_header: nepodarilo sa nastaviť adresár\n
+identify_tiff_header: invalid document index\n TIFFTranslator     
identify_tiff_header: neplatný index dokumentu\n

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/sk.catkeys    2011-07-09 
04:31:22 UTC (rev 42395)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/sk.catkeys    2011-07-09 
05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -1,28 +1,77 @@
-1   slovak x-vnd.Haiku-About    2446894321
+1   slovak x-vnd.Haiku-About    128117018
 %.2f GHz    AboutView        %.2f GHz
 %d MiB total  AboutView        %d MiB celkom
 %d MiB used (%d%%)   AboutView        %d MiB využitých (%d%%)
 %ld MHz    AboutView        %ld MHz
 %ld Processors:    AboutView        %ld procesory:
 %total MiB total, %inaccessible MiB inaccessible    AboutView        
%total MiB celkom, %inaccessible MiB neprístupných
+... and the many people making donations!\n\n AboutView        ... a 
mnohí ďalší, ktorí prispeli darom!\n\n
 About this system   AboutWindow       O tomto systéme
+AboutSystem  System name       O systéme
+BSD (2-clause) AboutView        BSD (2-bodová)
+BSD (3-clause) AboutView        BSD (3-bodová)
+BSD (4-clause) AboutView        BSD (4-bodová)
+Be Inc. and its developer team, for having created BeOS!\n\n  AboutView    
    Be Inc. a jeho tímu vývojárov za vytvorenie BeOS!\n\n
+Contains software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its 
contributors:\nftp, tput\nCopyright © 1996-2008 The NetBSD Foundation, Inc. All 
rights reserved.  AboutView        Obsahuje softvér, ktorý vyvinula 
NetBSD Foundation, Inc. a jej prispievatelia:\nftp, tput\nCopyright © 1996-2008 
The NetBSD Foundation, Inc. Všetky práva vyhradené.
+Contains software from the FreeBSD Project, released under the BSD 
license:\ncal, ftpd, ping, telnet, telnetd, traceroute\nCopyright © 1994-2008 
The FreeBSD Project. All rights reserved.   AboutView        Obsahuje 
softvér z projektu FreeBSD, vydaný pod licenciou BSD:\ncal, ftpd, ping, telnet, 
telnetd, traceroute\nCopyright © 1994-2008 Projekt FreeBSD. Všetky práva 
vyhradené.
+Contains software from the GNU Project, released under the GPL and LGPL 
licenses:\nGNU C Library, GNU coretools, diffutils, findutils, sharutils, gawk, 
bison, m4, make, gdb, wget, ncurses, termcap, Bourne Again Shell.\nCopyright © 
The Free Software Foundation.  AboutView        Obsahuje softvér z 
projektu GNU, vydaný pod licenciami GPL a LGPL:\nGNU C Library, GNU coretools, 
diffutils, findutils, sharutils, gawk, bison, m4, make, gdb, wget, ncurses, 
termcap, Bourne Again Shell.\nCopyright © The Free Software Foundation.
 Contributors:\n    AboutView        Prispievatelia:\n
+Copyright © 1987-1988 Digital Equipment Corporation, Maynard, 
Massachusetts.\nAll rights reserved.   AboutView        Copyright © 
1987-1988 Digital Equipment Corporation, Maynard, Massachusetts.\nVšetky práva 
vyhradené.
+Copyright © 1990-2002 Info-ZIP. All rights reserved.  AboutView        
Copyright © 1990-2002 Info-ZIP. Všetky práva vyhradené.
+Copyright © 1990-2003 Wada Laboratory, the University of Tokyo.    
AboutView        Copyright © 1990-2003 Wada Laboratory, University of 
Tokyo.
+Copyright © 1991-2000 Silicon Graphics, Inc. SGI's Software FreeB license. All 
rights reserved.    AboutView        Copyright © 1991-2000 Silicon 
Graphics, Inc. Licencia Software FreeB od SGI. Všetky práva vyhradené.
+Copyright © 1994-1997 Mark Kilgard. All rights reserved.    AboutView    
    Copyright © 1994-1997 Mark Kilgard. Všetky práva vyhradené.
+Copyright © 1994-2008 Xiph.Org. All rights reserved.  AboutView        
Copyright © 1994-2008 Xiph.Org. Všetky práva vyhradené.
+Copyright © 1994-2009, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding. This software is 
based in part on the work of the Independent JPEG Group.   AboutView     
   Copyright © 1994-2009, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding. Tento softvér je 
sčasti zaločený na práci Independent JPEG Group.
+Copyright © 1995, 1998-2001 Jef Poskanzer. All rights reserved.    
AboutView        Copyright © 1995, 1998-2001 Jef Poskanzer. Všetky práva 
vyhradené.
+Copyright © 1995-2001 Lars Düning. All rights reserved.    AboutView    
    Copyright © 1995-2001 Lars Düning. Všetky práva vyhradené.
+Copyright © 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler. AboutView        
Copyright © 1995-2004 Jean-loup Gailly a Mark Adler.
+Copyright © 1996-1997 Jeff Prosise. All rights reserved.    AboutView    
    Copyright © 1996-1997 Jeff Prosise. Všetky práva vyhradené.
+Copyright © 1996-2005 Julian R Seward. All rights reserved.  AboutView    
    Copyright © 1996-2005 Julian R Seward. Všetky práva vyhradené.
+Copyright © 1997-2006 PDFlib GmbH and Thomas Merz. All rights 
reserved.\nPDFlib and PDFlib logo are registered trademarks of PDFlib GmbH.   
 AboutView        Copyright © 1997-2006 PDFlib GmbH a Thomas Merz. 
Všetky práva vyhradené.\nPDFlib a logo PDFlib sú registrované obchodné známky 
PDFlib GmbH.
+Copyright © 1998-2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper.  
AboutView        Copyright © 1998-2000 Thai Open Source Software Center 
Ltd a Clark Cooper.
+Copyright © 1998-2003 Daniel Veillard. All rights reserved.  AboutView    
    Copyright © 1998-2003 Daniel Veillard. Všetky práva vyhradené.
+Copyright © 1999-2000 Y.Takagi. All rights reserved.  AboutView        
