[haiku-commits] r40971 - in haiku/trunk/data/catalogs: add-ons/disk_systems/bfs add-ons/disk_systems/intel add-ons/tracker/zipomatic add-ons/translators/webp add-ons/translators/wonderbrush ...

 • From: humdingerb@xxxxxxxxxxxxxx
 • To: haiku-commits@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 16 Mar 2011 17:47:43 +0100 (CET)

Author: humdinger
Date: 2011-03-16 17:47:42 +0100 (Wed, 16 Mar 2011)
New Revision: 40971
Changeset: http://dev.haiku-os.org/changeset/40971

Added:
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/disk_systems/bfs/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/disk_systems/intel/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/webp/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/wonderbrush/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/3dmov/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskcalc/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/devices/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/installedpackages/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/launchbox/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/networkstatus/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/networktime/
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/packageinstaller/
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/packagemanager/
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/packagemanager/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/people/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/processcontroller/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/webwatch/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/workspaces/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keyboard/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/locale/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/time/sk.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/sk.catkeys
Log:
Added Slovak catkeys. Thanks helix.

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/disk_systems/bfs/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/disk_systems/bfs/sk.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/disk_systems/bfs/sk.catkeys    
2011-03-16 16:47:42 UTC (rev 40971)
@@ -0,0 +1,8 @@
+1   slovak application/x-vnd.Haiku-BFSAddOn    1074880496
+1024 (Mostly small files)   BFS_Initialize_Parameter        1024 
(prevažne malé súbory)
+2048 (Recommended)   BFS_Initialize_Parameter        2048 
(odporúčané)
+8192 (Mostly large files)   BFS_Initialize_Parameter        8192 
(prevažne veľké súbory)
+Blocksize:   BFS_Initialize_Parameter        Veľkosť bloku:
+Disabling query support may speed up certain file system operations, but 
should only be used if one is absolutely certain that one will not need 
queries.\nAny volume that is intended for booting Haiku must have query support 
enabled.   BFS_Initialize_Parameter        Vypnutie podpory 
požiadaviek môže urýchliť niektoré operácie so súborovým systémom, ale mali by 
ste ho používať iba vtedy, keď ste si absolútne istý, že nebudete potrebovať 
požiadavky.\nVšetky zväzky, z ktorých sa má spúšťať Haiku musia mať požiadavky 
zapnuté.
+Enable query support  BFS_Initialize_Parameter        Zapnúť podporu 
požiadaviek
+Name: BFS_Initialize_Parameter        Názov:

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/disk_systems/intel/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/disk_systems/intel/sk.catkeys       
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/disk_systems/intel/sk.catkeys   
2011-03-16 16:47:42 UTC (rev 40971)
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   slovak application/x-vnd.Haiku-IntelDiskAddOn 4191422532
+Active partition    BFS_Creation_Parameter     Aktívna oblasť

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/sk.catkeys       
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/sk.catkeys   
2011-03-16 16:47:42 UTC (rev 40971)
@@ -0,0 +1,18 @@
+1   slovak x-vnd.haiku.zip-o-matic 274748138
+%ld files added.    file:ZipOMaticWindow.cpp        Pridaných %ld 
súborov.
+1 file added. file:ZipOMaticWindow.cpp        Pridaný 1 súbor.
+Archive    file:ZipperThread.cpp      Archív
+Archive created OK   file:ZipOMaticWindow.cpp        Archív úspešne 
vytvorený
+Are you sure you want to stop creating this archive?  
file:ZipOMaticWindow.cpp        Ste si istý, že chcete zastaviť 
vytvorenie tohto archívu?
+Continue    file:ZipOMaticWindow.cpp        Pokračovať
+Creating archive: %s  file:ZipOMaticWindow.cpp        Vytvára sa 
archív: %s
+Do you want to stop them?   file:ZipOMatic.cpp       Chcete ich 
zastaviť?
+Drop files to zip.   file:ZipOMaticWindow.cpp        Pretiahnite 
súbory, ktoré chcete archivovať do súboru ZIP.
+Error creating archive file:ZipOMaticWindow.cpp        Chyba pri 
vytváraní archívu
+Filename: %s  file:ZipOMaticWindow.cpp        Názov súboru: %s
+Let them continue   file:ZipOMatic.cpp       Nechať ich pokračovať
+Preparing to archive  file:ZipperThread.cpp      Pripravuje sa na 
archiváciu
+Stop  file:ZipOMaticWindow.cpp        Zastaviť
+Stop them   file:ZipOMatic.cpp       Zastaviť ich
+Stopped    file:ZipOMaticWindow.cpp        Zastavené
+You have %ld Zip-O-Matic running.\n\n file:ZipOMatic.cpp       Beží 
vám %ld Zip-O-Matic.\n\n

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/webp/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/webp/sk.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/webp/sk.catkeys    
2011-03-16 16:47:42 UTC (rev 40971)
@@ -0,0 +1,25 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-WebPTranslator   3630570850
+Based on libwebp v0.1, ConfigView       Založené na libwebp v0.1,
+Compression method:  ConfigView       Spôsob kompresie:
+Default    ConfigView       Predvolené
+Drawing    ConfigView       Vykresľovanie
+Fast  ConfigView       Rýchla
+High  ConfigView       Vysoká
+Icon  ConfigView       Ikona
+Low  ConfigView       Nízka
+Output preset: ConfigView       Predvoľby výstupu:
+Output quality:    ConfigView       Kvalita výstupu:
+Photo ConfigView       Foto
+Picture    ConfigView       Obraz
+Preprocessing filter  ConfigView       Filter predspracovania
+Preset ConfigView       Predvoľby
+Slower but better   ConfigView       Pomalšia, ale lepšia
+Text  ConfigView       Text
+WebP Images  ConfigView       Obrázky WebP
+WebP Settings main      Nastavenie WebP
+WebP image   WebPTranslator     obrázok WebP
+WebP image translator WebPTranslator     Prekladač obrázkov WebP
+WebP images  WebPTranslator     obrázky WebP
+WebPTranslator Settings    ConfigView       Nastavenie 
WebPTranslator
+©2010-2011 Google Inc. ConfigView       ©2010-2011 Google Inc.
+©2010-2011 Haiku Inc. ConfigView       ©2010-2011 Haiku Inc.

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/wonderbrush/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/wonderbrush/sk.catkeys    
            (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/wonderbrush/sk.catkeys    
2011-03-16 16:47:42 UTC (rev 40971)
@@ -0,0 +1,9 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-WonderBrushTranslator    491575314
+Version %d.%d.%d %s  WonderBrushView     Verzia %d.%d.%d %s
+WBI Settings  WonderBrushMain     Nastavenia WBI
+WBI Settings  WonderBrushTranslator      Nastavenia WBI
+WonderBrush image   WonderBrushTranslator      obrázok WonderBrush
+WonderBrush image translator  WonderBrushTranslator      prekladač 
obrázkov WonderBrush
+WonderBrush image translator  WonderBrushView     prekladač obrázkov 
WonderBrush
+WonderBrush images   WonderBrushTranslator      obrázky WonderBrush
+written by:  WonderBrushView     napísal:

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/3dmov/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/3dmov/sk.catkeys               
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/3dmov/sk.catkeys   2011-03-16 16:47:42 UTC 
(rev 40971)
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-3DMov    3728146201
+3DMov Application name        3DMov

