[haiku-commits] r41021 - in haiku/trunk/data/catalogs: apps/glteapot apps/installedpackages apps/installer apps/launchbox apps/magnify ...

 • From: zharik@xxxxxx
 • To: haiku-commits@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Fri, 18 Mar 2011 11:51:53 +0100 (CET)

Author: siarzhuk
Date: 2011-03-18 11:51:52 +0100 (Fri, 18 Mar 2011)
New Revision: 41021
Changeset: https://dev.haiku-os.org/changeset/41021

Added:
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/glteapot/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/packageinstaller/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/tracker/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/deskbar/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/tracker/be.catkeys
Modified:
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/installedpackages/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/launchbox/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/magnify/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/mail/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/mediaconverter/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/mediaplayer/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/midiplayer/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/overlayimage/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/pairs/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/powerstatus/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/processcontroller/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/pulse/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/readonlybootprompt/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/screenshot/Screenshot/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/soundrecorder/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/sudoku/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/terminal/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/tv/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/webwatch/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/workspaces/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/appearance/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/backgrounds/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/bluetooth/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/cpufrequency/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/datatranslations/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/filetypes/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/fonts/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keyboard/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keymap/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/locale/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mail/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/media/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mouse/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/notifications/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/opengl/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/printers/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/screen/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/screensaver/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/shortcuts/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/sounds/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/time/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/touchpad/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/servers/print/be.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/servers/print/fi.catkeys
Log:
Belarusian and Finnish localizations updated from HTA.



Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/glteapot/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/glteapot/be.catkeys             
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/glteapot/be.catkeys 2011-03-18 10:51:52 UTC 
(rev 41021)
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-GLTeapot  1296202828
+GLTeapot    Application name        GL Чайнік

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/installedpackages/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/installedpackages/be.catkeys 2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/installedpackages/be.catkeys 2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,6 +1,7 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-InstalledPackages  2164686753
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-InstalledPackages  1778066980
 BeOS legacy .pkg package removing application for Haiku.\n\nCopyright 
2007,\nŁukasz 'Sil2100' Zemczak\n\nCopyright (c) 2007 Haiku, Inc.\n   
UninstallApplication      Праграма для Haiku для выдалення старых .pkg 
пакункаў BeOS.\n\nCopyright 2007,\nŁukasz 'Sil2100' Zemczak\n\nCopyright (c) 
2007 Haiku, Inc.\n
 Close UninstallApplication      Закрыць
+InstalledPackages   Application name        Усталяваныя пакункі
 InstalledPackages   UninstallApplication      InstalledPackages
 No package selected.  UninstallView      Пакункі не выбраныя.
 OK   UninstallView      ОК

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/be.catkeys 2011-03-18 10:15:42 UTC 
(rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/be.catkeys 2011-03-18 10:51:52 UTC 
(rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-Installer  3586371697
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-Installer  2680570473
 %1ld of %2ld  InstallerWindow number of files copied %1ld з %2ld
 1)  If you are installing Haiku onto real hardware (not inside an emulator) 
it is recommended that you have already prepared a hard disk partition. The 
Installer and the DriveSetup tool offer to initialize existing partitions with 
the Haiku native file system, but the options to change the actual partition 
layout may not have been tested on a sufficiently great variety of computer 
configurations so we do not recommend using it.\n   InstallerApp      
1) Калі вы ўсталёўваеце Haiku на рэальнае жалеза (не на эмулятар), мы 
рэкамендуем загадзя падрыхтаваць падзел на дыску.Усталёўшчык і утыліта 
DriveSetup дапамогуць усталяваць на падзеле родную для Haiku файлавую сістэму, 
але опыці па змене цякучай табліцы падзелаў яшчэ недадакова пратэсціраваныя, 
таму іх 
 ужыванне не рэкамендуецца.\n
 2)  The Installer will make the Haiku partition itself bootable, but takes no 
steps to integrate Haiku into an existing boot menu. If you have GRUB already 
installed, you can add Haiku to its boot menu. Depending on what version of 
GRUB you use, this is done differently.\n\n\n InstallerApp      
2)Усталёўшчык зробіць падзел Haiku загрузачным, але не дадасць Haiku да вашага 
меню загрузкі. Калі у вас ужо ўсталяваны GRUB, вы можаце самастойна дадаць 
Haiku да яго меню. Гэта робіцца па-рознаму у залежнасці ад вашай версіі 
загрузчыка.\n\n\n
@@ -9,12 +9,14 @@
 ?? of ??    InstallerWindow Unknown progress    ?? з ??
 ???  InstallerWindow Unknown currently copied item  ???
 ???  InstallerWindow Unknown partition name ???
+Abort InstallerWindow     Перарваць
 Additional disk space required: %s   InstallerWindow     Патрэбна месца 
дадаткова: %s
 Additional disk space required: 0.0 KiB    InstallerWindow     
Патрэбна яшчэ 0.0 KiB месца на дыску.
 Additionally you have to edit another file to actually display the boot 
menu:\n\n   InstallerApp      Дадаткова вы павінны паправіць другі 
файл, каб урэшце паказаць меню загрузкі:\n\n
 All hard disks start with \"hd\".\n  InstallerApp      Імёны дыскаў 
пачынаюцца з \"hd\".\n
 An error was encountered and the installation was not completed:\n\nError: %s 
InstallerWindow     Адбылася памылка і ўсталёўка абарвалася:\n\nError: %s
 Are you sure you want to abort the installation and restart the system?    
InstallerWindow     Сапраўды спыніць усталёўку і перазагрузіць сістэму?
+Are you sure you want to abort the installation?    InstallerWindow     
Вы насамрэч жадаеце перарваць усталёўку?
 Are you sure you want to install onto the current boot disk? The Installer 
will have to reboot your machine if you proceed.  InstallProgress     
Сапрауды жадаеце усталяваць на цяперашні загрузачны дыск? Калі так, Усталёшчык 
перазапусціць ваш кампутар.
 Are you sure you want to to stop the installation?   InstallerWindow     
Сапраўды астанавіць усталёўку?
 Begin InstallerWindow     Пачаць
@@ -45,6 +47,7 @@
 Installation canceled. InstallProgress     Усталёўка адмененая.
 Installation completed. Boot sector has been written to '%s'. Press Quit to 
leave the Installer or choose a new target volume to perform another 
installation. InstallerWindow     Усталёўка завершана. Загрузачны сектар 
запісаны ў '%s'.Націсніце Выйсці, каб пакінуць усталёўшчык ці абраць іншы том 
для новай усталёўкі.
 Installation completed. Boot sector has been written to '%s'. Press Quit to 
restart the computer or choose a new target volume to perform another 
installation.    InstallerWindow     Усталёўка завершана. Загрузачны 
сектар запісаны ў '%s'.Націсніце Выйсці, каб перазапусціць кампутар ці абраць 
іншы том для новай усталёўкі.
+Installer   Application name        Усталёўшчык
 Installer\n\twritten by Jérôme Duval and Stephan Aßmus\n\tCopyright 2005-2010, 
Haiku.\n\n   InstallerApp      Installer\n\tАўтары: Jérôme Duval, 
Stephan Aßmus\n\tCopyright 2005-2010, Haiku.\n\n
 Launch the DriveSetup utility to partition\navailable hard drives and other 
media.\nPartitions can be initialized with the\nBe File System needed for a 
Haiku boot\npartition. InstallerWindow     Запусціце утыліту DriveSetup каб 
размеціць\nдаступныя дыскі.\nПадзелы могуць быць ініцыялізаваны файлавай 
сістэмай\nBe File System, патрэбнай для загрузачнага падзелу Haiku.
 NOTE: While the naming strategy for hard disks is still as described under 
2.1) the naming scheme for partitions has changed.\n\n   InstallerApp    
  ЗАМЕТКА: Прынцыпы наймавання дыскаў усё тыя ж, як у 2.1), але схема 
наймавання падзелаў ужо іншая.\n\n

