[haiku-commits] r41010 - in haiku/trunk/data/catalogs: add-ons/disk_systems/bfs add-ons/disk_systems/intel add-ons/tracker/zipomatic add-ons/translators/shared apps/aboutsystem ...

 • From: jonas@xxxxxxxxxxx
 • To: haiku-commits@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 17 Mar 2011 22:39:00 +0100 (CET)

Author: kirilla
Date: 2011-03-17 22:38:59 +0100 (Thu, 17 Mar 2011)
New Revision: 41010
Changeset: https://dev.haiku-os.org/changeset/41010

Added:
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/disk_systems/bfs/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/disk_systems/intel/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/servers/notification/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/servers/registrar/pl.catkeys
Modified:
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/shared/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/cdplayer/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/charactermap/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/codycam/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskcalc/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/devices/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/diskprobe/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/drivesetup/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/expander/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/icon-o-matic/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/installedpackages/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/launchbox/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/magnify/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/mail/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/mediaplayer/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/midiplayer/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/networkstatus/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/pairs/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/people/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/poorman/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/powerstatus/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/processcontroller/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/pulse/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/readonlybootprompt/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/screenshot/Screenshot/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/soundrecorder/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/terminal/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/text_search/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/tv/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/webwatch/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/workspaces/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/bin/dstcheck/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/bin/filepanel/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/kits/bluetooth/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/kits/tracker/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/appearance/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/backgrounds/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/bluetooth/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/cpufrequency/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/datatranslations/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/filetypes/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/fonts/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keyboard/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keymap/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/locale/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mail/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/media/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mouse/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/notifications/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/opengl/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/printers/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/screen/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/screensaver/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/shortcuts/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/sounds/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/time/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/touchpad/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/servers/mount/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/servers/print/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/tools/translation/inspector/pl.catkeys
Log:
Catalog update for language pl.

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/disk_systems/bfs/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/disk_systems/bfs/pl.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/disk_systems/bfs/pl.catkeys    
2011-03-17 21:38:59 UTC (rev 41010)
@@ -0,0 +1,8 @@
+1   polish application/x-vnd.Haiku-BFSAddOn    1074880496
+1024 (Mostly small files)   BFS_Initialize_Parameter        1024 
(Większość małych plików)
+2048 (Recommended)   BFS_Initialize_Parameter        2048 
(Rekomendowane)
+8192 (Mostly large files)   BFS_Initialize_Parameter        8192 
(Większość dużych plików)
+Blocksize:   BFS_Initialize_Parameter        Rozmiar bloku:
+Disabling query support may speed up certain file system operations, but 
should only be used if one is absolutely certain that one will not need 
queries.\nAny volume that is intended for booting Haiku must have query support 
enabled.   BFS_Initialize_Parameter        Wyłączenie obsługi 
zapytań może przyspieszyć niektóre operacje na plikach, ale powinno być 
stosowane tylko jeśli jest absolutnie pewne, że nie będzie potrzeby użycia 
zapytań. \nKażdy wolumin, który jest przeznaczony do uruchamiania Haiku musi 
mieć włączoną obsługę zapytań.
+Enable query support  BFS_Initialize_Parameter        Włącz obsługę 
zapytań
+Name: BFS_Initialize_Parameter        Nazwa:

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/disk_systems/intel/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/disk_systems/intel/pl.catkeys       
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/disk_systems/intel/pl.catkeys   
2011-03-17 21:38:59 UTC (rev 41010)
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   polish application/x-vnd.Haiku-IntelDiskAddOn 4191422532
+Active partition    BFS_Creation_Parameter     Partycja aktywna

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/pl.catkeys   
2011-03-17 21:38:35 UTC (rev 41009)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/pl.catkeys   
2011-03-17 21:38:59 UTC (rev 41010)
@@ -1,18 +1,18 @@
 1   polish x-vnd.haiku.zip-o-matic 274748138
+%ld files added.    file:ZipOMaticWindow.cpp        %ld plików 
dodanych.
 1 file added. file:ZipOMaticWindow.cpp        1 plik dodany.
-Stop  file:ZipOMaticWindow.cpp        Zatrzymaj
+Archive    file:ZipperThread.cpp      Archiwum
+Archive created OK   file:ZipOMaticWindow.cpp        Archiwum 
stworzono pomyślnie
+Are you sure you want to stop creating this archive?  
file:ZipOMaticWindow.cpp        Na pewno chcesz przerwać tworzenie tego 
archiwum?
+Continue    file:ZipOMaticWindow.cpp        Wznów
 Creating archive: %s  file:ZipOMaticWindow.cpp        Tworzenie 
archiwum: %s
-Continue    file:ZipOMaticWindow.cpp        Wznów
-Preparing to archive  file:ZipperThread.cpp      Przygotowanie do 
archiwizacji
+Do you want to stop them?   file:ZipOMatic.cpp       Chcesz je 
zatrzymać?
+Drop files to zip.   file:ZipOMaticWindow.cpp        Przeciągnij 
pliki do archiwizacji.
+Error creating archive file:ZipOMaticWindow.cpp        Błąd podczas 
tworzenia archiwum
 Filename: %s  file:ZipOMaticWindow.cpp        Nazwa pliku: %s
 Let them continue   file:ZipOMatic.cpp       Pozwól im kontynuować
-Do you want to stop them?   file:ZipOMatic.cpp       Chcesz je 
zatrzymać?
-Are you sure you want to stop creating this archive?  
file:ZipOMaticWindow.cpp        Na pewno chcesz przerwać tworzenie tego 
archiwum?
-%ld files added.    file:ZipOMaticWindow.cpp        %ld plików 
dodanych.
+Preparing to archive  file:ZipperThread.cpp      Przygotowanie do 
archiwizacji
+Stop  file:ZipOMaticWindow.cpp        Zatrzymaj
+Stop them   file:ZipOMatic.cpp       Zatrzymaj je
 Stopped    file:ZipOMaticWindow.cpp        Zatrzymane
-Archive    file:ZipperThread.cpp      Archiwum
-Drop files to zip.   file:ZipOMaticWindow.cpp        Przeciągnij 
pliki do archiwizacji.
-Error creating archive file:ZipOMaticWindow.cpp        Błąd podczas 
tworzenia archiwum
 You have %ld Zip-O-Matic running.\n\n file:ZipOMatic.cpp       Masz 
%ld uruchomionych kopii Zip-O-Matic.\n\n
-Archive created OK   file:ZipOMaticWindow.cpp        Archiwum 
stworzono pomyślnie
-Stop them   file:ZipOMatic.cpp       Zatrzymaj je

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/shared/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/shared/pl.catkeys   
2011-03-17 21:38:35 UTC (rev 41009)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/shared/pl.catkeys   
2011-03-17 21:38:59 UTC (rev 41010)
@@ -1,5 +1,5 @@
 1   polish x-pseudo.libtranslatorsutils  1020614280
+Be Bitmap Format    BaseTranslator     Format bitmapy
 Error TranslatorWindow        Błąd
 OK   TranslatorWindow        OK
-Be Bitmap Format    BaseTranslator     Format bitmapy
 Unable to create the view.   TranslatorWindow        Nie można 
utworzyć podglądu.