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/sk.catkeys            
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/sk.catkeys    2011-03-16 
16:47:42 UTC (rev 40971)
@@ -0,0 +1,39 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-About    3334685619
+%.2f GHz    AboutView        %.2f GHz
+%d MiB total  AboutView        %d MiB celkom
+%d MiB used (%d%%)   AboutView        %d MiB využitých (%d%%)
+%ld MHz    AboutView        %ld MHz
+%ld Processors:    AboutView        %ld procesory:
+%total MiB total, %inaccessible MiB inaccessible    AboutView        
%total MiB celkom, %inaccessible MiB neprístupných
+... and the many people making donations!\n\n AboutView        ... a 
mnohí ďalších, ktorí prispeli dotáciou!\n\n
+About this system   AboutWindow       O tomto systéme
+AboutSystem  Application name        O systéme
+Contributors:\n    AboutView        Prispievatelia:\n
+Current maintainers:\n AboutView        Aktívni vývojári:\n
+GCC %d Hybrid AboutView        GCC %d Hybrid
+Google & their Google Summer of Code program\n AboutView        Google 
a jeho program Google Summer of Code\n
+Kernel:    AboutView        Jadro:
+License:    AboutView        Licencia:
+Licenses:   AboutView        Licencie:
+Memory:    AboutView        Pamäť:
+Michael Phipps (project founder)\n\n  AboutView        Michael Phipps 
(zakladateľ projektu)\n\n
+Past maintainers:\n  AboutView        Minulí vývojári:\n
+Processor:   AboutView        Procesor:
+Revision    AboutView        Revízia:
+Source Code:  AboutView        Zdrojový kód:
+The BeGeistert team\n AboutView        Tím BeGeistert\n
+The Haiku-Ports team\n AboutView        T9m Haiku-Ports\n
+The Haikuware team and their bounty program\n AboutView        Tím 
Haikuware a ich program odmien\n
+The University of Auckland and Christof Lutteroth\n\n AboutView        
University of Auckland a Christof Lutteroth\n\n
+The code that is unique to Haiku, especially the kernel and all code that 
applications may link against, is distributed under the terms of the %MIT 
licence%. Some system libraries contain third party code distributed under the 
LGPL license. You can find the copyrights to third party code below.\n\n  
AboutView        Kód, ktorý je charakteristický pre Haiku, najmä jadro 
a kód, ktorý využívajú aplikácie môže byť šírený za podmienok %MIT licence%. 
Niektoré systémové knižnice obsahujú kód tretích strán šírený pod licenciou 
LGPL. Autorské práva tretích strán nájdete uvedené nižšie.
+The copyright to the Haiku code is property of Haiku, Inc. or of the 
respective authors where expressly noted in the source. Haiku and the Haiku 
logo are trademarks of Haiku, Inc.\n\n    AboutView        Autorské 
práva na kód Haiku sú majetkom Haiku, Inc alebo príslušných autorov, kde sú v 
zdrojovom kóde výslovne uvedení. Haiku a logo Haiku sú ochranné známky 
spoločnosti Haiku, Inc.\n\n
+Time running: AboutView        Čas behu:
+Translations:\n    AboutView        Preklady:\n
+Travis Geiselbrecht (and his NewOS kernel)\n  AboutView        Travis 
Geiselbrecht (a jeho jadro NewOS)\n
+Unknown    AboutView        Neznáme
+Version:    AboutView        Verzia:
+Website, marketing & documentation:\n AboutView        Webová stránka, 
marketing a dokumentácia:\n
+[Click a license name to read the respective license.]\n\n   AboutView    
    [Kliknite na názov licencie a prečítajte si príslušnú licenciu.]\n\n
+\nCopyrights\n\n    AboutView        \nAutorské práva\n\n
+\n\nSpecial thanks to:\n    AboutView        \n\nŠpecialne 
poďakovanie:\n
+\n… and probably some more we forgot to mention (sorry!)\n\n  AboutView    
    \n… a mnoho ďalších, ktorých sme zabudli uviesť (prepáčte!)\n\n

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/sk.catkeys              
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/sk.catkeys  2011-03-16 16:47:42 UTC 
(rev 40971)
@@ -0,0 +1,40 @@
+1   slovak x-vnd.Be-TSKB  19976571
+<Be folder is empty>  BeMenu     <pričinok Be je prázdny>
+About Haiku  BeMenu     O Haiku
+Always on top PreferencesWindow        Vždy na vrchu
+Applications  PreferencesWindow        Aplikácie
+Auto-raise   PreferencesWindow        Automaticky aktivovať
+Change time…  TimeView        Zmeniť čas...
+Clock PreferencesWindow        Hodiny
+Close all   WindowMenu       Zatvoriť všetky
+Deskbar    Application name        Panel
+Deskbar preferences  PreferencesWindow        Nastavenia Panelu
+Deskbar preferences…  BeMenu     Nastavenia Panelu...
+Edit menu…   PreferencesWindow        Upraviť menu...
+Expand new applications    PreferencesWindow        Výsuvný zoznam 
nových aplikácií
+Find… BeMenu     Nájsť...
+Hide all    WindowMenu       Skryť všetky
+Hide time   TimeView        Skryť čas
+Menu  PreferencesWindow        Menu
+Mount BeMenu     Pripojiť
+No windows   WindowMenu       Žiadne okná
+Power off   BeMenu     Vypnúť
+Quit application    WindowMenu       Ukončiť aplikáciu
+Recent applications  BeMenu     Nedávne aplikácie
+Recent applications:  PreferencesWindow        Nedávne aplikácie:
+Recent documents    BeMenu     Nedávne dokumenty
+Recent documents:   PreferencesWindow        Nedávne dokumenty:
+Recent folders BeMenu     Nedávne priečinky
+Recent folders:    PreferencesWindow        Nedávne priečinky:
+Restart Tracker    BeMenu     Reštartovať Tracker
+Restart system BeMenu     Reštartovať systém
+Show Time   Tray      Zobraziť čas
+Show all    WindowMenu       Zobraziť všetky
+Show application expander   PreferencesWindow        Zobraziť 
výsuvný zoznam aplikácií
+Show calendar… TimeView        Zobraziť kalendár...
+Show replicants    BeMenu     Zobraziť replikantov
+Show seconds  PreferencesWindow        Zobraziť sekundy
+Shutdown…   BeMenu     Vypnúť...
+Sort running applications   PreferencesWindow        Zoradiť bežiace 
aplikácie
+Tracker always first  PreferencesWindow        Tracker vždy prvý
+Window PreferencesWindow        Okno

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskcalc/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskcalc/sk.catkeys             
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskcalc/sk.catkeys 2011-03-16 16:47:42 UTC 
(rev 40971)
@@ -0,0 +1,5 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-DeskCalc  4227242427
+Audio Feedback CalcView        Zvuková spätná väzba
+DeskCalc    Application name        DeskCalc
+Enable Num Lock on startup   CalcView        Zapnúť NumLock pri 
štarte
+Show keypad  CalcView        Zobraziť numerickú klávesnicu

