[haiku-commits] r41087 - in haiku/trunk/data/catalogs: apps/activitymonitor apps/cdplayer apps/clock apps/drivesetup apps/expander ...

 • From: jonas@xxxxxxxxxxx
 • To: haiku-commits@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 22 Mar 2011 23:44:23 +0100 (CET)

Author: kirilla
Date: 2011-03-22 23:44:22 +0100 (Tue, 22 Mar 2011)
New Revision: 41087
Changeset: https://dev.haiku-os.org/changeset/41087

Added:
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/tracker/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/bin/screen_blanker/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/tracker/sv.catkeys
Modified:
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/cdplayer/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/clock/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/drivesetup/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/expander/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/glteapot/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/icon-o-matic/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/magnify/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/packageinstaller/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/packageinstaller/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/powerstatus/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/soundrecorder/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/terminal/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/sv.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/appearance/sv.catkeys
Log:
Swedish and Finnish catalog update.

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/sv.catkeys  2011-03-22 
22:24:27 UTC (rev 41086)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/sv.catkeys  2011-03-22 
22:44:22 UTC (rev 41087)
@@ -1,9 +1,10 @@
-1   swedish x-vnd.Haiku-ActivityMonitor   183152641
+1   swedish x-vnd.Haiku-ActivityMonitor   3275442606
 %.1f KB/s   DataSource       %.1f KB/s
 %.1f MB    DataSource       %.1f MB
 %.1f faults/s DataSource       %.1f fel/s
 %lld ms    SettingsWindow     %lld ms
 %lld sec.   SettingsWindow     %lld sek.
+ActivityMonitor    Application name        AktivitetsÖvervakare
 Add graph   ActivityWindow     Lägg till graf
 Additional items    ActivityView      Ytterligare mätvärden
 Apps  DataSource       Program

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/cdplayer/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/cdplayer/sv.catkeys 2011-03-22 22:24:27 UTC 
(rev 41086)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/cdplayer/sv.catkeys 2011-03-22 22:44:22 UTC 
(rev 41087)
@@ -1,7 +1,8 @@
-1   swedish x-vnd.Haiku-CDPlayer  523884218
+1   swedish x-vnd.Haiku-CDPlayer  1556801578
 Audio CD    CDPlayer        Ljud-CD
 CD   CDPlayer        CD
 CD drive is empty   CDPlayer        CD-enheten är tom
+CDPlayer    Application name        CDSpelare
 Disc: %ld:%.2ld / %ld:%.2ld  CDPlayer        Skiva: %ld:%.2ld / 
%ld:%.2ld
 Disc: --:-- / --:--  CDPlayer        Skiva: --:-- / --:--
 Disc: 88:88 / 88:88  CDPlayer        Skiva: 88:88 / 88:88

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/clock/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/clock/sv.catkeys   2011-03-22 22:24:27 UTC 
(rev 41086)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/clock/sv.catkeys   2011-03-22 22:44:22 UTC 
(rev 41087)
@@ -1,2 +1,2 @@
 1   swedish x-vnd.Haiku-Clock    1246691824
-Clock Application name        Klockan
+Clock Application name        Klocka

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/drivesetup/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/drivesetup/sv.catkeys    2011-03-22 
22:24:27 UTC (rev 41086)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/drivesetup/sv.catkeys    2011-03-22 
22:44:22 UTC (rev 41087)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   swedish x-vnd.Haiku-DriveSetup 568426562
+1   swedish x-vnd.Haiku-DriveSetup 1143590865
 %ld MiB    Support     %ld MiB
 <empty>    DiskView        <tom>
 <empty>    PartitionList      <tom>
@@ -29,6 +29,7 @@
 Device PartitionList      Enhet
 Disk  MainWindow       Disk
 Disk system \"%s\"\" not found!    MainWindow       Disksystemet 
\"%s\" hittades ej!
+DriveSetup   Application name        DiskHanterare
 Eject MainWindow       Mata ut
 End: %ld MB  Support     Slut: %ld MB
 Error:     MainWindow   in any error alert   Fel: 