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/pl.catkeys    2011-03-17 
21:38:35 UTC (rev 41009)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/pl.catkeys    2011-03-17 
21:38:59 UTC (rev 41010)
@@ -1,38 +1,38 @@
 1   polish x-vnd.Haiku-About    2350236915
-Travis Geiselbrecht (and his NewOS kernel)\n  AboutView        Travis 
Geiselbrecht (i jego kernela NewOS)\n
+%.2f GHz    AboutView        %.2f GHz
+%d MiB total  AboutView        %d MiB ogółem
+%d MiB used (%d%%)   AboutView        %d MiB użyte (%d%%)
+%ld MHz    AboutView        %ld MHz
 %ld Processors:    AboutView        Liczba procesorów %ld:
+%total MiB total, %inaccessible MiB inaccessible    AboutView        
%total MiB ogółem, %inaccessible MiB nieosiągalne
+... and the many people making donations!\n\n AboutView        ... 
oraz wielu ludzi, którzy wysyłają dotacje!\n\n
+About this system   AboutWindow       O systemie
+Contributors:\n    AboutView        Współpracownicy:\n
+Current maintainers:\n AboutView        Obecni współpracownicy:\n
+GCC %d Hybrid AboutView        GCC %d Hybrid
+Google & their Google Summer of Code program\n AboutView        Google 
oraz programu Google Summer of Code\n
+Kernel:    AboutView        Kernel:
+License:    AboutView        Licencja: 
+Licenses:   AboutView        Licencje: 
+Memory:    AboutView        Pamięć:
 Michael Phipps (project founder)\n\n  AboutView        Michael Phipps 
(twórcy projektu)\n\n
-The Haiku-Ports team\n AboutView        Zespółu Haiku-Ports\n
-Website, marketing & documentation:\n AboutView        Strona WWW, 
marketing i dokumentacja:\n
+Past maintainers:\n  AboutView        Wcześniejsi współpracownicy:\n
+Processor:   AboutView        Procesor:
 Revision    AboutView        Rewizja
 Source Code:  AboutView        Kod źródłowy: 
-Processor:   AboutView        Procesor:
-Kernel:    AboutView        Kernel:
-Contributors:\n    AboutView        Współpracownicy:\n
+The BeGeistert team\n AboutView        Grupy BeGeistert\n
+The Haiku-Ports team\n AboutView        Zespółu Haiku-Ports\n
+The Haikuware team and their bounty program\n AboutView        Zespółu 
Haikuware i ich program nagród\n
+The University of Auckland and Christof Lutteroth\n\n AboutView        
Uniwersytetu w Auckland oraz Christofa Lutterotha
+The code that is unique to Haiku, especially the kernel and all code that 
applications may link against, is distributed under the terms of the %MIT 
licence%. Some system libraries contain third party code distributed under the 
LGPL license. You can find the copyrights to third party code below.\n\n  
AboutView        Kod unikalny dla projektu Haiku, w szczególności jądro 
systemu oraz kod źródłowy, do którego odwołują się aplikacje systemowe, jest 
udostępniany na licencji %MIT licence%. Część bibliotek systemowych zawiera kod 
źródłowy stron trzecich, dystrybuowany na zasadach licencji LGPL. Prawa 
autorskie do kodu stron trzecich możesz znaleźć na liście poniżej.\n\n
+The copyright to the Haiku code is property of Haiku, Inc. or of the 
respective authors where expressly noted in the source. Haiku and the Haiku 
logo are trademarks of Haiku, Inc.\n\n    AboutView        Prawo 
autorskie do kodu systemu operacyjnego Haiku jest własnością firmy Haiku Inc. 
lub poszczególnych autorów, uwzględnionych odpowiednio w kodzie źródłowym. 
Haiku oraz logo Haiku są znakami towarowymi firmy Haiku Inc.\n\n
+Time running: AboutView        Czas działania:
+Translations:\n    AboutView        Tłumaczenie:\n
+Travis Geiselbrecht (and his NewOS kernel)\n  AboutView        Travis 
Geiselbrecht (i jego kernela NewOS)\n
 Unknown    AboutView        Nieznany
-\n… and probably some more we forgot to mention (sorry!)\n\n  AboutView    
    \n… i prawdopodobnie paru innych, o których zapomnieliśmy wspomnieć 
(przepraszamy!)\n\n
-%.2f GHz    AboutView        %.2f GHz
-Memory:    AboutView        Pamięć:
-Past maintainers:\n  AboutView        Wcześniejsi współpracownicy:\n
-\n\nSpecial thanks to:\n    AboutView        \n\nSpecjalne 
podziękowania dla:\n
-Licenses:   AboutView        Licencje: 
-\nCopyrights\n\n    AboutView        \nPrawa autorskie\n\n
-Current maintainers:\n AboutView        Obecni współpracownicy:\n
-Time running: AboutView        Czas działania:
-The Haikuware team and their bounty program\n AboutView        Zespółu 
Haikuware i ich program nagród\n
-About this system   AboutWindow       O systemie
 Version:    AboutView        Wersja:
-%ld MHz    AboutView        %ld MHz
+Website, marketing & documentation:\n AboutView        Strona WWW, 
marketing i dokumentacja:\n
 [Click a license name to read the respective license.]\n\n   AboutView    
    [Kliknij na nazwę licencji, aby wyświetlić jej treść.]\n\n
-License:    AboutView        Licencja: 
-Translations:\n    AboutView        Tłumaczenie:\n
-... and the many people making donations!\n\n AboutView        ... 
oraz wielu ludzi, którzy wysyłają dotacje!\n\n
-The BeGeistert team\n AboutView        Grupy BeGeistert\n
-The copyright to the Haiku code is property of Haiku, Inc. or of the 
respective authors where expressly noted in the source. Haiku and the Haiku 
logo are trademarks of Haiku, Inc.\n\n    AboutView        Prawo 
autorskie do kodu systemu operacyjnego Haiku jest własnością firmy Haiku Inc. 
lub poszczególnych autorów, uwzględnionych odpowiednio w kodzie źródłowym. 
Haiku oraz logo Haiku są znakami towarowymi firmy Haiku Inc.\n\n
-GCC %d Hybrid AboutView        GCC %d Hybrid
-%d MiB total  AboutView        %d MiB ogółem
-%d MiB used (%d%%)   AboutView        %d MiB użyte (%d%%)
-The code that is unique to Haiku, especially the kernel and all code that 
applications may link against, is distributed under the terms of the %MIT 
licence%. Some system libraries contain third party code distributed under the 
LGPL license. You can find the copyrights to third party code below.\n\n  
AboutView        Kod unikalny dla projektu Haiku, w szczególności jądro 
systemu oraz kod źródłowy, do którego odwołują się aplikacje systemowe, jest 
udostępniany na licencji %MIT licence%. Część bibliotek systemowych zawiera kod 
źródłowy stron trzecich, dystrybuowany na zasadach licencji LGPL. Prawa 
autorskie do kodu stron trzecich możesz znaleźć na liście poniżej.\n\n
-%total MiB total, %inaccessible MiB inaccessible    AboutView        
%total MiB ogółem, %inaccessible MiB nieosiągalne
-Google & their Google Summer of Code program\n AboutView        Google 
oraz programu Google Summer of Code\n
-The University of Auckland and Christof Lutteroth\n\n AboutView        
Uniwersytetu w Auckland oraz Christofa Lutterotha
+\nCopyrights\n\n    AboutView        \nPrawa autorskie\n\n
+\n\nSpecial thanks to:\n    AboutView        \n\nSpecjalne 
podziękowania dla:\n
+\n… and probably some more we forgot to mention (sorry!)\n\n  AboutView    
    \n… i prawdopodobnie paru innych, o których zapomnieliśmy wspomnieć 
(przepraszamy!)\n\n

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/pl.catkeys  2011-03-17 
21:38:35 UTC (rev 41009)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/pl.catkeys  2011-03-17 
21:38:59 UTC (rev 41010)
@@ -1,42 +1,38 @@
-1   polish x-vnd.Haiku-ActivityMonitor   657126014
-P-faults    DataSource       P-błędy
-Media nodes  DataSource       Węzły multimedialne
-Raw clipboard size   DataSource       Rozmiar schowka
-Threads    DataSource       Wątki
+1   polish x-vnd.Haiku-ActivityMonitor   2542187855
 Add graph   ActivityWindow     Dodaj wykres
-Teams DataSource       Zespoły
-Hide legend  ActivityView      Ukryj legendę
-Network send  DataSource       Wysłano
-CPU usage (combined)  DataSource       Użycie CPU (całkowite)
+Additional items    ActivityView      Dodatki
+Apps  DataSource       Aplikacje
+Block cache  DataSource       Blok pamięci cache
+Block cache memory   DataSource       Pamięć bloku cache
 CPU  DataSource       CPU
-Used memory  DataSource       Użyta pamięć
+CPU usage   DataSource       Użycie CPU
+CPU usage (combined)  DataSource       Użycie CPU (całkowite)
+Cache DataSource       Cache
 Cached memory DataSource       Pamięć cache
-Apps  DataSource       Aplikacje
-Show legend  ActivityView      Pokaż legendę
-Settings    ActivityWindow     Ustawienia
-Receiving   DataSource       Otrzymano
-Settings…   ActivityWindow     Ustawienia...
-Ports DataSource       Porty
+File  ActivityWindow     Plik
+Hide legend  ActivityView      Ukryj legendę
+Media nodes  DataSource       Węzły multimedialne
+Memory DataSource       Pamięć
+Network receive    DataSource       Odebrano
+Network send  DataSource       Wysłano
+P-faults    DataSource       P-błędy
 Page faults  DataSource       Błędy stronicowania
-Text clipboard size  DataSource       Rozmiar tekstu w schowku
-Sending    DataSource       Wysyłanie
-Cache DataSource       Cache
-About ActivityMonitor… ActivityWindow     O ActivityMonitor...
-TX   DataSource       TX
-Update time interval: SettingsWindow     Częstotliwość odświeżania:
+Ports DataSource       Porty
 Quit  ActivityWindow     Wyjdź
-Block cache memory   DataSource       Pamięć bloku cache
+Raw clipboard size   DataSource       Rozmiar schowka
+Receiving   DataSource       Otrzymano
 Remove graph  ActivityView      Usuń wykres
-RX   DataSource       RX
-CPU usage   DataSource       Użycie CPU
-Sems  DataSource       Semy
 Running applications  DataSource       Uruchomione aplikacje
 Semaphores   DataSource       Semafory
-Block cache  DataSource       Blok pamięci cache
-Swap space   DataSource       Przestrzeń wymiany
+Sems  DataSource       Semy
+Sending    DataSource       Wysyłanie
+Settings    ActivityWindow     Ustawienia
+Settings…   ActivityWindow     Ustawienia...
+Show legend  ActivityView      Pokaż legendę
 Swap  DataSource       Swap
-File  ActivityWindow     Plik
-Additional items    ActivityView      Dodatki
-Network receive    DataSource       Odebrano
-Memory DataSource       Pamięć
-ActivityMonitor    ActivityWindow     ActivityMonitor
+Swap space   DataSource       Przestrzeń wymiany
+Teams DataSource       Zespoły
+Text clipboard size  DataSource       Rozmiar tekstu w schowku
+Threads    DataSource       Wątki
+Update time interval: SettingsWindow     Częstotliwość odświeżania:
+Used memory  DataSource       Użyta pamięć