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/devices/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/devices/sk.catkeys              
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/devices/sk.catkeys  2011-03-16 16:47:42 UTC 
(rev 40971)
@@ -0,0 +1,73 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-Devices   1465776728
+ACPI Information    DeviceACPI       Informácie o ACPI
+ACPI Processor Namespace '%2' DeviceACPI       Menný priestor 
procesora ACPI „%2“
+ACPI System Bus    DeviceACPI       Zbernica systému ACPI
+ACPI System Indicator DeviceACPI       Indikátor systému ACPI
+ACPI Thermal Zone   DeviceACPI       Tepelná oblasť ACPI
+ACPI bus    Device     Zbernica ACPI
+ACPI bus    DevicesView       Zbernica ACPI
+ACPI controller    Device     Radič ACPI:
+ACPI node '%1' DeviceACPI       Uzol ACPI „%1“
+Basic information   DevicesView       Základné informácie
+Bridge Device     Most
+Bus  DevicesView       Zbernica
+Bus Information    Device     Informácie o zbernici
+Category    DevicesView       Kategória
+Class Info:\t\t\t\t: %classInfo%    DeviceACPI       Info o 
triede:\t\t\t\t: %classInfo%
+Class info   DevicePCI        Info o triede
+Communication controller    Device     Radič komunikácie
+Computer    Device     Počítač
+Computer    DevicesView       Počítač
+Connection   DevicesView       Pripojenie
+Detailed    DevicesView       Podrobnosti
+Device Device     Zariadenie
+Device Name\t\t\t\t: %Name%\nManufacturer\t\t\t: %Manufacturer%\nDriver 
used\t\t\t\t: %DriverUsed%\nDevice paths\t: %DevicePaths%   Device     
Názov zariadenia\t\t\t\t: %Name%\nVýrobca\t\t\t: %Manufacturer%\nPoužitý 
ovládač\t\t\t\t: %DriverUsed%\nCesty k zariadeniam\t: %DevicePaths%
+Device name  Device     Názov zariadenia
+Device name  DeviceACPI       Názov zariadenia
+Device name  DevicePCI        Názov zariadenia
+Device name:  Device     Názov zariadenia:
+Device paths  Device     Cesty k zariadeniam
+Device paths  DevicePCI        Cesty k zariadeniam
+Devices    Application name        Zariadenia
+Devices    DevicesView       Zariadenia
+Display controller   Device     Radič zobrazovania
+Docking station    Device     Dokovacia stanica
+Driver used  Device     Použitý ovládač
+Driver used  DevicePCI        Použitý ovládač
+Encryption controller Device     Radič šifrovania
+Generate system information  DevicesView       Vytvoriť informácie o 
systéme
+Generic system peripheral   Device     Všeobecné periférie systému
+ISA bus    Device     Zbernica ISA
+ISA bus    DevicesView       Zbernica ISA
+Input device controller    Device     Radič vstupných zariadení
+Intelligent controller Device     Inteligentný radič
+Manufacturer  Device     Výrobca
+Manufacturer  DeviceACPI       Výrobca
+Manufacturer  DevicePCI        Výrobca
+Manufacturer: Device     Výrobca:
+Mass storage controller    Device     Radič hromadného úložiska
+Memory controller   Device     Radič pamäte:
+Multimedia controller Device     Radič multimédií
+Name  PropertyList      Názov
+Network controller   Device     Radič siete
+None  Device     Žiadne
+Not implemented    DeviceACPI       Neimplementované
+Not implemented    DevicePCI        Neimplementované
+Order by:   DevicesView       Zoradiť podľa:
+PCI Information    DevicePCI        Informácie PCI
+PCI bus    Device     Zbernica PCI
+PCI bus    DevicesView       Zbernica PCI
+Processor   Device     Procesor
+Quit  DevicesView       Ukončiť
+Refresh devices    DevicesView       Obnoviť zariadenia
+Report compatibility  DevicesView       Nahlásiť kompatibilitu
+Satellite communications controller  Device     Radič satelitnej 
komunikácie
+Serial bus controller Device     Radič sériovej zbernice
+Signal processing controller  Device     Radič spracovania signálov
+Unclassified device  Device     Nezaradené zariadenie
+Unknown    DevicePCI        Neznáme
+Unknown device Device     Neznáme zariadenie
+Unknown device DevicesView       Neznáme zariadenie
+Value PropertyList      Hodnota
+Wireless controller  Device     Radič bezdrôtových sietí
+unknown    Device     neznáme

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/installedpackages/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/installedpackages/sk.catkeys         
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/installedpackages/sk.catkeys 2011-03-16 
16:47:42 UTC (rev 40971)
@@ -0,0 +1,11 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-InstalledPackages  1778066980
+BeOS legacy .pkg package removing application for Haiku.\n\nCopyright 
2007,\nŁukasz 'Sil2100' Zemczak\n\nCopyright (c) 2007 Haiku, Inc.\n   
UninstallApplication      Aplikácia pre Haiku na odstraňovanie 
zastaralých .pkg balíkov BeOS.\n\nCopyright 2007,\nŁukasz 'Sil2100' 
Zemczak\n\nCopyright (c) 2007 Haiku, Inc.\n
+Close UninstallApplication      Zatvoriť
+InstalledPackages   Application name        Nainštalované balíky
+InstalledPackages   UninstallApplication      Nainštalované Balíky
+No package selected.  UninstallView      Nebol vybraný žiadny balík.
+OK   UninstallView      OK
+Package description  UninstallView      Popis balíka
+Remove UninstallView      Odstrániť
+The package you selected has been successfully removed from your system.    
UninstallView      Balík, ktorý ste vybrali bol úspešne odstránený z vášho 
systému.
+The selected package was not removed from your system. The given installed 
package information file might have been corrupted. UninstallView      
Vybraný nebol odstránený z vášho systému. Dodané inštalačné informácie balíka 
mohli byť poškodené.