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/expander/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/expander/sv.catkeys 2011-03-22 22:24:27 UTC 
(rev 41086)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/expander/sv.catkeys 2011-03-22 22:44:22 UTC 
(rev 41087)
@@ -1,4 +1,5 @@
-1   swedish x-vnd.Haiku-Expander  3000790344
+1   swedish x-vnd.Haiku-Expander  51964396
+About Expander…    ExpanderMenu      Om Expanderare…
 Are you sure you want to stop expanding this\narchive? The expanded items may 
not be complete. ExpanderWindow     Är du säker på att du vill sluta 
expandera det här\narkivet? De expanderade objekten kan vara inkompletta.
 Automatically expand files   ExpanderPreferences       Expandera filer 
automatiskt
 Automatically show contents listing  ExpanderPreferences       Visa 
innehållslista direkt
@@ -13,6 +14,7 @@
 Error when expanding archive  ExpanderWindow     Fel när arkivet skulle 
expanderas
 Expand ExpanderMenu      Expandera
 Expand ExpanderWindow     Expandera
+Expander    Application name        Expanderare
 Expander settings   ExpanderPreferences       Expanderaren 
inställningar
 Expander: Choose destination  DirectoryFilePanel       Expanderaren: 
Välj mål
 Expander: Open ExpanderWindow     Expander: Öppna

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/glteapot/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/glteapot/sv.catkeys 2011-03-22 22:24:27 UTC 
(rev 41086)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/glteapot/sv.catkeys 2011-03-22 22:44:22 UTC 
(rev 41087)
@@ -1,2 +1,2 @@
 1   swedish x-vnd.Haiku-GLTeapot  1296202828
-GLTeapot    Application name        Tekannan
+GLTeapot    Application name        Tekanna

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/icon-o-matic/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/icon-o-matic/sv.catkeys   2011-03-22 
22:24:27 UTC (rev 41086)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/icon-o-matic/sv.catkeys   2011-03-22 
22:44:22 UTC (rev 41087)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   swedish x-vnd.haiku-icon_o_matic    3809094595
+1   swedish x-vnd.haiku-icon_o_matic    276810363
 <modify path> Icon-O-Matic-PathCmd      <modifiera bana>
 <nothing to redo>   Icon-O-Matic-Menu-Edit     <inget att göra om>
 <nothing to undo>   Icon-O-Matic-Menu-Edit     <inget att ångra>
@@ -76,6 +76,7 @@
 Gradient type Icon-O-Matic-StyleTypes     Övergångstyp
 HVIF Source Code    Icon-O-Matic-SavePanel     HVIF-källkod
 Height Icon-O-Matic-PropertyNames       Höjd
+Icon-O-Matic  Application name        IkonRedigerare
 Icon-O-Matic might not have interpreted all data from the SVG when it was 
loaded. By overwriting the original file, this information would now be lost.  
   Icon-O-Matic-SVGExport     Icon-O-Matic har kanske inte tolkat all 
data från SVGn när den laddades. Genom att skriva över originalfilen förloras 
denna information.
 Insert Control Point  Icon-O-Matic-InsertPointCmd       Infoga 
kontrollpunkt
 Invert selection    Icon-O-Matic-Properties     Invertera markering