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/cdplayer/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/cdplayer/pl.catkeys 2011-03-17 21:38:35 UTC 
(rev 41009)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/cdplayer/pl.catkeys 2011-03-17 21:38:59 UTC 
(rev 41010)
@@ -1,9 +1,6 @@
-1   polish x-vnd.Haiku-CDPlayer  3499256712
-DiscTime    CDPlayer        CzasDysku
+1   polish x-vnd.Haiku-CDPlayer  3757937427
 Audio CD    CDPlayer        Audio CD
+CD drive is empty   CDPlayer        Napęd CD jest pusty
+Disc: --:-- / --:--  CDPlayer        Dysk: --:-- / --:--
 It appears that there are no CD drives on your computer or there is no system 
software to support one. Sorry. CDPlayer        Prawdopodobnie w 
komputerze nie ma napędu CD lub nie ma oprogramowania do jego obsługi. 
Przepraszamy. 
-TrackTime   CDPlayer        CzasŚcieżki
-TrackNumber  CDPlayer        NumerŚcieżki
 Track: --:-- / --:--  CDPlayer        Ścieżka: --:-- / --:--
-Disc: --:-- / --:--  CDPlayer        Dysk: --:-- / --:--
-CD drive is empty   CDPlayer        Napęd CD jest pusty