Copyright © 1999-2000 Y.Takagi. Všetky práva vyhradené.
+Copyright © 1999-2006 Brian Paul. Mesa3D Project. All rights reserved. 
AboutView        Copyright © 1999-2006 Brian Paul. Mesa3D Project. 
Všetky práva vyhradené.
+Copyright © 1999-2007 Michael C. Ring. All rights reserved.  AboutView    
    Copyright © 1999-2007 Michael C. Ring. Všetky práva vyhradené.
+Copyright © 1999-2010 by the authors of Gutenprint. All rights reserved.    
AboutView        Copyright © 1999-2010 autori Gutenprint. Všetky práva 
vyhradené.
+Copyright © 2000 Jean-Pierre ervbefeL and Remi Lefebvre.    AboutView    
    Copyright © 2000 Jean-Pierre ervbefeL a Remi Lefebvre.
+Copyright © 2000-2007 Fabrice Bellard, et al. AboutView        
Copyright © 2000-2007 Fabrice Bellard, et al.
+Copyright © 2001-2002 Thomas Broyer, Charlie Bozeman and Daniel Veillard. All 
rights reserved. AboutView        Copyright © 2001-2002 Thomas Broyer, 
Charlie Bozeman and Daniel Veillard. Všetky práva vyhradené.
+Copyright © 2001-2003 Expat maintainers.    AboutView        
Copyright © 2001-2003 správci Expat.
+Copyright © 2002-2003 Steve Lhomme. All rights reserved.    AboutView    
    Copyright © 2002-2003 Steve Lhomme. Všetky práva vyhradené.
+Copyright © 2002-2004 Vivek Mohan. All rights reserved.    AboutView    
    Copyright © 2002-2004 Vivek Mohan. Všetky práva vyhradené.
+Copyright © 2002-2005 Industrial Light & Magic, a division of Lucas Digital 
Ltd. LLC. AboutView        Copyright © 2002-2005 Industrial Light & 
Magic, divízia Lucas Digital Ltd. LLC.
+Copyright © 2002-2006 Maxim Shemanarev (McSeem).    AboutView        
Copyright © 2002-2006 Maxim Shemanarev (McSeem).
+Copyright © 2002-2008 Alexander L. Roshal. All rights reserved.    
AboutView        Copyright © 2002-2008 Alexander L. Roshal. Všetky práva 
vyhradené.
+Copyright © 2003 Peter Hanappe and others.   AboutView        
Copyright © 2003 Peter Hanappe a ďalší.
+Copyright © 2003-2006 Intel Corporation. All rights reserved. AboutView    
    Copyright © 2003-2006 Intel Corporation. Všetky práva vyhradené.
+Copyright © 2004-2005 Intel Corporation. All rights reserved. AboutView    
    Copyright © 2004-2005 Intel Corporation. Všetky práva vyhradené.
+Copyright © 2006-2007 Intel Corporation. All rights reserved. AboutView    
    Copyright © 2006-2007 Intel Corporation. Všetky práva vyhradené.
+Copyright © 2007 Ralink Technology Corporation. All rights reserved.  
AboutView        Copyright © 2007 Ralink Technology Corporation. Všetky 
práva vyhradené.
+Copyright © 2007-2009 Marvell Semiconductor, Inc. All rights reserved. 
AboutView        Copyright © 2007-2009 Marvell Semiconductor, Inc. 
Všetky práva vyhradené.
+Copyright © 2010-2011 Google Inc. All rights reserved. AboutView        
Copyright © 2010-2011 Google Inc. Všetky práva vyhradené.
 Current maintainers:\n AboutView        Aktívni vývojári:\n
 GCC %d Hybrid AboutView        GCC %d Hybrid
 Google & their Google Summer of Code program\n AboutView        Google 
a jeho program Google Summer of Code\n
 Kernel:    AboutView        Jadro:
 License:    AboutView        Licencia:
 Licenses:   AboutView        Licencie:
+MIT (no promotion)   AboutView        MIT (nie je reklama)
+MIT license. All rights reserved.   AboutView        Licencia MIT. 
Všetky práva vyhradené.
 Memory:    AboutView        Pamäť:
 Michael Phipps (project founder)\n\n  AboutView        Michael Phipps 
(zakladateľ projektu)\n\n
 Past maintainers:\n  AboutView        Minulí vývojári:\n
+Portions of this software are copyright. Copyright © 1996-2006 The FreeType 
Project. All rights reserved.   AboutView        Časti tohto softvéru 
sú chránené autorským právom. Copyright © 1996-2006 Projekt FreeType. Všetky 
práva vyhradené.
 Processor:   AboutView        Procesor:
 Revision    AboutView        Revízia:
 Source Code:  AboutView        Zdrojový kód:
 The BeGeistert team\n AboutView        Tím BeGeistert\n
+The Haiku-Ports team\n AboutView        Tím Haiku-Ports\n
 The Haikuware team and their bounty program\n AboutView        Tím 
Haikuware a ich program odmien\n
 The University of Auckland and Christof Lutteroth\n\n AboutView        
University of Auckland a Christof Lutteroth\n\n
 The code that is unique to Haiku, especially the kernel and all code that 
applications may link against, is distributed under the terms of the %MIT 
licence%. Some system libraries contain third party code distributed under the 
LGPL license. You can find the copyrights to third party code below.\n\n  
AboutView        Kód, ktorý je charakteristický pre Haiku, najmä jadro 
a kód, ktorý využívajú aplikácie môže byť šírený za podmienok %MIT licence%. 
Niektoré systémové knižnice obsahujú kód tretích strán šírený pod licenciou 
LGPL. Autorské práva tretích strán nájdete uvedené nižšie.
+The copyright to the Haiku code is property of Haiku, Inc. or of the 
respective authors where expressly noted in the source. Haiku™ and the HAIKU 
logo® are (registered) trademarks of Haiku, Inc.\n\n AboutView        
Autorské práva ku kódu Haiku sú vlastníctvom Haiku, Inc. alebo jednotlivých 
autorov, kde sú v kóde výslovne uvedení. Haiku™ a logo HAIKU® sú (registrované) 
obchodné známky Haiku, Inc.\n\n
 Time running: AboutView        Čas behu:
 Translations:\n    AboutView        Preklady:\n
 Travis Geiselbrecht (and his NewOS kernel)\n  AboutView        Travis 
Geiselbrecht (a jeho jadro NewOS)\n

