[haiku-commits] r40792 - in haiku/trunk/data/catalogs: add-ons/disk_systems/bfs add-ons/disk_systems/intel add-ons/screen_savers/leaves add-ons/tracker/zipomatic add-ons/translators/bmp ...

 • From: jonas@xxxxxxxxxxx
 • To: haiku-commits@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 3 Mar 2011 14:41:35 +0100 (CET)

Author: kirilla
Date: 2011-03-03 14:41:34 +0100 (Thu, 03 Mar 2011)
New Revision: 40792
Changeset: http://dev.haiku-os.org/changeset/40792

Added:
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/disk_systems/bfs/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/disk_systems/intel/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/leaves/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/bmp/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/exr/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/gif/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/hpgs/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/hvif/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/ico/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/jpeg/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/jpeg2000/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/pcx/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/png/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/ppm/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/raw/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/rtf/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/sgi/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/shared/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/stxt/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/tga/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/tiff/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/webp/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/wonderbrush/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootmanager/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/cdplayer/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/charactermap/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/codycam/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskcalc/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/devices/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/diskprobe/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/diskusage/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/drivesetup/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/expander/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/icon-o-matic/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/installedpackages/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/installer/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/launchbox/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/magnify/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/mail/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/mediaconverter/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/mediaplayer/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/midiplayer/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/networkstatus/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/overlayimage/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/pairs/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/people/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/poorman/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/powerstatus/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/processcontroller/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/pulse/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/readonlybootprompt/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/screenshot/Screenshot/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/screenshot/screenshot/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/soundrecorder/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/stylededit/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/terminal/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/text_search/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/tv/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/webwatch/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/workspaces/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/bin/dstcheck/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/bin/filepanel/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/kits/bluetooth/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/kits/tracker/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/appearance/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/backgrounds/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/bluetooth/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/cpufrequency/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/datatranslations/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/filetypes/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/fonts/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keyboard/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/keymap/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/locale/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mail/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/media/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mouse/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/notifications/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/opengl/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/printers/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/screen/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/screensaver/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/shortcuts/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/sounds/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/time/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/touchpad/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/servers/mount/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/servers/notification/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/servers/print/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/servers/registrar/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/servers/syslog_daemon/nb.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/tools/translation/inspector/nb.catkeys
Modified:
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/nb.catkeys
Log:
Initial translation to Norwegian Bokm?\195?\131?\194?\165l, by Marius 
Middelthon, Petter Holt Juliussen and Frank Paul Silye.

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/disk_systems/bfs/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/disk_systems/bfs/nb.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/disk_systems/bfs/nb.catkeys    
2011-03-03 13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,8 @@
+1   norwegian_bokmål    application/x-vnd.Haiku-BFSAddOn    
1074880496
+1024 (Mostly small files)   BFS_Initialize_Parameter        1024 
(Hovedsaklig små filer)
+2048 (Recommended)   BFS_Initialize_Parameter        2048 (Anbefalt)
+8192 (Mostly large files)   BFS_Initialize_Parameter        8192 
(Hovedsaklig store filer)
+Blocksize:   BFS_Initialize_Parameter        Blokkstørrelse:
+Disabling query support may speed up certain file system operations, but 
should only be used if one is absolutely certain that one will not need 
queries.\nAny volume that is intended for booting Haiku must have query support 
enabled.   BFS_Initialize_Parameter        Å slå av søkefunksjonen 
kan øke hastigheten på noen filsystemprosesser, men bør bare brukes hvis man er 
sikker på at man ikke trenger å søke.\nAlle oppstartsvolumer for Haiku må ha 
søkefunksjonen aktivert.
+Enable query support  BFS_Initialize_Parameter        Aktiver 
søkefunksjon
+Name: BFS_Initialize_Parameter        Navn:

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/disk_systems/intel/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/disk_systems/intel/nb.catkeys       
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/disk_systems/intel/nb.catkeys   
2011-03-03 13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   norwegian_bokmål    application/x-vnd.Haiku-IntelDiskAddOn 
4191422532
+Active partition    BFS_Creation_Parameter     Aktiv partisjon

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/leaves/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/leaves/nb.catkeys      
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/leaves/nb.catkeys  
2011-03-03 13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,6 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-LeavesScreensaver  3469951032
+Drop rate:   Leaves     Fallhastighet:
+Leaf size:   Leaves     Bladstørrelse
+Leaves Leaves     Blader
+Size variation:    Leaves     Størrelsesvariasjon:
+by Deyan Genovski, Geoffry Song    Leaves     Av Deyan Genovski, 
Geoffry Song

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/nb.catkeys   
2011-03-03 13:27:41 UTC (rev 40791)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/nb.catkeys   
2011-03-03 13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -1,18 +1,18 @@
-1   norwegian bokmål    x-vnd.haiku.zip-o-matic 274748138
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.haiku.zip-o-matic 274748138
+%ld files added.    file:ZipOMaticWindow.cpp        %ld filer lagt 
til.
 1 file added. file:ZipOMaticWindow.cpp        1 fil lagt til.
-Stop  file:ZipOMaticWindow.cpp        Avbryt
+Archive    file:ZipperThread.cpp      Arkiv
+Archive created OK   file:ZipOMaticWindow.cpp        Arkivet ble 
opprettet
+Are you sure you want to stop creating this archive?  
file:ZipOMaticWindow.cpp        Er du sikker på at du ønsker å avbryte 
arkiveringen?
+Continue    file:ZipOMaticWindow.cpp        Fortsett
 Creating archive: %s  file:ZipOMaticWindow.cpp        Oppretter 
arkiv: %s
-Continue    file:ZipOMaticWindow.cpp        Fortsett
-Preparing to archive  file:ZipperThread.cpp      Forbereder arkivering
+Do you want to stop them?   file:ZipOMatic.cpp       Ønsker du å 
avbryte dem?
+Drop files to zip.   file:ZipOMaticWindow.cpp        Slipp filer her 
for å arkivere dem.
+Error creating archive file:ZipOMaticWindow.cpp        Noe gikk galt 
under arkiveringen.
 Filename: %s  file:ZipOMaticWindow.cpp        Filnavn: %s
 Let them continue   file:ZipOMatic.cpp       La dem fortsette
-Do you want to stop them?   file:ZipOMatic.cpp       Ønsker du å 
avbryte dem?
-Are you sure you want to stop creating this archive?  
file:ZipOMaticWindow.cpp        Er du sikker på at du ønsker å avbryte 
arkiveringen?
-%ld files added.    file:ZipOMaticWindow.cpp        %ld filer lagt 
til.
+Preparing to archive  file:ZipperThread.cpp      Forbereder arkivering
+Stop  file:ZipOMaticWindow.cpp        Avbryt
+Stop them   file:ZipOMatic.cpp       Avbryt dem
 Stopped    file:ZipOMaticWindow.cpp        Avbrutt
-Archive    file:ZipperThread.cpp      Arkiv
-Drop files to zip.   file:ZipOMaticWindow.cpp        Slipp filer her 
for å arkivere dem.
-Error creating archive file:ZipOMaticWindow.cpp        Noe gikk galt 
under arkiveringen.
 You have %ld Zip-O-Matic running.\n\n file:ZipOMatic.cpp       %ld 
Zip-O-Matic kjører.\n\n
-Archive created OK   file:ZipOMaticWindow.cpp        Arkivet ble 
opprettet
-Stop them   file:ZipOMatic.cpp       Avbryt dem