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/launchbox/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/launchbox/be.catkeys 2011-03-18 10:15:42 UTC 
(rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/launchbox/be.catkeys 2011-03-18 10:51:52 UTC 
(rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-LaunchBox  2168437832
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-LaunchBox  3636680404
 About LaunchBox        Пра праграму
 Add button here    LaunchBox        Дадайце кнопку тут
 Auto-raise   LaunchBox        Аўта-выплыванне
@@ -15,6 +15,7 @@
 Horizontal layout   LaunchBox        Гарызантальная расстаноўка
 Icon size   LaunchBox        Памер іконак
 Ignore double-click  LaunchBox        Ігнараваць падвойны клік
+LaunchBox   Application name        СтартПалічка
 Name Panel   LaunchBox        Назавіце Панель
 New  LaunchBox        Новы
 OK   LaunchBox        ОК

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/magnify/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/magnify/be.catkeys  2011-03-18 10:15:42 UTC 
(rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/magnify/be.catkeys  2011-03-18 10:51:52 UTC 
(rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-Magnify   2101743114
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-Magnify   2286010390
 %width x %height @ %pixelSize pixels/pixel  Magnify-Main      %width 
x %height @ %pixelSize пікселяў на піксель
 Add a crosshair    Magnify-Main      Дадаць перакрыжаванне
 Copy image   Magnify-Main      Капіяваць выяву
@@ -7,12 +7,14 @@
 Decrease window size  Magnify-Main      Паменшыць памер вакна
 Freeze/Unfreeze image Magnify-Main      Замарозіць/Размарозіць выяву
 General:\n 32 x 32 - the top left numbers are the number of visible\n  
pixels (width x height)\n 8 pixels/pixel - represents the number of pixels 
that are\n  used to magnify a pixel\n R:152 G:52 B:10 - the RGB values for 
the pixel under\n  the red square\n   Magnify-Help      Агульныя:\n 
32 x32 - верхнія левыя лічбы - колькасць бачных\n пікселяў (шырыня x вышыня)\n 
8 пікселяў на піксель - паказвае, колькі пікселяў\n выкарыстана, каб павялічыць 
адзін піксель\n R:152 G:52 B:10 - RGB значэнні пікселя пад чырвоным квадратам\n
+Help  Magnify-Main      Дапамога
 Hide/Show grid Magnify-Main      Схаваць/Паказаць сетку
 Hide/Show info Magnify-Main      Схаваць/Паказаць інфармацыю
 Increase pixel size  Magnify-Main      Павялічыць памер пікселяў
 Increase window size  Magnify-Main      Павялічыць памер вакна
 Info  Magnify-Main      Інфармацыя
 Info:\n hide/show info - hides/shows all these new features\n  note: when 
showing, a red square will appear which signifies\n   which pixel's rgb 
values will be displayed\n add/remove crosshairs - 2 crosshairs can be added 
(or removed)\n  to aid in the alignment and placement of objects.\n  The 
crosshairs are represented by blue squares and blue lines.\n hide/show grid - 
hides/shows the grid that separates each pixel\n   Magnify-Help      
Інфа:\n hide/show info - хавае/паказвае новыя магчымасці\n увага: чырвоны 
квадрат што з´яўляецца падчас прагляду паказвае\n якія RGB велічыні пікселяў 
будуць адлюстраваны\n add/remove crosshairs - можна дадаць ці выдаліць 2 
перакрыжаванні\n каб спрасціць выраўнованне ды размяшчэнне аб´ектаў.\n 
Перакрыжаванні адлюст
 раваны блакітнымі квадратамі і блакітнымі лініямі.\n hide/show grid - паказаць 
ці схаваць сетку, што падзяляе выяву на пікселі\n
+Magnify    Application name        Лупа
 Magnify help  Magnify-Help      Дапамога Magnify
 Magnify!\n\n©2002-2006 Haiku\n(C)1999 Be Inc.\n\nNow with even more features 
and recompiled for Haiku. Magnify-Main      Magnify!\n\n©2002-2006 
Haiku\n(C)1999 Be Inc.\n\nЦяпер яжчэ больш функцый і спецыяльна для Haiku.
 Make square  Magnify-Main      Зрабіць квадратным

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/mail/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/mail/be.catkeys   2011-03-18 10:15:42 UTC 
(rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/mail/be.catkeys   2011-03-18 10:51:52 UTC 
(rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Be-MAIL  1806372798
+1   belarusian   x-vnd.Be-MAIL  2684447565
 %d - Date   Mail      %d - Дата
 %e - E-mail address  Mail      %e - адрас электроннай пошты
 %n - Full name Mail      %n - Поўнае імя
@@ -60,6 +60,7 @@
 Leave as '%s' Mail      Пакінуць як '%s'
 Leave as New  Mail      Пакінуць як Новае
 Leave same   Mail      Пакінуць так
+Mail  Application name        Пошта
 Mail couldn't find its dictionary.   Mail      Немагчыма знайсці 
слоўнік.
 Mail preferences    Mail      Наладкі Пошты
 Mail\n\n    Mail      Пошта\n\n

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/mediaconverter/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/mediaconverter/be.catkeys  2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/mediaconverter/be.catkeys  2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-MediaConverter   3793354334
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-MediaConverter   3794171454
 %.1f kHz %ld channel / %lld frames   MediaFileInfo      %.1f кГц %ld 
каналаў / %lld фрэймаў
 %.1f kHz mono / %lld frames  MediaFileInfo      %.1f кГц моно / %lld 
фрэймаў
 %.1f kHz stereo / %lld frames MediaFileInfo      %.1f кГц стэрэа / %lld 
фрэймаў
@@ -39,6 +39,7 @@
 File format:  MediaConverter     Фармат файла:
 High  MediaConverter     Найвышэйшая
 Low  MediaConverter     Нізкая
+MediaConverter Application name        МедыяКанвертар
 MediaConverter+:SaveDirectory MediaConverter     
КанвертарМедыя+:Захаваць папку
 MediaConverter\n1.3.0\n© 1999, Be Incorporated.\n© 2000-2004 Jun Suzuki\n© 
2007 Stephan Aßmus\n© 2010 Haiku, Inc.   MediaConverter     Канвертар 
Медыя\n1.3.0\n© 1999, Be Incorporated.\n© 2000-2004 Jun Suzuki\n© 2007 Stephan 
Aßmus\n© 2010 Haiku, Inc.
 No audio    Audio codecs list        Няма аўдыё

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/mediaplayer/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/mediaplayer/be.catkeys    2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/mediaplayer/be.catkeys    2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,4 +1,6 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-MediaPlayer 2133469082
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-MediaPlayer 1621996569
+%app% encountered an internal error. The file could not be opened.   
MediaPlayer-Main        Адбылася ўнутраная памылка %app%. Файл не можа 
быць адкрыты.
+%app%\n\nWritten by Marcus Overhagen, Stephan Aßmus and Frederik Modéen    
MediaPlayer-Main        %app%\n\nРаспрацаваны Marcus Overhagen, Stephan 
Aßmus і Frederik Modéen
 1.85 : 1 (American)  MediaPlayer-Main        1.85 : 1 (Амерыка)
 100% scale   MediaPlayer-Main        Маштаб 100%
 2.35 : 1 (Cinemascope) MediaPlayer-Main        2.35 : 1 (Кінатэатр)
@@ -50,6 +52,7 @@
 Loop movies by default MediaPlayer-SettingsWindow       Зацыкліць відэа 
па змоўчанню
 Loop sounds by default MediaPlayer-SettingsWindow       Зацыкліць гукі 
па змоўчанню
 Low volume   MediaPlayer-SettingsWindow       Нізкая гучнасць
+MediaPlayer  Application name        Праігравальнік Медыя
 MediaPlayer settings  MediaPlayer-SettingsWindow       Наладкі 
Праігравальніка Медыя
 Medium MediaPlayer-SettingsWindow       Сярэдняе
 Move Entries  MediaPlayer-MovePLItemsCmd       Перамясціць элементы

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/midiplayer/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/midiplayer/be.catkeys    2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/midiplayer/be.catkeys    2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-MidiPlayer 3885957623
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-MidiPlayer 2891983643
 Cavern Main Window       Пячора
 Closet Main Window       Шкаф
 Could not load song  Main Window       Немагчыма загрузіць песню
@@ -8,6 +8,7 @@
 Haiku MIDI Player 1.0.0 beta\n\nThis tiny program\nKnows how to play thousands 
of\nCheesy sounding songs    Main Application    This is a haiku. First 
line has five syllables, second has seven and last has five again. Create your 
own.   Haiku MIDI Player 1.0.0 beta\n\nМузычны геній\nІграе вельмі 
многа\nВыдатных песень
 Igor's lab   Main Window       Лабараторыя Ігара
 Live input:  Main Window       Live Уваход
+MidiPlayer   Application name        Праігравальнік MIDI
 None  Main Window       Няма
 OK   Main Window       ОК
 Off  Main Window       Выкл.