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/sk.catkeys  2011-07-09 
04:31:22 UTC (rev 42395)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/sk.catkeys  2011-07-09 
05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -1,9 +1,10 @@
-1   slovak x-vnd.Haiku-ActivityMonitor   3373427116
+1   slovak x-vnd.Haiku-ActivityMonitor   3704566709
 %.1f KB/s   DataSource       %.1f KB/s
 %.1f MB    DataSource       %.1f MB
 %.1f faults/s DataSource       %.1f výpadkov/s
 %lld ms    SettingsWindow     %lld ms
 %lld sec.   SettingsWindow     %lld sek.
+ActivityMonitor    System name       Monitor aktivity
 Add graph   ActivityWindow     Pridať graf
 Additional items    ActivityView      Ďalšie položky
 Apps  DataSource       Aplikácie
@@ -26,6 +27,7 @@
 Ports DataSource       Porty
 Quit  ActivityWindow     Ukončiť
 RX   DataSource   Shorter version for Receiving. RX
+Raw clipboard DataSource       Schránka bez formátu
 Receiving   DataSource       Prijíma sa
 Remove graph  ActivityView      Odstrániť graf
 Running applications  DataSource       Bežiace aplikácie
@@ -39,6 +41,7 @@
 Swap space   DataSource       Odkladací priestor
 TX   DataSource   Shorter version for Sending   TX
 Teams DataSource       Tímy
+Text clipboard DataSource       Textová schránka
 Threads    DataSource       Vlákna
 Update time interval: SettingsWindow     Časový interval aktualizácie:
 Used memory  DataSource       Využitá pamäť