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/charactermap/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/charactermap/pl.catkeys   2011-03-17 
21:38:35 UTC (rev 41009)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/charactermap/pl.catkeys   2011-03-17 
21:38:59 UTC (rev 41010)
@@ -1,178 +1,174 @@
-1   polish x-vnd.Haiku-CharacterMap    2969711351
-Basic Latin  UnicodeBlocks      Podstawowy łaciński
-Hebrew UnicodeBlocks      Hebrajski
-Enclosed alphanumerics UnicodeBlocks      Otoczone symbole alfanumeryczne
-Latin-1 supplement   UnicodeBlocks      Uzupełnienie Latin-1
-Georgian supplement  UnicodeBlocks      Uzupełnienie gruzińskiego
-CJK unified ideographs UnicodeBlocks      Ujednolicone ideogramy CJK
-Modifier tone letters UnicodeBlocks      Modyfikujące litery tonów
-Khmer UnicodeBlocks      Khmerski
-Supplementary private use area A    UnicodeBlocks      Dodatkowy 
obszar prywatnego użytku A
-about CharacterMap      o
-CharacterMap\n\twritten by Axel Dörfler\n\tCopyright 2009, Haiku, Inc.\n    
CharacterMap      CharacterMap\n\tautorstwa Axel Dörfler\n\tCopyright 
2009, Haiku, Inc.\n
-About CharacterMap…  CharacterWindow     O CharacterMap...
-Clear CharacterWindow     Wyczyść
-Font size:   CharacterWindow     Rozmiar czcionki:
-Filter:    CharacterWindow     Filtr:
-CharacterMap settings CharacterWindow     Ustawienia CharacterMap
-Quit  CharacterWindow     Wyjdź
-Show private blocks  CharacterWindow     Pokaż prywatne bloki
-Hanunoo    UnicodeBlocks      Hanunoo
-Latin extended additional   UnicodeBlocks      Łaciński rozszerzony 
dodatkowy
+1   polish x-vnd.Haiku-CharacterMap    2557312451
+Aegean numbers UnicodeBlocks      Liczby egejskie
+Alphabetic presentation forms UnicodeBlocks      Alfabetyczne formy 
prezentacyjne
+Ancient Greek musical notation UnicodeBlocks      Starożytna grecka 
notacja muzyczna
+Ancient Greek numbers UnicodeBlocks      Starożytne liczby greckie
+Ancient smbols UnicodeBlocks      Symbole starożytne
+Arabic UnicodeBlocks      Arabski
 Arabic presentation forms A  UnicodeBlocks      Arabskie formy 
prezentacyjne A
-Greek extended UnicodeBlocks      Grecki rozszerzony
-Linear B ideograms   UnicodeBlocks      Ideogramy pisma linearnego B
-Devanagari   UnicodeBlocks      Dewanagari
+Arabic presentation forms B  UnicodeBlocks      Arabskie formy 
prezentacyjne B
+Arabic supplement   UnicodeBlocks      Uzupełnienie arabskiego
 Armenian    UnicodeBlocks      Ormiański
-Glagotic    UnicodeBlocks      Glagotycki
-Mathematical operators UnicodeBlocks      Operatory matematyczne
-General punctuation  UnicodeBlocks      Ogólne znaki interpunkcyjne
-Miscellaneous technical    UnicodeBlocks      Różne znaki techniczne
-Vertical forms UnicodeBlocks      Formy pionowe
-Ol Chiki    UnicodeBlocks      Ol Chiki
-Arabic UnicodeBlocks      Arabski
-Ethiopic extended   UnicodeBlocks      Rozszerzony etiopski
 Arrows UnicodeBlocks      Strzałki
-Variation selectors supplement UnicodeBlocks      Dodatkowe przełączniki 
wariantów glifów
-Gujarati    UnicodeBlocks      Gudżarati
-Cuneiform   UnicodeBlocks      Pismo klinowe
-CJK radicals supplement    UnicodeBlocks      Radykały CJK
 Balinese    UnicodeBlocks      Balijski
-Cham  UnicodeBlocks      Czamski
-Specials    UnicodeBlocks      Specjalne
+Basic Latin  UnicodeBlocks      Podstawowy łaciński
+Bengali    UnicodeBlocks      Bengalski
+Block elements UnicodeBlocks      Elementy blokowe
+Bopomofo    UnicodeBlocks      Bopomofo
+Bopomofo extended   UnicodeBlocks      Rozszerzone bopomofo
+Box drawing  UnicodeBlocks      Rysowanie ramek
+Braille patterns    UnicodeBlocks      Pismo Braille'a
+Buginese    UnicodeBlocks      Bugiński
+Buhid UnicodeBlocks      Buid
+Byzantine musical symbols   UnicodeBlocks      Bizantyjskie symbole 
muzyczne
+CJK compatibility   UnicodeBlocks      Znaki zgodności CJK
+CJK compatibility forms    UnicodeBlocks      Formy zgodności CJK
 CJK compatibility ideographs  UnicodeBlocks      Ideogramy zgodności CJK
-Phonetic extensions  UnicodeBlocks      Rozszerzenia fonetyczne
-Khmer symbols UnicodeBlocks      Symbole khmerskie
-Tagbanwa    UnicodeBlocks      Tagbanwa
-Kanbun UnicodeBlocks      Kanbun
-Syriac UnicodeBlocks      Syryjski
 CJK compatibility ideographs Supplement    UnicodeBlocks      
Dodatkowe ideogramy zgodności CJK
-Hangul syllables    UnicodeBlocks      Sylaby Hangyl
-Coptic UnicodeBlocks      Koptyjski
-Tai Le UnicodeBlocks      Tai le
-Mahjong tiles UnicodeBlocks      Klocki Mahjong
-Spacing modifier letters    UnicodeBlocks      Oddzielone litery 
modyfikujące
-Aegean numbers UnicodeBlocks      Liczby egejskie
+CJK radicals supplement    UnicodeBlocks      Radykały CJK
 CJK strokes  UnicodeBlocks      Kreski CJK
-Old italic   UnicodeBlocks      Staroitalski
-Supplemental arrows B UnicodeBlocks      Dodatkowe strzałki B
-Cyrillic extended A  UnicodeBlocks      Rozszerzona cyrylica A
-Kharoshthi   UnicodeBlocks      Charosti
+CJK symbols and punctuation  UnicodeBlocks      Symbole i znaki 
interpunkcyjne CJK
+CJK unified ideographs UnicodeBlocks      Ujednolicone ideogramy CJK
+CJK unified ideographs extension A   UnicodeBlocks      Rozszerzenie A 
ujednoliconych ideogramów CJK
+CJK unified ideographs extension B   UnicodeBlocks      Rozszerzenie B 
ujednoliconych ideogramów CJK
+Carian UnicodeBlocks      Karyjski
+Cham  UnicodeBlocks      Czamski
+Cherokee    UnicodeBlocks      Czirokeski
+Clear CharacterWindow     Wyczyść
+Combining diacritical marks  UnicodeBlocks      Składające znaki 
diakrytyczne
+Combining diacritical marks for symbols    UnicodeBlocks      
Składające znaki diakrytyczne dla symboli
+Combining diacritical marks supplement UnicodeBlocks      Uzupełnienie 
składających znaków diakrytycznych
 Combining half marks  UnicodeBlocks      Składające półznaki
+Control pictures    UnicodeBlocks      Obrazy znaków sterujących
+Coptic UnicodeBlocks      Koptyjski
+Counting rod numerals UnicodeBlocks      Cyfry w chińskim zapisie 
pałeczkowym
+Cuneiform   UnicodeBlocks      Pismo klinowe
+Cuneiform numbers and punctuation   UnicodeBlocks      Liczby i 
interpunkcja pisma klinowego
+Currency symbols    UnicodeBlocks      Symbole walutowe
+Cypriot syllabary   UnicodeBlocks      Sylabariusz cypryjski
 Cyrillic    UnicodeBlocks      Cyrylica
-Katakana    UnicodeBlocks      Katakana
-Block elements UnicodeBlocks      Elementy blokowe
-Sundanese   UnicodeBlocks      Sundajski
-Miscellaneous mathematical symbols A  UnicodeBlocks      Różne symbole 
matematyczne A
+Cyrillic extended A  UnicodeBlocks      Rozszerzona cyrylica A
+Cyrillic extended B  UnicodeBlocks      Rozszerzona cyrylica B
 Cyrillic supplement  UnicodeBlocks      Uzupełnienie cyrylicy
-Small form variants  UnicodeBlocks      Różne małe formy
-IPA extensions UnicodeBlocks      Rozszerzenia IPA
-Thaana UnicodeBlocks      Thaana
-Ogham UnicodeBlocks      Ogamiczny
-Combining diacritical marks for symbols    UnicodeBlocks      
Składające znaki diakrytyczne dla symboli
-Syloti Nagri  UnicodeBlocks      Syloti Nagri
-Arabic supplement   UnicodeBlocks      Uzupełnienie arabskiego
-Latin extended C    UnicodeBlocks      Rozszerzony łaciński C
-Ancient smbols UnicodeBlocks      Symbole starożytne
-Bopomofo extended   UnicodeBlocks      Rozszerzone bopomofo
-Lycian UnicodeBlocks      Licyjsjki
-Osmanya    UnicodeBlocks      Osmanya
+Deseret    UnicodeBlocks      Deseret
+Devanagari   UnicodeBlocks      Dewanagari
+Dingbats    UnicodeBlocks      Ozdoby drukarskie
+Domino tiles  UnicodeBlocks      Klocki domina
+Enclosed CJK letters and months    UnicodeBlocks      Otoczone litery 
i miesiące CJK
+Enclosed alphanumerics UnicodeBlocks      Otoczone symbole alfanumeryczne
 Ethiopic    UnicodeBlocks      Etiopski
-Bengali    UnicodeBlocks      Bengalski
-Supplementary private use area B    UnicodeBlocks      Dodatkowy 
obszar prywatnego użytku B
-CJK unified ideographs extension A   UnicodeBlocks      Rozszerzenie A 
ujednoliconych ideogramów CJK
+Ethiopic extended   UnicodeBlocks      Rozszerzony etiopski
+Ethiopic supplement  UnicodeBlocks      Uzupełnienie etiopskiego
+Filter:    CharacterWindow     Filtr:
+Font size:   CharacterWindow     Rozmiar czcionki:
+General punctuation  UnicodeBlocks      Ogólne znaki interpunkcyjne
+Geometric shapes    UnicodeBlocks      Kształty geometryczne
+Georgian    UnicodeBlocks      Gruziński
+Georgian supplement  UnicodeBlocks      Uzupełnienie gruzińskiego
+Glagotic    UnicodeBlocks      Glagotycki
+Gothic UnicodeBlocks      Gocki
+Greek and Coptic    UnicodeBlocks      Grecki i koptyjski
+Greek extended UnicodeBlocks      Grecki rozszerzony
+Gujarati    UnicodeBlocks      Gudżarati
+Gurmukhi    UnicodeBlocks      Gurmukhi
+Halfwidth and fullwidth forms UnicodeBlocks      Formy połowy i pełnej 
szerokości
+Hangul Jamo  UnicodeBlocks      Dzamo hangyl
 Hangul compatibility Jamo   UnicodeBlocks      Dzamo zgodności dla 
hangyl
-Ideographic description characters   UnicodeBlocks      Znaki opisu 
ideograficznego
-Arabic presentation forms B  UnicodeBlocks      Arabskie formy 
prezentacyjne B
-CJK compatibility forms    UnicodeBlocks      Formy zgodności CJK
+Hangul syllables    UnicodeBlocks      Sylaby Hangyl
+Hanunoo    UnicodeBlocks      Hanunoo
+Hebrew UnicodeBlocks      Hebrajski
 Hiragana    UnicodeBlocks      Hiragana
-Tagalog    UnicodeBlocks      Tagalski
-Control pictures    UnicodeBlocks      Obrazy znaków sterujących
-Variation selectors  UnicodeBlocks      Przełączniki wariantów glifów
-Linear B syllabary   UnicodeBlocks      Sylabariusz pisma linearnego B
-Buginese    UnicodeBlocks      Bugiński
-Bopomofo    UnicodeBlocks      Bopomofo
+IPA extensions UnicodeBlocks      Rozszerzenia IPA
+Ideographic description characters   UnicodeBlocks      Znaki opisu 
ideograficznego
+Kanbun UnicodeBlocks      Kanbun
+Kangxi radicals    UnicodeBlocks      Radykały Kangxi
+Kannada    UnicodeBlocks      Kannada
+Katakana    UnicodeBlocks      Katakana
+Katakana phonetic extensions  UnicodeBlocks      Rozszerzenia fonetyczne 
katakana
+Kayah Li    UnicodeBlocks      Kayah Li
+Kharoshthi   UnicodeBlocks      Charosti
+Khmer UnicodeBlocks      Khmerski
+Khmer symbols UnicodeBlocks      Symbole khmerskie
+Lao  UnicodeBlocks      Laotański
+Latin extended A    UnicodeBlocks      Łaciński rozszerzony A
+Latin extended B    UnicodeBlocks      Rozszerzony łaciński B
+Latin extended C    UnicodeBlocks      Rozszerzony łaciński C
+Latin extended D    UnicodeBlocks      Łaciński rozszerzony D
+Latin extended additional   UnicodeBlocks      Łaciński rozszerzony 
dodatkowy
+Latin-1 supplement   UnicodeBlocks      Uzupełnienie Latin-1
 Lepcha UnicodeBlocks      Lepczowski
-Sinhala    UnicodeBlocks      Sinhala
-Ancient Greek musical notation UnicodeBlocks      Starożytna grecka 
notacja muzyczna
-Geometric shapes    UnicodeBlocks      Kształty geometryczne
 Letterlike symbols   UnicodeBlocks      Symbole literopodobne
-Hangul Jamo  UnicodeBlocks      Dzamo hangyl
-Tamil UnicodeBlocks      Tamilski
-Currency symbols    UnicodeBlocks      Symbole walutowe
-Combining diacritical marks  UnicodeBlocks      Składające znaki 
diakrytyczne
-Supplement punctuation UnicodeBlocks      Dodatkowe znaki interpunkcyjne
-Unified Canadian Aboriginal syllabics UnicodeBlocks      Ujednolicony 
sylabariusz rdzennych Kanadyjczyków
-Ugaritic    UnicodeBlocks      Ugarycki
-CJK symbols and punctuation  UnicodeBlocks      Symbole i znaki 
interpunkcyjne CJK
-Number forms  UnicodeBlocks      Formy liczbowe
-Cherokee    UnicodeBlocks      Czirokeski
-Tags  UnicodeBlocks      Znaczniki
-Cypriot syllabary   UnicodeBlocks      Sylabariusz cypryjski
-Counting rod numerals UnicodeBlocks      Cyfry w chińskim zapisie 
pałeczkowym
-Latin extended A    UnicodeBlocks      Łaciński rozszerzony A
+Limbu UnicodeBlocks      Limbu
+Linear B ideograms   UnicodeBlocks      Ideogramy pisma linearnego B
+Linear B syllabary   UnicodeBlocks      Sylabariusz pisma linearnego B
+Lycian UnicodeBlocks      Licyjsjki
+Lydian UnicodeBlocks      Lidyjski
+Mahjong tiles UnicodeBlocks      Klocki Mahjong
+Malayalam   UnicodeBlocks      Malajalam
+Mathematical alphanumeric symbols   UnicodeBlocks      Matematyczne 
symbole alfanumeryczne
+Mathematical operators UnicodeBlocks      Operatory matematyczne
+Miscellaneous mathematical symbols A  UnicodeBlocks      Różne symbole 
matematyczne A
+Miscellaneous mathematical symbols B  UnicodeBlocks      Różne symbole 
matematyczne B
 Miscellaneous symbols UnicodeBlocks      Różnorodne symbole
-Saurashtra   UnicodeBlocks      Saurashtra
-Optical character recognition UnicodeBlocks      Optyczne rozpoznawanie 
znaków
-Old Persian  UnicodeBlocks      Staroperski
-Combining diacritical marks supplement UnicodeBlocks      Uzupełnienie 
składających znaków diakrytycznych
-Myanmar    UnicodeBlocks      Birmański
-Latin extended D    UnicodeBlocks      Łaciński rozszerzony D
-Byzantine musical symbols   UnicodeBlocks      Bizantyjskie symbole 
muzyczne
-Oriya UnicodeBlocks      Orija
-Tibetan    UnicodeBlocks      Tybetański
-Ancient Greek numbers UnicodeBlocks      Starożytne liczby greckie
-Vai  UnicodeBlocks      Wai
-Yi Radicals  UnicodeBlocks      Radykały Yi
-Cyrillic extended B  UnicodeBlocks      Rozszerzona cyrylica B
-Braille patterns    UnicodeBlocks      Pismo Braille'a
+Miscellaneous symbols and arrows    UnicodeBlocks      Różne symbole i 
strzałki
+Miscellaneous technical    UnicodeBlocks      Różne znaki techniczne
+Modifier tone letters UnicodeBlocks      Modyfikujące litery tonów
+Mongolian   UnicodeBlocks      Mongolski
 Muscial symbols    UnicodeBlocks      Symbole muzyczne
+Myanmar    UnicodeBlocks      Birmański
+N'Ko  UnicodeBlocks      N'Ko
 New Tai Lue  UnicodeBlocks      Nowy tai le
-Runic UnicodeBlocks      Runiczny
-Miscellaneous mathematical symbols B  UnicodeBlocks      Różne symbole 
matematyczne B
-Cuneiform numbers and punctuation   UnicodeBlocks      Liczby i 
interpunkcja pisma klinowego
-Private use area    UnicodeBlocks      Obszar prywatnego użytku
-CJK unified ideographs extension B   UnicodeBlocks      Rozszerzenie B 
ujednoliconych ideogramów CJK
+Number forms  UnicodeBlocks      Formy liczbowe
+Ogham UnicodeBlocks      Ogamiczny
+Ol Chiki    UnicodeBlocks      Ol Chiki
+Old Persian  UnicodeBlocks      Staroperski
+Old italic   UnicodeBlocks      Staroitalski
+Optical character recognition UnicodeBlocks      Optyczne rozpoznawanie 
znaków
+Oriya UnicodeBlocks      Orija
+Osmanya    UnicodeBlocks      Osmanya
 Phags-pa    UnicodeBlocks      Phags-pa
-Kangxi radicals    UnicodeBlocks      Radykały Kangxi
-Dingbats    UnicodeBlocks      Ozdoby drukarskie
+Phaistos disc UnicodeBlocks      Dysk z Fajstos
+Phoenician   UnicodeBlocks      Fenicki
+Phonetic extensions  UnicodeBlocks      Rozszerzenia fonetyczne
+Phonetic extensions supplement UnicodeBlocks      Uzupełnienie rozszerzeń 
fonetycznych
+Private use area    UnicodeBlocks      Obszar prywatnego użytku
+Quit  CharacterWindow     Wyjdź
+Rejang UnicodeBlocks      Rejang
+Runic UnicodeBlocks      Runiczny
+Saurashtra   UnicodeBlocks      Saurashtra
+Shavian    UnicodeBlocks      Alfabet Shawa
+Show private blocks  CharacterWindow     Pokaż prywatne bloki
+Sinhala    UnicodeBlocks      Sinhala
+Small form variants  UnicodeBlocks      Różne małe formy
+Spacing modifier letters    UnicodeBlocks      Oddzielone litery 
modyfikujące
+Specials    UnicodeBlocks      Specjalne
+Sundanese   UnicodeBlocks      Sundajski
+Superscripts and subscripts  UnicodeBlocks      Indeksy górne i dolne
+Supplement punctuation UnicodeBlocks      Dodatkowe znaki interpunkcyjne
+Supplemental arrows A UnicodeBlocks      Dodatkowe strzałki A
+Supplemental arrows B UnicodeBlocks      Dodatkowe strzałki B
+Supplemental mathematical operators  UnicodeBlocks      Dodatkowe 
operatory matematyczne
+Supplementary private use area A    UnicodeBlocks      Dodatkowy 
obszar prywatnego użytku A
+Supplementary private use area B    UnicodeBlocks      Dodatkowy 
obszar prywatnego użytku B
+Syloti Nagri  UnicodeBlocks      Syloti Nagri
+Syriac UnicodeBlocks      Syryjski
+Tagalog    UnicodeBlocks      Tagalski
+Tagbanwa    UnicodeBlocks      Tagbanwa
+Tags  UnicodeBlocks      Znaczniki
+Tai Le UnicodeBlocks      Tai le
 Tai Xuan Jing symbols UnicodeBlocks      Symbole Tai xuan Jing
-Yi syllables  UnicodeBlocks      Sylaby Yi
-Buhid UnicodeBlocks      Buid
+Tamil UnicodeBlocks      Tamilski
 Telugu UnicodeBlocks      Telugu
-Superscripts and subscripts  UnicodeBlocks      Indeksy górne i dolne
+Thaana UnicodeBlocks      Thaana
 Thai  UnicodeBlocks      Tajski
-Deseret    UnicodeBlocks      Deseret
+Tibetan    UnicodeBlocks      Tybetański
 Tifinagh    UnicodeBlocks      Tifinagh
-Gurmukhi    UnicodeBlocks      Gurmukhi
-Lao  UnicodeBlocks      Laotański
-Gothic UnicodeBlocks      Gocki
-Limbu UnicodeBlocks      Limbu
-Rejang UnicodeBlocks      Rejang
-Phoenician   UnicodeBlocks      Fenicki
-Mongolian   UnicodeBlocks      Mongolski
-Supplemental arrows A UnicodeBlocks      Dodatkowe strzałki A
-Miscellaneous symbols and arrows    UnicodeBlocks      Różne symbole i 
strzałki
+Ugaritic    UnicodeBlocks      Ugarycki
+Unified Canadian Aboriginal syllabics UnicodeBlocks      Ujednolicony 
sylabariusz rdzennych Kanadyjczyków
+Vai  UnicodeBlocks      Wai
+Variation selectors  UnicodeBlocks      Przełączniki wariantów glifów
+Variation selectors supplement UnicodeBlocks      Dodatkowe przełączniki 
wariantów glifów
+Vertical forms UnicodeBlocks      Formy pionowe
+Yi Radicals  UnicodeBlocks      Radykały Yi
+Yi syllables  UnicodeBlocks      Sylaby Yi
 Yijing hexagram symbols    UnicodeBlocks      Heksagramy Yijing
-Supplemental mathematical operators  UnicodeBlocks      Dodatkowe 
operatory matematyczne
-Enclosed CJK letters and months    UnicodeBlocks      Otoczone litery 
i miesiące CJK
-Kayah Li    UnicodeBlocks      Kayah Li
-Alphabetic presentation forms UnicodeBlocks      Alfabetyczne formy 
prezentacyjne
-Halfwidth and fullwidth forms UnicodeBlocks      Formy połowy i pełnej 
szerokości
-Lydian UnicodeBlocks      Lidyjski
-Ethiopic supplement  UnicodeBlocks      Uzupełnienie etiopskiego
-Latin extended B    UnicodeBlocks      Rozszerzony łaciński B
-Box drawing  UnicodeBlocks      Rysowanie ramek
-Mathematical alphanumeric symbols   UnicodeBlocks      Matematyczne 
symbole alfanumeryczne
-Greek and Coptic    UnicodeBlocks      Grecki i koptyjski
-Carian UnicodeBlocks      Karyjski
-Georgian    UnicodeBlocks      Gruziński
-Phaistos disc UnicodeBlocks      Dysk z Fajstos
-Shavian    UnicodeBlocks      Alfabet Shawa
-CJK compatibility   UnicodeBlocks      Znaki zgodności CJK
-Malayalam   UnicodeBlocks      Malajalam
-N'Ko  UnicodeBlocks      N'Ko
-Kannada    UnicodeBlocks      Kannada
-Phonetic extensions supplement UnicodeBlocks      Uzupełnienie rozszerzeń 
fonetycznych
-Domino tiles  UnicodeBlocks      Klocki domina
-Katakana phonetic extensions  UnicodeBlocks      Rozszerzenia fonetyczne 
katakana