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/overlayimage/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/overlayimage/be.catkeys   2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/overlayimage/be.catkeys   2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,2 +1,3 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-OverlayImage    651234055
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-OverlayImage    1750887772
 Enable \"Show replicants\" in Deskbar.\nDrag & drop an image.\nDrag the 
replicant to the Desktop.   Main view        Уключыце \"Паказваць 
рэпліканты\" ў Дэскбары.\nПерацягніце і кінце выяву.\nПерацягніце рэплікант на 
Стол.
+OverlayImage  Application name        Накладная выява

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/packageinstaller/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/packageinstaller/be.catkeys         
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/packageinstaller/be.catkeys 2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -0,0 +1,62 @@
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-PackageInstaller  1047551357
+%.1f GiB    PackageView       %.1f ГіБ
+%.1f KiB    PackageView       %.1f КіБ
+%.1f MiB    PackageView       %.1f МіБ
+%llu bytes   PackageView       %llu байтаў
+(%s free)   PackageView       (%s вольна)
+Abort PackageInfo       Перарваць
+Abort PackageInstall     Перарваць
+Abort PackageView       Перарваць
+Accept PackageTextViewer        Прыняць
+All existing files will be replaced?  PackageView       Усе існуючыя 
файлы будуць заменены?
+All existing files will be skipped?  PackageView       Усе існуючыя 
файлы будуць абыйдзены?
+Ask again   PackageView       Пытаць ізноў
+Continue    PackageInfo       Працягваць
+Continue    PackageInstall     Працягваць
+Continue    PackageTextViewer        Працягваць
+Decline    PackageTextViewer        Знізіць
+Disclaimer   PackageTextViewer        Адмова
+Do you want to remember this decision for the rest of this installation?\n   
PackageView       Жадаеце абраць такое-ж рашэнне для астатніх этапаў 
усталёўкі?\n
+Done  PackageInstall     Зроблена
+Error (%s)! Could not open \"%s\".\n  Packageinstaller main      Памылка 
(%s)! Немагчыма адкрыць \"%s\".\n
+Error on SetTo\n    PackageInstall     Памылка ў SetTo\n
+Error on uninstall\n  PackageInstall     Памылка усталёўкі\n
+Error while installing the package\n  PackageView       Памылка падчас 
усталёўкі пакунка\n
+Error while running script\n  PackageInstall     Памылка падчас запуску 
скрыпта\n
+Error while writing path\n   PackageInstall     Памылка падчас запісу 
пуці\n
+Error! \"%s\" is not a valid path.\n  Packageinstaller main      
Памылка! Пуць \"%s\" некарэктны.\n
+Finishing installation PackageInstall     Заканчэнне усталёўкі
+Image not loaded correctly   PackageImageViewer       Вобраз не 
загружаны
+Install    PackageView       Усталяваць
+Install to:  PackageView       Усталяваць у:
+Installation progress PackageView       Прагрэс усталёўкі
+Installation type:   PackageView       Тып усталёўкі:
+Installing files and folders  PackageInstall     Усталёўка файлаў і папак
+Installing package   PackageStatus      Усталеўка пакунка
+No installation type selected PackageView       Не абраны тып усталёўкі
+No package available. PackageInfo       Няма даступных пакункаў.
+No package selected.  PackageInfo       Няма абраных пакункаў
+OK   PackageView       ОК
+OK   Packageinstaller main      ОК
+Other… PackageView       Другі…
+Package installer   PackageView       Усталёўшчык Пакункаў
+PackageInstaller    Application name        Усталёўшчык Пакункаў
+PackageInstaller\nBeOS legacy .pkg file installer for Haiku.\n\nCopyright 
2007,\nŁukasz 'Sil2100' Zemczak\n\nCopyright (c) 2007 Haiku, Inc. \n 
Packageinstaller main      Усталёўшчык Пакункаў\nУсталёўшчык старых BeOS 
.pkg пакункаў для Haiku.\n\nCopyright 2007,\nŁukasz 'Sil2100' 
Zemczak\n\nCopyright (c) 2007 Haiku, Inc. \n
+Preparing package   PackageInstall     Прыгатаванне пакунку
+Replace    PackageView       Замяніць
+Running post-installation scripts   PackageInstall     Запускаюцца 
усталёўныя скрыпты
+Skip  PackageView       Абыйсці
+Stop  PackageStatus      Спыніць
+The directory named '%s' already exits in the given path.\nReplace the 
directory with one from this package or skip it?    PackageView       
Папка '%s' ужо існуе у вашай сістэме.\nЗамяніць яе той што зададзена ў пакунку 
ці абыйсці?
+The file named '%s' already exits in the given path.\nReplace the file with 
the one from this package or skip it?   PackageView       Файл '%s' 
ужо існуе у вашай сістэме.\nЗамяніць яго тым што зададзены ў пакунку ці абыйсці?
+The given package seems to be already installed on your system. Would you like 
to uninstall the existing one and continue the installation?  PackageInstall 
    Падобна, што абраны пакунак ужо усталёваны на вашай сістэме. Жадаеце 
выдаліць існуючую версію і працягнуць усталёўку?
+The installation of the package has been aborted.   PackageView       
Усталёўка пакунка была перарваная.
+The item named '%s' already exits in the given path.\nReplace the item with 
the one from this package or skip it?   PackageView       Элемент '%s' 
ужо існуе у вашай сістэме.\nЗамяніць яго тым што зададзены ў пакунку ці абыйсці?
+The package file is not readable.\nOne of the possible reasons for this might 
be that the requested file is not a valid BeOS .pkg package.   PackageView  
     Файл пакунку не можа быць прачытаны.\nМагчымая прычына такой памылкі 
можа быць тое, што ён не з´яўляецца карэктным BeOS .pkg файлам.
+The package you requested has been successfully installed on your system.   
PackageView       Абраны пакунак быў паспяхова усталяваны у вашую сістэму.
+The requested package failed to install on your system. This might be a 
problem with the target package file. Please consult this issue with the 
package distributor. PackageView       Не ўдалося усталяваць абраны 
пакунак у сістэму. Магчыма праблема з файлам пакунка. Кансультуйцеся, калі 
ласка, з распрацоўшчыкам пакунка.
+The script named '%s' already exits in the given path.\nReplace the script 
with the one from this package or skip it? PackageView       Скрыпт '%s' 
ужо існуе у вашай сістэме.\nЗамяніць яго тым што зададзены ў пакунку ці абыйсці?
+The symbolic link named '%s' already exists in the give path.\nReplace the 
link with the one from this package or skip it?   PackageView       
Спасылка '%s' ужо існуе у вашай сістэме.\nЗамяніць яе той што зададзена ў 
пакунку ці абыйсці?
+There seems to be a file size mismatch in the package file. The package might 
be corrupted or have been modified after its creation. Do you still wish to 
continue?  PackageInfo       Падобна, што памер файлу пакунка не 
адпавядае. Верагодна, што вы маеце пашкоджаны ці наўмысна мадыфікаваны пакунак. 
Жадаеце працягнуць усталёўку?
+Unknown file tag %s\n PackageInfo       Невядомая этыкетка файла %s\n
+returning on error\n  PackageInstall     вяртанне па памылцы\n