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootmanager/ru.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootmanager/ru.catkeys    2011-07-09 
04:31:22 UTC (rev 42395)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootmanager/ru.catkeys    2011-07-09 
05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -7,7 +7,7 @@
 After one minute    DefaultPartitionPage      1 минута
 After one second    DefaultPartitionPage      1 секунда
 After three seconds  DefaultPartitionPage      3 секунды
-After two seconds   DefaultPartitionPage      Через две секунды
+After two seconds   DefaultPartitionPage      2 секунды
 An error occurred writing the boot menu. The Master Boot Record might be 
destroyed, you should restore the MBR now!  BootManagerController      
Произошла ошибка при записи загрузочного меню. Загрузочная запись (MBR) может 
быть повреждена. Вы должны восстановить её (MBR) прямо сейчас!
 At least one partition must be selected!    BootManagerController      
Как минимум один раздел должен быть выбран!
 Back  BootManagerController  Button Назад

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootmanager/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootmanager/sk.catkeys    2011-07-09 
04:31:22 UTC (rev 42395)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootmanager/sk.catkeys    2011-07-09 
05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   slovak x-vnd.Haiku-BootManager 734273860
+1   slovak x-vnd.Haiku-BootManager 3014946856
 About to restore the Master Boot Record (MBR) of %disk from %file. Do you wish 
to continue?  BootManagerController  Don't translate the place holders: 
%disk and %file   Chystáte sa obnoviť MBR disku %disk zo súboru %file. 
Chcete pokračovať?
 About to write the boot menu to disk. Are you sure you want to continue?    
BootManagerController      Chystá sa zápis menu zavádzača na disk. Ste si 
istý, že chcete pokračovať?
 About to write the following boot menu to the boot disk (%s). Please verify 
the information below before continuing.  BootManagerController      
Chystá sa zápis nasledovného menu zavádzača na zavádzací disk (%s). Prosím, 
overte nasledovné informácie predtým, než budete pokračovať.
@@ -13,6 +13,7 @@
 Back  BootManagerController  Button Späť
 Backup Master Boot Record   BootManagerController  Title  Zálohovať MBR
 Boot Manager is unable to read the partition table!  BootManagerController  
    Správca zavádzania nedokáže prečítať tabuľku oblastí!
+BootManager  System name       Správca zavádzania
 Cannot access! DrivesPage   Cannot install Nie je možný prístup!
 Default Partition   DefaultPartitionPage  Title  Prevolená disková oblasť
 Default Partition:   DefaultPartitionPage  Menu field label    
Predvolená oblasť