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/sk.catkeys             
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/sk.catkeys 2011-03-16 16:47:42 UTC 
(rev 40971)
@@ -0,0 +1,119 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-Installer  2680570473
+%1ld of %2ld  InstallerWindow number of files copied %1ld z %2ld
+1)  If you are installing Haiku onto real hardware (not inside an emulator) 
it is recommended that you have already prepared a hard disk partition. The 
Installer and the DriveSetup tool offer to initialize existing partitions with 
the Haiku native file system, but the options to change the actual partition 
layout may not have been tested on a sufficiently great variety of computer 
configurations so we do not recommend using it.\n   InstallerApp      
1) Ak inštalujete Haiku na skutočný hardvér (nie v emulátore), odporúča sa, aby 
ste mali vopred pripravenú diskovú oblasť. Inštalátor a nástroj DriveSetup vám 
ponúknu inicializovať existujúce oblasti natívnym súborovým systémom Haiku, ale 
voľby na zmenu vlastného rozloženia oblastí neboli otestované na dostatočne 
rozličných konfiguráciách počítačov, preto neodporúčame ich používať.
+2)  The Installer will make the Haiku partition itself bootable, but takes no 
steps to integrate Haiku into an existing boot menu. If you have GRUB already 
installed, you can add Haiku to its boot menu. Depending on what version of 
GRUB you use, this is done differently.\n\n\n InstallerApp      2) 
Inštalátor označí samotnú oblasť s Haiku ako zavádzaciu, ale nevykoná potrebné 
kroky na to, aby integroval Haiku do existujúceho menu zavádzača. Ak máte GRUB 
už nainštalovaný, môžete Haiku pridať do jeho menu. V závislosti na tom, ktorú 
verziu GRUB používate je postup odlišný.\n\n\n
+2.1) GRUB 1\n InstallerApp      2.1) GRUB 1\n
+2.2) GRUB 2\n InstallerApp      2.2) GRUB 2\n
+3)  When you successfully boot into Haiku for the first time, make sure to 
read our \"Welcome\" documentation, there is a link on the Desktop.\n\n  
InstallerApp      3) Keď prvýkrát úspešne naštartujete do Haiku, určite 
si prečítajte našu dokumentáciu „Vitajte“. Odkaz na ňu nájdete na Ploche.\n\n
+<none> InstallerWindow No partition available <žiadna>
+?? of ??    InstallerWindow Unknown progress    ?? z ??
+???  InstallerWindow Unknown currently copied item  ???
+???  InstallerWindow Unknown partition name ???
+Abort InstallerWindow     Prerušiť
+Additional disk space required: %s   InstallerWindow     Je potrebných 
ešte %s miesta.
+Additional disk space required: 0.0 KiB    InstallerWindow     Je 
potrebných ešte 0.0 KiB miesta.
+Additionally you have to edit another file to actually display the boot 
menu:\n\n   InstallerApp      Naviac budete musieť upraviť ďalší 
súbor, aby sa zobrazilo zavádzacie menu:\n\n
+All hard disks start with \"hd\".\n  InstallerApp      Všetky pecné 
disky začínajú „hd“.\n
+An error was encountered and the installation was not completed:\n\nError: %s 
InstallerWindow     Vyskytla sa chyba a inštalácia nebola 
dokončená:\n\nError: %s
+Are you sure you want to abort the installation and restart the system?    
InstallerWindow     Ste si istý, že chcete zrušiť inštaláciu a reštartovať 
systém?
+Are you sure you want to abort the installation?    InstallerWindow     
Ste si istý, že chcete prerušiť inštaláciu?
+Are you sure you want to install onto the current boot disk? The Installer 
will have to reboot your machine if you proceed.  InstallProgress     Ste 
si istý, že chcete vykonať inštaláciu na disk, z ktorého sa v súčasnosti 
zavádza systém? Ak budete pokračovať Inštalátor bude musieť reštartovať počítač.
+Are you sure you want to to stop the installation?   InstallerWindow     
Ste si istý, že chcete zastaviť inštaláciu?
+Begin InstallerWindow     Začať
+Boot sector not written because of an internal error. InstallProgress     
Zavádzací sektor nebol zapísaný z dôvodu vnútornej chyby.
+Boot sector successfully written.   InstallProgress     Zavádzací 
sektor úspešne zapísaný.
+Bootman, the application to configure the Haiku boot menu, could not be 
launched.   InstallerWindow     Bootman, aplikáciu na konfiguráciu menu 
zavádzača Haiku, nebolo možné spustiť.
+Cancel InstallProgress     Zrušiť
+Cancel InstallerWindow     Zrušiť
+Choose the disk you want to install onto from the pop-up menu. Then click 
\"Begin\".  InstallerWindow     Zvoľte z roletového menu disk, na ktorý sa 
má vykonať inštalácia. Potom kliknite na „Začať“.
+Choose the source and destination disk from the pop-up menus. Then click 
\"Begin\".  InstallerWindow     Zvoľte zdrojový a cieľový disk z 
roletových menu. Potom kliknite na „Začať“.
+Choose the source disk from the pop-up menu. Then click \"Begin\".   
InstallerWindow     Zvoľte zdrojový disk z roletového menu. Potom kliknite 
na „Začať“.
+Collecting copy information.  InstallProgress     Zhromažďujú sa 
informácie o kopírovaní.
+Configure your /boot/grub/menu.lst by launching your favorite editor from a 
Terminal like this:\n\n  InstallerApp      Nastavte súbor 
/boot/grub/menu.lst pomcou vášho obľúbeného textového editora, ktorý spustíte z 
Terminálu takto:\n\n
+Continue    InstallerApp      Pokračovať
+Continue    InstallerWindow In alert after pressing Stop  Pokračovať
+DriveSetup, the application to configure disk partitions, could not be 
launched.    InstallerWindow     DriveSetup, aplikáciu na konfiguráciu 
diskových oblastí, nebolo možné spustiť.
+Finally, you have to update the boot menu by entering:\n\n   InstallerApp  
    Nakoniec aktualizujte menu zavádzača zadaním:\n\n
+Finishing Installation.    InstallProgress     Dokončuje sa inštalácia.
+GRUB's naming scheme is still: (hdN,n)\n\n   InstallerApp      Schéma 
názvov pre GRUB je stále: (hdN,n)\n\n
+Have fun and thanks a lot for trying out Haiku! We hope you like it!  
InstallerApp      Bavte sa a ďakujeme vám za vyskúšanie Haiku! Dúfame, že 
sa vám bude páčiť!
+Here you have to comment out the line \"GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0\" by putting a 
\"#\" in front of it in order to actually display the boot menu.\n\n   
InstallerApp      Tu musíte zakomentovať riadok „GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0“ 
tým, že predeň dáte znak „#“. Tým sa vlastne zobrazí menu zavádzača.\n\n
+Hide optional packages InstallerWindow     Skryť voliteľné balíky
+IMPORTANT INFORMATION BEFORE INSTALLING HAIKU\n\n   InstallerApp      
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRED INŠTALÁCIOU HAIKU\n\n
+If you have not created a partition yet, simply reboot, create the partition 
using whatever tool you feel most comfortable with, and reboot into Haiku to 
continue with the installation. You could for example use the GParted Live-CD, 
it can also resize existing partitions to make room.\n\n\n  InstallerApp   
   Ak ste ešte nevytvorili oblasť, jednoducho reštartujte počítač, vytvorte 
oblasť použitím ľubovoľného nástroja, ktorý vám vyhovuje a naštartujte do 
Haiku, kde budete pokračovať v inštalácii. Napríklad môžete použiť Live-CD 
GParted, ktoré tiež dokáže meniť veľkosť existujúcich oblastí a uvoľniť tak 
miesto.\n\n\n
+Install anyway InstallProgress     Inštalovať napriek tomu
+Install from: InstallerWindow     Inštalovať z:
+Install progress:   InstallerWindow     Priebeh inštalácie:
+Installation canceled. InstallProgress     Inštalácia zrušená.
+Installation completed. Boot sector has been written to '%s'. Press Quit to 
leave the Installer or choose a new target volume to perform another 
installation. InstallerWindow     Inštalácia bola dokončená. Zavádzací 
sektor bol zapísaný na „%s“. Stlačením „Ukončiť“ opusťte Inštalátor alebo 
zvoľte nový cieľový zväzok, ak chcete vykonať ďalšiu inštaláciu.
+Installation completed. Boot sector has been written to '%s'. Press Quit to 
restart the computer or choose a new target volume to perform another 
installation.    InstallerWindow     Inštalácia bola dokončená. 
Zavádzací sektor bol zapísaný na „%s“. Stlačením „Ukončiť“ reštartujte počítač 
alebo zvoľte nový cieľový zväzok, ak chcete vykonať ďalšiu inštaláciu.
+Installer   Application name        Inštalátor
+Installer\n\twritten by Jérôme Duval and Stephan Aßmus\n\tCopyright 2005-2010, 
Haiku.\n\n   InstallerApp      Inštalátor\n\tnapísal Jérôme Duval a 
Stephan Aßmus\n\tCopyright 2005-2010, Haiku.\n\n
+Launch the DriveSetup utility to partition\navailable hard drives and other 
media.\nPartitions can be initialized with the\nBe File System needed for a 
Haiku boot\npartition. InstallerWindow     Spustiť nástroj DriveSetup na 
rozdelenie\ndostupných pevných diskov a ďalších médií.\nOblasti je možné 
inicializovať Súborovým\nsystémom Be, ktorý je vyžadovaný pre\nzavádzaciu 
oblasť Haiku.
+NOTE: While the naming strategy for hard disks is still as described under 
2.1) the naming scheme for partitions has changed.\n\n   InstallerApp    
  POZN.: Hoci stratégia pomenovania pevných diskov zostáva podľa popisu v 
2.1), stratégia pomenovania doskových oblastí sa zmenila.\n\n
+Newer versions of GRUB use an extra configuration file to add custom entries 
to the boot menu. To add them to the top, you have to create/edit a file by 
launching your favorite editor from a Terminal like this:\n\n InstallerApp   
   Novšie verzie GRUB používajú ďalší konfiguračný súbor na pridanie ďalších 
položiek do menu zavádzača. Ak ich chcete pridať na vrch, musíte vytvoriť alebo 
upraviť súbor spustením vášho obľúbeného textového editora z Terminálu 
takto:\n\n
+No optional packages available.    PackagesView      Nie sú dostupné 
žiadne voliteľné balíky.
+No partitions have been found that are suitable for installation. Please set 
up partitions and initialize at least one partition with the Be File System.  
 InstallerWindow     Neboli nájdené žiadne oblasti vhodné na inštaláciu. 
Prosím, pripravte diskové oblasti a inicializujte aspoň jednu oblasť Súborovým 
systémom Be.
+OK   InstallProgress     OK
+OK   InstallerApp      OK
+OK   InstallerWindow     OK
+Onto: InstallerWindow     Na:
+Performing installation.    InstallProgress     Prebieha inštalácia.
+Please choose target  InstallerWindow     Prosím, vyberte cieľ
+Please close the Boot Manager and DriveSetup windows before closing the 
Installer window.   InstallerWindow     Prosím, zatvorte okná Správcu 
zavádzania a DriveSetup predtým, než zatvoríte okno Inštalátora.
+Please close the Boot Manager window before closing the Installer window.   
InstallerWindow     Prosím, zatvorte okno Správcu zavádzania predtým, než 
zatvoríte okno Inštalátora.
+Please close the DriveSetup window before closing the Installer window.    
InstallerWindow     Prosím, zatvorte okno DriveSetup pred zatvorením okna 
Inštalátora.
+Press the Begin button to install from '%1s' onto '%2s'.    InstallerWindow 
    Stlačením tlačidla „Začať“ spustíte inštaláciu z „%1s“ na „%2s“.
+Quit  InstallerApp      Ukončiť
+Quit  InstallerWindow     Ukončiť
+Quit Boot Manager   InstallerWindow     Ukončiť Správcu zavádzania
+Quit Boot Manager and DriveSetup    InstallerWindow     Ukončiť Správcu 
zavádzania a DriveSetup
+Quit DriveSetup    InstallerWindow     Ukončiť DriveSetup
+README InstallerApp      README
+Restart system InstallerWindow     Reštartovať systém
+Running Boot Manager and DriveSetup…\n\nClose both applications to continue 
with the installation.   InstallerWindow     Spúšťa sa Správca zavádzania 
a DriveSetup…\n\nInštalácia bude pokračovať, keď zatvoríte obe aplikácie.
+Running Boot Manager…\n\nClose Boot Manager to continue with the installation. 
InstallerWindow     Spúšťa sa Správca zavádzania…\n\nInštalácia bude 
pokračovať, keď zatvoríte Správcu zavádzania.
+Running DriveSetup…\n\nClose DriveSetup to continue with the installation.   
InstallerWindow     Spúšťa sa DriveSetup…\n\nInštalácia bude pokračovať, 
keď zatvoríte DriveSetup.
+Scanning for disks…  InstallerWindow     Zisťujú sa disky...
+Set up boot menu    InstallerWindow     Nastaviť zavádzacie menu
+Set up partitions…   InstallerWindow     Nastaviť oblasti...
+Show optional packages InstallerWindow     Zobraziť voliteľné balíky
+So behind the other menu entries towards the bottom of the file, add something 
similar to these lines:\n\n   InstallerApp      Za ďalšie položky menu 
blízko konca súboru pridajte niečo podobné týmto riadkom:\n\n
+So below the heading that must not be edited, add something similar to these 
lines:\n\n    InstallerApp      Takže pod nadpisom, ktorý nesmiete 
upravovať, pridajte niečo podobné týmto riadkom:\n\n
+Starting Installation. InstallProgress     Začína inštalácia.
+Stop  InstallerWindow     Zastaviť
+Stop  InstallerWindow In alert after pressing Stop  Zastaviť
+The destination disk may not have enough space. Try choosing a different disk 
or choose to not install optional items. InstallProgress     Cieľový disk 
nemusí mať dostatok miesta. Skúste zvoliť iný disk alebo zvoľte neinštalovať 
voliteľné položky.
+The disk can't be mounted. Please choose a different disk.   InstallProgress 
    Disk nie je možné pripojiť. Prosím, zvoľte iný disk.
+The first logical partition always has the number \"4\", regardless of the 
number of primary partitions.\n\n  InstallerApp      Prvá logická oblasť 
má vždy číslo „4“ bez ohľadu na počet primárnych oblastí.\n\n
+The mount point could not be retrieved.    InstallProgress     Nie je 
možné ziskať prípojný bod.
+The partition can't be mounted. Please choose a different partition.  
InstallProgress     Oblasť nie je možné pripojiť. Prosím, zvoľte inú oblasť.
+The target volume is not empty. Are you sure you want to install 
anyway?\n\nNote: The 'system' folder will be a clean copy from the source 
volume, all other folders will be merged, whereas files and links that exist on 
both the source and target volume will be overwritten with the source volume 
version.    InstallProgress     Cieľový zväzok nie je prázdny. Ste si 
istý, že chcete inštalovať napriek tomu?\n\nPozn.: Priečinok „system“ bude 
čistou kópiou zo zdrojového zväzku, všetky ďalšie priečinky budú zlúčené, 
pričom súbory a odkazy, ktoré existujú zároveň na zdrojovom aj cieľovom zväzku 
budú prepísané verziou zo zdrojového zväzku.
+This is alpha-quality software! It means there is a high risk of losing 
important data. Make frequent backups! You have been warned.\n\n\n   
InstallerApp      Toto je softvér v alfa kvalite! Znamená to, že existuje 
riziko straty dôležitých dát. Robte časté zálohy! Boli ste upozornený.\n\n\n
+Tools InstallerWindow     Nástroje
+Try installing anyway InstallProgress     Skúsiť inštalovať napriek tomu
+Unknown Type  InstallProgress Partition content type Neznámy typ
+Welcome to the Haiku Installer!\n\n  InstallerApp      Vitajte v 
Inštalátore Haiku!\n\n
+With GRUB 2 the first logical partition always has the number \"5\", 
regardless of the number of primary partitions.\n\n    InstallerApp     
 V GRUB 2 má prvá logická oblasť vždy číslo „5“ bez ohľadu na počet primárnych 
oblastí.\n\n
+With GRUB it's: (hdN,n)\n\n  InstallerApp      Pre GRUB je to: 
(hdN,n)\n\n
+Write boot sector   InstallerWindow     Zapísať zavádzací sektor
+Write boot sector to '%s'   InstallerWindow     Zapísať zavádzací 
sektor na „%s“
+You can see the correct partition in GParted for example.\n\n\n    
InstallerApp      Správnu oblasť si môžete pozrieť napr. v GParted.\n\n\n
+You can't install the contents of a disk onto itself. Please choose a 
different disk. InstallProgress     Nemôžete inštalovať obsah disku na 
rovnaký disk. Prosím, zvoľte iný disk.
+You'll note that GRUB uses a different naming strategy for hard drives than 
Linux.\n\n InstallerApp      Všimnete si, že GRUB používa odlišnú 
stratégiu pomenovania pevných diskov ako Linux.\n\n
+\"N\" is the hard disk number, starting with \"0\".\n InstallerApp      
„N“ je číslo pevného disku, začína „0“.\n
+\"n\" is the partition number, also starting with \"0\".\n   InstallerApp  
    „n“ je číslo oblasti, tiež začína „0“.\n
+\"n\" is the partition number, which for GRUB 2 starts with \"1\"\n  
InstallerApp      „n“ je číslo oblasti, ktoré pre GRUB 2 začína „1“.\n
+\t# Haiku on /dev/sda7\n    InstallerApp      \t# Haiku na /dev/sda7\n
+\t\tchainloader +1\n  InstallerApp      \t\tchainloader +1\n
+\t\tset root=(hd0,7)\n InstallerApp      \t\tset root=(hd0,7)\n
+\tchainloader\t\t+1\n\n    InstallerApp      \tchainloader\t\t+1\n\n
+\tmenuentry \"Haiku Alpha\" {\n    InstallerApp      \tmenuentry 
\"Haiku Alpha\" {\n
+\trootnoverify\t\t(hd0,6)\n  InstallerApp      
\trootnoverify\t\t(hd0,6)\n
+\tsudo <your favorite text editor> /boot/grub/menu.lst\n\n   InstallerApp  
    \tsudo <váš obľúbený textový editor> /boot/grub/menu.lst\n\n
+\tsudo <your favorite text editor> /etc/default/grub\n\n    InstallerApp  
    \tsudo <váš obľúbený textový editor> /etc/default/grub\n\n
+\tsudo <your favorite text editor> /etc/grub.d/40_custom\n\n  InstallerApp  
    \tsudo <váš obľúbený textový editor> /etc/grub.d/40_custom\n\n
+\tsudo update-grub\n\n\n    InstallerApp      \tsudo update-grub\n\n\n
+\ttitle\t\t\t\tHaiku\n InstallerApp      \ttitle\t\t\t\tHaiku\n
+\t}\n\n    InstallerApp      \t}\n\n
+scanning…   InstallerWindow     zisťuje sa...