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/sv.catkeys 2011-03-22 22:24:27 UTC 
(rev 41086)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/sv.catkeys 2011-03-22 22:44:22 UTC 
(rev 41087)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   swedish x-vnd.Haiku-Installer  997349807
+1   swedish x-vnd.Haiku-Installer  2680570473
 %1ld of %2ld  InstallerWindow number of files copied %1ld av %2ld
 1)  If you are installing Haiku onto real hardware (not inside an emulator) 
it is recommended that you have already prepared a hard disk partition. The 
Installer and the DriveSetup tool offer to initialize existing partitions with 
the Haiku native file system, but the options to change the actual partition 
layout may not have been tested on a sufficiently great variety of computer 
configurations so we do not recommend using it.\n   InstallerApp      
1) Om du installerar Haiku på riktigt hårdvara (inte i en emulator) så 
rekommenderar vi att har förberett en partiton för ändamålet. Programmen 
Installeraren och DiskHantering kan skapa nya partitioner för Haiku men 
funktionerna att ändra på befintliga partitoner har ännu inte testats 
tillräckligt för att anses som tillförlitligt. Vi rekommenderar därför att du 
inte ändrar på befintliga partitioner.\n
 2)  The Installer will make the Haiku partition itself bootable, but takes no 
steps to integrate Haiku into an existing boot menu. If you have GRUB already 
installed, you can add Haiku to its boot menu. Depending on what version of 
GRUB you use, this is done differently.\n\n\n InstallerApp      2) 
Installeraren kommer att göra Haikus partition startbar. Däremot kommer inte 
Haiku att göra några ändringar i befintliga starthanterare. Om du har GRUB 
installerat så bör du lägga till Haiku till startmenyn. Det görs på olika sätt 
beroende på vilken version av GRUB som används.\n\n\n
@@ -47,6 +47,7 @@
 Installation canceled. InstallProgress     Installationen avbröts.
 Installation completed. Boot sector has been written to '%s'. Press Quit to 
leave the Installer or choose a new target volume to perform another 
installation. InstallerWindow     Installationen är klar. Startsektorn har 
skrivits till '%s'. Klicka på Avsluta för att lämna installationsprogrammet 
eller välj en ny volym att installera på.
 Installation completed. Boot sector has been written to '%s'. Press Quit to 
restart the computer or choose a new target volume to perform another 
installation.    InstallerWindow     Installationen är klar. 
Startsektorn har skrivits till '%s'. Klicka på Avsluta för att starta om datorn 
eller välj en ny volym att installera på.
+Installer   Application name        Installerare
 Installer\n\twritten by Jérôme Duval and Stephan Aßmus\n\tCopyright 2005-2010, 
Haiku.\n\n   InstallerApp      Installeraren\n\tskriven av Jérôme 
Duval och Stephan Aßmus\n\tCopyright 2005-2010, Haiku.\n\n
 Launch the DriveSetup utility to partition\navailable hard drives and other 
media.\nPartitions can be initialized with the\nBe File System needed for a 
Haiku boot\npartition. InstallerWindow     Starta DiskHanteringsverktyget 
för att partitionera\ntillgängliga hårddiskar och annan media.\nPartitioner can 
formateras med Be-filsystemet\n som krävs för en Haiku boot-partition.
 NOTE: While the naming strategy for hard disks is still as described under 
2.1) the naming scheme for partitions has changed.\n\n   InstallerApp    
  NOTERA: Fastän namnstandarden för hårddiskar fortfarande är som beskrivet 
under 2.1) så har namnstandarden för partitoner ändrats.\n\n

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/magnify/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/magnify/sv.catkeys  2011-03-22 22:24:27 UTC 
(rev 41086)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/magnify/sv.catkeys  2011-03-22 22:44:22 UTC 
(rev 41087)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   swedish x-vnd.Haiku-Magnify   2887050958
+1   swedish x-vnd.Haiku-Magnify   2286010390
 %width x %height @ %pixelSize pixels/pixel  Magnify-Main      %width 
x %height @ %pixelSize pixlar/pixel
 Add a crosshair    Magnify-Main      Lägg till ett korshår
 Copy image   Magnify-Main      Kopiera bild
@@ -14,7 +14,9 @@
 Increase window size  Magnify-Main      Öka fönsterstorlek
 Info  Magnify-Main      Information
 Info:\n hide/show info - hides/shows all these new features\n  note: when 
showing, a red square will appear which signifies\n   which pixel's rgb 
values will be displayed\n add/remove crosshairs - 2 crosshairs can be added 
(or removed)\n  to aid in the alignment and placement of objects.\n  The 
crosshairs are represented by blue squares and blue lines.\n hide/show grid - 
hides/shows the grid that separates each pixel\n   Magnify-Help      
Info:\n göm/visa info - gömmer/visar de här funktionerna\n Notera att den röda 
punkten anger vilken pixel's rgb-värde som visas.\n lägg visa/göm korshår - 2 
korshår can be läggas till (och tas bort)\n för att hjälpa till med uppradning 
och placering av objekt.\n Korshåren representeras av blå fyrkanter blå 
linjer.\n visa/göm rutnät - visar/gömmer nätet som skiljer pixlarna åt.\n
+Magnify    Application name        FörstoringsGlas
 Magnify help  Magnify-Help      Förstoraren hjälp
+Magnify!\n\n©2002-2006 Haiku\n(C)1999 Be Inc.\n\nNow with even more features 
and recompiled for Haiku. Magnify-Main      
FörstoringsGlas!\n\n©2002-2006 Haiku\n(C)1999 Be Inc.\n\nNu med fler funktioner 
omkompilerat för Haiku.
 Make square  Magnify-Main      Skapa rektangel
 Navigation:\n arrow keys - move the current selection (rgb indicator or 
crosshair)\n  around 1 pixel at a time\n option-arrow key - moves the mouse 
location 1 pixel at a time\n x marks the selection - the current selection has 
an 'x' in it\n Magnify-Help      Navigering:\npiltangenter - flytta 
markeringen (RGB indikatorn eller korshåret)\n en pixel åt 
gången\nalt+piltangent - flyttar muspekaren 1 pixel åt gången\nx markering - 
markeren har ett x\n
 OK   Magnify-Main      OK

