[haiku-commits] r41029 - in haiku/trunk/data/catalogs: bin/filepanel kits/locale

 • From: humdingerb@xxxxxxxxxxxxxx
 • To: haiku-commits@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sat, 19 Mar 2011 20:20:17 +0100 (CET)

Author: humdinger
Date: 2011-03-19 20:20:16 +0100 (Sat, 19 Mar 2011)
New Revision: 41029
Changeset: https://dev.haiku-os.org/changeset/41029

Modified:
  haiku/trunk/data/catalogs/bin/filepanel/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/fi.catkeys
Log:
Updated FInnish catkeys.

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/bin/filepanel/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/bin/filepanel/fi.catkeys 2011-03-19 18:49:14 UTC 
(rev 41028)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/bin/filepanel/fi.catkeys 2011-03-19 19:20:16 UTC 
(rev 41029)
@@ -1,20 +1,3 @@
-1   finnish x-vnd.mmu_man.filepanel 1802971238
-%s not a valid option\n    FilePanelApp      %s ei ole kelvollinen 
valitsin\n
-%s: UNIMPLEMENTED\n  FilePanelApp      %s: TOTEUTTAMATON\n
-%s: this option requires a parameter\n FilePanelApp      %s: tämä 
valitsin vaatii parametrin\n
--1\t--single\tallow only 1 file to be selected\n    FilePanelApp      
-1\t--single\tsalli vain yhden tiedoston valinta\n
--a\t--allow\tunimplemented\n  FilePanelApp      
-a\t--allow\ttoteuttamaton\n
--d\t--directory\topen at <folder>\n  FilePanelApp      
-d\t--directory\tavaa <kansio>ssa\n
--f\t--forbid\tunimplemented\n FilePanelApp      
-f\t--forbid\ttoteuttamaton\n
--h\t--help\tdisplay usage\n  FilePanelApp      -h\t--help\tnäytä 
käyttö\n
--k\t--kind\tkind of entries that can be opened (flavour): any combination of 
f, d, s (file (default), directory, symlink)\n  FilePanelApp      
-k\t--kind\tminkäkaltaisia kohteita ei voida avata (tyyppi): kaikki f, d, s 
-yhdistelmät (tiedosto (oletus), hakemisto, symbolinen linkki)\n
--l\t--load\tuse a load FilePanel (default)\n  FilePanelApp      
-l\t--load\tkäytä ladattua tiedostopaneelia (oletus)\n
--m\t--modal\tmakes the FilePanel modal\n    FilePanelApp      
-m\t--modal\ttekee tiedostopaneelista pakollisen\n
--n\t--name\tset the default name for saving\n FilePanelApp      
-n\t--name\taseta tallennusten oletusnimi\n
--s\t--save\tuse a save FilePanel\n   FilePanelApp      
-s\t--save\tkäytä tallennettua tiedostopaneelia\n
--t\t--title\tset the FilePanel window title\n FilePanelApp      
-t\t--title\taseta tiedostopaneelin ikkunaotsikko\n
+1   finnish x-vnd.mmu_man.filepanel 3658481023
 display a load/save file panel\n    FilePanelApp      näytä 
lataa/tallenna-tiedostopaneeli
 options:\n   FilePanelApp      valitsimet:\n
-short\tlong\tdescription\n   FilePanelApp      lyhyt\tpitkä\tkuvaus\n
-usage: %s [--help] [--directory folder] [--load|--save] [--title ttl] 
[--single] [--modal] [--allow pattern] [--forbid pattern]\n   FilePanelApp  
     käyttö: %s [--help] [--directory kansio] [--load|--save] [--title ttl] 
[--single] [--modal] [--allow malli] [--forbid malli]\n
-usage: %s [-h]   [-d folder]       [-l|-s]   [-t ttl]   [-1]   
 [-m]   [-a pattern]   [-f pattern]\n  FilePanelApp      käyttö: 
%s [-h] [-d kansio] [-l|-s] [-t ttl] [-1] [-m] [-a malli] [-f malli]\n

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/fi.catkeys  2011-03-19 18:49:14 UTC 
(rev 41028)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/fi.catkeys  2011-03-19 19:20:16 UTC 
(rev 41029)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish system 1926005588
+1   finnish system 180647795
 %.2f TiB    StringForSize      %.2f tebitavua
 %3.2f GiB   StringForSize      %3.2f gibitavua
 %3.2f KiB   StringForSize      %3.2f kibitavua
@@ -11,7 +11,7 @@
 Blue: ColorControl      Sininen:
 Can't delete this replicant from its original application. Life goes on.    
Dragger     Ei voida poistaa tätä replikanttia sen alkuperäisestä 
sovelluksesta. Elämä jatkuu.
 Cannot create the replicant for \"%description\".\n%error   
ZombieReplicantView       Ei voida luoda replikanttia kohteelle 
”%description”.\n%error
-Cannot locate the application for the replicant. No application signature 
supplied.\n%error)  ZombieReplicantView       Ei voida paikallistaa 
sovellusta replikantille. Sovellusallekirjoitusta ei ole tarjottu.\n%error)
+Cannot locate the application for the replicant. No application signature 
supplied.\n%error  ZombieReplicantView       Ei voi paikallistaa 
sovellusta replikantille. Sovellusallekirjoitusta ei ole tarjottu.\n%error
 Close AboutWindow       Sulje
 Copy  TextView        Kopioi
 Copyright © %years% Haiku, Inc.    AboutWindow       Copyright © 
%years% Haiku, Inc.


Other related posts:

 • » [haiku-commits] r41029 - in haiku/trunk/data/catalogs: bin/filepanel kits/locale - humdingerb