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/cdplayer/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/cdplayer/sk.catkeys 2011-07-09 04:31:22 UTC 
(rev 42395)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/cdplayer/sk.catkeys 2011-07-09 05:08:18 UTC 
(rev 42396)
@@ -1,7 +1,8 @@
-1   slovak x-vnd.Haiku-CDPlayer  523884218
+1   slovak x-vnd.Haiku-CDPlayer  592310631
 Audio CD    CDPlayer        Zvukové CD
 CD   CDPlayer        CD
 CD drive is empty   CDPlayer        Mechanika CD je prázdna
+CDPlayer    System name       Prehrávač CD
 Disc: %ld:%.2ld / %ld:%.2ld  CDPlayer        Disk: %ld:%.2ld / 
%ld:%.2ld
 Disc: --:-- / --:--  CDPlayer        Disk: --:-- / --:--
 Disc: 88:88 / 88:88  CDPlayer        Disk: 88:88 / 88:88

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/charactermap/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/charactermap/sk.catkeys           
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/charactermap/sk.catkeys   2011-07-09 
05:08:18 UTC (rev 42396)
@@ -0,0 +1,28 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-CharacterMap    2467880345
+Block elements UnicodeBlocks      Blokové prvky
+CharacterMap  System name       Mapa znakov
+Clear CharacterWindow     Vyčistiť
+Code  CharacterWindow     Kód
+Combining diacritical marks  UnicodeBlocks      Kombinujúce diakritické 
značky
+Combining diacritical marks for symbols    UnicodeBlocks      
Kombinujúce diakritické značky pre symboly
+Combining diacritical marks supplement UnicodeBlocks      Kombinujúce 
diakritické značky - doplnok
+Combining half marks  UnicodeBlocks      Kombinujúce poloznačky
+Currency symbols    UnicodeBlocks      Symboly mien
+Domino tiles  UnicodeBlocks      Kocky domino
+File  CharacterWindow     Súbor
+Filter:    CharacterWindow     Filter:
+Font  CharacterWindow     Písmo
+General punctuation  UnicodeBlocks      Všeobecná diakritika
+Geometric shapes    UnicodeBlocks      Geometrické tvary
+Letterlike symbols   UnicodeBlocks      Symboly podpobné písmenám
+Mathematical operators UnicodeBlocks      Matematické operátory
+Miscellaneous symbols UnicodeBlocks      Rozličné symboly
+Miscellaneous technical    UnicodeBlocks      Rozličné technické
+Number forms  UnicodeBlocks      Číselné tvary
+Optical character recognition UnicodeBlocks      Optické rozpoznávanie 
znakov
+Private use area    UnicodeBlocks      Oblasť na súkromné použitie
+Show private blocks  CharacterWindow     Zobrziť privátne bloky
+Superscripts and subscripts  UnicodeBlocks      Horné a dolné indexy
+Tags  UnicodeBlocks      Značky
+Vertical forms UnicodeBlocks      Zvislé tvary
+View  CharacterWindow     Zobraziť