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/packageinstaller/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/packageinstaller/fi.catkeys 2011-03-22 
22:24:27 UTC (rev 41086)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/packageinstaller/fi.catkeys 2011-03-22 
22:44:22 UTC (rev 41087)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-PackageInstaller  1047551357
+1   finnish x-vnd.Haiku-PackageInstaller  3449845127
 %.1f GiB    PackageView       %.1f gibitavua
 %.1f KiB    PackageView       %.1f kibitavua
 %.1f MiB    PackageView       %.1f mebitavua
@@ -19,11 +19,7 @@
 Do you want to remember this decision for the rest of this installation?\n   
PackageView       Haluatko muistaa tämän päätöksen loppuasennuksen aikana?
 Done  PackageInstall     Valmis
 Error (%s)! Could not open \"%s\".\n  Packageinstaller main      Virhe 
(%s)! Ei voitu avata ”%s”.\n
-Error on SetTo\n    PackageInstall     Virhe asetettaessa kohteeseen\n
-Error on uninstall\n  PackageInstall     Virhe asennuksen poistamisen 
aikana\n
 Error while installing the package\n  PackageView       Virhe 
asennettaessa pakettia\n
-Error while running script\n  PackageInstall     Virhe skriptiä 
suoritettaessa\n
-Error while writing path\n   PackageInstall     Virhe kirjoitettaessa 
polkua\n
 Error! \"%s\" is not a valid path.\n  Packageinstaller main      Virhe! 
”%s” ei ole kelvollinen polku.\n
 Finishing installation PackageInstall     Lopetetaan asennus
 Image not loaded correctly   PackageImageViewer       Tiedostovedosta 
ei ladattu oikein
@@ -58,5 +54,3 @@
 The script named '%s' already exits in the given path.\nReplace the script 
with the one from this package or skip it? PackageView       Skripti 
nimeltään ’%s’ on jo olemassa annetussa polussa.\nKorvataanko se vastaavalla 
tästä paketista vai ohitetaanko se?
 The symbolic link named '%s' already exists in the give path.\nReplace the 
link with the one from this package or skip it?   PackageView       
Symbolinen linkki nimeltään ’%s’ on jo olemassa annetussa polussa.\nKorvataanko 
linkki tämän paketin linkillä vai ohitetaanko se?
 There seems to be a file size mismatch in the package file. The package might 
be corrupted or have been modified after its creation. Do you still wish to 
continue?  PackageInfo       Pakettitiedoston tiedostokoossa näyttää 
olevan täsmäämättömyys. Paketti voi olla rikkinäinen tai sitä on muokattu 
luomisen jälkeen. Haluatko yhä jatkaa?
-Unknown file tag %s\n PackageInfo       Tuntematon tiedostotunniste %s\n
-returning on error\n  PackageInstall     paluu virheen tapahtuessa\n