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/bmp/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/bmp/nb.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/bmp/nb.catkeys    
2011-03-03 13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,9 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-BMPTranslator    2497639570
+BMP Settings  BMPMain     BMP-innstillinger
+BMP image (MS format, %d bits BMPTranslator  Ignore missing closing round 
bracket  BMP-bilde (MS format, %d bits
+BMP image (OS/2 format, %d bits)    BMPTranslator      BMP-bilde (OS/2 
format, %d bits)
+BMP image translator  BMPTranslator      BMP-bildeoversetter
+BMP image translator  BMPView     BMP-bildeoversetter
+BMP images   BMPTranslator      BMP-bilder
+BMPTranslator Settings BMPTranslator      Innstillinger for 
BMP-oversetteren
+Version %d.%d.%d, %s  BMPView     Versjon %d.%d.%d, %s

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/exr/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/exr/nb.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/exr/nb.catkeys    
2011-03-03 13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,9 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-EXRTranslator    3390292316
+Based on OpenEXR (http://www.openexr.com)   ConfigView       Basert 
på OpenEXR (http://www.openexr.com)
+EXR Images   ConfigView       EXR Bilder
+EXR Images   EXRTranslator      EXR Bilder
+EXR Settings  main      EXR Innstillinger
+EXR image   EXRTranslator      EXR bilde
+EXR image translator  EXRTranslator      EXR bildeoversetter
+Version %d.%d.%d, %s  ConfigView       Versjon %d.%d.%d, %s
+a division of Lucasfilm Entertainment Company Ltd   ConfigView       
en avdeling av Lucasfilm Entertainment Company Ltd

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/gif/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/gif/nb.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/gif/nb.catkeys    
2011-03-03 13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,11 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-GIFTranslator    1121369485
+Automatic (from alpha channel) GIFView     Automatisk (fra alfa-kanal)
+BeOS system  GIFView     BeOS-system
+Colors GIFView     Farger
+GIF Settings  GIFTranslator      GIF-innstillinger
+GIF image   GIFTranslator      GIF-bilde
+Greyscale   GIFView     Gråtone
+Optimal    GIFView     Optimal
+Palette    GIFView     Palett
+Use RGB color GIFView     Bruk RGB-farger
+Websafe    GIFView     Web-sikker

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/hpgs/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/hpgs/nb.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/hpgs/nb.catkeys    
2011-03-03 13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,10 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-HPGSTranslator   3081638323
+Based on HPGS (http://hpgs.berlios.de) ConfigView       Basert på HPGS 
(http://hpgs.berlios.de)
+HPGS image   HPGSTranslator     HPGS-bilde
+HPGS image translator HPGSTranslator     HPGS-bildeoversetter
+HPGS images  ConfigView       HPGS-bilder
+HPGS images  HPGSTranslator     HPGS-bilder
+HPGSTranslator Settings    ConfigView       
HPGS-oversetterinnstillinger
+Version %d.%d.%d, %s  ConfigView       Version %d.%d.%d, %s
+Write error %s\n    HPGSTranslator     Skriv feil %s\n
+no hpgs\n   HPGSTranslator     ingen hpgs\n

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/hvif/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/hvif/nb.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/hvif/nb.catkeys    
2011-03-03 13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,6 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-HVIFTranslator   2227623652
+HVIF Settings HVIFMain        HVIF-innstillinger
+HVIF icons   HVIFTranslator     HVIF-ikoner
+HVIFTranslator Settings    HVIFTranslator     
HVIF-oversetterinnstillinger
+Render size:  HVIFView        Visningsstørrelse
+Version %d.%d.%d, %s  HVIFView        Versjon %d.%d.%d, %s

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/ico/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/ico/nb.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/ico/nb.catkeys    
2011-03-03 13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-ICOTranslator    0

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/jpeg/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/jpeg/nb.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/jpeg/nb.catkeys    
2011-03-03 13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-JPEGTranslator   0

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/jpeg2000/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/jpeg2000/nb.catkeys      
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/jpeg2000/nb.catkeys  
2011-03-03 13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-JPEG2000Translator 0

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/pcx/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/pcx/nb.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/pcx/nb.catkeys    
2011-03-03 13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,8 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-PCXTranslator    1002061545
+PCX %lu bit image   PCXTranslator      PCX %lu bit bilde
+PCX Settings  main      PCX-innstillinger
+PCX images   ConfigView       PCX-bilder
+PCX images   PCXTranslator      PCX-bilder
+PCX translator PCXTranslator      PCX-oversetter
+PCXTranslator Settings ConfigView       PCX-oversetterinnstillinger
+Version %d.%d.%d, %s  ConfigView       Versjon %d.%d.%d, %s

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/png/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/png/nb.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/png/nb.catkeys    
2011-03-03 13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,7 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-PNGTranslator    3187925744
+None  PNGTranslator      Ingen
+PNG Settings  PNGTranslator      PNG-innstillinger
+PNG image   PNGTranslator      PNG-bilde
+PNG image translator  PNGTranslator      PNG-bildeoversetter
+PNG images   PNGTranslator      PNG-bilder
+Version %d.%d.%d, %s  PNGTranslator      Versjon %d.%d.%d, %s

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/ppm/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/ppm/nb.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/ppm/nb.catkeys    
2011-03-03 13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,23 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-PPMTranslator    4103848783
+Based on PPMTranslator sample code   PPMTranslator      Basert på 
PPMTranslator eksempelkode
+Be Bitmap Format (PPMTranslator)    PPMTranslator      Be Bitmap 
Format (PPMTranslator)
+Bitmap 1 bit  PPMTranslator      Bitmap 1 bit
+CMY 8:8:8 32 bits   PPMTranslator      CMY 8:8:8 32 bit
+CMYA 8:8:8:8 32 bits  PPMTranslator      CMYA 8:8:8:8 32 bit
+CMYK 8:8:8:8 32 bits  PPMTranslator      CMYK 8:8:8:8 32 bit
+Grayscale 8 bits    PPMTranslator      8-bit gråtoner
+None  PPMTranslator      Ingen
+OK   PPMMain     OK
+PPM Image Translator  PPMTranslator      PPM-bildeoversetter
+PPM Settings  PPMMain     PPM-innstillinger
+PPM image   PPMTranslator      PPM-bilde
+PPMTranslator Settings PPMTranslator      PPM-oversetterinnstillinger
+RGB 5:5:5 16 bits   PPMTranslator      RGB 5:5:5 16 bit
+RGB 5:6:5 16 bits   PPMTranslator      RGB 5:6:5 16 bit
+RGBA 5:5:5:1 16 bits  PPMTranslator      RGBA 5:5:5:1 16 bit
+RGBA 8:8:8:8 32 bits  PPMTranslator      RGBA 8:8:8:8 32 bit
+Sample code copyright 1999, Be Incorporated  PPMTranslator      
Eksempelkode-opphavsrett 1999, Be Incorporated
+Something is wrong with the PPMTranslator!   PPMMain     Noe er galt med 
PPM-oversetteren!
+System palette 8 bits PPMTranslator      8 bit systempalett
+Version %d.%d.%d %s  PPMTranslator      Versjon %d.%d.%d %s
+Write ASCII  PPMTranslator      Skriv ASCII

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/raw/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/raw/nb.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/raw/nb.catkeys    
2011-03-03 13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,9 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-RAWTranslator    1938728039
+%s RAW image  RAWTranslator  Parameter (%s) is the name of the manufacturer 
(like 'Canon')  %s RAW-bilde
+Based on Dave Coffin's dcraw 8.63   ConfigView       Basert på Dave 
Coffins dcraw 8.63
+RAW Images   ConfigView       RAW-bilder
+RAW Settings  RAWTranslator main       RAW-innstillinger
+RAW image translator  RAWTranslator      RAW-bildeoversetter
+RAW images   RAWTranslator      RAW-bilder
+RAWTranslator Settings ConfigView       RAW-oversetterinnstillinger
+Version %d.%d.%d, %s  ConfigView       Versjon %d.%d.%d, %s