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/pairs/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/pairs/be.catkeys   2011-03-18 10:15:42 UTC 
(rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/pairs/be.catkeys   2011-03-18 10:51:52 UTC 
(rev 41021)
@@ -1,4 +1,5 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-Pairs    1919511432
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-Pairs    921992441
+%app%\n\twritten by Ralf Schülke\n\tCopyright 2008-2010, Haiku Inc.\n\nYou 
completed the game in %num% clicks.\n    PairsWindow       
%app%\n\tраспрацавана Ralf Schülke\n\tCopyright 2008-2010, Haiku Inc.\n\nВыВы 
скончылі гульню ў %num% клікаў.\n
 Beginner (4x4) PairsWindow       Пачаткоўца (4x4)
 Expert (8x8)  PairsWindow       Майстар (8x8)
 Game  PairsWindow       Гульня

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/powerstatus/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/powerstatus/be.catkeys    2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/powerstatus/be.catkeys    2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-PowerStatus 51899741
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-PowerStatus 1451591102
 About PowerStatus       пра праграму
 About… PowerStatus       Пра праграму...
 Battery charging    PowerStatus       Акумулятар зараджаецца
@@ -22,6 +22,7 @@
 OEM info:   PowerStatus       Інфа OEM:
 OK   PowerStatus       ОК
 Power status box    PowerStatus       Вакно стану сілкавання
+PowerStatus  Application name        Статус сілкавання
 PowerStatus  PowerStatus       Статус сілкавання
 PowerStatus\nwritten by Axel Dörfler, Clemens Zeidler\nCopyright 2006, Haiku, 
Inc.\n  PowerStatus       PowerStatus\nАўтары: Axel Dörfler, Clemens 
Zeidler\nCopyright 2006, Haiku, Inc.\n
 Quit  PowerStatus       Выйсці

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/processcontroller/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/processcontroller/be.catkeys 2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/processcontroller/be.catkeys 2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-ProcessController  526557007
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-ProcessController  1732034014
 (c) 1996-2001 Georges-Edouard Berenger, berenger@xxxxxxxxxxxx\n    
ProcessController        (c) 1996-2001 Georges-Edouard Berenger, 
berenger@xxxxxxxxxxxx\n
 About ProcessController…    ProcessController        Пра 
ProcessController…
 Cancel ProcessController        Адмена
@@ -23,6 +23,7 @@
 OK   ProcessController        ОК
 Ok!  ProcessController        ОК!
 Please confirm ProcessController        Калі ласка падцвердзіце
+ProcessController   Application name        Працэссы
 ProcessController is already installed in Deskbar.   ProcessController    
    ProcessController ужо ўсталяваны ў Deskbar.
 Processor %d  ProcessController        Працэсар %d
 Quit an application  ProcessController        Закрыць праграму

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/pulse/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/pulse/be.catkeys   2011-03-18 10:15:42 UTC 
(rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/pulse/be.catkeys   2011-03-18 10:51:52 UTC 
(rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-Pulse    2596799409
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-Pulse    3925234302
 %.2f GHz    NormalPulseView     %.2f ГГц
 %ld MHz    NormalPulseView     %ld МГц
 %s\n\nBy David Ramsey and Arve Hjønnevåg\nRevised by Daniel Switkin\n 
PulseApp        %s\n\nРаспрацаваны David Ramsey і Arve 
Hjønnevåg\nПерагледжаны Daniel Switkin\n
@@ -33,6 +33,7 @@
 OK   PrefsWindow       ОК
 OK   PulseApp        ОК
 OK   PulseView        ОК
+Pulse Application name        Пульс
 Pulse NormalPulseView     Пульс
 Pulse PulseApp        Пульс
 Pulse settings PulseWindow       Наладкі Пульса

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/readonlybootprompt/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/readonlybootprompt/be.catkeys    
2011-03-18 10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/readonlybootprompt/be.catkeys    
2011-03-18 10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,7 +1,8 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-ReadOnlyBootPrompt 2165068388
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-ReadOnlyBootPrompt 792875512
 Desktop (Live-CD)   BootPromptWindow        Дэсктоп (Live-CD)
 Do you wish to run the Installer or continue booting to the Desktop? You can 
also select your preferred language and keyboard layout from the list 
below.\n\nNote: Localization of Haiku applications and other components is an 
on-going effort. You will frequently encounter untranslated strings, but if you 
like, you can join in the work at <www.haiku-os.org>. BootPromptWindow     
   Жадаеце запусціць Усталёўчык ці загрузіць дэсктоп? Таксама вы можаце 
выбраць пажаданую мову і расклад клавіятуры са спісу ніжэй.\nЗаметка: 
Лакалізацыя праграм і кампанентаў Haiku зараз у працэссе, таму вы можаце 
сустрэць многа неперакладзенага тэксту. Калі жадаеце дапамагчы, далучайцеся да 
нас на <www.haiku-os.org>.
 Keymap BootPromptWindow        Расклад клавіятуры
 Language    BootPromptWindow        Мова
+ReadOnlyBootPrompt   Application name        Запыт загрузчыка 
Life-CD 
 Run Installer BootPromptWindow        Запусціць Усталёўшчык
 Welcome to Haiku!   BootPromptWindow        Вітаем!

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/screenshot/Screenshot/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/screenshot/Screenshot/be.catkeys   
2011-03-18 10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/screenshot/Screenshot/be.catkeys   
2011-03-18 10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.haiku-screenshot 731699482
+1   belarusian   x-vnd.haiku-screenshot 2221316304
 Artwork folder ScreenshotWindow        Каталог малюнкаў
 Cancel ScreenshotWindow        Адмена
 Capture active window ScreenshotWindow        Захваціць актыўнае вакно
@@ -16,6 +16,7 @@
 Save  ScreenshotWindow        Захаваць
 Save as:    ScreenshotWindow        Захаваць як:
 Save in:    ScreenshotWindow        Захаваць у:
+Screenshot   Application name        Здымак экрану
 Select ScreenshotWindow        Выбраць
 Settings…   ScreenshotWindow        Наладкі...
 This file already exists.\n Are you sure would you like to overwrite it?    
ScreenshotWindow        Файл ужо існуе.\n Сапраўды перазапісаць яго?

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/be.catkeys 2011-03-18 10:15:42 UTC 
(rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/be.catkeys 2011-03-18 10:51:52 UTC 
(rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-ShowImage  1479416858
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-ShowImage  2709418306
 %SECONDS seconds    Menus  Don't translate %SECONDS    %SECONDS сэкунд
 About ShowImage…    Menus      Пра ShowImage…
 Browse Menus      Праглядзець
@@ -45,6 +45,7 @@
 Select all   Menus      Выбраць усё
 Selection Mode Menus      Рэжым Выдзялення
 Show caption in full screen mode    Menus      Паказваць меткі ў 
паўнаэкранным меню
+ShowImage   Application name        Выявы
 Slide delay  Menus      Затрымка слайду
 Slide show   Menus      Слайд шоу
 Stretch to window   Menus      Расцягнуць да вакна

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/soundrecorder/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/soundrecorder/be.catkeys   2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/soundrecorder/be.catkeys   2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-SoundRecorder    1948114706
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-SoundRecorder    1960509649
 Cannot connect to media server RecorderWindow     Немагчыма далучыцца да 
медыясервера
 Cannot connect to the selected sound input   RecorderWindow     
Немагчыма далучыцца да выбранага гукавага ўваходу
 Cannot find an unused name to use for the new recording    RecorderWindow 
    Немагчыма знайсці неязанятае імя для новага запісу
@@ -32,6 +32,7 @@
 Save  RecorderWindow     Захаваць
 Some of the files don't appear to be audio files    RecorderWindow     
Некаторыя з файлаў не падобныя да аўдыё файлаў
 Sound List   RecorderWindow     Спіс Гуку
+SoundRecorder Application name        Гуказапіс
 Stop  RecorderWindow     Стоп
 bits  RecorderWindow     бітаў
 seconds    RecorderWindow     секунд