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/packageinstaller/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/packageinstaller/sv.catkeys 2011-03-22 
22:24:27 UTC (rev 41086)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/packageinstaller/sv.catkeys 2011-03-22 
22:44:22 UTC (rev 41087)
@@ -1,32 +1,56 @@
-1   swedish x-vnd.Haiku-PackageInstaller  1777126027
+1   swedish x-vnd.Haiku-PackageInstaller  3449845127
 %.1f GiB    PackageView       %.1f GiB
 %.1f KiB    PackageView       %.1f KiB
+%.1f MiB    PackageView       %.1f MiB
+%llu bytes   PackageView       %llu bytes
 (%s free)   PackageView       (%s ledigt)
 Abort PackageInfo       Avbryt
 Abort PackageInstall     Avbryt
 Abort PackageView       Avbryt
 Accept PackageTextViewer        Acceptera
+All existing files will be replaced?  PackageView       Skall alla 
befintliga filer skrivas över?
+All existing files will be skipped?  PackageView       Hoppa över alla 
befintliga filer?
 Ask again   PackageView       Fråga igen
 Continue    PackageInfo       Fortsätt
 Continue    PackageInstall     Fortsätt
 Continue    PackageTextViewer        Fortsätt
 Decline    PackageTextViewer        Acceptera inte
 Disclaimer   PackageTextViewer        Ansvarsfriskrivning
+Do you want to remember this decision for the rest of this installation?\n   
PackageView       Vill du komma ihåg detta beslut under resten av denna 
installation?\n
 Done  PackageInstall     Färdig
-Error on uninstall\n  PackageInstall     Fel vid avinstallation\n
+Error (%s)! Could not open \"%s\".\n  Packageinstaller main      Fel 
(%s)! Kunde inte öppna %s.\n
+Error while installing the package\n  PackageView       Ett fel uppstod 
under paketinstallationen\n
+Error! \"%s\" is not a valid path.\n  Packageinstaller main      Fel! 
"%s" är inte en giltig sökväg.\n
 Finishing installation PackageInstall     Slutför installation
+Image not loaded correctly   PackageImageViewer       Avbilden kunde 
inte läsas in korrekt
 Install    PackageView       Installera
 Install to:  PackageView       Installera till:
+Installation progress PackageView       Installationsförlopp
 Installation type:   PackageView       Installationstyp:
+Installing files and folders  PackageInstall     Installerar filer och 
mappar
 Installing package   PackageStatus      Installerar paket
+No installation type selected PackageView       Ingen installationstyp 
vald
 No package available. PackageInfo       Inga paket tillgängliga.
 No package selected.  PackageInfo       Inga paket valda.
 OK   PackageView       OK
 OK   Packageinstaller main      OK
 Other… PackageView       Annan...
+Package installer   PackageView       Paket intallerare
 PackageInstaller    Application name        PaketInstallerare
-PackageInstaller\nBeOS legacy .pkg file installer for Haiku.\n\nCopyright 
2007,\nŁukasz 'Sil2100' Zemczak\n\nCopyright (c) 2007 Haiku, Inc. \n 
Packageinstaller main      PaketInstallerare\nBeOS pkg-fil installerare 
för Haiku.\n\nUpphovsrätt 2007,\nŁukasz 'Sil2100' Zemczak\n\nUpphovsrätt (c) 
2007 Haiku, Inc. \n
+PackageInstaller\nBeOS legacy .pkg file installer for Haiku.\n\nCopyright 
2007,\nŁukasz 'Sil2100' Zemczak\n\nCopyright (c) 2007 Haiku, Inc. \n 
Packageinstaller main      PaketInstallerare\nBeOS paket installerare för 
Haiku.\n\nUpphovsrätt 2007,\nŁukasz 'Sil2100' Zemczak\n\nUpphovsrätt (c) 2007 
Haiku, Inc. \n
 Preparing package   PackageInstall     Förbereder paket
 Replace    PackageView       Ersätt
+Running post-installation scripts   PackageInstall     Kör 
efter-installationsskript
+Skip  PackageView       Hoppa över
 Stop  PackageStatus      Stoppa
+The directory named '%s' already exits in the given path.\nReplace the 
directory with one from this package or skip it?    PackageView       
Mappen '%s' finns redan.\nVill du ersätta den med innehållet ur detta paket 
eller hoppa över mappen?
+The file named '%s' already exits in the given path.\nReplace the file with 
the one from this package or skip it?   PackageView       Filen '%s' 
finns redan i den angivna sökvägen.\nSkall filen skrivas över av filer i detta 
paket, eller skall den lämnas kvar?
+The given package seems to be already installed on your system. Would you like 
to uninstall the existing one and continue the installation?  PackageInstall 
    Det angivna paketet verkar redan vara installerat på ditt system. Vill 
du avinstallera det befintliga paketet och sedan fortsätta med installationen?
 The installation of the package has been aborted.   PackageView       
Installationen av paketet har avbrutits.
+The item named '%s' already exits in the given path.\nReplace the item with 
the one from this package or skip it?   PackageView       Filen '%s' 
finns redan på det aktuella stället.\nVill du ersätta den med en ur paketet 
eller vill du hoppa över?
+The package file is not readable.\nOne of the possible reasons for this might 
be that the requested file is not a valid BeOS .pkg package.   PackageView  
     Paketfilen är inte läsbar.\nEn möjlig anledning är att den begärda 
filen inte är ett giltigt BeOS paket.
+The package you requested has been successfully installed on your system.   
PackageView       Paketet som du begärde har installerats på ditt system.
+The requested package failed to install on your system. This might be a 
problem with the target package file. Please consult this issue with the 
package distributor. PackageView       Det valda paketet kunde inte 
installeras på ditt system. Det kan vara på grund av ett fel i paketet. Du bör 
kontakta paket-distributören om felet kvarstår.
+The script named '%s' already exits in the given path.\nReplace the script 
with the one from this package or skip it? PackageView       Ett skript 
med namnet '%s' finns redan på det aktuella stället.\nVill du ersätta det med 
ett ur paketet eller vill du hoppa över?
+The symbolic link named '%s' already exists in the give path.\nReplace the 
link with the one from this package or skip it?   PackageView       En 
länk med namnet '%s' finns redan på det aktuella stället. Vill du ersätta den 
med en ur det här paketet, eller vill du hoppa över?
+There seems to be a file size mismatch in the package file. The package might 
be corrupted or have been modified after its creation. Do you still wish to 
continue?  PackageInfo       Storleken på paketet överensstämmer inte 
med kontrollsumman. Paketet kan vara korrupt eller kan ha ändrats efter att det 
skapades. Vill du ändå fortsätta?