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/launchbox/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/launchbox/sk.catkeys             
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/launchbox/sk.catkeys 2011-03-16 16:47:42 UTC 
(rev 40971)
@@ -0,0 +1,36 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-LaunchBox  3636680404
+About LaunchBox        O aplikácii
+Add button here    LaunchBox        Pridať tlačidlo sem
+Auto-raise   LaunchBox        Automaticky aktivovať
+Bummer LaunchBox        Škoda
+Cancel LaunchBox        Zrušiť
+Clear button  LaunchBox        Tlačidlo Vyčistiť
+Clone LaunchBox        Klonovať
+Close LaunchBox        Zatvoriť
+Description for '%3'  LaunchBox        Popis „%3“
+Failed to launch '%1'.\n\nError:    LaunchBox        Nepodarilo sa 
spustiť „%1“.\n\nChyba:
+Failed to launch 'something',error in Pad data.    LaunchBox        
Nepodarilo sa spustiť „niečo“, chyba v dátach Oblasti.
+Failed to launch application with signature '%2'.\n\nError:  LaunchBox    
    Nepodarilo sa spustiť aplikáciu so signatúrou „%2“.\n\nChyba:
+Failed to send 'open folder' command to Tracker.\n\nError:   LaunchBox    
    Nepodarilo sa poslať príkaz „otvoriť priečinok“ Trackeru.\n\nChyba:
+Horizontal layout   LaunchBox        Vodorovné rozloženie
+Icon size   LaunchBox        Veľkosť ikon
+Ignore double-click  LaunchBox        Ignorovať dvojité kliknutie
+LaunchBox   Application name        Spúšťač
+Name Panel   LaunchBox        Panel Názov
+New  LaunchBox        Nový
+OK   LaunchBox        OK
+Pad  LaunchBox        Oblasť
+Pad %1 LaunchBox        Oblasť %1
+Pad 1 LaunchBox        Oblasť 1
+Quit  LaunchBox        Ukončiť
+Really close this pad?\n(The pad will not be remembered.)   LaunchBox    
    Skutočne zatvoriť túto oblasť?\n(Oblasť nebude zapamätaná.)
+Remove button LaunchBox        Tlačidlo Odstrániť
+Set description…    LaunchBox        Nastaviť popis...
+Settings    LaunchBox        Nastavenia
+Show on all workspaces LaunchBox        Zobrazovať na všetkých 
pracovných plochách
+Show window border   LaunchBox        Zobrazovať okraj okna
+Stephan Aßmus (aka stippi)   LaunchBox        Stephan Aßmus (alias 
stippi)
+Vertical layout    LaunchBox        Zvislé rozloženie
+You can drag an icon here.   LaunchBox        Sem môžete pretiahnuť 
ikonu.
+last chance  LaunchBox        posledná šanca
+launch popup  LaunchBox        vyskakovacie okno spustenia

