[haiku-commits] r41001 - in haiku/trunk/data/catalogs: apps/pairs apps/powerstatus apps/processcontroller apps/pulse apps/readonlybootprompt ...

 • From: jonas@xxxxxxxxxxx
 • To: haiku-commits@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 17 Mar 2011 22:34:19 +0100 (CET)

Author: kirilla
Date: 2011-03-17 22:34:18 +0100 (Thu, 17 Mar 2011)
New Revision: 41001
Changeset: https://dev.haiku-os.org/changeset/41001

Added:
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/tracker/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/deskbar/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/tracker/fi.catkeys
Modified:
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/pairs/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/powerstatus/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/processcontroller/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/pulse/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/readonlybootprompt/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/screenshot/Screenshot/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/soundrecorder/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/sudoku/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/terminal/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/webwatch/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/workspaces/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/appearance/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/backgrounds/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/bluetooth/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/cpufrequency/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/datatranslations/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/filetypes/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/fonts/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keyboard/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keymap/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/locale/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mail/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/media/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mouse/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/notifications/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/opengl/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/printers/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/screen/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/screensaver/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/shortcuts/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/sounds/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/time/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/touchpad/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/fi.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/servers/print/fi.catkeys
Log:
Catalog update for language fi.

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/pairs/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/pairs/fi.catkeys   2011-03-17 21:33:50 UTC 
(rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/pairs/fi.catkeys   2011-03-17 21:34:18 UTC 
(rev 41001)
@@ -1,4 +1,5 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-Pairs    1919511432
+1   finnish x-vnd.Haiku-Pairs    921992441
+%app%\n\twritten by Ralf Schülke\n\tCopyright 2008-2010, Haiku Inc.\n\nYou 
completed the game in %num% clicks.\n    PairsWindow       
%app%\n\ttekijä: Ralf Schülke\n\tCopyright 2008-2010, Haiku Inc.\n\nSait pelin 
valmiiksi %num% napsautuksella.\n
 Beginner (4x4) PairsWindow       Aloittelija (4x4)
 Expert (8x8)  PairsWindow       Guru (8x8)
 Game  PairsWindow       Peli

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/powerstatus/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/powerstatus/fi.catkeys    2011-03-17 
21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/powerstatus/fi.catkeys    2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-PowerStatus 51899741
+1   finnish x-vnd.Haiku-PowerStatus 1451591102
 About PowerStatus       Ohjelmasta
 About… PowerStatus       Ohjelmasta...
 Battery charging    PowerStatus       Akkulataus
@@ -22,6 +22,7 @@
 OEM info:   PowerStatus       OEM-tiedot:
 OK   PowerStatus       Valmis
 Power status box    PowerStatus       Virtatilalaatikko
+PowerStatus  Application name        Virtatila
 PowerStatus  PowerStatus       Virtatila
 PowerStatus\nwritten by Axel Dörfler, Clemens Zeidler\nCopyright 2006, Haiku, 
Inc.\n  PowerStatus       Virtatila\ntekijä: Axel Dörfler, Clemens 
Zeidler\nCopyright 2006, Haiku, Inc.\n
 Quit  PowerStatus       Poistu

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/processcontroller/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/processcontroller/fi.catkeys 2011-03-17 
21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/processcontroller/fi.catkeys 2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-ProcessController  526557007
+1   finnish x-vnd.Haiku-ProcessController  1732034014
 (c) 1996-2001 Georges-Edouard Berenger, berenger@xxxxxxxxxxxx\n    
ProcessController        © 1996-2001 Georges-Edouard Berenger, 
berenger@xxxxxxxxxxxx\n
 About ProcessController…    ProcessController        Ohjelmasta 
Prosessiohjain
 Cancel ProcessController        Peru
@@ -23,6 +23,7 @@
 OK   ProcessController        Valmis
 Ok!  ProcessController        Valmis!
 Please confirm ProcessController        Vahvista
+ProcessController   Application name        Prosessiohjain
 ProcessController is already installed in Deskbar.   ProcessController    
    Prosessiohjain on jo asennettu Työpöytäpalkkiin.
 Processor %d  ProcessController        Prosessori %d
 Quit an application  ProcessController        Poistu sovelluksesta

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/pulse/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/pulse/fi.catkeys   2011-03-17 21:33:50 UTC 
(rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/pulse/fi.catkeys   2011-03-17 21:34:18 UTC 
(rev 41001)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-Pulse    2596799409
+1   finnish x-vnd.Haiku-Pulse    3925234302
 %.2f GHz    NormalPulseView     %.2f GHz
 %ld MHz    NormalPulseView     %ld MHz
 %s\n\nBy David Ramsey and Arve Hjønnevåg\nRevised by Daniel Switkin\n 
PulseApp        %s\n\ntekijät: David Ramsey ja Arve 
Hjønnevåg\nPäivittäjä: Daniel Switkin\n
@@ -33,6 +33,7 @@
 OK   PrefsWindow       Valmis
 OK   PulseApp        Valmis
 OK   PulseView        Valmis
+Pulse Application name        Pulssi
 Pulse NormalPulseView     Pulssi
 Pulse PulseApp        Pulssi
 Pulse settings PulseWindow       Pulssi-asetukset

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/readonlybootprompt/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/readonlybootprompt/fi.catkeys    
2011-03-17 21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/readonlybootprompt/fi.catkeys    
2011-03-17 21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,7 +1,8 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-ReadOnlyBootPrompt 2165068388
+1   finnish x-vnd.Haiku-ReadOnlyBootPrompt 792875512
 Desktop (Live-CD)   BootPromptWindow        Työpöytä (Live-CD)
 Do you wish to run the Installer or continue booting to the Desktop? You can 
also select your preferred language and keyboard layout from the list 
below.\n\nNote: Localization of Haiku applications and other components is an 
on-going effort. You will frequently encounter untranslated strings, but if you 
like, you can join in the work at <www.haiku-os.org>. BootPromptWindow     
   Haluatko suorittaa asennusohjelman vai jatkaa alkulatausta työpöydälle? 
Voit myös valita ensisijaisen kielen ja näppäimistöasettelun alla olevasta 
luettelosta.\n\nHuomaa: Haiku-sovellusten ja muiden komponenttien 
paikallistaminen on meneillään oleva ponnistelu. Kohtaat usein suomentamattomia 
merkkijonoja, mutta jos haluat, voit liittyä työhön osoitteessa 
<www.haiku-os.org>.
 Keymap BootPromptWindow        Näppäinkartta
 Language    BootPromptWindow        Kieli
+ReadOnlyBootPrompt   Application name        Kirjoitussuojattu 
alkulatauskehoite
 Run Installer BootPromptWindow        Suorita asennusohjelma
 Welcome to Haiku!   BootPromptWindow        Tervetuloa Haikuun!