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/rtf/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/rtf/nb.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/rtf/nb.catkeys    
2011-03-03 13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,9 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-RTFTranslator    526958155
+RTF Settings  main      RTF-innstillinger
+RTF text files RTFTranslator      RTF-tekstfiler
+RTF-Translator Settings    ConfigView       
RTF-oversetterinnstillinger
+Rich Text Format (RTF) files  ConfigView       Filer i rikt 
tekstformat (RTF)
+Rich Text Format Translator  RTFTranslator      Rikt 
tekstfomatoversetter
+Rich Text Format translator v%d.%d.%d %s    RTFTranslator      Rikt 
tekstformatoversetter v%d.%d.%d %s
+RichTextFormat file  RTFTranslator      Fil i rikt tekstformat (RTF)
+Version %d.%d.%d, %s  ConfigView       Versjon %d.%d.%d, %s

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/sgi/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/sgi/nb.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/sgi/nb.catkeys    
2011-03-03 13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,13 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-SGITranslator    2222378389
+None  SGIView     Ingen
+RLE  SGIView     RLE
+SGI Settings  SGIMain     SGI-innstillinger
+SGI image   SGITranslator      SGI-bilde
+SGI image translator  SGITranslator      SGI-bildeoversetter
+SGI image translator  SGIView     SGI-bildeoversetter
+SGI images   SGITranslator      SGI-bilder
+SGITranslator Settings SGITranslator      SGI-oversetterinnstillinger
+Use compression:    SGIView     Bruk komprimering
+Version %d.%d.%d %s  SGIView     Versjon %d.%d.%d %s
+\n\nbased on GIMP SGI plugin v1.5:\n  SGIView     \n\nbasert på GIMP SGI 
plugin v1.5:\n
+written by:\n SGIView     skrevet av:\n

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/shared/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/shared/nb.catkeys       
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/shared/nb.catkeys   
2011-03-03 13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,5 @@
+1   norwegian_bokmål    x-pseudo.libtranslatorsutils  1020614280
+Be Bitmap Format    BaseTranslator     Be Bitmap format
+Error TranslatorWindow        Feil
+OK   TranslatorWindow        OK
+Unable to create the view.   TranslatorWindow        Klarte ikke å 
opprette visning

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/stxt/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/stxt/nb.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/stxt/nb.catkeys    
2011-03-03 13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,7 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-STXTTranslator   4053395273
+Be styled text file  STXTTranslator     Be styled-tekstfil
+Plain text file    STXTTranslator     Ren tekstfil
+STXT Settings STXTMain        STXT-innstillinger
+STXTTranslator Settings    STXTTranslator     
STXT-ovesetterinnstillinger
+StyledEdit files    STXTTranslator     StyledEdit-filer
+StyledEdit files translator  STXTTranslator     StyledEdit-filoversetter

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/tga/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/tga/nb.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/tga/nb.catkeys    
2011-03-03 13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,15 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-TGATranslator    2221210336
+Ignore TGA alpha channel    TGAView     Ignorer TGA alfakanal
+Save with RLE Compression   TGAView     Lagre med RLE-komprimering
+TGA Settings  TGAMain     TGA-innstillinger
+TGA image translator  TGATranslator      TGA-bildeoversetter
+TGA images   TGATranslator      TGA-bilder
+TGATranslator Settings TGATranslator      TGA-oversetterinstillinger
+Targa image (%d bits RLE colormap)   TGATranslator      Targa-bilde (%d 
bit RLE colormap)
+Targa image (%d bits RLE gray) TGATranslator      Targa-bilde (%d bit RLE 
grå)
+Targa image (%d bits RLE truecolor)  TGATranslator      Targa-bilde (%d 
bit RLE truecolor)
+Targa image (%d bits colormap) TGATranslator      Targa-bilde (%d bit 
colormap)
+Targa image (%d bits gray)   TGATranslator      Targa-bilde (%d bit grå)
+Targa image (%d bits truecolor)    TGATranslator      Targa-bilde (%d 
bit truecolor)
+Version %d.%d.%d %s  TGAView     Versjon %d.%d.%d %s
+Written by the Haiku Translation Kit Team   TGAView     Skrevet av 
Haikus Translation Kit-team

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/tiff/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/tiff/nb.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/tiff/nb.catkeys    
2011-03-03 13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,16 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-TIFFTranslator   292291870
+LZW  TIFFView        LZW
+None  TIFFView        Ingen
+RLE (Packbits) TIFFView        RLE (Packbits)
+TIFF Image Translator TIFFView        TIFF-bildeoversetter
+TIFF Library: TIFFView        TIFF-bibliotek
+TIFF Settings TIFFMain        TIFF-innstillinger
+TIFF image   TIFFTranslator     TIF-bilde
+TIFF image translator TIFFTranslator     TIFF-bildeoversetter
+TIFF images  TIFFTranslator     TIFF-bilder
+TIFFTranslator Settings    TIFFTranslator     
TIFF-oversetterinstillinger
+Use Compression:    TIFFView        Bruk komprimering:
+Version %d.%d.%d %s  TIFFView        Versjon %d.%d.%d %s
+ZIP (Deflate) TIFFView        ZIP (Komprimer)
+identify_tiff_header: couldn't set directory\n TIFFTranslator     
identify_tiff_header: kunne ikke sette mappe\n
+identify_tiff_header: invalid document index\n TIFFTranslator     
identify_tiff_header: ugyldig dokumentindeks\n

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/webp/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/webp/nb.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/webp/nb.catkeys    
2011-03-03 13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,9 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-WebPTranslator   82748052
+Based on libwebp v0.1 ConfigView       Basert på libwebp v0.1
+Version %d.%d.%d, %s  ConfigView       Versjon %d.%d.%d, %s
+WebP Images  ConfigView       WebP-bilder
+WebP Settings main      WebP-innstillinger
+WebP image   WebPTranslator     WebP-bilde
+WebP image translator WebPTranslator     WebP-bildeoversetter
+WebP images  WebPTranslator     WebP-bilder
+WebPTranslator Settings    ConfigView       
WebP-oversetterinnstillinger

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/wonderbrush/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/wonderbrush/nb.catkeys    
            (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/wonderbrush/nb.catkeys    
2011-03-03 13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,9 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-WonderBrushTranslator    
491575314
+Version %d.%d.%d %s  WonderBrushView     Versjon %d.%d.%d %s
+WBI Settings  WonderBrushMain     WBI-innstillinger
+WBI Settings  WonderBrushTranslator      WBI-innstillinger
+WonderBrush image   WonderBrushTranslator      WonderBrush-bilde
+WonderBrush image translator  WonderBrushTranslator      
WonderBrush-bildeoversetter
+WonderBrush image translator  WonderBrushView     
WonderBrush-bildeoversetter
+WonderBrush images   WonderBrushTranslator      WonderBrush-bilder
+written by:  WonderBrushView     skrevet av:

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/nb.catkeys            
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/nb.catkeys    2011-03-03 
13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,38 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-About    2350236915
+%.2f GHz    AboutView        %.2f GHz
+%d MiB total  AboutView        %d MiB totalt
+%d MiB used (%d%%)   AboutView        %d MiB brukt (%d%%)
+%ld MHz    AboutView        %ld MHz
+%ld Processors:    AboutView        %ld prosessorer:
+%total MiB total, %inaccessible MiB inaccessible    AboutView        
%total MiB totalt, %inaccessible MiB utilgjengelig
+... and the many people making donations!\n\n AboutView        ... og 
til de mange som har bidratt med donasjoner!\n\n
+About this system   AboutWindow       Om dette systemet
+Contributors:\n    AboutView        Bidragsytere:\n
+Current maintainers:\n AboutView        Nåværende vedlikeholdere:\n
+GCC %d Hybrid AboutView        GCC %d Hybrid
+Google & their Google Summer of Code program\n AboutView        Google 
& deres Google Summer of Code-program\n
+Kernel:    AboutView        Kjerne:
+License:    AboutView        Lisens: 
+Licenses:   AboutView        Lisenser: 
+Memory:    AboutView        Minne:
+Michael Phipps (project founder)\n\n  AboutView        Michael Phipps 
(prosjektstifter)\n\n
+Past maintainers:\n  AboutView        Forhenværende vedlikeholdere:\n
+Processor:   AboutView        Prosessor:
+Revision    AboutView        Revisjon
+Source Code:  AboutView        Kildekode: 
+The BeGeistert team\n AboutView        BeGeistert-teamet\n
+The Haiku-Ports team\n AboutView        Haiku-Ports-teamet\n
+The Haikuware team and their bounty program\n AboutView        
Haikuware-teamet og deres dusørprogram\n
+The University of Auckland and Christof Lutteroth\n\n AboutView        
University of Auckland og Christof Lutteroth\n\n
+The code that is unique to Haiku, especially the kernel and all code that 
applications may link against, is distributed under the terms of the %MIT 
licence%. Some system libraries contain third party code distributed under the 
LGPL license. You can find the copyrights to third party code below.\n\n  
AboutView        Koden som er unik for Haiku, særlig kjernen og all kode 
som applikasjoner kan lenkes til, distribueres under %MIT-lisensen%. Noen 
systembiblioteker inneholder kode fra tredjepart som distribueres under 
LGPL-lisensen. Opphavsrettighetene til tredjepartskode finner du nedenfor.\n\n
+The copyright to the Haiku code is property of Haiku, Inc. or of the 
respective authors where expressly noted in the source. Haiku and the Haiku 
logo are trademarks of Haiku, Inc.\n\n    AboutView        
Opphavsretten til koden i Haiku tilhører Haiku, Inc. eller de respektive 
opphavsmenn der det er uttrykkelig nevnt i kildekoden. Haiku og Haiku-logoen er 
varemerker som tilhører Haiku, Inc.\n\n
+Time running: AboutView        Oppetid:
+Translations:\n    AboutView        Oversettelse:\n
+Travis Geiselbrecht (and his NewOS kernel)\n  AboutView        Travis 
Geiselbrecht (og hans NewOS-kjerne)\n
+Unknown    AboutView        Ukjent
+Version:    AboutView        Versjon:
+Website, marketing & documentation:\n AboutView        Nettside, 
markedsføring og dokumentasjon:\n
+[Click a license name to read the respective license.]\n\n   AboutView    
    [Klikk på et lisensnavn for å lese de respektive lisensvilkårene.]\n\n
+\nCopyrights\n\n    AboutView        \nOpphavsrettigheter\n\n
+\n\nSpecial thanks to:\n    AboutView        \n\nEn spesiell takk 
til:\n
+\n… and probably some more we forgot to mention (sorry!)\n\n  AboutView    
    \n… og trolig flere vi har glemt å nevne (beklager!)\n\n

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/nb.catkeys          
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/nb.catkeys  2011-03-03 
13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,49 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-ActivityMonitor   1946610782
+%.1f KB/s   DataSource       %.1f KB/s
+%.1f MB    DataSource       %.1f MB
+%.1f faults/s DataSource       %.1f feil/s
+%lld ms    SettingsWindow     %lld ms
+%lld sec.   SettingsWindow     %lld sek.
+About ActivityMonitor… ActivityWindow     Om Aktivitetsoversikt
+ActivityMonitor    ActivityWindow     Aktivitetsoversikt
+Add graph   ActivityWindow     Legg til graf
+Additional items    ActivityView      Tilleggsobjekter
+Apps  DataSource       Programmer
+Block cache  DataSource       Blokk-hurtigbuffer
+Block cache memory   DataSource       Blokkhurtigbufferminne
+CPU  DataSource       CPU
+CPU usage   DataSource       CPU-bruk
+CPU usage (combined)  DataSource       CPU-bruk (sammenlagt)
+Cache DataSource       Hurtigbuffer
+Cached memory DataSource       Hurtigbufferminne
+File  ActivityWindow     Fil
+Hide legend  ActivityView      Skjul forklaring
+MB   DataSource       MB
+Media nodes  DataSource       Medianoder
+Memory DataSource       Minne
+Network receive    DataSource       Mottatt nettverk
+Network send  DataSource       Sendt nettverk
+P-faults    DataSource       P-feil
+Page faults  DataSource       Sidefeil
+Ports DataSource       Porter
+Quit  ActivityWindow     Avslutt
+RX   DataSource   Shorter version for Receiving. RX
+Raw clipboard size   DataSource       Rådata på utklippstavle
+Receiving   DataSource       Mottar
+Remove graph  ActivityView      Fjern graf
+Running applications  DataSource       Kjørende applikasjoner
+Semaphores   DataSource       Armsignal
+Sems  DataSource       Semaforer
+Sending    DataSource       Sender
+Settings    ActivityWindow     Innstillinger
+Settings…   ActivityWindow     Innstillinger...
+Show legend  ActivityView      Vis forklaring
+Swap  DataSource       Utveksling
+Swap space   DataSource       Utvekslingsminne
+TX   DataSource   Shorter version for Sending   TX
+Teams DataSource       Lag
+Text clipboard size  DataSource       Tekst på utklippstavle
+Threads    DataSource       Tråder
+Update time interval: SettingsWindow     Oppdateringsintervall:
+Used memory  DataSource       Brukt minne
+usage DataSource       bruk