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/codycam/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/codycam/pl.catkeys  2011-03-17 21:38:35 UTC 
(rev 41009)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/codycam/pl.catkeys  2011-03-17 21:38:59 UTC 
(rev 41010)
@@ -1,97 +1,92 @@
-1   polish x-vnd.Haiku.CodyCam   1322454590
+1   polish x-vnd.Haiku.CodyCam   3353004969
+Can't find an available connection to the video window CodyCam     Nie 
można odnaleźć dostępnego połączenia do okna wideo
+Cannot connect the video source to the video window  CodyCam     Nie 
można podłączyć źródła obrazu do okna wideo
+Cannot create a video window  CodyCam     Nie można utworzyć okna wideo
+Cannot find a video source. You need a webcam to use CodyCam. CodyCam     
Źródło obrazu nie zostało odnalezione. Potrzebujesz kamery internetowej, by móc 
korzystać z CodyCam.
+Cannot find an available video stream CodyCam     Nie można odnaleźć 
dostępnego strumienia wideo
+Cannot find the media roster  CodyCam     Nie można odnaleźć listy mediów
+Cannot get a time source    CodyCam     Nie można pobrać źródła 
czasowego
+Cannot register the video window    CodyCam     Nie można zarejestrować 
okna wideo
+Cannot seek time source!    CodyCam     Nie można odnaleźć źródła 
czasowego!
+Cannot set the time source for the video source    CodyCam     Nie 
można ustawić źródła czasowego dla źródła przechwytywanego obrazu
+Cannot set the time source for the video window    CodyCam     Nie 
można ustawić źródła czasowego dla okna wideo
+Cannot start the video source CodyCam     Nie można rozpocząć 
przechwytywania ze źródła
+Cannot start the video window CodyCam     Nie można uruchomić okna wideo
+Cannot start time source!   CodyCam     Nie można uruchomić źródła 
czasowego!
+Capture Rate Menu   CodyCam     Menu częstotliwości przechwytywania 
obrazu
+Capture controls    CodyCam     Kontrolki przechwytywania obrazu
 Capturing Image…    VideoConsumer.cpp        Przechwytywanie 
obrazu...
+Closing the window\n  VideoConsumer.cpp        Zamykanie okna\n
+Connected…   VideoConsumer.cpp        Połączony...
+Couldn't find requested directory on server  VideoConsumer.cpp        
Nie można odnaleźć podanego katalogu na serwerze
+Directory:   CodyCam     Folder:
+Error creating output file   VideoConsumer.cpp        Błąd podczas 
tworzenie pliku wyjściowego
+Error getting initial latency for the capture node   CodyCam     Bład 
podczas pobierania wartości opóźnienia inicjującego .
+Error setting type of output file   VideoConsumer.cpp        Błąd 
podczas ustawiania typu pliku wyjściowego
+Error writing output file   VideoConsumer.cpp        Błąd podczas 
zapisu do pliku wyjściowego
+Every 10 minutes    CodyCam     co 10 minut
+Every 15 minutes    CodyCam     co 15 minut
+Every 15 seconds    CodyCam     co 15 sekund
+Every 2 hours CodyCam     co 2 godziny
+Every 24 hours CodyCam     co 24 godziny
+Every 30 minutes    CodyCam     co 30 minut
 Every 30 seconds    CodyCam     co 30 sekund
+Every 4 hours CodyCam     co 4 godziny
+Every 5 minutes    CodyCam     co 5 minut
+Every 8 hours CodyCam     co 8 godzin
+Every hour   CodyCam     co godzinę
+Every minute  CodyCam     co minutę
+FTP  CodyCam     FTP
+File  CodyCam     Plik
+File %s # unterminated quote at end of file\n SettingsHandler     Plik %s 
# niezakończony cytat na końcu pliku\n
+File %s ; Line %ld # unterminated quote\n   SettingsHandler     Plik %s 
; Linia %ld # niezakończony cytat\n
+File %s; Line %ld # %s SettingsHandler     Plik %s; Linia %ld # %s
 File name:   CodyCam     Nazwa pliku:
-Last Capture: VideoConsumer.cpp        Ostatnie przejęcie obrazu:
-Server login failed  VideoConsumer.cpp        Logowanie do serwera 
nie powiodło się
-Remote host has closed the connection.\n    FtpClient        Host 
zdalny zakończył połączenie.\n
-Login: CodyCam     Login:
+File transmission failed    VideoConsumer.cpp        Transmisja 
pliku nie powiodła się
 Format:    CodyCam     Format pliku:
-Every 2 hours CodyCam     co 2 godziny
-Closing the window\n  VideoConsumer.cpp        Zamykanie okna\n
-login ID expected   CodyCam     oczekiwano loginu ID
-Rate: CodyCam     Częstotliwość:
+Image Format Menu   CodyCam     Menu formatu obrazu
 JPEG image   CodyCam     obraz JPEG
-Capture Rate Menu   CodyCam     Menu częstotliwości przechwytywania 
obrazu
-CodyCam\n\nThe Original BeOS webcam  CodyCam     Oryginalna aplikacja do 
obsługi kamery internetowej pochodząca z systemu operacyjnego BeOS
-File %s # unterminated quote at end of file\n SettingsHandler     Plik %s 
# niezakończony cytat na końcu pliku\n
-Password:   CodyCam     Hasło:
-Passive FTP  CodyCam     Tryb pasywny FTP
-destination directory expected CodyCam     oczekiwano katalogu 
przeznaczenia
-password    CodyCam     hasło
-Directory:   CodyCam     Folder:
-Every minute  CodyCam     co minutę
-read: %ld\n  SftpClient       read: %ld\n
-Waiting…    CodyCam     Oczekiwanie...
+Last Capture: VideoConsumer.cpp        Ostatnie przejęcie obrazu:
+Local CodyCam     host lokalny
+Locking the window\n  VideoConsumer.cpp        Blokowanie okna\n
 Logging in…  VideoConsumer.cpp        Logowanie do serwera...
-Server:    CodyCam     Serwer:
-server address expected    CodyCam     oczekiwano adresu serwera
-Error creating output file   VideoConsumer.cpp        Błąd podczas 
tworzenie pliku wyjściowego
-unrecognized upload client specified  CodyCam     podany klient 
wysyłający nie jest rozpoznawany
-File %s ; Line %ld # unterminated quote\n   SettingsHandler     Plik %s 
; Linia %ld # niezakończony cytat\n
+Login: CodyCam     Login:
+Never CodyCam     nigdy
+OK   CodyCam     OK
 Output CodyCam     Wyjście
-Every 15 minutes    CodyCam     co 15 minut
-Cannot find an available video stream CodyCam     Nie można odnaleźć 
dostępnego strumienia wideo
-Can't find an available connection to the video window CodyCam     Nie 
można odnaleźć dostępnego połączenia do okna wideo
-Transmitting… VideoConsumer.cpp        Transmitowanie...
-Cannot get a time source    CodyCam     Nie można pobrać źródła 
czasowego
-Every 8 hours CodyCam     co 8 godzin
-Close CodyCam     Zamknij
+PASS <suppressed> (real password sent)\n   FtpClient        PASS 
<suppressed> (przesyłane jest rzeczywiste hasło)\n
+Passive FTP  CodyCam     Tryb pasywny FTP
+Password:   CodyCam     Hasło:
+Quit  CodyCam     Zakończ
+Rate: CodyCam     Częstotliwość:
+Remote host has closed the connection.\n    FtpClient        Host 
zdalny zakończył połączenie.\n
 Rename failed VideoConsumer.cpp        Zmiana nazwy nie powiodła się
-Cannot start time source!   CodyCam     Nie można uruchomić źródła 
czasowego!
-Cannot register the video window    CodyCam     Nie można zarejestrować 
okna wideo
-Every 24 hours CodyCam     co 24 godziny
-unknown command    SettingsHandler     nieznane polecenie
-Video settings CodyCam     Ustawienia wideo
-Cannot find a video source. You need a webcam to use CodyCam. CodyCam     
Źródło obrazu nie zostało odnalezione. Potrzebujesz kamery internetowej, by móc 
korzystać z CodyCam.
-still image filename expected CodyCam     oczekiwano nazwy pliku obrazka
-About CodyCam CodyCam     O programie...
-invalid upload client %ld\n  VideoConsumer.cpp        niepoprawny 
klient wysyłający %ld\n
-Every 15 seconds    CodyCam     co 15 sekund
-Error writing output file   VideoConsumer.cpp        Błąd podczas 
zapisu do pliku wyjściowego
-About Codycam… CodyCam     O programie...
-image file format expected   CodyCam     oczekiwano formatu pliku 
graficznego
-Cannot set the time source for the video source    CodyCam     Nie 
można ustawić źródła czasowego dla źródła przechwytywanego obrazu
-Type: CodyCam     Typ:
-Cannot set the time source for the video window    CodyCam     Nie 
można ustawić źródła czasowego dla okna wideo
-Stop video   CodyCam     Zakończ przechwytywanie obrazu
-Locking the window\n  VideoConsumer.cpp        Blokowanie okna\n
-File %s; Line %ld # %s SettingsHandler     Plik %s; Linia %ld # %s
-Couldn't find requested directory on server  VideoConsumer.cpp        
Nie można odnaleźć podanego katalogu na serwerze
 Renaming…   VideoConsumer.cpp        Zmienianie nazwy...
-Local CodyCam     host lokalny
-Error setting type of output file   VideoConsumer.cpp        Błąd 
podczas ustawiania typu pliku wyjściowego
-upload client name expected  CodyCam     oczekiwano nazwy klienta 
wysyłającego
 SFTP  CodyCam     SFTP
-Connected…   VideoConsumer.cpp        Połączony...
-PASS <suppressed> (real password sent)\n   FtpClient        PASS 
<suppressed> (przesyłane jest rzeczywiste hasło)\n
-Every 5 minutes    CodyCam     co 5 minut
-read: %d\n   SftpClient       odczyt: %d\n
-OK   CodyCam     OK
-Capture controls    CodyCam     Kontrolki przechwytywania obrazu
-Every hour   CodyCam     co godzinę
-Cannot connect the video source to the video window  CodyCam     Nie 
można podłączyć źródła obrazu do okna wideo
-capture rate expected CodyCam     oczekiwano częstotliwości 
przechwytywania
-Error getting initial latency for the capture node   CodyCam     Bład 
podczas pobierania wartości opóźnienia inicjującego .
 Send to…    CodyCam     Wyślij do...
-on or off expected   Settings    Do not translate 'on' and 'off' 
oczekiwano wartości on lub off
-Quit  CodyCam     Zakończ
+Server login failed  VideoConsumer.cpp        Logowanie do serwera 
nie powiodło się
+Server:    CodyCam     Serwer:
+Start video  CodyCam     Rozpocznij przechwytywanie obrazu
+Stop video   CodyCam     Zakończ przechwytywanie obrazu
+Transmitting… VideoConsumer.cpp        Transmitowanie...
+Type: CodyCam     Typ:
+Video settings CodyCam     Ustawienia wideo
+Waiting…    CodyCam     Oczekiwanie...
+capture rate expected CodyCam     oczekiwano częstotliwości 
przechwytywania
 cmd: '%s'\n  FtpClient        cmd: '%s'\n
-Never CodyCam     nigdy
-CodyCam    CodyCam     CodyCam
-Cannot create a video window  CodyCam     Nie można utworzyć okna wideo
-Every 10 minutes    CodyCam     co 10 minut
-Cannot start the video source CodyCam     Nie można rozpocząć 
przechwytywania ze źródła
-Cannot start the video window CodyCam     Nie można uruchomić okna wideo
+destination directory expected CodyCam     oczekiwano katalogu 
przeznaczenia
+image file format expected   CodyCam     oczekiwano formatu pliku 
graficznego
+invalid upload client %ld\n  VideoConsumer.cpp        niepoprawny 
klient wysyłający %ld\n
+login ID expected   CodyCam     oczekiwano loginu ID
+on or off expected   Settings    Do not translate 'on' and 'off' 
oczekiwano wartości on lub off
+password    CodyCam     hasło
 password expected   CodyCam     oczekiwano hasła
+read: %d\n   SftpClient       odczyt: %d\n
+read: %ld\n  SftpClient       read: %ld\n
 reply: %d, %d\n    FtpClient        reply: %d, %d\n
-Cannot find the media roster  CodyCam     Nie można odnaleźć listy mediów
-Every 4 hours CodyCam     co 4 godziny
-FTP  CodyCam     FTP
-File transmission failed    VideoConsumer.cpp        Transmisja 
pliku nie powiodła się
-Cannot seek time source!    CodyCam     Nie można odnaleźć źródła 
czasowego!
-File  CodyCam     Plik
-Image Format Menu   CodyCam     Menu formatu obrazu
-Every 30 minutes    CodyCam     co 30 minut
 reply: '%s'\n SftpClient       reply: '%s'\n
-Start video  CodyCam     Rozpocznij przechwytywanie obrazu
+server address expected    CodyCam     oczekiwano adresu serwera
+still image filename expected CodyCam     oczekiwano nazwy pliku obrazka
+unknown command    SettingsHandler     nieznane polecenie
+unrecognized upload client specified  CodyCam     podany klient 
wysyłający nie jest rozpoznawany
+upload client name expected  CodyCam     oczekiwano nazwy klienta 
wysyłającego