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/screenshot/Screenshot/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/screenshot/Screenshot/fi.catkeys   
2011-03-17 21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/screenshot/Screenshot/fi.catkeys   
2011-03-17 21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.haiku-screenshot 731699482
+1   finnish x-vnd.haiku-screenshot 2221316304
 Artwork folder ScreenshotWindow        Taideteoskansio
 Cancel ScreenshotWindow        Peru
 Capture active window ScreenshotWindow        Kaappaa aktiivinen 
ikkuna
@@ -16,6 +16,7 @@
 Save  ScreenshotWindow        Tallenna
 Save as:    ScreenshotWindow        Tallenna nimellä:
 Save in:    ScreenshotWindow        Tallenna kohteeseen:
+Screenshot   Application name        Näytönkaappaus
 Select ScreenshotWindow        Valitse
 Settings…   ScreenshotWindow        Asetukset...
 This file already exists.\n Are you sure would you like to overwrite it?    
ScreenshotWindow        Tiedosto on jo olemassa.\n Oletko varma, etä 
haluat korvata sen?

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/fi.catkeys 2011-03-17 21:33:50 UTC 
(rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/fi.catkeys 2011-03-17 21:34:18 UTC 
(rev 41001)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-ShowImage  1479416858
+1   finnish x-vnd.Haiku-ShowImage  2709418306
 %SECONDS seconds    Menus  Don't translate %SECONDS    %SECONDS 
sekuntia
 About ShowImage…    Menus      Ohjelmasta Kuvankatselin…
 Browse Menus      Selaa
@@ -45,6 +45,7 @@
 Select all   Menus      Valitse kaikki
 Selection Mode Menus      Valintatila
 Show caption in full screen mode    Menus      Näytä kuvateksti 
kokoruututilassa
+ShowImage   Application name        Kuvankatselin
 Slide delay  Menus      Diaviive
 Slide show   Menus      Diaesitys
 Stretch to window   Menus      Venytä ikkunaan

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/soundrecorder/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/soundrecorder/fi.catkeys   2011-03-17 
21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/soundrecorder/fi.catkeys   2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-SoundRecorder    1948114706
+1   finnish x-vnd.Haiku-SoundRecorder    1960509649
 Cannot connect to media server RecorderWindow     Ei voida yhdistää 
mediapalvelimeen
 Cannot connect to the selected sound input   RecorderWindow     Ei 
kyetä yhdistämään valittuun äänisyötteeseen
 Cannot find an unused name to use for the new recording    RecorderWindow 
    Ei kyetä löytämää käyttämätöntä nimeä käytettäväksi uuteen äänitykseen
@@ -32,6 +32,7 @@
 Save  RecorderWindow     Tallenna
 Some of the files don't appear to be audio files    RecorderWindow     
Jotkut tiedostot eivät tunnu olevan äänitiedostoja
 Sound List   RecorderWindow     Ääniluettelo
+SoundRecorder Application name        Äänitalletin
 Stop  RecorderWindow     Pysäytä
 bits  RecorderWindow     bittiä
 seconds    RecorderWindow     sekuntia

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/fi.catkeys    2011-03-17 
21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/fi.catkeys    2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-StyledEdit 881610730
+1   finnish x-vnd.Haiku-StyledEdit 2766123717
 ???  LoadAlert        ???
 Align Menus      Tasaa
 Black Menus      Musta
@@ -71,6 +71,7 @@
 Select all   Menus      Valitse kaikki
 Size  Menus      Koko
 Statistics…  Menus      Tilastot...
+StyledEdit   Application name        Tyylieditori
 This file is marked Read-Only. Save changes to the document \"%s\"?  
SaveAlert        Tämä tiedosto on merkitty kirjoitussuojatuksi. 
Tallennetaanko muutokset asiakirjaan ”%s”? 
 Undo typing  QuitAlert        Peru kirjoitus
 Untitled    StyledEditWindow        Otsikoton 

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/sudoku/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/sudoku/fi.catkeys  2011-03-17 21:33:50 UTC 
(rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/sudoku/fi.catkeys  2011-03-17 21:34:18 UTC 
(rev 41001)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-Sudoku   2743785378
+1   finnish x-vnd.Haiku-Sudoku   2414949553
 Abort ProgressWindow     Keskeytä
 About Sudoku     Ohjelmasta
 About Sudoku… SudokuWindow      Ohjelmasta Sudoku...
@@ -29,6 +29,7 @@
 Solve SudokuWindow      Ratkaise
 Solve single field   SudokuWindow      Ratkaise yksi kenttä
 Start again  SudokuWindow      Aloita uudelleen
+Sudoku Application name        Sudoku
 Sudoku Sudoku     Sudoku
 Sudoku request SudokuWindow      Sudoku-pyyntö
 Sudoku solved - congratulations!\n   SudokuWindow      Sudoku 
ratkaistu - onneksi olkoon!\n

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/terminal/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/terminal/fi.catkeys 2011-03-17 21:33:50 UTC 
(rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/terminal/fi.catkeys 2011-03-17 21:34:18 UTC 
(rev 41001)
@@ -1,4 +1,5 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-Terminal  4275906666
+1   finnish x-vnd.Haiku-Terminal  2094789868
+%app% settings Terminal PrefWindow   window title  %app%-asetukset
 -h,   --help        print this help\n -t,   --title       
set window title\n -f,   --fullscreen     start fullscreen\n    
Terminal TermApp        -h, --help tulosta tämä opaste\n -t, --title 
aseta ikkunan otsikko\n -f, --fullscreen aloita kokoruututilassa\n
 Abort Terminal Shell     Keskeytä
 About Terminal…    Terminal TermWindow       Ohjelmasta 
Pääteikkuna...
@@ -75,6 +76,7 @@
 Switch Terminals    Terminal TermWindow       Vaihda pääteikkunoita
 Tab title:   Terminal AppearancePrefView       Välilehtiotsikko:
 Tab title:   Terminal TermWindow       Välilehtiotsikko:
+Terminal    Application name        Pääteikkuna
 Terminal couldn't start the shell. Sorry.   Terminal TermApp        
Pääteikkuna ei voinut valitettavasti käynnistää komentotulkkia.
 Terminal\n\nwritten by Kazuho Okui and Takashi Murai\nupdated by Kian Duffy 
and others\n\nCopyright ©2003-2009, Haiku.\n    Terminal TermView      
  Pääteikkuna\n\ntekijät: Kazuho Okui ja Takashi Murai\npäivittänyt: Kian 
Duffy ja muut\n\nCopyright ©2003-2009, Haiku.\n
 Text  Terminal AppearancePrefView       Teksti