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/codycam/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/codycam/sk.catkeys              
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/codycam/sk.catkeys  2011-07-09 05:08:18 UTC 
(rev 42396)
@@ -0,0 +1,93 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku.CodyCam   441085909
+Can't find an available connection to the video window CodyCam     Nebolo 
nájdené dostupné spojenie s oknom s videom
+Cannot connect the video source to the video window  CodyCam     Nebolo 
možné spojiť zdroj videa s oknom s videom
+Cannot create a video window  CodyCam     Nebolo možné vytvoriť okno s 
videom
+Cannot find a video source. You need a webcam to use CodyCam. CodyCam     
Nedá sa nájsť zdroj videa. Aby ste mohli používať CodyCam, potrebujete 
webkameru.
+Cannot find an available video stream CodyCam     Nenájdený dostupný 
video stream
+Cannot find the media roster  CodyCam     Nie je možné nájsť zoznam médií
+Cannot get a time source    CodyCam     Nebolo možné získať zdroj času
+Cannot register the video window    CodyCam     Nebolo možné 
zaregistrovať okno s videom
+Cannot seek time source!    CodyCam     Nie je možné posunúť sa na 
zdroj času!
+Cannot set the time source for the video source    CodyCam     Nie je 
možné nastaviť časový zdroj zdroja videa
+Cannot set the time source for the video window    CodyCam     Nie je 
možné nastaviť časový zdroj okna videa
+Cannot start the video source CodyCam     Nebolo možné spustiť zdroj videa
+Cannot start the video window CodyCam     Nebolo možné spustiť okno s 
videom
+Cannot start time source!   CodyCam     Nebolo možné spustiť zdroj času!
+Capture Rate Menu   CodyCam     Menu rýchlosti zachytávania:
+Capture controls    CodyCam     Ovládacie prvky zachytávania
+Capturing Image…    VideoConsumer.cpp        Zachytáva sa obrázok...
+Closing the window\n  VideoConsumer.cpp        Zatvára sa okno\n
+CodyCam    System name       CodyCam
+Connected…   VideoConsumer.cpp        Pripojené...
+Couldn't find requested directory on server  VideoConsumer.cpp        
Nebol nájdený požadovaný adresár na serveri
+Directory:   CodyCam     Adresár:
+Error creating output file   VideoConsumer.cpp        Chyba pri 
vytváraní výstupného súboru
+Error getting initial latency for the capture node   CodyCam     Chyba 
pri zisťovaní úvodnej latencie uzla zachytávania
+Error setting type of output file   VideoConsumer.cpp        Chyba 
pri nastavovaní typu výstupu
+Error writing output file   VideoConsumer.cpp        Chyba pri 
zápise výstupného súboru
+Every 10 minutes    CodyCam     Každých 10 minút
+Every 15 minutes    CodyCam     Každých 15 minút
+Every 15 seconds    CodyCam     Každých 15 sekúnd
+Every 2 hours CodyCam     Každé 2 hodiny
+Every 24 hours CodyCam     Každých 24 hodín
+Every 30 minutes    CodyCam     Každých 30 minút
+Every 30 seconds    CodyCam     Každých 30 sekúnd
+Every 4 hours CodyCam     Každé 4 hodiny
+Every 5 minutes    CodyCam     Každých 5 minút
+Every 8 hours CodyCam     Každých 8 hodín
+Every hour   CodyCam     Každú hodinu
+Every minute  CodyCam     Každú minútu
+FTP  CodyCam     FTP
+File  CodyCam     Súbor
+File %s # unterminated quote at end of file\n SettingsHandler     Súbor 
%s # neukončená úvodzovka na konci súboru\n
+File %s ; Line %ld # unterminated quote\n   SettingsHandler     Súbor 
%s; riadok %ld # neukončená úvodzovka\n
+File %s; Line %ld # %s SettingsHandler     Súbor %s; riadok %ld # %s
+File name:   CodyCam     Názov súboru:
+File transmission failed    VideoConsumer.cpp        Prenos súboru 
zlyhal
+Format:    CodyCam     Formát:
+Image Format Menu   CodyCam     Menu formát obrázka
+JPEG image   CodyCam     obrázok JPEG
+Last Capture: VideoConsumer.cpp        Posledné zachytenie:
+Local CodyCam     Lokálne
+Locking the window\n  VideoConsumer.cpp        Zamyká sa okno\n
+Logging in…  VideoConsumer.cpp        Prihlasuje sa...
+Login: CodyCam     Prihlasovacie meno:
+Never CodyCam     Nikdy
+OK   CodyCam     OK
+Output CodyCam     Výstup
+PASS <suppressed> (real password sent)\n   FtpClient        PASS 
<skryté> (skutočné odoslané heslo)\n
+Passive FTP  CodyCam     Pasívne FTP
+Password:   CodyCam     Heslo:
+Quit  CodyCam     Ukončiť
+Rate: CodyCam     Rýchlosť:
+Remote host has closed the connection.\n    FtpClient        
Vzdialený hostiteľ zatvoril spojenie.\n
+Rename failed VideoConsumer.cpp        Premenovanie zlyhalo
+Renaming…   VideoConsumer.cpp        Premenováva sa...
+SFTP  CodyCam     SFTP
+Send to…    CodyCam     Poslať kam...
+Server login failed  VideoConsumer.cpp        Prihlásenie k serveru 
zlyhalo
+Server:    CodyCam     Server:
+Start video  CodyCam     Spustiť video
+Stop video   CodyCam     Zastaviť video
+Transmitting… VideoConsumer.cpp        Prenáša sa...
+Type: CodyCam     Typ:
+Video settings CodyCam     Nastavenia videa
+Waiting…    CodyCam     Čaká sa...
+capture rate expected CodyCam     očakávaná rýchlosť zachytávania
+cmd: '%s'\n  FtpClient        príkaz: „%s“\n
+destination directory expected CodyCam     očakával sa cieľový adresár
+image file format expected   CodyCam     očakával sa formát obrázka
+invalid upload client %ld\n  VideoConsumer.cpp        neplatný klient 
nahrávania %ld\n
+login ID expected   CodyCam     očakávalo sa prihlasovacie meno
+on or off expected   Settings    Do not translate 'on' and 'off' 
očakávalo sa „on“ alebo „off“
+password    CodyCam     heslo
+password expected   CodyCam     očakávalo sa heslo
+read: %d\n   SftpClient       prečítané: %d\n
+read: %ld\n  SftpClient       prečítané: %ld\n
+reply: %d, %d\n    FtpClient        odpoveď: %d, %d\n
+reply: '%s'\n SftpClient       odpoveď: „%s“\n
+server address expected    CodyCam     očakávala sa adresa servera
+still image filename expected CodyCam     očakával sa názov obrázka
+unknown command    SettingsHandler     neznámy príkaz
+unrecognized upload client specified  CodyCam     uvedený nerozpoznaný 
nahrávací klient
+upload client name expected  CodyCam     očakával sa názov nahrávacieho 
klienta