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/pl.catkeys  2011-03-17 21:38:35 UTC 
(rev 41009)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/pl.catkeys  2011-03-17 21:38:59 UTC 
(rev 41010)
@@ -1,39 +1,38 @@
-1   polish x-vnd.Be-TSKB  34208151
-Applications  PreferencesWindow        Lista aplikacji
-Recent applications  BeMenu     Ostatnio używane aplikacje
-Edit menu…   PreferencesWindow        Edytuj zawartość menu...
-Recent documents:   PreferencesWindow        Ostatnio przeglądane 
dokumenty:
-Recent folders BeMenu     Ostatnio przeglądane foldery
-Sort running applications   PreferencesWindow        Sortuj 
uruchomione aplikacje alfabetycznie
-Change time…  TimeView        Zmień czas...
+1   polish x-vnd.Be-TSKB  3232664655
 <Be folder is empty>  BeMenu     <folder Be jest pusty>
-Window PreferencesWindow        Położenie
-Menu  PreferencesWindow        Menu
-Show seconds  PreferencesWindow        Pokazuj sekundy
 Always on top PreferencesWindow        Zawsze na wierzchu
-Show all    WindowMenu       Pokaż wszystkie okna
-No windows   WindowMenu       Brak okien aplikacji
-Power off   BeMenu     Wyłącz komputer
+Applications  PreferencesWindow        Lista aplikacji
 Auto-raise   PreferencesWindow        Automatyczne rozszerzanie
-Hide time   TimeView        Ukryj czas
-Recent folders:    PreferencesWindow        Ostatnio przeglądane 
foldery:
-Deskbar preferences…  BeMenu     Ustawienia Panelu Pulpitu...
-Show application expander   PreferencesWindow        Aplikacje jako 
lista rozwijalna
+Change time…  TimeView        Zmień czas...
+Clock PreferencesWindow        Zegar
 Close all   WindowMenu       Zamknij wszystkie okna
 Deskbar preferences  PreferencesWindow        Ustawienia Panelu 
Pulpitu
+Deskbar preferences…  BeMenu     Ustawienia Panelu Pulpitu...
+Edit menu…   PreferencesWindow        Edytuj zawartość menu...
+Expand new applications    PreferencesWindow        Uruchamiaj 
aplikacje rozwinięte
+Find… BeMenu     Wyszukaj...
+Hide all    WindowMenu       Ukryj wszystkie okna
+Hide time   TimeView        Ukryj czas
+Menu  PreferencesWindow        Menu
 Mount BeMenu     Zamontuj
+No windows   WindowMenu       Brak okien aplikacji
+Power off   BeMenu     Wyłącz komputer
+Quit application    WindowMenu       Zakończ pracę aplikacji
+Recent applications  BeMenu     Ostatnio używane aplikacje
 Recent applications:  PreferencesWindow        Ostatnio używane 
aplikacje:
-Tracker always first  PreferencesWindow        Tracker zawsze na 
początku
-About Haiku…  BeMenu     O Haiku...
-Show calendar… TimeView        Wyświetl kalendarz...
-Restart system BeMenu     Uruchom komputer ponownie
-Find… BeMenu     Wyszukaj...
+Recent documents    BeMenu     Ostatnio przeglądane dokumenty
+Recent documents:   PreferencesWindow        Ostatnio przeglądane 
dokumenty:
+Recent folders BeMenu     Ostatnio przeglądane foldery
+Recent folders:    PreferencesWindow        Ostatnio przeglądane 
foldery:
 Restart Tracker    BeMenu     Uruchom ponownie Tracker
+Restart system BeMenu     Uruchom komputer ponownie
 Show Time   Tray      Pokaż czas
-Expand new applications    PreferencesWindow        Uruchamiaj 
aplikacje rozwinięte
-Clock PreferencesWindow        Zegar
-Recent documents    BeMenu     Ostatnio przeglądane dokumenty
-Hide all    WindowMenu       Ukryj wszystkie okna
-Shutdown…   BeMenu     Zakończ pracę...
-Quit application    WindowMenu       Zakończ pracę aplikacji
+Show all    WindowMenu       Pokaż wszystkie okna
+Show application expander   PreferencesWindow        Aplikacje jako 
lista rozwijalna
+Show calendar… TimeView        Wyświetl kalendarz...
 Show replicants    BeMenu     Pokazuj replikanty
+Show seconds  PreferencesWindow        Pokazuj sekundy
+Shutdown…   BeMenu     Zakończ pracę...
+Sort running applications   PreferencesWindow        Sortuj 
uruchomione aplikacje alfabetycznie
+Tracker always first  PreferencesWindow        Tracker zawsze na 
początku
+Window PreferencesWindow        Położenie