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/powerstatus/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/powerstatus/sv.catkeys    2011-03-22 
22:24:27 UTC (rev 41086)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/powerstatus/sv.catkeys    2011-03-22 
22:44:22 UTC (rev 41087)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   swedish x-vnd.Haiku-PowerStatus 480668810
+1   swedish x-vnd.Haiku-PowerStatus 1451591102
 About PowerStatus       om
 About… PowerStatus       Om...
 Battery charging    PowerStatus       Laddar batteri
@@ -22,6 +22,9 @@
 OEM info:   PowerStatus       OEM information:
 OK   PowerStatus       OK
 Power status box    PowerStatus       Batteristatus
+PowerStatus  Application name        BatteriStatus
+PowerStatus  PowerStatus       BatteriStatus
+PowerStatus\nwritten by Axel Dörfler, Clemens Zeidler\nCopyright 2006, Haiku, 
Inc.\n  PowerStatus       BatteriStatus\nskrivet av Axel Dörfler, 
Clemens Zeidler\nCopyright 2006, Haiku, Inc.\n
 Quit  PowerStatus       Avsluta
 Run in window PowerStatus       Kör i fönster
 Serial number:     PowerStatus       Serienummer:
@@ -31,6 +34,7 @@
 Show time   PowerStatus       Visa tid
 Technology:  PowerStatus       Teknik:
 Type: PowerStatus       Typ:
+You can run PowerStatus in a window or install it in the Deskbar.   
PowerStatus       Du kan köra BatteriStatus i ett fönster eller i Deskbar.
 charging    PowerStatus       laddar
 discharging  PowerStatus       laddar ur
 mA   PowerStatus       mA

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/fi.catkeys 2011-03-22 22:24:27 UTC 
(rev 41086)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/fi.catkeys 2011-03-22 22:44:22 UTC 
(rev 41087)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-ShowImage  2709418306
+1   finnish x-vnd.Haiku-ShowImage  2627877165
 %SECONDS seconds    Menus  Don't translate %SECONDS    %SECONDS 
sekuntia
 About ShowImage…    Menus      Ohjelmasta Kuvankatselin…
 Browse Menus      Selaa
@@ -43,8 +43,9 @@
 Rotate counterclockwise    Menus      Pyöritä vastapäivään
 Save as…    Menus      Tallenna nimellä...
 Select all   Menus      Valitse kaikki
-Selection Mode Menus      Valintatila
+Selection mode Menus      Valintatila
 Show caption in full screen mode    Menus      Näytä kuvateksti 
kokoruututilassa
+Show tool bar Menus      Näytä työkalupalkki
 ShowImage   Application name        Kuvankatselin
 Slide delay  Menus      Diaviive
 Slide show   Menus      Diaesitys