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/tracker/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/tracker/fi.catkeys              
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/tracker/fi.catkeys  2011-03-17 21:34:18 UTC 
(rev 41001)
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   finnish x-vnd.Be-TRAK  3672566196
+Tracker    Application name        Seuraaja

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/webwatch/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/webwatch/fi.catkeys 2011-03-17 21:33:50 UTC 
(rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/webwatch/fi.catkeys 2011-03-17 21:34:18 UTC 
(rev 41001)
@@ -1,5 +1,6 @@
-1   finnish x-vnd.mahlzeit.webwatch 1595887064
+1   finnish x-vnd.mahlzeit.webwatch 2519809686
+About WatchView        Ohjelmasta
 OK   WatchView        Valmis
 Quit  WatchView        Poistu
-WatchView   WatchView        Vahtinäkymä
+WebWatch    Application name        Vahtinäkymä
 WebWatch %1\nAn internet time clock for your Deskbar\n\nCreated by Matthijs 
Hollemans\nmahlzeit@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n\nThanks to Jason Parks for his 
help.\n WatchView        Vahtinäkymä %1\nInternet-aikakello 
työpöytäpalkkiisi\n\nTekijä: Matthijs 
Hollemans\nmahlzeit@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n\nKiitokset Jason Parksille hänen 
avustaan.\n

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/workspaces/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/workspaces/fi.catkeys    2011-03-17 
21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/workspaces/fi.catkeys    2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Be-WORK  1782529098
+1   finnish x-vnd.Be-WORK  1957140244
 About Workspaces…   Workspaces       Ohjelmasta Työtilat...
 Always on top Workspaces       Aina päällimmäisenä
 Auto-raise   Workspaces       Nosta automaattisesti
@@ -9,4 +9,5 @@
 Show window border   Workspaces       Näytä ikkunaraja
 Show window title   Workspaces       Näytä ikkunan otsake
 Usage: %s [options] [workspace]\nwhere \"options\" is one of:\n 
--notitle\t\ttitle bar removed. border and resize kept.\n 
--noborder\t\ttitle, border, and resize removed.\n --avoidfocus\t\tprevents 
the window from being the target of keyboard events.\n --alwaysontop\t\tkeeps 
window on top\n --notmovable\t\twindow can't be moved around\n 
--autoraise\t\tauto-raise the workspace window when it's at the screen corner\n 
 --help\t\tdisplay this help and exit\nand \"workspace\" is the number of the 
Workspace to which to switch (0-31)\n Workspaces       Käyttö: %s 
[valitsimet] [työtila]\nmissä ”valitsimet” on yksi seuraavista:\n 
--notitle\t\totsikkopalkki poistettu. raja ja muuta koko pidetty.\n 
--noborder\t\totsikko, raja, ja muuta koko poistettu.\n --avoidfocus\t\testää 
ikkunaa olemasta näppäintapahtumien kohde.\n --alwaysontop\t\tpitää ikkunan 
päällimmäisenä\n --notmovable\t\tikkunaa ei voi siirtää ympäriinsä\n 
--autoraise\t\tNosta työtilaikkuna automaatt
 isesti kun se on näytön kulmassa\n --help\t\tnäytä tämä opaste ja poistu\nja 
”työtila” niiden työtilojen lukumääärä (0-31), joihin vaihdetaan\n
+Workspaces   Application name        Työtilat
 Workspaces\nwritten by %1, and %2.\n\nCopyright %3, Haiku.\n\nSend windows 
behind using the Option key. Move windows to front using the Control key.\n 
Workspaces       Työtilat\ntekijät: %1, ja %2.\n\nCopyright %3, 
Haiku.\n\nLähetä ikkunat taustalle käyttämällä Alt-näppäintä. Siirrä ikkunat 
edustalle käyttämällä Ctrl-näppäintä.\n

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/appearance/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/appearance/fi.catkeys 2011-03-17 
21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/appearance/fi.catkeys 2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,7 +1,8 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-Appearance 1227622574
+1   finnish x-vnd.Haiku-Appearance 3129065638
 Antialiasing  APRWindow        Reunanpehmennys
 Antialiasing menu   AntialiasingSettingsView        
Reunanpehmennysvalikko
 Antialiasing type:   AntialiasingSettingsView        
Reunanpehmennystapa:
+Appearance   Application name        Ulkoasu
 Colors APRWindow        Värit
 Control background   Colors tab       Kontrollin tausta
 Control border Colors tab       Kontrollin reuna

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/backgrounds/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/backgrounds/fi.catkeys    
2011-03-17 21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/backgrounds/fi.catkeys    
2011-03-17 21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,6 +1,7 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-Backgrounds 4220509773
+1   finnish x-vnd.Haiku-Backgrounds 400911656
 All workspaces Main View        Kaikki työtilat
 Apply Main View        Käytä
+Backgrounds  Application name        Taustat
 Center Main View        Keskitä
 Current workspace   Main View        Nykyinen työtila
 Default    Main View        Oletus

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/bluetooth/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/bluetooth/fi.catkeys 2011-03-17 
21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/bluetooth/fi.catkeys 2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,12 +1,13 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-BluetoothPrefs   4253957200
+1   finnish x-vnd.Haiku-BluetoothPrefs   924856438
 15 secs    Settings view      15 sekuntia
 61 secs    Settings view      61 sekuntia
-About Bluetooth…    Window     Tietoja Bluetooth…
+About Bluetooth…    Window     Bluetooth-ohjelmasta…
 Add device to list   Inquiry panel      Lisää laite listalle
 Add…  Remote devices     Lisää…
 Always ask   Settings view      Kysy joka kerta
 As blocked   Remote devices     Estettynä
 Authenticate  Extended local device view       Todenna
+Bluetooth   Application name        Bluetooth
 Check that the Bluetooth capabilities of your remote device are activated. 
Press 'Inquiry' to start scanning. The needed time for the retrieval of the 
names is unknown, although should not take more than 3 seconds per device. 
Afterwards you will be able to add them to your main list, where you will be 
able to pair with them. Inquiry panel      Tarkista, että etälaitteen 
bluetoothominaisuudet on aktivoitu. Paina ’Kysely’ käynnistääksesi haun. Nimien 
noutoon tarvittavan ajan määrä ei ole tiedossa, mutta sen ei pitäisi viedä yli 
3 sekuntia per laite. Myöhemmin voit lisätä ne päälistaasi, jossa pystyt 
yhdistämään ne.
 Connections & channels…    Window     Yhteys- ja kanavalista…
 Default inquiry time: Settings view      Oletuskyselyn pituus:

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/cpufrequency/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/cpufrequency/fi.catkeys    
2011-03-17 21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/cpufrequency/fi.catkeys    
2011-03-17 21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,5 +1,6 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-CPUFrequencyPref  3974849433
+1   finnish x-vnd.Haiku-CPUFrequencyPref  1238067743
 CPU frequency status view   CPU Frequency View       
Suoritintaajuuden tilanäkymä
+CPUFrequency  Application name        Suorittimen kellotaajuus
 CPUFrequency\n\twritten by Clemens Zeidler\n\tCopyright 2009, Haiku, Inc.\n  
Status view       Suorittimen kellotaajuus\n\ttekijä: Clemens 
Zeidler\n\tCopyright 2009, Haiku, Inc.\n
 Defaults    Pref Window       Oletukset
 Dynamic performance  Status view       Dynaaminen suorituskyky

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/datatranslations/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/datatranslations/fi.catkeys  
2011-03-17 21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/datatranslations/fi.catkeys  
2011-03-17 21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,8 +1,9 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-DataTranslations  2849987867
+1   finnish x-vnd.Haiku-DataTranslations  851864743
 About DataTranslations        Ohjelmasta
 An item named '%name' already exists in the Translators folder! Shall the 
existing translator be overwritten? DataTranslations        Kohde 
nimeltään ’%name’ on jo olemassa Translator-kansiossa! Pitäisikö olemassa oleva 
tietomuunnin korvata?
 Cancel DataTranslations        Peru
 Could not install %s:\n%s   DataTranslations        Ei voitu 
asentaa %s:\n%s
+DataTranslations    Application name        Tietomuunnokset
 DataTranslations - Error    DataTranslations        Tietomuunnokset 
- Virhe
 DataTranslations - Note    DataTranslations        Tietomuunnokset 
- Ilmoitus
 DataTranslations\n\twritten by Oliver Siebenmarck and others\n\tCopyright 
2002-2010, Haiku Inc. All rights reserved.\n DataTranslations        
Tietomuunnokset\n\ttekijä: Oliver Siebenmarck ja muut\n\tCopyright 2002-2010, 
Haiku Inc. All rights reserved.\n

Added: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/deskbar/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/deskbar/fi.catkeys          
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/deskbar/fi.catkeys  2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   finnish x-vnd.Haiku-DeskbarPreferences 1592752072
+Deskbar    Application name        Työpöytäpalkki

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/filetypes/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/filetypes/fi.catkeys 2011-03-17 
21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/filetypes/fi.catkeys 2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-FileTypes  297877771
+1   finnish x-vnd.Haiku-FileTypes  2684370460
 %1 application type  Application Type Window     %1-sovellustyyppi
 %ld Application type%s could be removed.    Application Types Window    
    %ld sovellustyyppiä %s ei voitu poistaa.
 %s file type  FileType Window     %s-tiedostotyyppi
@@ -70,6 +70,7 @@
 File could not be opened    Preferred App Menu       Tiedostoa ei 
voitu avata
 File recognition    FileTypes Window        Tiedostotunnistus
 File type   FileType Window     Tiedostotyyppi
+FileTypes   Application name        Tiedostotyypit
 FileTypes   FileTypes        Tiedostotyypit
 FileTypes request   FileTypes        Tiedostotyyppien pyyntö
 FileTypes request   FileTypes Window        Tiedostotyyppien pyyntö

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/fonts/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/fonts/fi.catkeys   2011-03-17 
21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/fonts/fi.catkeys   2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,7 +1,8 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-Fonts    2475492793
+1   finnish x-vnd.Haiku-Fonts    3225361919
 Bold font:   Font view        Lihavoitu kirjasin:
 Defaults    Main window       Oletusasetukset
 Fixed font:  Font view        Kiinteävälinen kirjasin:
+Fonts Application name        Kirjasimet
 Fonts\n\tCopyright 2004-2005, Haiku.\n\n    main      
Kirjasimet\n\tCopyright 2004-2005, Haiku.\n\n
 Menu font:   Font view        Valikkokirjasin:
 OK   main      Valmis

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keyboard/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keyboard/fi.catkeys  2011-03-17 
21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keyboard/fi.catkeys  2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,8 +1,9 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-Keyboard  1078858058
+1   finnish x-vnd.Haiku-Keyboard  1112507387
 Defaults    KeyboardWindow     Oletukset
 Delay until key repeat KeyboardView      Näppäimen toistoviive
 Fast  KeyboardView      Nopea
 Key repeat rate    KeyboardView      Näppäintoistotaajuus
+Keyboard    Application name        Näppäimistö
 Long  KeyboardView      Pitkä
 OK   KeyboardApplication       Valmis
 Revert KeyboardWindow     Palauta

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keymap/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keymap/fi.catkeys   2011-03-17 
21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keymap/fi.catkeys   2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-Keymap   3858687220
+1   finnish x-vnd.Haiku-Keymap   1986668195
 (Current)   Keymap window      (Nykyinen)
 Acute trigger Keymap window      Akuuttiaksenttiliipaisin
 Circumflex trigger   Keymap window      Sirkumfleksiliipaisin
@@ -6,6 +6,7 @@
 File  Keymap window      Tiedosto
 Font  Keymap window      Kirjasin
 Grave trigger Keymap window      Gravisliipaisin
+Keymap Application name        Näppäinkartta
 Layout Keymap window      Ulkoasu
 Open… Keymap window      Avaa…
 Quit  Keymap window      Poistu