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/networkstatus/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/networkstatus/sk.catkeys           
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/networkstatus/sk.catkeys   2011-03-16 
16:47:42 UTC (rev 40971)
@@ -0,0 +1,22 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-NetworkStatus    1546519911
+%ifaceName information:\n   NetworkStatusView        Informácie 
%ifaceName:\n
+<no wireless networks found>  NetworkStatusView        <nenájdené 
žiadne bezdrôtové siete>
+Address    NetworkStatusView        Adresa
+Broadcast   NetworkStatusView        Broadcast
+Configuring  NetworkStatusView        Nastavuje sa
+Could not join wireless network:\n   NetworkStatusView        Nebolo 
možné pridať sa do bezdrôtovej siete:\n
+Install in Deskbar   NetworkStatus      Nainštalovať do Panelu
+Launching the network preflet failed.\n\nError:    NetworkStatusView    
    Spustenie nastavenia siete zlyhalo.\n\nChyba:
+Netmask    NetworkStatusView        Maska siete
+NetworkStatus Application name        Stav siete
+NetworkStatus options:\n\t--deskbar\tautomatically add replicant to 
Deskbar\n\t--help\t\tprint this info and exit\n  NetworkStatus      
Voľby aplikácie StavSiete:\n\t--deskbar\tautomaticky pridať replikanta na 
Panel\n\t--help\t\tvypísať tieto informácie a skončiť\n
+NetworkStatus\n\twritten by %1 and Hugo Santos\n\t%2, Haiku, Inc.\n  
NetworkStatusView        NetworkStatus\n\tnapísali %1 a Hugo 
Santos\n\t%2, Haiku, Inc.\n
+No link    NetworkStatusView        Bez spojenia
+No stateful configuration   NetworkStatusView        Bez stavovej 
konfigurácie
+OK   NetworkStatusView        OK
+Open network preferences…   NetworkStatusView        Otvoriť 
nastavenia siete...
+Quit  NetworkStatusView        Ukončiť
+Ready NetworkStatusView        Pripravené
+Run in window NetworkStatus      Spustiť v okne
+Unknown    NetworkStatusView        Neznáme
+You can run NetworkStatus in a window or install it in the Deskbar.  
NetworkStatus      StavSiete môžete spustiť buď v okne alebo ho 
nainštalovať do Panelu.

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/packagemanager/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/packagemanager/sk.catkeys          
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/packagemanager/sk.catkeys  2011-03-16 
16:47:42 UTC (rev 40971)
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-PackageManager   2830915995
+PackageManager Application name        Správca balíkov

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/people/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/people/sk.catkeys              
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/people/sk.catkeys  2011-03-16 16:47:42 UTC 
(rev 40971)
@@ -0,0 +1,49 @@
+1   slovak x-vnd.Be-PEPL  3077845462
+%name% picture People     Obrázok %name%
+About People     O aplikácii
+Address    People     Adresa
+Cancel People     Zrušiť
+City  People     Mesto
+Close People     Zatvoriť
+Company    People     Spoločnosť
+Configure attributes  People     Nastaviť atribúty
+Contact information for a person.   Long mimetype description        
Kontaktné informácie osoby
+Contact name  People     Meno kontaktu
+Copy  People     Kopírovať
+Could not create %s.  People     Nebolo možné vytvoriť %s.
+Country    People     Krajina
+Cut  People     Vystrihnúť
+Drop an image here,\nor use the contextual menu.    People     Sem 
pretiahnite obrázok\nalebo použite kontextové menu.
+E-mail People     E-mail
+Edit  People     Upraviť
+Error People     Chyba
+Fax  People     Fax
+File  People     Súbor
+Group People     Skupina
+Home phone   People     Telefón domov
+Launching the FileTypes preflet to configure Person attributes has 
failed.\n\nError:  People     Spustenie nastavenia typov súborov, aby sa 
nastavili atribúty Osoby, zlyhalo.\n\nChyba:
+Load image…  People     Načítať obrázok...
+Name  People     Meno
+New person   People     Nová osoba
+New person…  People     Nová osoba...
+Nickname    People     Prezývka
+OK   People     OK
+Paste People     Vložiť
+Person Short mimetype description       Osoba
+Quit  People     Ukončiť
+Redo  People     Opakovať
+Remove image  People     Odstrániť obrázok
+Revert People     Vrátiť
+Save  People     Uložiť
+Save as…    People     Uložiť ako...
+Save changes before quitting? People     Uložiť zmeny pred ukončením?
+Select all   People     Vybrať všetky
+Sorry People     Prepáčte
+State People     Štát
+The file '%name%' could not be written.    People     Súbor „%name%“ 
nebolo možné zapísať.
+URL  People     URL
+Undo  People     Späť
+Unnamed person People     Nepomenovaná osoba
+Work phone   People     Telefón do práce
+Zip  People     PSČ
+none  Groups list       žiadne