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskcalc/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskcalc/pl.catkeys 2011-03-17 21:38:35 UTC 
(rev 41009)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskcalc/pl.catkeys 2011-03-17 21:38:59 UTC 
(rev 41010)
@@ -1,8 +1,4 @@
-1   polish x-vnd.Haiku-DeskCalc  2582056073
-DeskCalc_settings   CalcApplication     DeskCalc_ustawienia
-About DeskCalc…    CalcView        O DeskCalc...
-about CalcView        o
-Show keypad  CalcView        Pokaż klawiaturę
-Enable Num Lock on startup   CalcView        Włącz Num Lock przy 
uruchamianiu
-DeskCalc v2.1.0\n\nwritten by Timothy Wayper,\nStephan Aßmus and Ingo 
Weinhold\n\n©1997, 1998 R3 Software Ltd.\n©2006-2009 Haiku, Inc.\n\nAll Rights 
Reserved. CalcView        DeskCalc v2.1.0\n\nautorstwaTimothy 
Wayper,\nStephan Aßmus i Ingo Weinhold\n\n©1997, 1998 R3 Software 
Ltd.\n©2006-2009 Haiku, Inc.\n\nWszystkie prawa zastrzeżone.
+1   polish x-vnd.Haiku-DeskCalc  1432606073
 Audio Feedback CalcView        Wsparcie dźwiękowe
+Enable Num Lock on startup   CalcView        Włącz Num Lock przy 
uruchamianiu
+Show keypad  CalcView        Pokaż klawiaturę