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/sv.catkeys 2011-03-22 22:24:27 UTC 
(rev 41086)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/sv.catkeys 2011-03-22 22:44:22 UTC 
(rev 41087)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   swedish x-vnd.Haiku-ShowImage  1479416858
+1   swedish x-vnd.Haiku-ShowImage  2627877165
 %SECONDS seconds    Menus  Don't translate %SECONDS    %SECONDS 
sekunder
 About ShowImage…    Menus      Om Bildvisning…
 Browse Menus      Bläddra
@@ -43,8 +43,10 @@
 Rotate counterclockwise    Menus      Rotera moturs
 Save as…    Menus      Spara som...
 Select all   Menus      Markera allt
-Selection Mode Menus      Markeringsläge
+Selection mode Menus      Markeringsläge
 Show caption in full screen mode    Menus      Visa rubrik i 
helskärmsläge
+Show tool bar Menus      Visa verktygsfält
+ShowImage   Application name        BildVisning
 Slide delay  Menus      Bildspelsfördröjning
 Slide show   Menus      Bildspel
 Stretch to window   Menus      Sträck ut i fönster

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/soundrecorder/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/soundrecorder/sv.catkeys   2011-03-22 
22:24:27 UTC (rev 41086)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/soundrecorder/sv.catkeys   2011-03-22 
22:44:22 UTC (rev 41087)
@@ -32,7 +32,7 @@
 Save  RecorderWindow     Spara
 Some of the files don't appear to be audio files    RecorderWindow     
Några av filerna verkar inte vara ljudfiler
 Sound List   RecorderWindow     Ljudlista
-SoundRecorder Application name        LjudInspelning
+SoundRecorder Application name        LjudInspelare
 Stop  RecorderWindow     Stopp
 bits  RecorderWindow     bitar
 seconds    RecorderWindow     sekunder

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/terminal/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/terminal/sv.catkeys 2011-03-22 22:24:27 UTC 
(rev 41086)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/terminal/sv.catkeys 2011-03-22 22:44:22 UTC 
(rev 41087)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   swedish x-vnd.Haiku-Terminal  140018576
+1   swedish x-vnd.Haiku-Terminal  2094789868
 %app% settings Terminal PrefWindow   window title  %app% settings
 -h,   --help        print this help\n -t,   --title       
set window title\n -f,   --fullscreen     start fullscreen\n    
Terminal TermApp        -h, --help visa denna hjälp\n -t, --title ange 
fönstertitel\n -f, --fullscreen starta helskärmsläge\n
 Abort Terminal Shell     Avbryt
@@ -76,6 +76,7 @@
 Switch Terminals    Terminal TermWindow       Växla terminal.
 Tab title:   Terminal AppearancePrefView       Fliktitel:
 Tab title:   Terminal TermWindow       Fliktitel:
+Terminal    Application name        Terminal
 Terminal couldn't start the shell. Sorry.   Terminal TermApp        
Terminal kunde inte starta skalet.
 Terminal\n\nwritten by Kazuho Okui and Takashi Murai\nupdated by Kian Duffy 
and others\n\nCopyright ©2003-2009, Haiku.\n    Terminal TermView      
  Terminal\n\nskrivet av Kazuho Okui och Takashi Murai\nuppdaterat av Kian 
Duffy och några andra\n\nCopyright ©2003-2009, Haiku.\n
 Text  Terminal AppearancePrefView       Text

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/tracker/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/tracker/sv.catkeys              
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/tracker/sv.catkeys  2011-03-22 22:44:22 UTC 
(rev 41087)
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   swedish x-vnd.Be-TRAK  3672566196
+Tracker    Application name        Tracker

Added: haiku/trunk/data/catalogs/bin/screen_blanker/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/bin/screen_blanker/sv.catkeys           
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/bin/screen_blanker/sv.catkeys   2011-03-22 
22:44:22 UTC (rev 41087)
@@ -0,0 +1,4 @@
+1   swedish x-vnd.Haiku.screenblanker    3643966493
+Enter password:    Screensaver password dialog       Lösenord:
+Unlock Screensaver password dialog       Lås upp
+Unlock screen saver  Screensaver password dialog       Lås upp 
skärmsläckare