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootmanager/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootmanager/nb.catkeys            
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootmanager/nb.catkeys    2011-03-03 
13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,69 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-BootManager 2058739736
+About to restore the Master Boot Record (MBR) of %disk from %file. Do you wish 
to continue?  BootManagerController  Don't translate the place holders: 
%disk and %file   Vil nå gjennopprette hovedpartisjonssektoren (MBR) for 
%disk fra %file. Ønsker du å fortsette?
+About to write the boot menu to disk. Are you sure you want to continue?    
BootManagerController      Klar til å skrive oppstartsmenyen til disk. Er 
du sikker på at du vil fortsette?
+About to write the following boot menu to the boot disk (%s). Please verify 
the information below before continuing.  BootManagerController      Vil 
nå skrive følgende oppstartsmeny til oppstartsdisken (%s). Vennligst sjekk 
informasjonen nedenfor før du fortsetter.
+After five seconds   DefaultPartitionPage      Etter fem sekunder
+After four seconds   DefaultPartitionPage      Etter fire sekunder
+After one minute    DefaultPartitionPage      Etter ett minutt
+After one second    DefaultPartitionPage      Etter ett sekund
+After three seconds  DefaultPartitionPage      Etter tre sekunder
+After two seconds   DefaultPartitionPage      Etter to sekunder
+An error occurred writing the boot menu. The Master Boot Record might be 
destroyed, you should restore the MBR now!  BootManagerController      
En feil skjedde under skriving av oppstartsmenyen. Hovedpartisjonssektoren 
(MBR) kan bli ødelagt, du bør gjennopprette oppstartsektoren nå!
+At least one partition must be selected!    BootManagerController      
Minst én partisjon må være valgt!
+Back  BootManagerController  Button Tilbake
+Backup Master Boot Record   BootManagerController  Title  
Sikkerhetskopier hovedpartisjonssektor
+Boot Manager is unable to read the partition table!  BootManagerController  
    Oppstartsbehandleren klarer ikke å lese partisjonstabellen.
+BootManager  BootManager   Application name    Oppstartsbehandler
+BootManager  BootManagerWindow    Window Title  Oppstartsbehandler
+Cannot access! DrivesPage   Cannot install Får ikke tilgang!
+Copyright %year, Haiku Inc.\n BootManager   Leave %year untranslated    
Opphavsrett %year, Haiku Inc.\n
+Default Partition   DefaultPartitionPage  Title  Standardpartisjon
+Default Partition:   DefaultPartitionPage  Menu field label    
Standard partisjon:
+Done  BootManagerController  Button Ferdig
+Drives DrivesPage   Title  Disker
+Error reading partition table BootManagerController  Title  Feil ved lesing 
av partisjonstabell
+File: FileSelectionPage    Text control label   Fil:
+Hard Drive   DrivesPage   Default disk name    Harddisk
+Immediately  DefaultPartitionPage      Umiddelbart
+Install    DrivesPage   Button Installer
+Installation of boot menu completed  BootManagerController  Title  
Installasjon av oppstartsmeny vellykket
+Installation of boot menu failed    BootManagerController  Title  
Installasjon av oppstartsmeny mislyktes
+Never DefaultPartitionPage      Aldri
+Next  WizardView   Button Neste
+No space available!  DrivesPage   Cannot install Ingen ledig plass!
+OK   BootManager       OK
+OK   BootManagerController  Button OK
+Old Master Boot Record Saved failure  BootManagerController  Title  Lagring 
av gammel MBR mislyktes
+Old Master Boot Record saved  BootManagerController  Title  Gammel 
hovedpartisjonssektor lagret
+Partition table not compatible BootManagerController  Title  Ikke kompatibel 
partisjonstabell
+Partitions   DefaultPartitionPage  Pop up menu title    Partisjoner
+Partitions   PartitionsPage Title  Partisjoner
+Please locate the Master Boot Record (MBR) save file to restore from. This is 
the file that was created when the boot manager was first installed.   
BootManagerController      Vennligst finn filen som inneholder 
hovedpartisjonssektoren (MBR) som skal gjennopprettes. Dette er filen som ble 
laget da oppstartsbehandleren ble installert.
+Please locate the Master Boot Record (MBR) save file to restore from. This is 
the file that was created when the boot manager was first installed.   
UninstallPage      Vennligst finn den lagrede filen til 
hovedpartisjonssektoren (MBR) for å gjenopprette. Dette er filen som ble laget 
da oppstartsbehandleren ble installert.
+Please select the drive you want the boot manager to be installed to or 
uninstalled from.   DrivesPage       Vennligst velg disken du vil at 
oppstartsbehandleren skal bli installert på eller avinstallert fra.
+Please specify a default partition and a timeout.\nThe boot menu will load the 
default partition after the timeout unless you select another partition. You 
can also have the boot menu wait indefinitely for you to select a 
partition.\nKeep the 'ALT' key pressed to disable the timeout at boot time.   
 DefaultPartitionPage      Vennligst spesifiser en standardpartisjon og 
et tidsavbrudd.\nOppstartsmenyen vil laste standardpartisjonen etter 
tidsavbruddet hvis du ikke velger en annen partisjon. Du kan også la 
oppstartsmenyen vente ubegrenset på at du skal velge en partisjon.\nHold nede 
'ALT'-knappen for å deaktivere tidsavbrudd under oppstart. 
+Previous    WizardView   Button Forrige
+Quit  DrivesPage   Button Avslutt
+Restore MBR  BootManagerController  Button Gjennopprett MBR
+Select FileSelectionPage    Button Velg
+Summary    BootManagerController  Title  Oppsummering
+The Master Boot Record (MBR) of the boot device:\n\t%s\nwill now be saved to 
disk. Please select a file to save the MBR into.\n\nIf something goes wrong 
with the installation or if you later wish to remove the boot menu, simply run 
the bootman program and choose the 'Uninstall' option. BootManagerController  
    Hovedpartisjonssektoren (MBR) på oppstartsenheten:\n\t%s\nvil nå bli 
lagret på disken. Vennligst velg en fil til å lagre oppstartsektoren i.\n\nHvis 
noe går galt med installasjonen eller hvis du senere ønsker å fjerne 
oppstartsmenyen, kan du enkelt kjøre oppstartsbehandleren og velge 
"Avinstaller".
+The Master Boot Record could not be restored! BootManagerController      
Hovedpartisjonssektoren kunne ikke gjennopprettes!
+The Master Boot Record of the boot device (%DISK) has been successfully 
restored from %FILE.  BootManagerController      Hovedpartisjonssektoren 
(MBR) på oppstartsmediet (%DISK) har blitt vellykket gjennopprettet fra %FILE.
+The boot manager has been successfully installed on your system.    
BootManagerController      Innstallering av oppstartsbehandleren på 
systemet var vellykket.
+The following partitions were detected. Please check the box next to the 
partitions to be included in the boot menu. You can also set the names of the 
partitions as you would like them to appear in the boot menu.  PartitionsPage 
    Følgende partisjoner ble oppdaget. Vennligst merk av i boksen ved siden 
av partisjonene du vil ha inkludert i oppstartsmenyen. Du kan også navngi 
partisjonene slik du vil de skal vises i oppstartsmenyen.
+The old Master Boot Record could not be saved to %s  BootManagerController  
    Den gamle hovedpartisjonssektoren (MBR) kunne ikke bli lagret til %s
+The old Master Boot Record was successfully saved to %s.    
BootManagerController      Lagring av gammel hovedpartisjonssektor til %s 
var vellykket.
+The partition table of the first hard disk is not compatible with Boot 
Manager.\nBoot Manager needs 2 KB available space before the first partition.  
BootManagerController      Partisjonstabellen på den første harddisken er 
ikke kompatibel med oppstartsehandleren.\nOppstartsbehandleren trenger 2 KB med 
tilgjengelig plass foran den første partisjonen.
+Timeout: %s  DefaultPartitionPage      Tidsavbrudd: %s
+USB Drive   DrivesPage   Default disk name    USB-disk
+Uninstall   DrivesPage   Button Avinstaller
+Uninstall Boot Manager UninstallPage  Title  Avinstaller oppstartsbehandleren
+Uninstall boot manager BootManagerController  Title  Avinstaller 
oppstartsbehandleren
+Uninstallation of boot menu completed BootManagerController  Title  
Avinstallering av oppstartsmeny fullført
+Uninstallation of boot menu failed   BootManagerController  Title  
Avinstallering av oppstartsmeny var mislykket
+Unknown    LegacyBootMenu Text is shown for an unknown partition type   
Ukjent
+Unnamed %d   LegacyBootMenu Default name of a partition whose name could 
not be read from disk; characters in codepage 437 are allowed only Uten navn %d
+Update DrivesPage   Button Oppdater
+Write boot menu    BootManagerController  Button Skriv oppstartsmeny
+written by   BootManager       skrevet av