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/devices/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/devices/pl.catkeys  2011-03-17 21:38:35 UTC 
(rev 41009)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/devices/pl.catkeys  2011-03-17 21:38:59 UTC 
(rev 41010)
@@ -1,48 +1,40 @@
-1   polish x-vnd.Haiku-Devices   1250375801
-Order by:   DevicesView       Sortuj według:
+1   polish x-vnd.Haiku-Devices   2172461257
+ACPI Information    DeviceACPI       Informacja o ACPI
 ACPI controller    Device     Kontroler ACPI
-Memory controller   Device     Kontroler pamięci
-Docking station    Device     Stacja dokująca
+Basic information   DevicesView       Podstawowe informacje
+Bridge Device     Most
+Bus  DevicesView       Magistrala
+Category    DevicesView       Kategoria
+Communication controller    Device     Kontroler komunikacji
 Computer    Device     Komputer
+Connection   DevicesView       Połączenie
 Detailed    DevicesView       Szczegółowy
-Properties   PropertyList      Właściwości
-Category    DevicesView       Kategoria
-Quit  DevicesView       Wyjdź
+Device name  Device     Nazwa urządzenia
+Device name:  Device     Nazwa urządzenia:
 Device paths  Device     Ścieżki do urządzeń
-Manufacturer\t\t\t:  Device     Producent\t\t\t: 
-Processor   Device     Procesor
-ACPI Information    DeviceACPI       Informacja o ACPI
-Device Name\t\t\t\t:  Device     Nazwa Urządzenia\t\t\t\t: 
-Generic system peripheral   Device     Generyczne urządzenie 
peryferyjne
+Devices    DevicesView       Urządzenia
 Display controller   Device     Kontroler ekranu
-Mass storage controller    Device     Kontroler pamięci masowej
-About Devices… DevicesView       O Devices...
-Input device controller    Device     Kontroler urządzenia wejścia
-Device paths\t:    Device     Ścieżki do urządzeń\t: 
-Network controller   Device     Kontroler sieci
-Devices\n\twritten by Pieter Panman\n\n\tBased on listdev by Jérôme 
Duval\n\tand the previous Devices preference\n\tby Jérôme Duval and 
Sikosis\n\tCopyright 2009, Haiku, Inc.\n    DevicesApplication       
Devices\n\tautorstwa Pietera Panmana\n\n\tOparte na listdev autorstwa Jérômea 
Duvala\n\toraz poprzedniiej wersji Devices\n\tautostwa Jérôme Duval i 
Sikosis\n\tCopyright 2009, Haiku, Inc.\n
+Docking station    Device     Stacja dokująca
 Driver used  Device     Użyty sterownik
-Driver used\t\t\t\t:  Device     Użyty sterownik\t\t\t\t: 
-Bus  DevicesView       Magistrala
-Communication controller    Device     Kontroler komunikacji
-Basic information   DevicesView       Podstawowe informacje
-PCI Information    DevicePCI        Informacje o PCI
+Encryption controller Device     Kontroler szyfrowania
+Generate system information  DevicesView       Wygeneruj informacje o 
systemie
+Generic system peripheral   Device     Generyczne urządzenie 
peryferyjne
+Input device controller    Device     Kontroler urządzenia wejścia
+Intelligent controller Device     Inteligentny kontroler
+Manufacturer  Device     Producent
 Manufacturer: Device     Producent:
+Mass storage controller    Device     Kontroler pamięci masowej
+Memory controller   Device     Kontroler pamięci
 Multimedia controller Device     Kontroler multimediów
-Device name:  Device     Nazwa urządzenia:
+Network controller   Device     Kontroler sieci
+Order by:   DevicesView       Sortuj według:
+PCI Information    DevicePCI        Informacje o PCI
+Processor   Device     Procesor
+Quit  DevicesView       Wyjdź
+Refresh devices    DevicesView       Odśwież urządzenia
 Report compatibility  DevicesView       Raport zgodności
-about DevicesApplication       o
-Signal processing controller  Device     Kontroler przetwarzania sygnałów
-Serial bus controller Device     Kontroler magistrali szeregowej
-Wireless controller  Device     Kontroler łączy bezprzewodowych
-Device name  Device     Nazwa urządzenia
-Manufacturer  Device     Producent
-Intelligent controller Device     Inteligentny kontroler
 Satellite communications controller  Device     Kontroler komunikacji 
satelitarnej
-Bridge Device     Most
-Refresh devices    DevicesView       Odśwież urządzenia
-Connection   DevicesView       Połączenie
-Generate system information  DevicesView       Wygeneruj informacje o 
systemie
-Encryption controller Device     Kontroler szyfrowania
+Serial bus controller Device     Kontroler magistrali szeregowej
+Signal processing controller  Device     Kontroler przetwarzania sygnałów
 Unclassified device  Device     Nieznane urządzenie
-Devices    DevicesView       Urządzenia
+Wireless controller  Device     Kontroler łączy bezprzewodowych

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/diskprobe/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/diskprobe/pl.catkeys 2011-03-17 21:38:35 UTC 
(rev 41009)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/diskprobe/pl.catkeys 2011-03-17 21:38:59 UTC 
(rev 41010)
@@ -1,135 +1,129 @@
-1   polish x-vnd.Haiku-DiskProbe  679412978
-File offset:  ProbeView        Offset pliku:
-DiskProbe   OpenWindow       Analizator dysków
+1   polish x-vnd.Haiku-DiskProbe  1759983029
 %ld (native)  ProbeView        %ld (natywny)
-64 bit unsigned value: TypeEditors       64-bitowa wartość typu unsigned:
-Find again   ProbeView        Wyszukaj ponownie
-Text  FindWindow       Tekstowy
-Find… ProbeView        Wyszukaj...
-Case sensitive FindWindow       Uwzględnij wielkość liter
-Cancel OpenWindow       Anuluj
-Close AttributeWindow     Zamknij
-File  ProbeView        Plik
-Attribute   ProbeView        Atrybut
-Floating-point value: TypeEditors       Wartość typu floating-point:
+(native)    ProbeView        (natywny)
+15 bit TypeEditors       15-bitowy
 16 bit TypeEditors       16-bitowy
-Attributes   ProbeView        Atrybuty
-Device offset:     ProbeView        Offset urządzenia:
-Selection   ProbeView        Zaznaczenie
-File  FileWindow       Plik
-OK   DiskProbe        OK
-Paste ProbeView        Wklej
-PNG format   TypeEditors       format PNG
-Font size   ProbeView        Rozmiar czcionki
-Attribute type:    ProbeView        Typ atrybutu:
-Attribute   AttributeWindow     Atrybut
+16 bit signed value:  TypeEditors       16-bitowa wartość typu signed:
+16 bit unsigned value: TypeEditors       16-bitowa wartość typu signed:
+32 bit TypeEditors       32-bitowy
+32 bit signed value:  TypeEditors       32-bitowa wartość typu signed:
+32 bit size or status: TypeEditors       32-bitowy rozmiar lub status:
+32 bit unsigned pointer:    TypeEditors       32-bitowy wskaźnik typu 
unsigned:
+32 bit unsigned size: TypeEditors       32-bitowy format unsigned:
+32 bit unsigned value: TypeEditors       32-bitowa wartość typu unsigned:
+64 bit signed offset: TypeEditors       64-bitowy offset typu signed:
+64 bit signed value:  TypeEditors       64-bitowa wartość typu signed:
+64 bit unsigned value: TypeEditors       64-bitowa wartość typu unsigned:
+8 bit palette TypeEditors       8-bitowa paleta
 8 bit signed value:  TypeEditors       8-bitowa wartość typu signed:
-Number:    TypeEditors       Numer:
-Save  ProbeView        Zapisz
-Number editor TypeEditors       Edytor numeryczny
-No type editor available    AttributeWindow     Brak dostępnego edytora 
typu atrybutu
-Double precision floating-point value: TypeEditors       Wartość typu 
double precision floating-point:
-Device:    ProbeView        Urządzenie:
-Do you really want to remove the attribute \"%s\" from the file \"%s\"?\n\nYou 
cannot undo this action.    AttributeWindow     Czy jesteś pewien, że 
chcesz usunąć atrybut \"%s\" z pliku \"%s\"?\n\nTej operacji nie da się w 
przyszłości cofnąć.
 8 bit unsigned value: TypeEditors       8-bitowa wartość typu unsigned:
-Block ProbeView        Blok
+About DiskProbe…    FileWindow       O programie Analizator Dysków...
+Add  ProbeView        Dodaj
+Attribute   AttributeWindow     Atrybut
+Attribute   ProbeView        Atrybut
+Attribute offset:   ProbeView        Offset atrybutu:
+Attribute type:    ProbeView        Typ atrybutu:
+Attribute:   ProbeView        Atrybut:
+Attributes   ProbeView        Atrybuty
 Back  ProbeView        Wstecz
-Device ProbeView        Urządzenie
-Unknown type  TypeEditors       Nieznany typ
+Block ProbeView        Blok
+Block %Ld (0x%Lx)   ProbeView        Blok %Ld (0x%Lx)
 Block 0x%Lx  ProbeView        Blok 0x%Lx
-Quit  FileWindow       Zakończ
-Undo  ProbeView        Cofnij operację
+Block:     ProbeView        Blok:
+Bookmarks   ProbeView        Zakładki
+Boolean    TypeEditors   This is the type of editor   Typ boolowski
+Boolean editor TypeEditors       Edytor typu boolowskiego

[... truncated: 5710 lines follow ...]

Other related posts:

 • » [haiku-commits] r41010 - in haiku/trunk/data/catalogs: add-ons/disk_systems/bfs add-ons/disk_systems/intel add-ons/tracker/zipomatic add-ons/translators/shared apps/aboutsystem ... - jonas