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/be.catkeys    2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/be.catkeys    2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-StyledEdit 881610730
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-StyledEdit 2766123717
 ???  LoadAlert        ???
 Align Menus      Раўнаванне
 Black Menus      Чорны
@@ -71,6 +71,7 @@
 Select all   Menus      Абраць усё
 Size  Menus      Памер
 Statistics…  Menus      Статыстыка...
+StyledEdit   Application name        СтыльныРэдактар
 This file is marked Read-Only. Save changes to the document \"%s\"?  
SaveAlert        Гэты файл пазначаны толькі для чытання. Захаваць змены 
ў дакумент \"%s\"? 
 Undo typing  QuitAlert        Адмяніць увод
 Untitled    StyledEditWindow        Без назвы

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/sudoku/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/sudoku/be.catkeys  2011-03-18 10:15:42 UTC 
(rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/sudoku/be.catkeys  2011-03-18 10:51:52 UTC 
(rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-Sudoku   2743785378
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-Sudoku   2414949553
 Abort ProgressWindow     Перарваць
 About Sudoku     Пра
 About Sudoku… SudokuWindow      Пра Sudoku…
@@ -29,6 +29,7 @@
 Solve SudokuWindow      Вырашыць
 Solve single field   SudokuWindow      Вырашыць адно поле
 Start again  SudokuWindow      Запусціць наноў
+Sudoku Application name        Sudoku
 Sudoku Sudoku     Sudoku
 Sudoku request SudokuWindow      Запыт Sudoku
 Sudoku solved - congratulations!\n   SudokuWindow      Sudoku вырашана 
- віншуем!\n

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/terminal/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/terminal/be.catkeys 2011-03-18 10:15:42 UTC 
(rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/terminal/be.catkeys 2011-03-18 10:51:52 UTC 
(rev 41021)
@@ -1,4 +1,5 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-Terminal  4275906666
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-Terminal  2094789868
+%app% settings Terminal PrefWindow   window title  Наладкі %app% 
 -h,   --help        print this help\n -t,   --title       
set window title\n -f,   --fullscreen     start fullscreen\n    
Terminal TermApp        -h, --help паказаць гэтую даведку\n -t, --title 
прызначыць імя вакна\n -f, --fullscreen запусціць у поўным экране\n
 Abort Terminal Shell     Спыніць
 About Terminal…    Terminal TermWindow       Пра Тэрмінал...
@@ -75,6 +76,7 @@
 Switch Terminals    Terminal TermWindow       Пераключыць Тэрміналы
 Tab title:   Terminal AppearancePrefView       Імя ўкладкі:
 Tab title:   Terminal TermWindow       Імя ўкладкі:
+Terminal    Application name        Тэрмінал
 Terminal couldn't start the shell. Sorry.   Terminal TermApp        
Тэрмінал не змог запусціць абалонку. Выбачайце.
 Terminal\n\nwritten by Kazuho Okui and Takashi Murai\nupdated by Kian Duffy 
and others\n\nCopyright ©2003-2009, Haiku.\n    Terminal TermView      
  Тэрмінал\n\nнапісаны Kazuho Okui and Takashi Murai\nабноўлены Kian Duffy і 
іншымі\n\nCopyright ©2003-2009, Haiku.\n
 Text  Terminal AppearancePrefView       Тэкст

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/tracker/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/tracker/be.catkeys              
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/tracker/be.catkeys  2011-03-18 10:51:52 UTC 
(rev 41021)
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   belarusian   x-vnd.Be-TRAK  3672566196
+Tracker    Application name        Тракер

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/tv/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/tv/be.catkeys    2011-03-18 10:15:42 UTC 
(rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/tv/be.catkeys    2011-03-18 10:51:52 UTC 
(rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku.TV 3791845041
+1   belarusian   x-vnd.Haiku.TV 16571315
 About %1…   MainWin Parameter %1 is the name of the application.  Пра 
%1...
 Always on top MainWin     Заўседы ў фокусе
 Channel    MainWin     Канал
@@ -19,6 +19,7 @@
 Scale to native size  MainWin     Расцягнуць да роднага памеру
 Settings    MainWin     Наладкі
 Settings…   MainWin     Наладкі...
+TV   Application name        Тэлевізар
 TV   MainWin     Тэлевізар
 \nBuild    MainWin     \nЗборка
 \nRevision   MainWin     \nРэвізія

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/webwatch/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/webwatch/be.catkeys 2011-03-18 10:15:42 UTC 
(rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/webwatch/be.catkeys 2011-03-18 10:51:52 UTC 
(rev 41021)
@@ -1,4 +1,6 @@
-1   belarusian   x-vnd.mahlzeit.webwatch 1316073193
+1   belarusian   x-vnd.mahlzeit.webwatch 2519809686
+About WatchView        Пра праграму
 OK   WatchView        ОК
 Quit  WatchView        Выйсці
+WebWatch    Application name         ІнэтрнэтГадзіннік
 WebWatch %1\nAn internet time clock for your Deskbar\n\nCreated by Matthijs 
Hollemans\nmahlzeit@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n\nThanks to Jason Parks for his 
help.\n WatchView        WebWatch %1\nІнтэрнэт-гадзіннік для вашага 
Deskbar\n\nАўтар Matthijs Hollemans\nmahlzeit@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n\nПадзяка 
Jason Parks за дапамогу.\n

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/workspaces/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/workspaces/be.catkeys    2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/workspaces/be.catkeys    2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Be-WORK  1782529098
+1   belarusian   x-vnd.Be-WORK  1957140244
 About Workspaces…   Workspaces       Пра Рабочыя сталы...
 Always on top Workspaces       Заўсёды ў фокусе
 Auto-raise   Workspaces       Аўта-выплыванне
@@ -9,4 +9,5 @@
 Show window border   Workspaces       Паказваць межы вокнаў
 Show window title   Workspaces       Паказваць імя вакна
 Usage: %s [options] [workspace]\nwhere \"options\" is one of:\n 
--notitle\t\ttitle bar removed. border and resize kept.\n 
--noborder\t\ttitle, border, and resize removed.\n --avoidfocus\t\tprevents 
the window from being the target of keyboard events.\n --alwaysontop\t\tkeeps 
window on top\n --notmovable\t\twindow can't be moved around\n 
--autoraise\t\tauto-raise the workspace window when it's at the screen corner\n 
 --help\t\tdisplay this help and exit\nand \"workspace\" is the number of the 
Workspace to which to switch (0-31)\n Workspaces       Карыстанне: %s 
[опцыі] [стол]\nдзе \"опцыі\" адно з:\n --notitle\t\tНе паказваць назву вакна, 
захоўваючы яго межы.\n --noborder\t\тое ж, але ўжо без захавання межаў.\n 
--avoidfocus\t\tне даю вакну захватваць клавіятуру.\n --alwaysontop\t\tзаўседы 
ў фокусе\n --notmovable\t\tвокны нель�
 �а перамяшчаць\n --autoraise\t\tвакно рабочага стала усплыве, калі будзе 
знаходзіцца каля крю экрана\n --help\t\tпаказаць гэты тэкст і выйсці\nі 
\"стол\" - нумар аднаго з пажаданых рабочых сталоў(0-31)\n
+Workspaces   Application name        Рабочыя сталы
 Workspaces\nwritten by %1, and %2.\n\nCopyright %3, Haiku.\n\nSend windows 
behind using the Option key. Move windows to front using the Control key.\n 
Workspaces       Рабочыя сталы\nАўтары - %1 і %2.\n\nCopyright %3, 
Haiku.\n\nАдпраўляйце вокны ў фон кнопкай Option. Выносьце вакно ў фокус 
кнопкай Control.\n