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/locale/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/locale/fi.catkeys   2011-03-17 
21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/locale/fi.catkeys   2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-Locale   250177593
+1   finnish x-vnd.Haiku-Locale   1708263557
 12 hour    TimeFormatSettings       12 tuntia
 24 hour    TimeFormatSettings       24 tuntia
 Available languages  Locale Preflet Window      Valittavat kielet
@@ -10,6 +10,7 @@
 Formatting   Locale Preflet Window      Muotoillaan
 Full format:  TimeFormatSettings       Kokonainen muoto:
 Language    Locale Preflet Window      Kieli
+Locale Application name        Paikallisasetukset
 Locale Locale Preflet     Maa-asetus
 Locale Locale Preflet Window      Maa-asetus
 Long format:  TimeFormatSettings       Pitkä muoto:

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mail/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mail/fi.catkeys    2011-03-17 
21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mail/fi.catkeys    2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-Mail    1372873153
+1   finnish x-vnd.Haiku-Mail    3984096638
 Account name: Config Views      Tilin nimi:
 Account settings    Config Views      Tiliasetukset
 Accounts    Config Window      Tilit
@@ -9,6 +9,7 @@
 Beta  Config Window      Beeta
 Check every  Config Window      Tarkista joka
 Development  Config Window      Kehitys
+E-mail Application name        Sähköposti
 Edit mailbox menu…   Config Window      Muokkaa 
sähköpostilaatikkovalikkoa...
 Error Config Window      Virhe
 Error retrieving general settings: %s\n    Config Window      Virhe 
noudettaessa yleisasetuksia: %s\n
@@ -27,7 +28,7 @@
 Schedule outgoing mail when dial-up is disconnected  Config Window      
Aikatauluta lähtevä sähköposti kun valintayhteys ei ole kytketty
 Settings    Config Window      Asetukset
 Show connection status window: Config Window      Näytä yhteystilaikkuna:
-Start mail services on startup Config Window      Käynnistä postipalvelut 
tietokoneen käynnistyksen yhteydessä
+Start mail services on startup Config Window      Käynnistä 
sähköpostipalvelut tietokoneen käynnistyksen yhteydessä
 While sending Config Window      Lähetettäessä
 While sending and receiving  Config Window      Lähetettäessä ja 
vastaanotettaessa
 \nThe general settings couldn't be reverted.\n\nError retrieving general 
settings:\n%s\n    Config Window      \nYleisasetuksia ei voitu 
palauttaa.\n\nVirhe noudettaessa yleisasetuksia:\n%s\n

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/media/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/media/fi.catkeys   2011-03-17 
21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/media/fi.catkeys   2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-Media    293613603
+1   finnish x-vnd.Haiku-Media    3878155795
 <none> Media views       <ei mitään>
 Audio input:  Media views       Äänisyöte:
 Audio mixer  Media Window      Äänisekoitin
@@ -6,24 +6,25 @@
 Audio settings Media Window      Ääniasetukset
 Channel:    Media views       Kanava:
 Cleaning up.  Media Window      Tyhjennetään.
-Could not connect to the media server.\nWould you like to start it ?  Media 
Window      Ei voitu yhdistää media-palvelimeen.\nHaluaisitko käynnistää 
sen nyt ?
+Could not connect to the media server.\nWould you like to start it ?  Media 
Window      Ei voitu yhdistää mediapalvelimeen.\nHaluaisitko käynnistää 
sen nyt ?
 Couldn't add volume control in Deskbar: %s\n  Media views       Ei 
voitu lisätä voimakkuussäädintä Työpöytäpalkkiin: %s\n
 Couldn't remove volume control in Deskbar: %s\n    Media views       
Ei voitu poistaa voimakkuussäädintä Työpöytäpalkissa: %s\n
 Defaults    Media views       Oletukset
 Done shutting down.  Media Window      Sulkeminen toteutettu.
+Media Application name        Media-asetukset
 OK   Media Window      Valmis
 Quit  Media Window      Poistu
 Ready for use… Media Window      Valmis käytettäväksi…
-Restart media services Media views       Käynnistä media-palvelut 
uudelleen
-Restarting media services\nShutting down media server\n    Media Window  
    Käynnistetään media-palvelut uudelleen\nSuljetaan media-palvelin\n
-Restarting media services\nStarting media server…\n  Media Window      
Käynnistetään media-palvelut uudelleen\nKäynnistetään media-palvelin…\n
+Restart media services Media views       Käynnistä mediapalvelut 
uudelleen
+Restarting media services\nShutting down media server\n    Media Window  
    Käynnistetään mediapalvelut uudelleen\nSuljetaan mediapalvelin\n
+Restarting media services\nStarting media server…\n  Media Window      
Käynnistetään mediapalvelut uudelleen\nKäynnistetään mediapalvelin…\n
 Show volume control on Deskbar Media views       Näytä voimakkuusohjain 
Työpöytäpalkissa
-Start media server   Media Window      Käynnistä media-palvelin
-Starting media server… Media Window      Käynnistetään media-palvelin…
-Stopping media server… Media Window      Pysäytetään media-palvelin…
+Start media server   Media Window      Käynnistä mediapalvelin
+Starting media server… Media Window      Käynnistetään mediapalvelin…
+Stopping media server… Media Window      Pysäytetään mediapalvelin…
 Telling media_addon_server to quit.  Media Window      Kehoitetaan 
media_addon_server-palvelinta poistumaan.
 This hardware has no controls. Media Window      Tässä laitteistossa ei 
ole ohjaimia.
-Video input:  Media views       Video-syöte:
-Video output: Media views       Video-tuloste:
+Video input:  Media views       Videosyöte:
+Video output: Media views       Videotuloste:
 Video settings Media Window      Videoasetukset
 Waiting for media_server to quit.   Media Window      Odotetaan 
media_server-palvelimen poistumista.

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mouse/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mouse/fi.catkeys   2011-03-17 
21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mouse/fi.catkeys   2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-Mouse    3904912604
+1   finnish x-vnd.Haiku-Mouse    782036937
 ...by Andrew Edward McCall   MouseApplication        ...: Andrew 
Edward McCall
 1-Button    SettingsView      1-painike
 2-Button    SettingsView      2-painike
@@ -14,6 +14,7 @@
 Focus follows mouse  SettingsView      Kohdistus seuraa hiirtä
 Focus mode:  SettingsView      Kohdistustila:
 Instant warp  SettingsView      Pikavääristymä
+Mouse Application name        Hiiriasetukset
 Mouse acceleration   SettingsView      Hiiren kiihdytys
 Mouse speed  SettingsView      Hiiren nopeus
 Mouse type:  SettingsView      Hiirityyppi:

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/fi.catkeys  2011-03-17 
21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/fi.catkeys  2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,20 +1,17 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-Network   3810742593
+1   finnish x-vnd.Haiku-Network   406821832
 <no wireless networks found>  EthernetSettingsView      <langatonta 
verkkoa ei löytynyt>
 Adapter:    EthernetSettingsView      Adapteri:
 Apply EthernetSettingsView      Käytä
-Auto-configuring failed:    EthernetSettingsView      
Automaattiasetus epäonnistui: 
 Choose automatically  EthernetSettingsView      Valitse automaattisesti
 DHCP  EthernetSettingsView      DHCP
 DNS #1:    EthernetSettingsView      DNS nr1:
 DNS #2:    EthernetSettingsView      DNS nr2:
-Disabled    EthernetSettingsView      Ota pois käytöstä
 Domain:    EthernetSettingsView      Verkkoalue:
 Gateway:    EthernetSettingsView      Yhdyskäytävä:
 IP address:  EthernetSettingsView      IP-osoite:
 Mode: EthernetSettingsView      Tila:
 Netmask:    EthernetSettingsView      Verkkopeite:
-Network:    EthernetSettingsView      Verkko
+Network    Application name        Verkkoasetukset
+Network:    EthernetSettingsView      Verkko:
 OK   EthernetSettingsView      Valmis
 Revert EthernetSettingsView      Palauta
-Static EthernetSettingsView      Staattinen
-The net_server needs to run for the auto configuration!    
EthernetSettingsView      Automaattiasetusta varten net_server on 
suoritettava!

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/notifications/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/notifications/fi.catkeys   
2011-03-17 21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/notifications/fi.catkeys   
2011-03-17 21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-Notifications    3545587988
+1   finnish x-vnd.Haiku-Notifications    3348596994
 Above icon   DisplayView       Kuvakkeen yläpuolella
 Allowed    NotificationView        Sallittu
 An error occurred saving the preferences.\nIt's possible you are running out 
of disk space.  GeneralView       Tapahtui virhe tallennettaessa 
asetuksia.\nOn mahdollista, että levytila on loppunut.
@@ -26,6 +26,7 @@
 Last Received NotificationView        Viimeksi vastaanotettu
 Mini icon   DisplayView       Minikuvake
 No   NotificationView        Ei
+Notifications Application name        Ilmoitusasetukset
 Notifications GeneralView       Ilmoitukset
 Notifications NotificationView        Ilmoitukset
 Notifications cannot be stopped, because the server can't be reached. 
GeneralView       Ilmoituksia ei voi pysäyttää, koska palvelinta ei 
tavoiteta.

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/opengl/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/opengl/fi.catkeys   2011-03-17 
21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/opengl/fi.catkeys   2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-OpenGL   899836772
+1   finnish x-vnd.Haiku-OpenGL   644054649
 Attributes stack size: Capabilities      Attribuuttipinokoko:
 Auxiliary buffer(s):  Capabilities      Apupuskuri(t):
 Available   Extensions       Käytettävissä oleva
@@ -19,6 +19,7 @@
 Max. texture units:  Capabilities      Maksimitekstuuriyksiköt:
 Model stack size:   Capabilities      Mallipinokoko:
 Name stack size:    Capabilities      Nimipinokoko:
+OpenGL Application name        OpenGL-asetukset
 OpenGL version:    InfoView        OpenGL-versio:
 Projection stack size: Capabilities      Projektiopinokoko:
 Renderer name: InfoView        Renderointinimi:

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/printers/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/printers/fi.catkeys  2011-03-17 
21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/printers/fi.catkeys  2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Be-PRNT  1563474157
+1   finnish x-vnd.Be-PRNT  3535702652
 %.2f KB    JobListView       %.2f kilotavua
 1 pending job. PrinterListView     1 odottava työ.
 <pick one>   AddPrinterDialog        <poimi yksi>
@@ -26,6 +26,7 @@
 Printer name: AddPrinterDialog        Tulostinnimi:
 Printer type: AddPrinterDialog        Tulostintyyppi:
 Printer: %printer_name%\nDriver: %driver%\n  TestPageView      
Tulostin: %printer_name%\nAjuri: %driver%\n
+Printers    Application name        Tulostinasetukset
 Printers    PrintersWindow     Tulostimet
 Processing   JobListView       Käsitellään
 Red  TestPageView      Punainen

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/screen/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/screen/fi.catkeys   2011-03-17 
21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/screen/fi.catkeys   2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-Screen   1658032282
+1   finnish x-vnd.Haiku-Screen   1466525338
 %.1f Hz    Screen     %.1f Hz
 %sSerial no.: %s    Screen     %sSarjanumero.: %s
 /other…    Screen     /muut...
@@ -28,6 +28,7 @@
 Resolution:  Screen     Erottelukyky:
 Revert Screen     Palauta
 Rows: Screen     Rivit:
+Screen Application name        Näyttöasetukset
 Screen Screen     Näyttö
 Screen preferences by the Haiku team  Screen     Haiku-ryhmän 
näyttöasetukset
 Set background…    Screen     Aseta tausta...

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/screensaver/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/screensaver/fi.catkeys    
2011-03-17 21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/screensaver/fi.catkeys    
2011-03-17 21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-ScreenSaver 916182723
+1   finnish x-vnd.Haiku-ScreenSaver 1819773808
 30 seconds   ScreenSaver       30 sekuntia
 Add…  ScreenSaver       Lisää...
 Blackness   ScreenSaver       Mustuus
@@ -21,6 +21,7 @@
 Passwords don't match. Please try again.    ScreenSaver       
Salasanat eivät täsmää. Yritä uudelleen.
 Password…   ScreenSaver       Salasana...
 Run module   ScreenSaver       Suorita moduuli
+ScreenSaver  Application name        Näytönsäästäjäasetukset
 Test  ScreenSaver       Testi
 Turn off screen    ScreenSaver       Käännä näyttö pois päältä
 Use custom password  ScreenSaver       Käytä räätälöityä salasanaa