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/cdplayer/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/cdplayer/nb.catkeys             
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/cdplayer/nb.catkeys 2011-03-03 13:41:34 UTC 
(rev 40792)
@@ -0,0 +1,14 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-CDPlayer  744500153
+Audio CD    CDPlayer        Lyd-CD
+CD   CDPlayer        CD
+CD drive is empty   CDPlayer        CD-spilleren er tom
+CDPlayer    CDPlayer        CD-spiller
+Disc: %ld:%.2ld / %ld:%.2ld  CDPlayer        Disk: %ld:%.2ld / 
%ld:%.2ld
+Disc: --:-- / --:--  CDPlayer        Disk: --:-- | --:--
+Disc: 88:88 / 88:88  CDPlayer        Disk: 88:88 / 88:88
+It appears that there are no CD drives on your computer or there is no system 
software to support one. Sorry. CDPlayer        Det ser ut som om det 
ikke er noen CD-spiller i maskinen din, eller ingen drivere til å støtte den. 
Beklager.
+OK   CDPlayer        OK
+Track %whichTrack%: %trackAt% CDPlayer        Spor %whichTrack%: 
%trackAt%
+Track: %ld:%.2ld / %ld:%.2ld  CDPlayer        Spor: %ld:%.2ld / 
%ld:%.2ld
+Track: --:-- / --:--  CDPlayer        Spor: --:-- / --:--
+Track: 88:88 / 88:88  CDPlayer        Spor: 88:88 / 88:88

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/charactermap/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/charactermap/nb.catkeys           
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/charactermap/nb.catkeys   2011-03-03 
13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,7 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-CharacterMap    2157780360
+CharacterMap  CharacterWindow     Tegntabell
+Code  CharacterWindow     Kode
+File  CharacterWindow     Fil
+Font  CharacterWindow     Font
+OK   CharacterMap      OK
+View  CharacterWindow     Vis

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/codycam/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/codycam/nb.catkeys              
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/codycam/nb.catkeys  2011-03-03 13:41:34 UTC 
(rev 40792)
@@ -0,0 +1,97 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku.CodyCam   1322454590
+About CodyCam CodyCam     Om CodyCam
+About Codycam… CodyCam     Om Codycam…
+Can't find an available connection to the video window CodyCam     Kan 
ikke finne en tilgjengelig tilkobling til videovinduet
+Cannot connect the video source to the video window  CodyCam     Kan 
ikke koble til videokilden til videovinduet
+Cannot create a video window  CodyCam     Kan ikke opprette videovindu
+Cannot find a video source. You need a webcam to use CodyCam. CodyCam     
Kan ikke finne en videokilde. Du trenger et webkamera for å bruke CodyCam.
+Cannot find an available video stream CodyCam     Kan ikke finne 
tilgjengelig videostrøm
+Cannot find the media roster  CodyCam     Kan ikke finne mediaregister
+Cannot get a time source    CodyCam     Kan ikke få tidskilde
+Cannot register the video window    CodyCam     Kan ikke registrere 
videovinduet
+Cannot seek time source!    CodyCam     Kan ikke søke tidskilde!
+Cannot set the time source for the video source    CodyCam     Kan 
ikke sette tidskilde for videokilden
+Cannot set the time source for the video window    CodyCam     Kan 
ikke sette tidskilde for videovinduet
+Cannot start the video source CodyCam     Kan ikke starte videokilde
+Cannot start the video window CodyCam     Kan ikke starte videovindu
+Cannot start time source!   CodyCam     Kan ikke starte tidskilde!
+Capture Rate Menu   CodyCam     Opptaksratiomeny
+Capture controls    CodyCam     Opptakskontroll
+Capturing Image…    VideoConsumer.cpp        Tar bilde...
+Close CodyCam     Lukk
+Closing the window\n  VideoConsumer.cpp        Lukker vinduet\n
+CodyCam    CodyCam     CodyCam
+CodyCam\n\nThe Original BeOS webcam  CodyCam     CodyCam\n\nDet 
originale webkameraet fra BeOS
+Connected…   VideoConsumer.cpp        Tilkoblet...
+Couldn't find requested directory on server  VideoConsumer.cpp        
Kunne ikke finne angitt mappe på serveren
+Directory:   CodyCam     Mappe:
+Error creating output file   VideoConsumer.cpp        Feil ved 
oppretting av utdatafil
+Error getting initial latency for the capture node   CodyCam     Feil 
ved oppdagelse av innledende signalforsinkelse for opptaksnoden
+Error setting type of output file   VideoConsumer.cpp        Feil 
ved setting av utdata-type
+Error writing output file   VideoConsumer.cpp        Feil ved 
skriving til utdatafil
+Every 10 minutes    CodyCam     Hvert 10. minutt
+Every 15 minutes    CodyCam     Hvert 15. minutt
+Every 15 seconds    CodyCam     Hvert 15. sekund
+Every 2 hours CodyCam     Hver 2. time
+Every 24 hours CodyCam     Hver 24. time
+Every 30 minutes    CodyCam     Hvert 30. minutt
+Every 30 seconds    CodyCam     Hvert 30. sekund
+Every 4 hours CodyCam     Hver 4. time
+Every 5 minutes    CodyCam     Hvert 5. minutt
+Every 8 hours CodyCam     Hver 8. time
+Every hour   CodyCam     Hver time
+Every minute  CodyCam     Hvert minutt
+FTP  CodyCam     FTP
+File  CodyCam     Fil
+File %s # unterminated quote at end of file\n SettingsHandler     Fil %s 
# ulukket anførselstegn i slutten av filen\n
+File %s ; Line %ld # unterminated quote\n   SettingsHandler     Fil %s 
; Linje %ld # ulukket anførselstegn\n
+File %s; Line %ld # %s SettingsHandler     Fil %s; Linje %ld # %s
+File name:   CodyCam     Filnavn:
+File transmission failed    VideoConsumer.cpp        Filoverføring 
feilet
+Format:    CodyCam     Format:
+Image Format Menu   CodyCam     Bildeformatmeny
+JPEG image   CodyCam     JPEG-bilde
+Last Capture: VideoConsumer.cpp        Siste bilde:
+Local CodyCam     Lokal
+Locking the window\n  VideoConsumer.cpp        Låser vinduet\n
+Logging in…  VideoConsumer.cpp        Logger inn...
+Login: CodyCam     Logg inn:
+Never CodyCam     Aldri
+OK   CodyCam     OK
+Output CodyCam     Utdata
+PASS <suppressed> (real password sent)\n   FtpClient        PASS 
<skjult> (virkelig passord sendt)\n
+Passive FTP  CodyCam     Passiv FTP
+Password:   CodyCam     Passord:
+Quit  CodyCam     Avslutt
+Rate: CodyCam     Ratio:
+Remote host has closed the connection.\n    FtpClient        Den 
andre parten har lukket tilkoblingen.\n
+Rename failed VideoConsumer.cpp        Klarte ikke å gi nytt navn
+Renaming…   VideoConsumer.cpp        Gir nytt navn...
+SFTP  CodyCam     SFTP
+Send to…    CodyCam     Send til…
+Server login failed  VideoConsumer.cpp        Innlogging på server 
feilet
+Server:    CodyCam     Server:
+Start video  CodyCam     Start video
+Stop video   CodyCam     Stopp video
+Transmitting… VideoConsumer.cpp        Sender...
+Type: CodyCam     Type:
+Video settings CodyCam     Videoinnstillinger
+Waiting…    CodyCam     Venter…
+capture rate expected CodyCam     opptaksratio forventes
+cmd: '%s'\n  FtpClient        cmd: '%s'\n
+destination directory expected CodyCam     mappe på vert forventes
+image file format expected   CodyCam     format til bildefil forventes
+invalid upload client %ld\n  VideoConsumer.cpp        ugyldig 
opplastingsklient %ld\n
+login ID expected   CodyCam     Forventer innloggings ID
+on or off expected   Settings    Do not translate 'on' and 'off' on 
eller off forventes
+password    CodyCam     passord
+password expected   CodyCam     passord forventes
+read: %d\n   SftpClient       les: %d\n
+read: %ld\n  SftpClient       les: %ld\n
+reply: %d, %d\n    FtpClient        svar: %d, %d\n
+reply: '%s'\n SftpClient       svar: '%s'\n
+server address expected    CodyCam     serveradresse forventes
+still image filename expected CodyCam     filnavn til stillbilde forventes
+unknown command    SettingsHandler     ukjent kommando
+unrecognized upload client specified  CodyCam     ukjent 
opplastingsklient spesifisert
+upload client name expected  CodyCam     Navn på opplastingsklient 
forventes