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/de.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/de.catkeys  2011-07-09 04:31:22 UTC 
(rev 42395)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/de.catkeys  2011-07-09 05:08:18 UTC 
(rev 42396)
@@ -1,9 +1,10 @@
-1   german x-vnd.Be-TSKB  1962084612
+1   german x-vnd.Be-TSKB  1465644101
 <Be folder is empty>  BeMenu     <Be-Ordner ist leer>
 About Haiku  BeMenu     Über Haiku
 Always on top PreferencesWindow        Immer im Vordergrund
 Applications  B_USER_DESKBAR_DIRECTORY/Applications      Anwendungen
 Applications  PreferencesWindow        Anwendungen
+Auto-hide   PreferencesWindow        Automatisch in den Hintergrund
 Auto-raise   PreferencesWindow        Automatisch nach vorn holen
 Change time…  TimeView        Uhrzeit ändern…
 Clock PreferencesWindow        Uhr

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/fi.catkeys  2011-07-09 04:31:22 UTC 
(rev 42395)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/fi.catkeys  2011-07-09 05:08:18 UTC 
(rev 42396)
@@ -1,9 +1,10 @@
-1   finnish x-vnd.Be-TSKB  1962084612
+1   finnish x-vnd.Be-TSKB  1465644101
 <Be folder is empty>  BeMenu     <Be-kansio on tyhjä>
 About Haiku  BeMenu     Haikusta
 Always on top PreferencesWindow        Aina päällimmäisenä
 Applications  B_USER_DESKBAR_DIRECTORY/Applications      Sovellukset
 Applications  PreferencesWindow        Sovellukset
+Auto-hide   PreferencesWindow        Piilota automaattisesti
 Auto-raise   PreferencesWindow        Nosta automaattisesti
 Change time…  TimeView        Muuta aikaa...
 Clock PreferencesWindow        Kello

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/ru.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/ru.catkeys  2011-07-09 04:31:22 UTC 
(rev 42395)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/ru.catkeys  2011-07-09 05:08:18 UTC 
(rev 42396)
@@ -1,9 +1,10 @@
-1   russian x-vnd.Be-TSKB  1962084612
+1   russian x-vnd.Be-TSKB  1465644101
 <Be folder is empty>  BeMenu     <Папка Be пуста>
 About Haiku  BeMenu     О системе Haiku
 Always on top PreferencesWindow        Всегда сверху
 Applications  B_USER_DESKBAR_DIRECTORY/Applications      Приложения
 Applications  PreferencesWindow        Приложения
+Auto-hide   PreferencesWindow        Скрывать автоматически
 Auto-raise   PreferencesWindow        Всплывать при наведении
 Change time…  TimeView        Настроить часы…
 Clock PreferencesWindow        Часы

