[haiku-commits] r41031 - in haiku/trunk/data/catalogs: preferences/network servers/print

 • From: jonas@xxxxxxxxxxx
 • To: haiku-commits@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sun, 20 Mar 2011 02:25:50 +0100 (CET)

Author: kirilla
Date: 2011-03-20 02:25:49 +0100 (Sun, 20 Mar 2011)
New Revision: 41031
Changeset: https://dev.haiku-os.org/changeset/41031

Modified:
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/cs.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/servers/print/cs.catkeys
Log:
Catalog update for language cs.

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/cs.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/cs.catkeys  2011-03-19 
19:30:38 UTC (rev 41030)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/cs.catkeys  2011-03-20 
01:25:49 UTC (rev 41031)
@@ -1,11 +1,13 @@
-1   czech  x-vnd.Haiku-Network   464486446
+1   czech  x-vnd.Haiku-Network   3810742593
 <no wireless networks found>  EthernetSettingsView      <nebyly 
nalezeny žádné bezdrátové sítě>
 Adapter:    EthernetSettingsView      Adaptér:
 Apply EthernetSettingsView      Použít
+Auto-configuring failed:    EthernetSettingsView      Autokonfigurace 
selhala:
 Choose automatically  EthernetSettingsView      Vybrat automaticky
 DHCP  EthernetSettingsView      DHCP
 DNS #1:    EthernetSettingsView      DNS č. 1:
 DNS #2:    EthernetSettingsView      DNS č. 2:
+Disabled    EthernetSettingsView      Zakázáno
 Domain:    EthernetSettingsView      Doména:
 Gateway:    EthernetSettingsView      Brána:
 IP address:  EthernetSettingsView      IP adresa:
@@ -14,3 +16,5 @@
 Network:    EthernetSettingsView      Síť:
 OK   EthernetSettingsView      OK
 Revert EthernetSettingsView      Vrátit
+Static EthernetSettingsView      Statická
+The net_server needs to run for the auto configuration!    
EthernetSettingsView      Pro autokonfiguraci musí net_server běžet!

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/servers/print/cs.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/servers/print/cs.catkeys 2011-03-19 19:30:38 UTC 
(rev 41030)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/servers/print/cs.catkeys 2011-03-20 01:25:49 UTC 
(rev 41031)
@@ -1,10 +1,12 @@
-1   czech  x-vnd.Be-PSRV  2930725267
+1   czech  x-vnd.Be-PSRV  1761631281
 A printer with that name already exists, but it's not usable at all! Replace? 
PrintServerApp     Tiskárna s tímto názvem již existuje, ale není vůbec 
použitelná! Nahradit?
 A printer with that name already exists, but its driver could not be found! 
Replace?  PrintServerApp     Tiskárna s tímto názvem již existuje, ale 
její ovladač nebyl nalezen. Nahradit?
 A0   ConfigWindow  ISO 216 paper size   A0
 A1   ConfigWindow  ISO 216 paper size   A1
 A2   ConfigWindow  ISO 216 paper size   A2
+A3   ConfigWindow  ISO 216 paper size   A3
 A4   ConfigWindow  ISO 216 paper size   A4
+A5   ConfigWindow  ISO 216 paper size   A5
 A6   ConfigWindow  ISO 216 paper size   A6
 All pages   ConfigWindow      Všechny stránky
 All pages, %1 copies  ConfigWindow      Všechny stránky, %1 kopie
@@ -18,6 +20,7 @@
 Get name of printer  Printer Scripting        Získat jméno tiskárny
 Get name of the printer add-on used for this printer  Printer Scripting    
    Získat jméno tiskového add-onu použitého pro tuto tiskárnu
 Get name of the transport add-on used for this printer Printer Scripting    
    Získat jméno transportního add-onu pro tuto tiskárnu
+Get name of transport Transport Scripting       Získat jméno transportu
 Get the transport configuration for this printer    Printer Scripting    
    Získat nastavení transportu pro tuto tiskárnu
 Landscape   ConfigWindow      Krajina
 Ledger ConfigWindow  ANSI B (ledger), a North American paper size  Ledger
@@ -28,7 +31,9 @@
 OK   PrintServerApp     OK
 Page %1 to %2 ConfigWindow      Stránky %1 až %2
 Page %1 to %2, %3 copies    ConfigWindow      Stránky %1 až %2, %3 
kopie
+Page setup   ConfigWindow      Nastavení stránky
 Page setup:  ConfigWindow      Nastavení stránky:
+Paper setup:  ConfigWindow      Nastavení papíru:
 Portrait    ConfigWindow      Portrét
 Print setup  ConfigWindow      Nastavení tisku
 Printer server ConfigWindow      Tiskový server
@@ -40,8 +45,10 @@
 Return the number of available transports   PrintServerApp Scripting    
    Zobrazit počet dostupných transportů
 Select a printer    ConfigWindow      Vybrat tiskárnu
 Show configuration window   PrintServerApp Scripting        
Zobrazit okno nastavení
+Tabloid    ConfigWindow  ANSI B (tabloid), a North American paper size  
Tabloid
 There are no printers set up. PrintServerApp     Nejsou nastaveny žádné 
tiskárny.
 There is no default printer set up.  PrintServerApp     Není nastavena 
implicitní tiskárna.
 Undefined   ConfigWindow      Nedefinováno
+Would you like to make @ the default printer? PrintServerApp     Chcete 
nastavit @ jako implicitní tiskárnu?
 Would you like to set one up now?   PrintServerApp     Chcete nějakou 
nastavit nyní?
 Yes  PrintServerApp     Ano


Other related posts:

 • » [haiku-commits] r41031 - in haiku/trunk/data/catalogs: preferences/network servers/print - jonas