[haiku-commits] r41051 - in haiku/trunk/data/catalogs: apps/workspaces kits/locale

 • From: jonas@xxxxxxxxxxx
 • To: haiku-commits@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sun, 20 Mar 2011 02:36:03 +0100 (CET)

Author: kirilla
Date: 2011-03-20 02:36:02 +0100 (Sun, 20 Mar 2011)
New Revision: 41051
Changeset: https://dev.haiku-os.org/changeset/41051

Modified:
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/workspaces/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/be.catkeys
Log:
Catalog update for language be.

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/workspaces/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/workspaces/be.catkeys    2011-03-20 
01:35:27 UTC (rev 41050)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/workspaces/be.catkeys    2011-03-20 
01:36:02 UTC (rev 41051)
@@ -8,6 +8,6 @@
 Quit  Workspaces       Выйсці
 Show window border   Workspaces       Паказваць межы вокнаў
 Show window title   Workspaces       Паказваць імя вакна
-Usage: %s [options] [workspace]\nwhere \"options\" is one of:\n 
--notitle\t\ttitle bar removed. border and resize kept.\n 
--noborder\t\ttitle, border, and resize removed.\n --avoidfocus\t\tprevents 
the window from being the target of keyboard events.\n --alwaysontop\t\tkeeps 
window on top\n --notmovable\t\twindow can't be moved around\n 
--autoraise\t\tauto-raise the workspace window when it's at the screen corner\n 
 --help\t\tdisplay this help and exit\nand \"workspace\" is the number of the 
Workspace to which to switch (0-31)\n Workspaces       Карыстанне: %s 
[опцыі] [стол]\nдзе \"опцыі\" адно з:\n --notitle\t\tНе паказваць назву вакна, 
захоўваючы яго межы.\n --noborder\t\тое ж, але ўжо без захавання межаў.\n 
--avoidfocus\t\tне даю вакну захватваць клавіятуру.\n --alwaysontop\t\tзаўседы 
ў фокусе\n --notmovable\t\tвокны нель�
 �а перамяшчаць\n --autoraise\t\tвакно рабочага стала усплыве, калі будзе 
знаходзіцца каля крю экрана\n --help\t\tпаказаць гэты тэкст і выйсці\nі 
\"стол\" - нумар аднаго з пажаданых рабочых сталоў(0-31)\n
+Usage: %s [options] [workspace]\nwhere \"options\" is one of:\n 
--notitle\t\ttitle bar removed. border and resize kept.\n 
--noborder\t\ttitle, border, and resize removed.\n --avoidfocus\t\tprevents 
the window from being the target of keyboard events.\n --alwaysontop\t\tkeeps 
window on top\n --notmovable\t\twindow can't be moved around\n 
--autoraise\t\tauto-raise the workspace window when it's at the screen corner\n 
 --help\t\tdisplay this help and exit\nand \"workspace\" is the number of the 
Workspace to which to switch (0-31)\n Workspaces       Карыстанне: %s 
[опцыі] [стол]\nдзе \"опцыі\" адно з:\n --notitle\t\tНе паказваць назву вакна, 
захоўваючы яго межы.\n --noborder\t\тое ж, але ўжо без захавання межаў.\n 
--avoidfocus\t\tне рабіць вакно актыўным для клавіятуры.\n 
--alwaysontop\t\tзаўседы ў фокусе\n --notmovable\t\tвокны 
 нельга перамяшчаць\n --autoraise\t\tвакно рабочага стала усплыве, калі будзе 
знаходзіцца каля краю экрана\n --help\t\tпаказаць гэты тэкст і выйсці\nі 
\"стол\" - нумар аднаго з пажаданых рабочых сталоў(0-31)\n
 Workspaces   Application name        Рабочыя сталы
 Workspaces\nwritten by %1, and %2.\n\nCopyright %3, Haiku.\n\nSend windows 
behind using the Option key. Move windows to front using the Control key.\n 
Workspaces       Рабочыя сталы\nАўтары - %1 і %2.\n\nCopyright %3, 
Haiku.\n\nАдпраўляйце вокны ў фон кнопкай Option. Выносьце вакно ў фокус 
кнопкай Control.\n

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/be.catkeys  2011-03-20 01:35:27 UTC 
(rev 41050)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/be.catkeys  2011-03-20 01:36:02 UTC 
(rev 41051)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   system 1926005588
+1   belarusian   system 180647795
 %.2f TiB    StringForSize      %.2f ТіБ
 %3.2f GiB   StringForSize      %3.2f ГіБ
 %3.2f KiB   StringForSize      %3.2f КіБ
@@ -11,7 +11,7 @@
 Blue: ColorControl      Сіні:
 Can't delete this replicant from its original application. Life goes on.    
Dragger     Не ўдалося выдаліць рэплікант з яго праграмы. Але жыццё 
працягваецца.
 Cannot create the replicant for \"%description\".\n%error   
ZombieReplicantView       Немагчыма стварыць рэплікант 
\"%description\".\n%error
-Cannot locate the application for the replicant. No application signature 
supplied.\n%error)  ZombieReplicantView       Праграма рэпліканата не 
знойдзена. Подпис праграмы не зададзены.\n%error
+Cannot locate the application for the replicant. No application signature 
supplied.\n%error  ZombieReplicantView       Праграма рэпліканата не 
знойдзена. Подпис праграмы не зададзены.\n%error
 Close AboutWindow       Закрыць
 Copy  TextView        Капіяваць
 Copyright © %years% Haiku, Inc.    AboutWindow       Copyright © 
%years% Haiku, Inc.


Other related posts:

 • » [haiku-commits] r41051 - in haiku/trunk/data/catalogs: apps/workspaces kits/locale - jonas