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/shortcuts/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/shortcuts/fi.catkeys 2011-03-17 
21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/shortcuts/fi.catkeys 2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-Shortcuts  2152414241
+1   finnish x-vnd.Haiku-Shortcuts  1278045456
 (Choose application with file requester)    ShortcutsWindow     
(Valitse sovellus tiedostohakijalla)
 *Beep ShortcutsWindow     *Piip
 *InsertString \"Your Text Here\"    ShortcutsWindow     *Lisää 
merkkijono ”Tekstisi tänne”
@@ -10,8 +10,8 @@
 *MoveMouseTo 50% 50%  ShortcutsWindow     *SiirräHiiriKohteeseen 50% 50%
 *Multi \"*MoveMouseTo 100% 0\" \"*MouseButton 1\"   ShortcutsWindow     
*Moni ”*SiirräHiiriKohteeseen 100% 0” ”*Hiiripainike 1”
 *SendMessage application/x-vnd.Be-TRAK 'Tfnd' ShortcutsWindow     
*LähetäViesti application/x-vnd.Be-TRAK ’Tfnd’
-About Shortcuts    ShortcutsApp      Pikanäppäimet-ohjelmasta
-About Shortcuts    ShortcutsWindow     Pikanäppäimet-ohjelmasta
+About Shortcuts    ShortcutsApp      Pikanäppäinasetuksista
+About Shortcuts    ShortcutsWindow     Pikanäppäinasetuksista
 Add new shortcut    ShortcutsWindow     Lisää uusi pikanäppäin
 Alt  ShortcutsSpec  Name for modifier on keyboard  Alt-painike
 Append ShortcutsWindow     Liitä
@@ -47,9 +47,10 @@
 Select ShortcutsWindow     Valitse
 SendMessage  ShortcutsSpec      LähetäViesti
 Shift ShortcutsSpec  Name for modifier on keyboard  Vaihto-painike
-Shortcuts was couldn't open your KeySet file! ShortcutsWindow     
Pikanäppäimet-ohjelma ei kyennyt avaamaan KeySet-tiedostoa!
-Shortcuts was unable to parse your KeySet file!    ShortcutsWindow     
Pikanäppäimet-ohjelma ei kyennyt jäsentämään KeySet-tiedostoa!
-Shortcuts was unable to save your KeySet file! ShortcutsWindow     
Pikanäppäimet-ohjelma ei kyennyt tallentamaan KeySet-tiedostoa!
-Shortcuts wasn't able to save your keyset.   ShortcutsWindow     
Pikanäppäimet-ohjelma ei kyennyt tallentamaan keyset-tiedostoa.
-Shortcuts\n\nBased on SpicyKeys for BeOS made by Jeremy Friesner.   
ShortcutsApp      Pikanäppäimet\n\nPerustuu BeOS-käyttöjärjestelmälle 
tehtyyn SpicyKeys-ohjelmaan, jonka tekijä oli Jeremy Friesner.
+Shortcuts   Application name        Pikanäppäinasetukset
+Shortcuts was couldn't open your KeySet file! ShortcutsWindow     
Pikanäppäinasetukset ei kyennyt avaamaan KeySet-tiedostoa!
+Shortcuts was unable to parse your KeySet file!    ShortcutsWindow     
Pikanäppäinasetukset ei kyennyt jäsentämään KeySet-tiedostoa!
+Shortcuts was unable to save your KeySet file! ShortcutsWindow     
Pikanäppäinsetukset ei kyennyt tallentamaan KeySet-tiedostoa!
+Shortcuts wasn't able to save your keyset.   ShortcutsWindow     
Pikanäppäinasetukset ei kyennyt tallentamaan keyset-tiedostoa.
+Shortcuts\n\nBased on SpicyKeys for BeOS made by Jeremy Friesner.   
ShortcutsApp      Pikanäppäinasetukset\n\nPerustuu 
BeOS-käyttöjärjestelmälle tehtyyn SpicyKeys-ohjelmaan, jonka tekijä oli Jeremy 
Friesner.
 Window ShortcutsSpec  Name for modifier on keyboard  Ikkuna

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/sounds/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/sounds/fi.catkeys   2011-03-17 
21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/sounds/fi.catkeys   2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,7 +1,7 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-Sounds   145262565
+1   finnish x-vnd.Haiku-Sounds   4239510521
 <none> HEventList       <ei mitään>
 <none> HWindow     <ei mitään>
-About Sounds  SoundsHApp       Ohjelmasta Äänet
+About Sounds  SoundsHApp       Ääniasetuksista
 Event HEventList       Tapahtuma
 No such file or directory   HEventList       Tiedostoa tai 
hakemistoa ei löydy
 OK   HEventList       Valmis
@@ -11,6 +11,7 @@
 Play  HWindow     Soita
 Sound HEventList       Ääni
 Sound File:  HWindow     Äänitiedosto:
-Sounds\n Brought to you by :\n\tOliver Ruiz Dorantes\n\tJérôme DUVAL.\n 
Original work from Atsushi Takamatsu.\nCopyright ©2003-2006 Haiku  SoundsHApp 
       Äänet\n Toivat sinulle:\n\tOliver Ruiz Dorantes\n\tJérôme DUVAL.\n 
Alkuperäistyö: Atsushi Takamatsu.\nCopyright ©2003-2006 Haiku
+Sounds Application name        Ääniasetukset
+Sounds\n Brought to you by :\n\tOliver Ruiz Dorantes\n\tJérôme DUVAL.\n 
Original work from Atsushi Takamatsu.\nCopyright ©2003-2006 Haiku  SoundsHApp 
       Ääniasetukset\n Toivat sinulle:\n\tOliver Ruiz Dorantes\n\tJérôme 
DUVAL.\n Alkuperäistyö: Atsushi Takamatsu.\nCopyright ©2003-2006 Haiku
 Stop  HWindow     Pysäytä
 This is not an audio file.   HWindow     Tämä ei ole äänitiedosto.

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/time/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/time/fi.catkeys    2011-03-17 
21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/time/fi.catkeys    2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-Time    3114592611
+1   finnish x-vnd.Haiku-Time    2288289842
 <Other>    Time      <muut>
 Clock set to: Time      Kello asetettu aikaan:
 Current time: Time      Nykyinen aika:
@@ -9,6 +9,7 @@
 Preview time: Time      Esikatseluaika:
 Revert Time      Palauta
 Set time zone Time      Aseta aikavyöhyke
+Time  Application name        Aika-asetukset
 Time & Date, writen by:\n\n\tAndrew Edward McCall\n\tMike 
Berg\n\tJulun\n\tPhilippe Saint-Pierre\n\nCopyright 2004-2008, Haiku.    
Time      Päivämäärä & Aika, tekijä:\n\n\tAndrew Edward McCall\n\tMike 
Berg\n\tJulun\n\tPhilippe Saint-Pierre\n\nCopyright 2004-2008, Haiku.
 Time zone   Time      Aikavyöhyke
 \nNow:     Time      \nNyt:

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/touchpad/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/touchpad/fi.catkeys  2011-03-17 
21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/touchpad/fi.catkeys  2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-Touchpad  3189218720
+1   finnish x-vnd.Haiku-Touchpad  1512001352
 Cancel TouchpadPrefView        Peru
 Defaults    TouchpadPrefView        Oletukset
 Fast  TouchpadPrefView        Nopea
@@ -15,5 +15,6 @@
 Tap click sensitivity TouchpadPrefView        Napautusnapsausherkkyys
 Tap gesture  TouchpadPrefView        Napautusele
 The new scroll area is very large and may impede normal mouse operation. Do 
you really want to change it?   TouchpadPrefView        Uusi 
vieritysalue on hyvin laaja ja saattaa haitata normaala hiiritoimintaa. 
Haluatko todella vaihtaa sen?
+Touchpad    Application name        Levyhiiri
 Two finger scrolling  TouchpadPrefView        Kaksisormivieritys
 Vertical scroll speed TouchpadPrefView        Pystysuora 
vierintänopeus

Added: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/tracker/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/tracker/fi.catkeys          
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/tracker/fi.catkeys  2011-03-17 
21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   finnish x-vnd.Haiku-TrackerPreferences 3672566196
+Tracker    Application name        Seuraaja-asetukset

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/fi.catkeys   
2011-03-17 21:33:50 UTC (rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/fi.catkeys   
2011-03-17 21:34:18 UTC (rev 41001)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-VirtualMemory    3541691135
+1   finnish x-vnd.Haiku-VirtualMemory    849887495
 %Ld B SettingsWindow     %Ld t
 Changes will take effect on restart!  SettingsWindow     Muutokset 
tulevat käyttöön uudelleenkäynnistyksen jälkeen!
 Current swap file size:    SettingsWindow     Nykyisen 
näennäismuistitiedoston koko: 
@@ -16,4 +16,5 @@
 Revert SettingsWindow     Palauta
 Turn off    SettingsWindow     Käännä pois päältä
 Use volume:  SettingsWindow     Käytä taltiota:
-VirtualMemory\n\twritten by Axel Dörfler\n\tCopyright 2005, Haiku.\n  
VirtualMemoryApp        VirtuaaliMuisti\n\ttekijä: Axel 
Dörfler\n\tCopyright 2005, Haiku.\n
+VirtualMemory Application name        Virtuaalimuistiasetukset
+VirtualMemory\n\twritten by Axel Dörfler\n\tCopyright 2005, Haiku.\n  
VirtualMemoryApp        Virtuaalimuistiasetukset\n\ttekijä: Axel 
Dörfler\n\tCopyright 2005, Haiku.\n

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/servers/print/fi.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/servers/print/fi.catkeys 2011-03-17 21:33:50 UTC 
(rev 41000)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/servers/print/fi.catkeys 2011-03-17 21:34:18 UTC 
(rev 41001)
@@ -1,12 +1,10 @@
-1   finnish x-vnd.Be-PSRV  1761631281
+1   finnish x-vnd.Be-PSRV  2930725267
 A printer with that name already exists, but it's not usable at all! Replace? 
PrintServerApp     Tulostin tuolla nimellä on jo olemassa, mutta se ei ole 
ollenkaan käytettävissä! Korvataanko?
 A printer with that name already exists, but its driver could not be found! 
Replace?  PrintServerApp     Tulostin tuolla nimellä on jo olemassa, 
mutta sen ajuria ei voitu löytää! Korvataanko?
 A0   ConfigWindow  ISO 216 paper size   A0
 A1   ConfigWindow  ISO 216 paper size   A1
 A2   ConfigWindow  ISO 216 paper size   A2
-A3   ConfigWindow  ISO 216 paper size   A3
 A4   ConfigWindow  ISO 216 paper size   A4
-A5   ConfigWindow  ISO 216 paper size   A5
 A6   ConfigWindow  ISO 216 paper size   A6
 All pages   ConfigWindow      Kaikki sivut
 All pages, %1 copies  ConfigWindow      Kaikki sivut, %1 kopiota
@@ -20,7 +18,6 @@
 Get name of printer  Printer Scripting        Hae tulostimen nimi
 Get name of the printer add-on used for this printer  Printer Scripting    
    Hae tämän tulostimen käyttämän tulostinlisäosan nimi
 Get name of the transport add-on used for this printer Printer Scripting    
    Hae tämän tulostimen käyttämän siirtolisäosan nimi
-Get name of transport Transport Scripting       Hae siirron nimi
 Get the transport configuration for this printer    Printer Scripting    
    Hae siirtoasetukset tälle tulostimelle
 Landscape   ConfigWindow      Vaakasuora
 Ledger ConfigWindow  ANSI B (ledger), a North American paper size  
Ledger-koko
@@ -31,9 +28,7 @@
 OK   PrintServerApp     Valmis
 Page %1 to %2 ConfigWindow      Sivu %1 ... %2
 Page %1 to %2, %3 copies    ConfigWindow      Sivu %1 ... %2, %3 
kopiota
-Page setup   ConfigWindow      Sivuasetukset
 Page setup:  ConfigWindow      Sivuasetus:
-Paper setup:  ConfigWindow      Paperiasetukset:
 Portrait    ConfigWindow      Pystysuora
 Print setup  ConfigWindow      Tulostinasetukset
 Printer server ConfigWindow      Tulostinpalvelin
@@ -45,10 +40,8 @@
 Return the number of available transports   PrintServerApp Scripting    
    Palauta käytettävissä olevien siirtojen lukumäärä
 Select a printer    ConfigWindow      Valitse tulostin
 Show configuration window   PrintServerApp Scripting        Näytä 
asetusikkuna
-Tabloid    ConfigWindow  ANSI B (tabloid), a North American paper size  
Tabloid-koko
 There are no printers set up. PrintServerApp     Ei ole asetettavia 
tulostimia.
 There is no default printer set up.  PrintServerApp     Ei ole olemassa 
tulostimen oletusasetusta.
 Undefined   ConfigWindow      Määrittelemätön
-Would you like to make @ the default printer? PrintServerApp     
Haluaisitko tehdä @ oletustulostimeksi?
 Would you like to set one up now?   PrintServerApp     Haluaisitko 
asettaa yhden nyt?
 Yes  PrintServerApp     Kyllä


Other related posts:

 • » [haiku-commits] r41001 - in haiku/trunk/data/catalogs: apps/pairs apps/powerstatus apps/processcontroller apps/pulse apps/readonlybootprompt ... - jonas