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/nb.catkeys              
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskbar/nb.catkeys  2011-03-03 13:41:34 UTC 
(rev 40792)
@@ -0,0 +1,39 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Be-TSKB  34208151
+<Be folder is empty>  BeMenu     <Be-mappen er tom>
+About Haiku…  BeMenu     Om Haiku
+Always on top PreferencesWindow        Alltid øverst
+Applications  PreferencesWindow        Programmer
+Auto-raise   PreferencesWindow        Fremhev automatisk
+Change time…  TimeView        Still klokken...
+Clock PreferencesWindow        Klokke
+Close all   WindowMenu       Lukk alle
+Deskbar preferences  PreferencesWindow        Innstillinger for 
Deskbar
+Deskbar preferences…  BeMenu     Innstillinger for Deskbar...
+Edit menu…   PreferencesWindow        Rediger meny...
+Expand new applications    PreferencesWindow        Pakk ut nye 
programmer
+Find… BeMenu     Finn...
+Hide all    WindowMenu       Skjul alle
+Hide time   TimeView        Skjul klokken
+Menu  PreferencesWindow        Meny
+Mount BeMenu     Monter
+No windows   WindowMenu       Ingen vinduer
+Power off   BeMenu     Slå av
+Quit application    WindowMenu       Avslutt program
+Recent applications  BeMenu     Nylig brukte programmer
+Recent applications:  PreferencesWindow        Nylig brukte programmer
+Recent documents    BeMenu     Nylig brukte dokumenter
+Recent documents:   PreferencesWindow        Nylig brukte dokumenter
+Recent folders BeMenu     Nylig brukte mapper
+Recent folders:    PreferencesWindow        Nylig brukte mapper:
+Restart Tracker    BeMenu     Start Tracker på nytt
+Restart system BeMenu     Start systemet på nytt
+Show Time   Tray      Vis klokken
+Show all    WindowMenu       Vis alle
+Show application expander   PreferencesWindow        Vis 
Arkivåpner-programmet
+Show calendar… TimeView        Vis kalender...
+Show replicants    BeMenu     Vis replikanter
+Show seconds  PreferencesWindow        Vis sekunder
+Shutdown…   BeMenu     Steng ned...
+Sort running applications   PreferencesWindow        Sorter kjørende 
programmer
+Tracker always first  PreferencesWindow        Tracker alltid først
+Window PreferencesWindow        Vindu

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskcalc/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskcalc/nb.catkeys             
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskcalc/nb.catkeys 2011-03-03 13:41:34 UTC 
(rev 40792)
@@ -0,0 +1,7 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-DeskCalc  1668905289
+About DeskCalc…    CalcView        Om DeskCalc...
+Audio Feedback CalcView        Lyd-feedback
+DeskCalc v2.1.0\n\nwritten by Timothy Wayper,\nStephan Aßmus and Ingo 
Weinhold\n\n©1997, 1998 R3 Software Ltd.\n©2006-2009 Haiku, Inc.\n\nAll Rights 
Reserved. CalcView        DeskCalc v2.1.0\n\nskrevet av Timothy 
Wayper,\nStephan Aßmus and Ingo Weinhold\n\n©1997, 1998 R3 Software 
Ltd.\n©2006-2009 Haiku, Inc.\n\nAll Rights Reserved.
+Enable Num Lock on startup   CalcView        Aktiver Num Lock ved 
oppstart
+Show keypad  CalcView        Vis tastaturfelt
+about CalcView        om

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/devices/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/devices/nb.catkeys              
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/devices/nb.catkeys  2011-03-03 13:41:34 UTC 
(rev 40792)
@@ -0,0 +1,77 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-Devices   189828730
+ACPI Information    DeviceACPI       ACPI-informasjon
+ACPI Processor Namespace '%2' DeviceACPI       ACPI-prosessor-navnerom 
'%2'
+ACPI System Bus    DeviceACPI       ACPI-systembuss
+ACPI System Indicator DeviceACPI       ACPI-systemindikator
+ACPI Thermal Zone   DeviceACPI       ACPI-temperaturområde
+ACPI bus    Device     ACPI-buss
+ACPI bus    DevicesView       ACPI-buss
+ACPI controller    Device     ACPI-kontroller
+ACPI node '%1' DeviceACPI       ACPI-node '%1'
+About DevicesApplication       Om
+About Devices… DevicesView       Om Enheter...
+Basic information   DevicesView       Basisinformasjon
+Bridge Device     Bro
+Bus  DevicesView       Buss
+Bus Information    Device     Bussinformasjon
+Category    DevicesView       Kategori
+Class Info:\t\t\t\t: %classInfo%    DeviceACPI       
Klasseinformasjon:\t\t\t\t: %classInfo%
+Class info   DevicePCI        Klasseinformasjon
+Communication controller    Device     Kommunikasjonskontroller
+Computer    Device     Datamaskin
+Computer    DevicesView       Datamaskin
+Connection   DevicesView       Tilkobling
+Detailed    DevicesView       Detaljert
+Device Device     Enhet
+Device Name\t\t\t\t: %Name%\nManufacturer\t\t\t: %Manufacturer%\nDriver 
used\t\t\t\t: %DriverUsed%\nDevice paths\t: %DevicePaths%   Device     
Enhetsnavn\t\t\t\t: %Name%\nProdusent\t\t\t: %Manufacturer%\nDriver 
brukt\t\t\t\t: %DriverUsed%\nEnhetssti\t: %DevicePaths%
+Device name  Device     Enhetsnavn
+Device name  DeviceACPI       Enhetsnavn
+Device name  DevicePCI        Enhetsnavn
+Device name:  Device     Enhetsnavn:
+Device paths  Device     Enhetsti
+Device paths  DevicePCI        Enhetsstier
+Devices    DevicesApplication       Enheter
+Devices    DevicesView       Enheter
+Devices\n\twritten by Pieter Panman\n\n\tBased on listdev by Jérôme 
Duval\n\tand the previous Devices preference\n\tby Jérôme Duval and 
Sikosis\n\tCopyright 2009, Haiku, Inc.\n    DevicesApplication       
Enheter\n\tskrevet av Pieter Panman\n\n\tBasert på listdev av Jérôme 
Duval\n\tog tidligere Egenskaper for Enheter\n\tav Jérôme Duval og 
Sikosis\n\tOpphavsrett 2009, Haiku, Inc.\n
+Display controller   Device     Skjermkontroller
+Docking station    Device     Dokkingstasjon
+Driver used  Device     Driver brukt
+Driver used  DevicePCI        Driver brukt
+Encryption controller Device     Krypteringskontroller
+Generate system information  DevicesView       Generer 
systeminformasjon
+Generic system peripheral   Device     Generisk ekstern enhet
+ISA bus    Device     ISA-buss
+ISA bus    DevicesView       ISA-buss
+Input device controller    Device     Inndata enhetskontroller
+Intelligent controller Device     Intelligent kontroller
+Manufacturer  Device     Produsent
+Manufacturer  DeviceACPI       Produsent
+Manufacturer  DevicePCI        Produsent
+Manufacturer: Device     Produsent:
+Mass storage controller    Device     Masselagringsenhet
+Memory controller   Device     Minnekontroller
+Multimedia controller Device     Multimediakontroller
+Name  PropertyList      Navn
+Network controller   Device     Nettverkskontroller
+None  Device     Ingen
+Not implemented    DeviceACPI       Ikke implementert
+Not implemented    DevicePCI        Ikke implementert
+OK   DevicesApplication       OK
+Order by:   DevicesView       Sorter etter:
+PCI Information    DevicePCI        PCI-informasjon
+PCI bus    Device     PCI-buss
+PCI bus    DevicesView       PCI-buss
+Processor   Device     Prosessor
+Quit  DevicesView       Avslutt
+Refresh devices    DevicesView       Oppdater enheter
+Report compatibility  DevicesView       Rapporter kompatibilitet
+Satellite communications controller  Device     
Satellittkommunikasjonskontroller
+Serial bus controller Device     Seriellbusskontroller
+Signal processing controller  Device     Signalbehandlingskontroller
+Unclassified device  Device     Uklassifisert enhet
+Unknown    DevicePCI        Ukjent
+Unknown device Device     Ukjent enhet
+Unknown device DevicesView       Ukjent enhet
+Value PropertyList      Verdi
+Wireless controller  Device     Trådløs kontroller
+unknown    Device     ukjent