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/be.catkeys  2011-03-18 10:15:42 UTC 
(rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/be.catkeys  2011-03-18 10:51:52 UTC 
(rev 41021)
@@ -1,20 +1,34 @@
-1   belarusian   system 709849049
+1   belarusian   system 1926005588
 %.2f TiB    StringForSize      %.2f ТіБ
 %3.2f GiB   StringForSize      %3.2f ГіБ
 %3.2f KiB   StringForSize      %3.2f КіБ
 %3.2f MiB   StringForSize      %3.2f МіБ
 %d bytes    StringForSize      %d байтаў
+<empty>    Menu      <няма>
 About %app%  AboutMenuItem      Пра %app%
+About %app…  Dragger     Пра праграму %app
 About… AboutWindow       Пра прагарму...
 Blue: ColorControl      Сіні:
+Can't delete this replicant from its original application. Life goes on.    
Dragger     Не ўдалося выдаліць рэплікант з яго праграмы. Але жыццё 
працягваецца.
+Cannot create the replicant for \"%description\".\n%error   
ZombieReplicantView       Немагчыма стварыць рэплікант 
\"%description\".\n%error
+Cannot locate the application for the replicant. No application signature 
supplied.\n%error)  ZombieReplicantView       Праграма рэпліканата не 
знойдзена. Подпис праграмы не зададзены.\n%error
 Close AboutWindow       Закрыць
 Copy  TextView        Капіяваць
 Copyright © %years% Haiku, Inc.    AboutWindow       Copyright © 
%years% Haiku, Inc.
 Cut  TextView        Выразаць
+Error PrintJob        Памылка
+Error ZombieReplicantView       Памылка
 Green: ColorControl      Зялёны:
+No Pages to print!   PrintJob        Няма старонак для друку!
+OK   Dragger     ОК
+OK   PrintJob        ОК
+OK   ZombieReplicantView       ОК
 Paste TextView        Уставіць
+Print Server is not responding.    PrintJob        Сервер друку не 
адказвае
 Red:  ColorControl      Чырвоны:
 Redo  TextView        Зрабіць наноў
+Remove replicant    Dragger     Выдаліць рэпліканта
 Select All   TextView        Пазначыць ўсё
 Undo  TextView        Адвярнуць
+Warning    Dragger     Папярэджанне
 Written by:  AboutWindow       Аўтар(ы):

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/fi.catkeys  2011-03-18 10:15:42 UTC 
(rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/fi.catkeys  2011-03-18 10:51:52 UTC 
(rev 41021)
@@ -1,20 +1,34 @@
-1   finnish system 709849049
+1   finnish system 1926005588
 %.2f TiB    StringForSize      %.2f tebitavua
 %3.2f GiB   StringForSize      %3.2f gibitavua
 %3.2f KiB   StringForSize      %3.2f kibitavua
 %3.2f MiB   StringForSize      %3.2f mebitavua
 %d bytes    StringForSize      %d tavua
+<empty>    Menu      <tyhjä>
 About %app%  AboutMenuItem      Ohjelmasta %app%
+About %app…  Dragger     Ohjelmasta %app...
 About… AboutWindow       Ohjelmasta...
 Blue: ColorControl      Sininen:
+Can't delete this replicant from its original application. Life goes on.    
Dragger     Ei voida poistaa tätä replikanttia sen alkuperäisestä 
sovelluksesta. Elämä jatkuu.
+Cannot create the replicant for \"%description\".\n%error   
ZombieReplicantView       Ei voida luoda replikanttia kohteelle 
”%description”.\n%error
+Cannot locate the application for the replicant. No application signature 
supplied.\n%error)  ZombieReplicantView       Ei voida paikallistaa 
sovellusta replikantille. Sovellusallekirjoitusta ei ole tarjottu.\n%error)
 Close AboutWindow       Sulje
 Copy  TextView        Kopioi
 Copyright © %years% Haiku, Inc.    AboutWindow       Copyright © 
%years% Haiku, Inc.
 Cut  TextView        Leikkaa
+Error PrintJob        Virhe
+Error ZombieReplicantView       Virhe
 Green: ColorControl      Vihreä:
+No Pages to print!   PrintJob        Ei ole tulostettavia sivuja!
+OK   Dragger     Valmis
+OK   PrintJob        Valmis
+OK   ZombieReplicantView       Valmis
 Paste TextView        Liitä
+Print Server is not responding.    PrintJob        
Tulostuspalvelin ei vastaa.
 Red:  ColorControl      Punainen:
 Redo  TextView        Tee uudelleen
+Remove replicant    Dragger     Poista replikantti
 Select All   TextView        Valitse kaikki
 Undo  TextView        Peru
+Warning    Dragger     Varoitus
 Written by:  AboutWindow       Tekijä:

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/appearance/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/appearance/be.catkeys 2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/appearance/be.catkeys 2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,7 +1,8 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-Appearance 1227622574
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-Appearance 3129065638
 Antialiasing  APRWindow        Згладжванне
 Antialiasing menu   AntialiasingSettingsView        Меню згладжвання
 Antialiasing type:   AntialiasingSettingsView        Тып згладжвання
+Appearance   Application name        Афармленне
 Colors APRWindow        Колеры
 Control background   Colors tab       Фон кнопак
 Control border Colors tab       Аблямоўка кнопак

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/backgrounds/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/backgrounds/be.catkeys    
2011-03-18 10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/backgrounds/be.catkeys    
2011-03-18 10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,6 +1,7 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-Backgrounds 4220509773
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-Backgrounds 400911656
 All workspaces Main View        Усе рабочыя месцы
 Apply Main View        Прымяніць
+Backgrounds  Application name        Фонавыя малюнкі
 Center Main View        Цэнтр
 Current workspace   Main View        Цяперашняе рабочае месца
 Default    Main View        Прадвызначаныя

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/bluetooth/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/bluetooth/be.catkeys 2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/bluetooth/be.catkeys 2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-BluetoothPrefs   4253957200
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-BluetoothPrefs   924856438
 15 secs    Settings view      15 сек
 61 secs    Settings view      61 сек
 About Bluetooth…    Window     Пра праграму Bluetooth…
@@ -7,6 +7,7 @@
 Always ask   Settings view      Заўсёды пытаць
 As blocked   Remote devices     Як блакаваны
 Authenticate  Extended local device view       Аўтэнтыфікаваць
+Bluetooth   Application name        Bluetooth
 Check that the Bluetooth capabilities of your remote device are activated. 
Press 'Inquiry' to start scanning. The needed time for the retrieval of the 
names is unknown, although should not take more than 3 seconds per device. 
Afterwards you will be able to add them to your main list, where you will be 
able to pair with them. Inquiry panel      Праверце, ці актыўныя Bluetooth 
магчымасці вашай прылады. Націсніце 'Запыт' каб пачаць сканіраванне. Час, 
патрэбны на атрыманне імёнаў прылад, невядомы, але не павінны перавышаць 3 
секунды для кожнай прылады. Пасля вы зможаце дадаць іх да вашага асноўнага 
спісу, дзе можна задаць іх сапражэнні.
 Connections & channels…    Window     Спіс злучэнняў і каналаў…
 Default inquiry time: Settings view      Час стандартнага запыту:

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/cpufrequency/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/cpufrequency/be.catkeys    
2011-03-18 10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/cpufrequency/be.catkeys    
2011-03-18 10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,5 +1,6 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-CPUFrequencyPref  3974849433
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-CPUFrequencyPref  1238067743
 CPU frequency status view   CPU Frequency View       Паказнік стану 
частаты працэсара
+CPUFrequency  Application name        Частата працэсара
 CPUFrequency\n\twritten by Clemens Zeidler\n\tCopyright 2009, Haiku, Inc.\n  
Status view       CPU Frequency\n\tбыў распрацаваны Clemens 
Zeidler\n\tCopyright 2009, Haiku, Inc.\n
 Defaults    Pref Window       Прадвызначаныя
 Dynamic performance  Status view       Дынамічная прадукцыйнасць