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/processcontroller/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/processcontroller/sk.catkeys         
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/processcontroller/sk.catkeys 2011-03-16 
16:47:42 UTC (rev 40971)
@@ -0,0 +1,50 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-ProcessController  769318393
+(c) 1996-2001 Georges-Edouard Berenger, berenger@xxxxxxxxxxxx\n    
ProcessController        (c) 1996-2001 Georges-Edouard Berenger, 
berenger@xxxxxxxxxxxx\n
+About ProcessController        O aplikácii
+About ProcessController…    ProcessController        O Správcovi 
procesov
+Cancel ProcessController        Zrušiť
+Custom priority    ProcessController        Vlastná priorita
+Damned!    ProcessController        Sakra!
+Debug this thread!   ProcessController        Ladiť toto vlákno!
+Debug thread  ProcessController        Ladiť vlákno
+Display priority    ProcessController        Priorita zobrazenie
+Do you really want to kill the team \"%s\"?  ProcessController        
Skutočne chcete ukončiť skupinu „%s“?
+Error saving file   ProcessController        Chyba pri ukladaní 
súboru
+Gone teams…  ProcessController        Ukončené skupiny...
+Idle priority ProcessController        Priorita nečinný
+Info  ProcessController        Info
+Install in Deskbar   ProcessController        Nainštalovať do Panelu
+Kill this thread!   ProcessController        Ukončiť toto vlákno!
+Live in the Deskbar  ProcessController        Zobrazovať v Paneli
+Low priority  ProcessController        Nízka priorita
+Lowest active priority ProcessController        Najnižšia aktívna 
priorita
+Memory usage  ProcessController        Využitie pamäte
+New Terminal  ProcessController        Nový terminál
+Normal priority    ProcessController        Normálna priorita
+OK   ProcessController        OK
+Ok!  ProcessController        OK
+Please confirm ProcessController        Prosím, potvrďte
+ProcessController   ProcessController        Správca procesov
+ProcessController is already installed in Deskbar.   ProcessController    
    Správca procesov je už v Paneli nainštalovaný.
+ProcessController\n\nCopyright 1997-2001,\nGeorges-Edouard 
Berenger.\n\nCopyright © 2007 Haiku, Inc.\n ProcessController        
Správca procesov\n\nCopyright 1997-2001,\nGeorges-Edouard 
Berenger.\n\nCopyright © 2007 Haiku, Inc.\n
+Processor %d  ProcessController        Procesor %d
+Quit an application  ProcessController        Ukončiť aplikáciu
+Quit application    ProcessController        Ukončiť aplikáciu
+Real-time display priority   ProcessController        Priorita 
zobrazenie v reálnom čase
+Real-time priority   ProcessController        Priorita v reálnom čase
+Restart Deskbar    ProcessController        Reštartovať Panel
+Restart Tracker    ProcessController        Reštartovať Tracker
+Run in window ProcessController        Spustiť v okne
+System resources & caches…   ProcessController        Zdroje a 
vyrovnávacia pamäť systému...
+That's no Fun! ProcessController        To nie je sranda!
+This is the last active processor...\nYou can't turn it off!  
ProcessController        Toto je posledný aktívny procesor...\nNemôžete 
ho vypnúť!
+This team is already gone…   ProcessController        Táto skupina už 
je preč...
+This thread is already gone…  ProcessController        Toto vlákno už 
je preč...
+Threads and CPU usage ProcessController        Vlákna a využitie CPU
+Urgent display priority    ProcessController        Priorita 
naliehavé zobrazenie
+Urgent priority    ProcessController        Naliehavá priorita
+Usage: %s [-deskbar]\n ProcessController        Použitie: %s 
[-deskbar]\n
+What do you want to do with the thread \"%s\"? ProcessController        
Čo chcete robiť s vláknom „%s“?
+Yes, kill this team!  ProcessController        Áno, ukončiť túto 
skupinu!
+You can run ProcessController in a window or install it in the Deskbar.    
ProcessController        Správcu procesov môžete spúšťať v okne alebo ho 
nainštalovať do Panelu.
+Your setting file could not be saved!\n(%s)  ProcessController        
Váš súbor s nastavením nebolo možné uložiť!\n(%s)

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/webwatch/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/webwatch/sk.catkeys             
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/webwatch/sk.catkeys 2011-03-16 16:47:42 UTC 
(rev 40971)
@@ -0,0 +1,6 @@
+1   slovak x-vnd.mahlzeit.webwatch 1917465476
+About… WatchView        O aplikácii
+OK   WatchView        OK
+Quit  WatchView        Ukončiť
+WatchView   WatchView        WatchView
+WebWatch %1\nAn internet time clock for your Deskbar\n\nCreated by Matthijs 
Hollemans\nmahlzeit@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n\nThanks to Jason Parks for his 
help.\n WatchView        WebWatch %1\nHodiny internetového času pre váš 
Panel\n\nVytvoril Matthijs 
Hollemans\nmahlzeit@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n\nPoďakovanie za pomoc: Jason Parks\n

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/workspaces/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/workspaces/sk.catkeys            
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/workspaces/sk.catkeys    2011-03-16 
16:47:42 UTC (rev 40971)
@@ -0,0 +1,13 @@
+1   slovak x-vnd.Be-WORK  1596664125
+About Workspaces…   Workspaces       O Pracovných plochách
+Always on top Workspaces       Vždy na vrchu
+Auto-raise   Workspaces       Automaticky aktivovať
+Change workspace count…    Workspaces       Zmeniť počet pracovných 
plôch...
+Invalid argument: %s\n Workspaces       Neplatný argument: %s\n
+OK   Workspaces       OK
+Quit  Workspaces       Ukončiť
+Show window border   Workspaces       Zobraziť okraj okna
+Show window title   Workspaces       Zobraziť titulný pruh okna
+Usage: %s [options] [workspace]\nwhere \"options\" is one of:\n 
--notitle\t\ttitle bar removed. border and resize kept.\n 
--noborder\t\ttitle, border, and resize removed.\n --avoidfocus\t\tprevents 
the window from being the target of keyboard events.\n --alwaysontop\t\tkeeps 
window on top\n --notmovable\t\twindow can't be moved around\n 
--autoraise\t\tauto-raise the workspace window when it's at the screen corner\n 
 --help\t\tdisplay this help and exit\nand \"workspace\" is the number of the 
Workspace to which to switch (0-31)\n Workspaces       Použitie: %s 
[voľby] [plocha]\n, kde „voľby“ sú jedným z:\n --notitle\t\tOdstránený titulný 
pruh. Okraj a zmena veľkosti ponechané.\n --noborder\t\tOdstránený titulný 
pruh, okraj a zmena veľkosti.\n --avoidfocus\t\tZabraňuje oknu, aby bolo cieľom 
udalostí z klávesnice.\n --alwaysontop\t\tUdržiava okno na vrchu.\n 
--notmovable\t\tOkno nie je možné presúvať.\n --autoraise\t\tAutomaticky 
aktivovať okno prac
 ovnej plochy, keď je na okraji obrazovky.\n --help\t\tZobraziť tohto Pomocníka 
a skončiť.\na „plocha“ je číslo Pracovnej plochy, na ktorú sa prepnúť (0-31)\n
+Workspaces   Workspaces       Pracovné plochy
+Workspaces\nwritten by %1, and %2.\n\nCopyright %3, Haiku.\n\nSend windows 
behind using the Option key. Move windows to front using the Control key.\n 
Workspaces       Pracovné plochy\nnapísali %1 a %2.\n\nCopyright %3, 
Haiku.\n\nPosielanie okien do pozadia pomocou klávesu Option. Presúvanie okien 
do popredia pomocou klávesu Control.\n

Added: haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/sk.catkeys              
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/sk.catkeys  2011-03-16 16:47:42 UTC 
(rev 40971)
@@ -0,0 +1,20 @@
+1   slovak system 709849049
+%.2f TiB    StringForSize      %.2f TiB
+%3.2f GiB   StringForSize      %3.2f GiB
+%3.2f KiB   StringForSize      %3.2f KiB
+%3.2f MiB   StringForSize      %3.2f MiB
+%d bytes    StringForSize      %d bajtov
+About %app%  AboutMenuItem      O aplikácii %app%
+About… AboutWindow       O aplikácii...
+Blue: ColorControl      Modrá:
+Close AboutWindow       Zatvoriť
+Copy  TextView        Kopírovať
+Copyright © %years% Haiku, Inc.    AboutWindow       Copyright © 
%years% Haiku, Inc.
+Cut  TextView        Vystrihnúť
+Green: ColorControl      Zelená:
+Paste TextView        Vložiť
+Red:  ColorControl      Červená:
+Redo  TextView        Opakovať
+Select All   TextView        Vybrať všetko
+Undo  TextView        Späť
+Written by:  AboutWindow       Napísal:

Added: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keyboard/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keyboard/sk.catkeys          
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keyboard/sk.catkeys  2011-03-16 
16:47:42 UTC (rev 40971)
@@ -0,0 +1,14 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-Keyboard  914649575
+Defaults    KeyboardWindow     Predvolené
+Delay until key repeat KeyboardView      Interval do začiatku opakovania 
klávesu
+Fast  KeyboardView      Rýchlo
+Key repeat rate    KeyboardView      Rýchlosť opakovania kláves
+Keyboard    KeyboardWindow     Klávesnica
+Long  KeyboardView      Dlhý
+OK   KeyboardApplication       OK
+Revert KeyboardWindow     Vrátiť
+Short KeyboardView      Krátky
+Slow  KeyboardView      Pomaly
+Something has gone wrong!   KeyboardApplication       Niečo sa 
pokazilo!
+Typing test area    KeyboardView      Oblasť na test písania
+Written by Andrew Edward McCall    KeyboardApplication       Napísal 
Andrew Edward McCall

Added: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/locale/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/locale/sk.catkeys           
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/locale/sk.catkeys   2011-03-16 
16:47:42 UTC (rev 40971)
@@ -0,0 +1,30 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-Locale   250177593
+12 hour    TimeFormatSettings       12-hodinový
+24 hour    TimeFormatSettings       24-hodinový
+Available languages  Locale Preflet Window      Dostupné jazyky
+Cancel Locale Preflet Window      Zrušiť
+Currency    TimeFormatSettings       Mena
+Date  TimeFormatSettings       Dátum
+Defaults    Locale Preflet Window      Predvolené
+Deskbar and Tracker need to be restarted for this change to take effect. Would 
you like to restart them now?  Locale Preflet Window      Aby sa táto 
zmena prejavila, je potrebné reštartovať Panel a Tracker. Chcete ich 
reštartovať teraz?
+Formatting   Locale Preflet Window      Formátovanie
+Full format:  TimeFormatSettings       Plný formát:
+Language    Locale Preflet Window      Jazyk
+Locale Locale Preflet     Locale
+Locale Locale Preflet Window      Locale
+Long format:  TimeFormatSettings       Dlhý formát:
+Medium format: TimeFormatSettings       Stredný formát:
+Negative:   TimeFormatSettings       Záporné čísla
+Numbers    TimeFormatSettings       Čísla
+OK   Locale Preflet Window      OK
+Options    Locale Preflet Window      Možnosti
+Positive:   TimeFormatSettings       Kladné čísla:
+Preferred languages  Locale Preflet Window      Preferované jazyky
+Restart    Locale Preflet Window      Reštartovať
+Revert Locale Preflet Window      Vrátiť
+Short format: TimeFormatSettings       Krátky formát:
+Time  TimeFormatSettings       Čas
+Translate application and folder names in Deskbar and Tracker. Locale Preflet 
Window      Prekladať názvy aplikácií v Paneli a Trackeri.
+Unable to find the available languages! You can't use this preflet!  Locale 
Preflet Window      Nebolo možné nájsť dostupné jazyky! Nie je možné 
použiť tento konfiguračný nástroj.
+Use month/day-names from preferred language  TimeFormatSettings       
Používať názvy mesiacov/dní z preferovaného jazyka
+already chosen LanguageListView        už zvolené

Added: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/sk.catkeys          
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/sk.catkeys  2011-03-16 
16:47:42 UTC (rev 40971)
@@ -0,0 +1,21 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-Network   2440177840
+<no wireless networks found>  EthernetSettingsView      <nenájdené 
žiadne bezdrôtové siete>
+Adapter:    EthernetSettingsView      Adaptér:
+Apply EthernetSettingsView      Použiť
+Auto-configuring failed:    EthernetSettingsView      Automatická 
konfigurácia sa nepodarila:
+Choose automatically  EthernetSettingsView      Zvoliť automaticky
+DHCP  EthernetSettingsView      DHCP
+DNS #1:    EthernetSettingsView      DNS č.1:
+DNS #2:    EthernetSettingsView      DNS č.2:
+Disabled    EthernetSettingsView      Vypnuté
+Domain:    EthernetSettingsView      Doména:
+Gateway:    EthernetSettingsView      Brána:
+IP address:  EthernetSettingsView      IP adresa:
+Mode: EthernetSettingsView      Režim:
+Netmask:    EthernetSettingsView      Maska siete:
+Network    NetworkWindow      Sieť
+Network:    EthernetSettingsView      Sieť:
+OK   EthernetSettingsView      OK
+Revert EthernetSettingsView      Vrátiť
+Static EthernetSettingsView      Statická
+The net_server needs to run for the auto configuration!    
EthernetSettingsView      Aby bola možná automatická konfigurácia, musí 
bežať net_server!

Added: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/time/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/time/sk.catkeys            
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/time/sk.catkeys    2011-03-16 
16:47:42 UTC (rev 40971)
@@ -0,0 +1,16 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-Time    4190811892
+<Other>    Time      <Iné>
+Clock set to: Time      Hodiny nastavené na:
+Current time: Time      Aktuálny čas:
+Date & Time  Time      Dátum a čas
+GMT  Time      GMT
+Local time   Time      Lokálny čas
+OK   Time      OK
+Preview time: Time      Náhľad času:
+Revert Time      Vrátiť
+Set time zone Time      Nastaviť časové pásmo
+Time  Time      Čas
+Time & Date, writen by:\n\n\tAndrew Edward McCall\n\tMike 
Berg\n\tJulun\n\tPhilippe Saint-Pierre\n\nCopyright 2004-2008, Haiku.    
Time      Dátum a čas, napísali:\n\n\tAndrew Edward McCall\n\tMike 
Berg\n\tJulun\n\tPhilippe Saint-Pierre\n\nCopyright 2004-2008, Haiku.
+Time zone   Time      Časové pásmo
+\nNow:     Time      \nTeraz:
+about Time      O aplikácii

Added: haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/sk.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/sk.catkeys       
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/sk.catkeys   
2011-03-16 16:47:42 UTC (rev 40971)
@@ -0,0 +1,20 @@
+1   slovak x-vnd.Haiku-VirtualMemory    3110510347
+%Ld B SettingsWindow     %Ld B
+Changes will take effect on restart!  SettingsWindow     Zmeny sa 
prejavia po reštarte!
+Current swap file size:    SettingsWindow     Aktuálna veľkosť 
odkladacieho súboru:
+Defaults    SettingsWindow     Predvolené
+Disabling virtual memory will have unwanted effects on system stability once 
the memory is used up.\nVirtual memory does not affect system performance until 
this point is reached.\n\nAre you really sure you want to turn it off?  
SettingsWindow     Vypnutie virtuálnej pamäte bude mať nežiadúce účinky na 
stabilitu systému v prípade vyčerpania pamäte.\nVirtuálna pamäť nemá vplyv na 
výkon systému pred dosiahnutím tohto stavu.\n\nSte si naozaj istý, že ju chcete 
vypnúť?
+Enable virtual memory SettingsWindow     Zapnúť virtuálnu pamäť
+GB   SettingsWindow     GB
+Insufficient space for a swap file.  SettingsWindow     Nedostatok 
miesta pre odkladací súbor.
+KB   SettingsWindow     KB
+Keep enabled  SettingsWindow     Ponechať zapnuté
+MB   SettingsWindow     MB
+OK   VirtualMemoryApp        OK
+Physical memory:    SettingsWindow     Fyzická pamäť:
+Requested swap file size:   SettingsWindow     Požadovaná veľkosť 
odkladacieho súboru:
+Revert SettingsWindow     Vrátiť
+Turn off    SettingsWindow     Vypnúť
+Use volume:  SettingsWindow     Použiť zväzok:
+VirtualMemory SettingsWindow     Virtuálna pamäť
+VirtualMemory\n\twritten by Axel Dörfler\n\tCopyright 2005, Haiku.\n  
VirtualMemoryApp        Virtuálna pamäť\n\tnapísal Axel 
Dörfler\n\tCopyright 2005, Haiku.\n


Other related posts:

 • » [haiku-commits] r40971 - in haiku/trunk/data/catalogs: add-ons/disk_systems/bfs add-ons/disk_systems/intel add-ons/tracker/zipomatic add-ons/translators/webp add-ons/translators/wonderbrush ... - humdingerb