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/sv.catkeys  2011-03-22 22:24:27 UTC 
(rev 41086)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/sv.catkeys  2011-03-22 22:44:22 UTC 
(rev 41087)
@@ -1,20 +1,34 @@
-1   swedish system 709849049
+1   swedish system 180647795
 %.2f TiB    StringForSize      %.2f TiB
 %3.2f GiB   StringForSize      %3.2f GiB
 %3.2f KiB   StringForSize      %3.2f KiB
 %3.2f MiB   StringForSize      %3.2f MiB
 %d bytes    StringForSize      %d byte
+<empty>    Menu      <tom>
 About %app%  AboutMenuItem      Om %app%
+About %app…  Dragger     Om %app...
 About… AboutWindow       Om...
 Blue: ColorControl      Blå:
+Can't delete this replicant from its original application. Life goes on.    
Dragger     Kan inte ta bort replikanten från dess program. Livet 
fortsätter som vanligt.
+Cannot create the replicant for \"%description\".\n%error   
ZombieReplicantView       Kan inte skapa replikanten för 
"%description".\n%error
+Cannot locate the application for the replicant. No application signature 
supplied.\n%error  ZombieReplicantView       Kan inte hitta programmet 
för replikanten. Ingen programsignatur är angiven.\n%error
 Close AboutWindow       Stäng
 Copy  TextView        Kopiera
-Copyright © %years% Haiku, Inc.    AboutWindow       Copyright © 
%years% Haiku, Inc.
+Copyright © %years% Haiku, Inc.    AboutWindow       Upphovsrätt © 
%years% Haiku, Inc.
 Cut  TextView        Klippa ut
+Error PrintJob        Fel
+Error ZombieReplicantView       Fel
 Green: ColorControl      Grön:
+No Pages to print!   PrintJob        Inga sidor att skriva ut!
+OK   Dragger     OK
+OK   PrintJob        OK
+OK   ZombieReplicantView       OK
 Paste TextView        Klistra in
+Print Server is not responding.    PrintJob        Utskriftservern 
svarar inte.
 Red:  ColorControl      Röd:
 Redo  TextView        Gör om
+Remove replicant    Dragger     Ta bort replikant
 Select All   TextView        Markera alla
 Undo  TextView        Ångra
+Warning    Dragger     Varning
 Written by:  AboutWindow       Skrivet av:

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/appearance/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/appearance/sv.catkeys 2011-03-22 
22:24:27 UTC (rev 41086)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/appearance/sv.catkeys 2011-03-22 
22:44:22 UTC (rev 41087)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   swedish x-vnd.Haiku-Appearance 1213082792
+1   swedish x-vnd.Haiku-Appearance 3129065638
 Antialiasing  APRWindow        Kantutjämning
 Antialiasing menu   AntialiasingSettingsView        
Kantutjämningsmeny
 Antialiasing type:   AntialiasingSettingsView        
Kantutjämningstyp:
@@ -35,6 +35,7 @@
 Shadow Colors tab       Skugga
 Shine Colors tab       Ljusstyrka
 Strong AntialiasingSettingsView        Framhävd
+Subpixel based anti-aliasing in combination with glyph hinting is not 
available in this build of Haiku to avoid possible patent issues. To enable 
this feature, you have to build Haiku yourself and enable certain options in 
the libfreetype configuration header.  AntialiasingSettingsView        
Subpixel-baserad kantutjämning i kombination med glyfhinting är inte 
tillgängligt i färdigbyggda Haiku för att undvika patentproblem. För att 
aktivera denna funktionalitet, måste du själv kompilera Haiku och välja 
särskilda val i libfreetypes konfigurationshuvud.
 Success    Colors tab       Framgång
 Tooltip background   Colors tab       Hjälprutsbakgrund
 Tooltip text  Colors tab       Hjälprutstext

Added: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/tracker/sv.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/tracker/sv.catkeys          
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/tracker/sv.catkeys  2011-03-22 
22:44:22 UTC (rev 41087)
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   swedish x-vnd.Haiku-TrackerPreferences 3672566196
+Tracker    Application name        Tracker


Other related posts:

 • » [haiku-commits] r41087 - in haiku/trunk/data/catalogs: apps/activitymonitor apps/cdplayer apps/clock apps/drivesetup apps/expander ... - jonas