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/datatranslations/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/datatranslations/be.catkeys  
2011-03-18 10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/datatranslations/be.catkeys  
2011-03-18 10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,8 +1,9 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-DataTranslations  2849987867
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-DataTranslations  851864743
 About DataTranslations        пра праграму
 An item named '%name' already exists in the Translators folder! Shall the 
existing translator be overwritten? DataTranslations        '%name' 
ўжо існуе ў спісе ўсталяваных канвертараў! Перазапісаць яго?
 Cancel DataTranslations        Адмена
 Could not install %s:\n%s   DataTranslations        Немагчыма 
усталяваць %s:\n%s
+DataTranslations    Application name        Канвертары
 DataTranslations - Error    DataTranslations        
DataTranslations - Памылка
 DataTranslations - Note    DataTranslations        
DataTranslations - Нататка
 DataTranslations\n\twritten by Oliver Siebenmarck and others\n\tCopyright 
2002-2010, Haiku Inc. All rights reserved.\n DataTranslations        
DataTranslations\n\tАўтары: Oliver Siebenmarck і іншыя\n\tCopyright 2002-2010, 
Haiku Inc. Усе правы ахоўваюцца.\n

Added: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/deskbar/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/deskbar/be.catkeys          
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/deskbar/be.catkeys  2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-DeskbarPreferences 1592752072
+Deskbar    Application name        Дэскбар

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/filetypes/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/filetypes/be.catkeys 2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/filetypes/be.catkeys 2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-FileTypes  297877771
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-FileTypes  2684370460
 %1 application type  Application Type Window     %1 тып праграмы
 %ld Application type%s could be removed.    Application Types Window    
    %ld тыпаў праграм%s можна выдаліць.
 %s file type  FileType Window     файл тыпу %s
@@ -70,6 +70,7 @@
 File could not be opened    Preferred App Menu       Файля ня можа 
быць адчынены
 File recognition    FileTypes Window        Распазанне файла
 File type   FileType Window     Тып файла
+FileTypes   Application name        Тыпы файлаў
 FileTypes   FileTypes        FileTypes
 FileTypes request   FileTypes        запыт FileTypes
 FileTypes request   FileTypes Window        Запыт тыпу.

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/fonts/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/fonts/be.catkeys   2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/fonts/be.catkeys   2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,7 +1,8 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-Fonts    2475492793
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-Fonts    3225361919
 Bold font:   Font view        Тлусты шрыфт:
 Defaults    Main window       Прадвызначаныя
 Fixed font:  Font view        Роўнашырокі шрыфт:
+Fonts Application name        Шрыфты
 Fonts\n\tCopyright 2004-2005, Haiku.\n\n    main      
Fonts\n\tCopyright 2004-2005, Haiku.\n\n
 Menu font:   Font view        Шрыфт меню:
 OK   main      Так

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keyboard/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keyboard/be.catkeys  2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keyboard/be.catkeys  2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,8 +1,9 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-Keyboard  1078858058
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-Keyboard  1112507387
 Defaults    KeyboardWindow     Прадвызначаныя
 Delay until key repeat KeyboardView      Затрымка паўтора сімвала
 Fast  KeyboardView      Хутка
 Key repeat rate    KeyboardView      Хуткасць паўтору сімвала
+Keyboard    Application name        Клавіятура
 Long  KeyboardView      Доўгі
 OK   KeyboardApplication       ОК
 Revert KeyboardWindow     Вярнуць

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keymap/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keymap/be.catkeys   2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keymap/be.catkeys   2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-Keymap   3858687220
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-Keymap   1986668195
 (Current)   Keymap window      (Бягучая)
 Acute trigger Keymap window      Acute
 Circumflex trigger   Keymap window      Circumflex
@@ -6,6 +6,7 @@
 File  Keymap window      Файл
 Font  Keymap window      Шрыфт
 Grave trigger Keymap window      Grave
+Keymap Application name        Мапа клавіятуры
 Layout Keymap window      Расклад клавіятуры
 Open… Keymap window      Адкрыць…
 Quit  Keymap window      Выйсці

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/locale/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/locale/be.catkeys   2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/locale/be.catkeys   2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-Locale   250177593
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-Locale   1708263557
 12 hour    TimeFormatSettings       12 гадзін
 24 hour    TimeFormatSettings       24 гадзіны
 Available languages  Locale Preflet Window      Наяўныя мовы
@@ -10,6 +10,7 @@
 Formatting   Locale Preflet Window      Фарматаванне
 Full format:  TimeFormatSettings       Поўны фармат
 Language    Locale Preflet Window      Мова
+Locale Application name        Лакаль
 Locale Locale Preflet     Лакаль
 Locale Locale Preflet Window      Лакаль
 Long format:  TimeFormatSettings       Доўгі фармат:

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mail/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mail/be.catkeys    2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mail/be.catkeys    2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-Mail    1372873153
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-Mail    3984096638
 Account name: Config Views      Імя акаунту
 Account settings    Config Views      Наладкі акаунту
 Accounts    Config Window      Акаунты
@@ -9,6 +9,7 @@
 Beta  Config Window      Бета
 Check every  Config Window      Правяраць кожныя
 Development  Config Window      Распрацоўка
+E-mail Application name        Е-Пошта
 Edit mailbox menu…   Config Window      Правіць меню паштовай скрыні...
 Error Config Window      Памылка
 Error retrieving general settings: %s\n    Config Window      Памылка 
пры атрыманні агульных наладак: %s\n

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/media/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/media/be.catkeys   2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/media/be.catkeys   2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-Media    293613603
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-Media    3878155795
 <none> Media views       <няма>
 Audio input:  Media views       Гукавы ўваход:
 Audio mixer  Media Window      Аўдыё мікшар
@@ -11,6 +11,7 @@
 Couldn't remove volume control in Deskbar: %s\n    Media views       
Не ўдалося выдаліць элемент кіравання гучнасцю з Deskbar: %s\n
 Defaults    Media views       Прадвызначаныя
 Done shutting down.  Media Window      Медыясервер спынены.
+Media Application name        Медыя
 OK   Media Window      ОК
 Quit  Media Window      Выйсці
 Ready for use… Media Window      Гатовы да карыстання…

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mouse/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mouse/be.catkeys   2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mouse/be.catkeys   2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-Mouse    3904912604
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-Mouse    782036937
 ...by Andrew Edward McCall   MouseApplication        ... 
распрацавана Andrew Edward McCall
 1-Button    SettingsView      Аднанопкавая
 2-Button    SettingsView      Дзвюхкнопкавая
@@ -14,6 +14,7 @@
 Focus follows mouse  SettingsView      Фокус суправаджае мыш
 Focus mode:  SettingsView      Рэжым фокуса:
 Instant warp  SettingsView      Імгненны заварот
+Mouse Application name        Мыш
 Mouse acceleration   SettingsView      Паскарэнне мышы
 Mouse speed  SettingsView      Хуткасць мышы
 Mouse type:  SettingsView      Тып мышы:

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/be.catkeys  2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/be.catkeys  2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,16 +1,21 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-Network   464486446
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-Network   3753077979
 <no wireless networks found>  EthernetSettingsView      <не знойдзена 
бесшнуравых сетак>
 Adapter:    EthernetSettingsView      Адаптар:
 Apply EthernetSettingsView      Ужыць
+Auto-configuring failed:    EthernetSettingsView      
Аўтаканфігурацыі не ўдалася:
 Choose automatically  EthernetSettingsView      Выбіраць аўтаматычна
 DHCP  EthernetSettingsView      DHCP
 DNS #1:    EthernetSettingsView      DNS #1:
 DNS #2:    EthernetSettingsView      DNS #2:
+Disabled    EthernetSettingsView      Выключаны
 Domain:    EthernetSettingsView      Домен:
 Gateway:    EthernetSettingsView      Шлюз
 IP address:  EthernetSettingsView      IP адрас:
 Mode: EthernetSettingsView      Рэжым:
 Netmask:    EthernetSettingsView      Маска сеткі:
+Network    Application name        Сетка
 Network:    EthernetSettingsView      Сетка:
 OK   EthernetSettingsView      ОК
 Revert EthernetSettingsView      Вярнуць
+Static EthernetSettingsView      Статычны
+The net_server needs to run for the auto configuration!    
EthernetSettingsView      Неабходна запусціць net_server для 
аўтаканфігурацыі!