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/sk.catkeys  2011-07-09 04:31:22 UTC 
(rev 42395)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/sk.catkeys  2011-07-09 05:08:18 UTC 
(rev 42396)
@@ -1,14 +1,18 @@
-1   slovak x-vnd.Be-TSKB  2722191795
+1   slovak x-vnd.Be-TSKB  1962084612
 <Be folder is empty>  BeMenu     <pričinok Be je prázdny>
 About Haiku  BeMenu     O Haiku
 Always on top PreferencesWindow        Vždy na vrchu
+Applications  B_USER_DESKBAR_DIRECTORY/Applications      Aplikácie
 Applications  PreferencesWindow        Aplikácie
 Auto-raise   PreferencesWindow        Automaticky aktivovať
 Change time…  TimeView        Zmeniť čas...
 Clock PreferencesWindow        Hodiny
 Close all   WindowMenu       Zatvoriť všetky
+Demos B_USER_DESKBAR_DIRECTORY/Demos     Demá
+Deskbar    System name       Panel
 Deskbar preferences  PreferencesWindow        Nastavenia Panelu
 Deskbar preferences…  BeMenu     Nastavenia Panelu...
+Desktop applets    B_USER_DESKBAR_DIRECTORY/Desktop applets        
Aplety plochy
 Edit menu…   PreferencesWindow        Upraviť menu...
 Expand new applications    PreferencesWindow        Výsuvný zoznam 
nových aplikácií
 Find… BeMenu     Nájsť...
@@ -18,6 +22,7 @@
 Mount BeMenu     Pripojiť
 No windows   WindowMenu       Žiadne okná
 Power off   BeMenu     Vypnúť
+Preferences  B_USER_DESKBAR_DIRECTORY/Preferences      Nastavenia
 Quit application    WindowMenu       Ukončiť aplikáciu
 Recent applications  BeMenu     Nedávne aplikácie
 Recent applications:  PreferencesWindow        Nedávne aplikácie:

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskcalc/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskcalc/sk.catkeys 2011-07-09 04:31:22 UTC 
(rev 42395)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskcalc/sk.catkeys 2011-07-09 05:08:18 UTC 
(rev 42396)
@@ -1,4 +1,5 @@
-1   slovak x-vnd.Haiku-DeskCalc  1432606073
+1   slovak x-vnd.Haiku-DeskCalc  2547506672
 Audio Feedback CalcView        Zvuková spätná väzba
+DeskCalc    System name       DeskCalc
 Enable Num Lock on startup   CalcView        Zapnúť NumLock pri 
štarte
 Show keypad  CalcView        Zobraziť numerickú klávesnicu

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/devices/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/devices/sk.catkeys  2011-07-09 04:31:22 UTC 
(rev 42395)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/devices/sk.catkeys  2011-07-09 05:08:18 UTC 
(rev 42396)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   slovak x-vnd.Haiku-Devices   1176141157
+1   slovak x-vnd.Haiku-Devices   1943893993
 ACPI Information    DeviceACPI       Informácie o ACPI
 ACPI Processor Namespace '%2' DeviceACPI       Menný priestor 
procesora ACPI „%2“
 ACPI System Bus    DeviceACPI       Zbernica systému ACPI
@@ -29,6 +29,7 @@
 Device paths  Device     Cesty k zariadeniam
 Device paths  DevicePCI        Cesty k zariadeniam
 Devices    DevicesView       Zariadenia
+Devices    System name       Zariadenia
 Display controller   Device     Radič zobrazovania
 Docking station    Device     Dokovacia stanica
 Driver used  Device     Použitý ovládač

[... truncated: 3624 lines follow ...]

Other related posts:

 • » [haiku-commits] r42396 - in haiku/trunk/data/catalogs: add-ons/input_server/devices/keyboard add-ons/mail_daemon/inbound_filters/match_header add-ons/mail_daemon/inbound_filters/notifier add-ons/mail_daemon/inbound_filters/spam_filter add-ons/mail_daemon/inbound_protocols/imap ... - humdingerb