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/fi.catkeys  2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/fi.catkeys  2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,11 +1,13 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-Network   406821832
+1   finnish x-vnd.Haiku-Network   3753077979
 <no wireless networks found>  EthernetSettingsView      <langatonta 
verkkoa ei löytynyt>
 Adapter:    EthernetSettingsView      Adapteri:
 Apply EthernetSettingsView      Käytä
+Auto-configuring failed:    EthernetSettingsView      
Automaattiasetus epäonnistui: 
 Choose automatically  EthernetSettingsView      Valitse automaattisesti
 DHCP  EthernetSettingsView      DHCP
 DNS #1:    EthernetSettingsView      DNS nr1:
 DNS #2:    EthernetSettingsView      DNS nr2:
+Disabled    EthernetSettingsView      Ota pois käytöstä
 Domain:    EthernetSettingsView      Verkkoalue:
 Gateway:    EthernetSettingsView      Yhdyskäytävä:
 IP address:  EthernetSettingsView      IP-osoite:
@@ -15,3 +17,5 @@
 Network:    EthernetSettingsView      Verkko:
 OK   EthernetSettingsView      Valmis
 Revert EthernetSettingsView      Palauta
+Static EthernetSettingsView      Staattinen
+The net_server needs to run for the auto configuration!    
EthernetSettingsView      Automaattiasetusta varten net_server on 
suoritettava!

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/notifications/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/notifications/be.catkeys   
2011-03-18 10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/notifications/be.catkeys   
2011-03-18 10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-Notifications    3545587988
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-Notifications    3348596994
 Above icon   DisplayView       Іконка зверху
 Allowed    NotificationView        Дазволена
 An error occurred saving the preferences.\nIt's possible you are running out 
of disk space.  GeneralView       Адбылася памылка пры захаванні 
наладак.\nМагчыма, не хапае месца на дыску.
@@ -26,6 +26,7 @@
 Last Received NotificationView        Апошняе атрыманае
 Mini icon   DisplayView       Міні-іконка
 No   NotificationView        Не
+Notifications Application name        Паведамленні
 Notifications GeneralView       Паведамленні
 Notifications NotificationView        Паведамленні
 Notifications cannot be stopped, because the server can't be reached. 
GeneralView       Немагчыма спыніць Notifications, бо сервер недаступны.

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/opengl/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/opengl/be.catkeys   2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/opengl/be.catkeys   2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-OpenGL   899836772
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-OpenGL   644054649
 Attributes stack size: Capabilities      Памер стэку атрыбутаў:
 Auxiliary buffer(s):  Capabilities      Дапаможны(я) буфер(ы)
 Available   Extensions       Даступна
@@ -19,6 +19,7 @@
 Max. texture units:  Capabilities      Макс. колькасць тэкстурных 
элементаў:
 Model stack size:   Capabilities      Памер стэку мадэляў:
 Name stack size:    Capabilities      Памер стэку імёнаў:
+OpenGL Application name        OpenGL
 OpenGL version:    InfoView        Версія OpenGL:
 Projection stack size: Capabilities      Памер стэку праекцый:
 Renderer name: InfoView        Імя адлюстравальніка:

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/printers/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/printers/be.catkeys  2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/printers/be.catkeys  2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Be-PRNT  1563474157
+1   belarusian   x-vnd.Be-PRNT  3535702652
 %.2f KB    JobListView       %.2f KB
 1 pending job. PrinterListView     1 заданне ў чарзе.
 <pick one>   AddPrinterDialog        <выберыце адно>
@@ -26,6 +26,7 @@
 Printer name: AddPrinterDialog        Імя прынтэра:
 Printer type: AddPrinterDialog        Тып прынтэру:
 Printer: %printer_name%\nDriver: %driver%\n  TestPageView      
Прынтэр: %printer_name%\nДрайвер: %driver%\n
+Printers    Application name        Прынтэры
 Printers    PrintersWindow     Прынтэры
 Processing   JobListView       Апрацоўка
 Red  TestPageView      Чырвоны

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/screen/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/screen/be.catkeys   2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/screen/be.catkeys   2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-Screen   1658032282
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-Screen   1466525338
 %.1f Hz    Screen     %.1f Гц
 %sSerial no.: %s    Screen     %sСерыйны нумар.: %s
 /other…    Screen     /іншае…
@@ -28,6 +28,7 @@
 Resolution:  Screen     Дазвол:
 Revert Screen     Вярнуць
 Rows: Screen     Радкі:
+Screen Application name        Экран
 Screen Screen     Экран
 Screen preferences by the Haiku team  Screen     Наладкі экрана, каманда 
Haiku
 Set background…    Screen     Прызначыць фон…

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/screensaver/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/screensaver/be.catkeys    
2011-03-18 10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/screensaver/be.catkeys    
2011-03-18 10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-ScreenSaver 916182723
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-ScreenSaver 1819773808
 30 seconds   ScreenSaver       30 секунд
 Add…  ScreenSaver       Дадаць...
 Blackness   ScreenSaver       Чарната
@@ -21,6 +21,7 @@
 Passwords don't match. Please try again.    ScreenSaver       Паролі 
не супадаюць
 Password…   ScreenSaver       Пароль...
 Run module   ScreenSaver       Запусціць модуль
+ScreenSaver  Application name        Захавальнік Экрана
 Test  ScreenSaver       Тэст
 Turn off screen    ScreenSaver       Выключыць экран
 Use custom password  ScreenSaver       Карыстацца асаблівым паролем

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/shortcuts/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/shortcuts/be.catkeys 2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/shortcuts/be.catkeys 2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-Shortcuts  2152414241
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-Shortcuts  1278045456
 (Choose application with file requester)    ShortcutsWindow     
(Выберыце праграму, якая патрабуе выбара файлу)
 *Beep ShortcutsWindow     *Гудок
 *InsertString \"Your Text Here\"    ShortcutsWindow     *УставіцьСтраку 
\"Ваш Тэкст\"
@@ -47,6 +47,7 @@
 Select ShortcutsWindow     Выбраць
 SendMessage  ShortcutsSpec      АдаслацьПаведамленне
 Shift ShortcutsSpec  Name for modifier on keyboard  Shift
+Shortcuts   Application name        Гарачыя клавішы
 Shortcuts was couldn't open your KeySet file! ShortcutsWindow     
Рэдактар Гарачых Клавішаў не змог адкрыць ваш файл KeySet!
 Shortcuts was unable to parse your KeySet file!    ShortcutsWindow     
Рэдактар Гарачых Клавішаў не змог разабраць ваш файл KeySet!
 Shortcuts was unable to save your KeySet file! ShortcutsWindow     
Рэдактар Гарачых Клавішаў не змог захаваць ваш файл KeySet!

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/sounds/be.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/sounds/be.catkeys   2011-03-18 
10:15:42 UTC (rev 41020)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/sounds/be.catkeys   2011-03-18 
10:51:52 UTC (rev 41021)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   belarusian   x-vnd.Haiku-Sounds   145262565
+1   belarusian   x-vnd.Haiku-Sounds   4239510521

[... truncated: 170 lines follow ...]

Other related posts:

 • » [haiku-commits] r41021 - in haiku/trunk/data/catalogs: apps/glteapot apps/installedpackages apps/installer apps/launchbox apps/magnify ... - zharik