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/diskprobe/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/diskprobe/nb.catkeys             
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/diskprobe/nb.catkeys 2011-03-03 13:41:34 UTC 
(rev 40792)
@@ -0,0 +1,110 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-DiskProbe  2245892332
+15 bit TypeEditors       15-bit
+16 bit TypeEditors       16 bit
+16 bit signed value:  TypeEditors       16-bit verdi med fortegn:
+16 bit unsigned value: TypeEditors       16-bit verdi uten fortegn:
+32 bit TypeEditors       32-bit
+32 bit signed value:  TypeEditors       32-bit verdi med fortegn:
+32 bit size or status: TypeEditors       32-bit størrelse eller status:
+32 bit unsigned pointer:    TypeEditors       32-bit peker uten 
fortegn:
+32 bit unsigned value: TypeEditors       32-bit verdi uten fortegn:
+64 bit signed value:  TypeEditors       64-bit verdi med fortegn:
+64 bit unsigned value: TypeEditors       64-bit verdi uten fortegn
+8 bit palette TypeEditors       8-bit palett
+8 bit signed value:  TypeEditors       8-bit verdi med fortegn
+8 bit unsigned value: TypeEditors       8-bit verdi uten fortegn
+Add  ProbeView        Legg til
+Attribute   AttributeWindow     Attributt
+Attribute   ProbeView        Attributt
+Attribute type:    ProbeView        Attributtype
+Attribute:   ProbeView        Attributt:
+Attributes   ProbeView        Attributter
+Back  ProbeView        Tilbake
+Block ProbeView        Blokk
+Block %Ld (0x%Lx)   ProbeView        Blokk %Ld (0x%Lx)
+Block 0x%Lx  ProbeView        Blokk 0x%Lx
+Block:     ProbeView        Blokk:
+Bookmarks   ProbeView        Bokmerker
+Boolean    TypeEditors   This is the type of editor   Boolsk
+Boolean editor TypeEditors       Boolsk editor
+Boolean value: TypeEditors       Boolsk verdi:
+Cancel AttributeWindow     Avbryt
+Cancel OpenWindow       Avbryt
+Cancel ProbeView        Avbryt
+Case sensitive FindWindow       Skill mellom store og små bokstaver
+Close AttributeWindow     Lukk
+Close FileWindow       Lukk
+Close ProbeView        Lukk
+Contents:   TypeEditors       Innhold:
+Copy  ProbeView        Kopier
+Could not find search string. ProbeView        Kunne ikke finne 
søkestrengen
+Could not open \"%s\":\n%s   DiskProbe    Opening of entry reference 
buffer for a DiskProbe request Alert message. The name of entry reference and 
error message is shown.    Kunne ikke åpne \"%s\":\n%s
+Could not open file \"%s\": %s\n    DiskProbe        Kunne ikke åpne 
filen \"%s\": %s\n
+Could not read image  TypeEditors   Image means here a picture file, not a 
disk image.   Kunne ikke lese bilde
+Decimal    ProbeView    A menu item, as short as possible, noun is 
recommended if it is shorter than adjective. Desimal
+Device ProbeView        Enhet
+Device:    ProbeView        Enhet
+DiskProbe\n\twritten by Axel Dörfler\n\tCopyright 2004-2007, 
Haiku.\n\nOriginal Be version by Robert Polic\n  DiskProbe        
DiskProbe\n\tskrevet av Axel Dörfler\n\tOpphavsrettet 2004-2007, 
Haiku.\n\nOriginal Be-versjon av Robert Polic\n
+Do you really want to remove the attribute \"%s\" from the file \"%s\"?\n\nYou 
cannot undo this action.    AttributeWindow     Vil du virkelig fjerne 
attributten \"%s\" fra filen \"%s\"?\n\nDu kan ikke angre denne handlingen.
+Don't save   ProbeView        Ikke lagre
+Edit  ProbeView        Rediger
+Examine device:    OpenWindow       Undersøk enhet
+File  FileWindow       Fil
+File  ProbeView        Fil
+File: ProbeView        Fil:
+Find  FindWindow       Finn
+Find again   ProbeView        Finn påny
+Find… ProbeView        Finn...
+Fit  ProbeView    Size of fonts, fits to available room  Juster
+Floating-point value: TypeEditors       Flyttallverdi
+Font size   ProbeView        Fontstørrelse
+Grayscale   TypeEditors       Gråtone
+Hex  ProbeView    A menu item, as short as possible, noun is recommended 
if it is shorter than adjective. Hex
+Hexadecimal  FindWindow   A menu item, as short as possible, noun is 
recommended if it is shorter than adjective. Hexadesimal
+Icon  TypeEditors       Ikon
+Icon view   TypeEditors       Ikonvisning
+Image TypeEditors   This is the type of view    Bilde
+Image view   TypeEditors   Image means here a picture file, not a disk 
image.   Bildevisning
+MIME type editor    TypeEditors       MIME-type editor
+MIME type:   TypeEditors       MIME-type:
+Message    TypeEditors   This is the type of view    Melding
+Message View  TypeEditors       Meldingsvisning
+Mode: FindWindow       Modus:
+New…  FileWindow       Ny...
+Next  ProbeView        Neste
+No type editor available    AttributeWindow     Ingen type editor 
tilgjengelig
+Number TypeEditors   This is the type of editor   Tall
+Number editor TypeEditors       Tall-editor
+Number:    TypeEditors       Nummer:
+OK   DiskProbe        OK
+OK   ProbeView        OK
+Open device  FileWindow       Åpne enhet
+Open file…   FileWindow       Åpne fil...
+PNG format   TypeEditors       PNG-format
+Page setup…  ProbeView        Sideoppsett...
+Paste ProbeView        Lim inn
+Previous    ProbeView        Forrige
+Print… ProbeView        Skriv ut...
+Probe device  OpenWindow       Test enhet
+Quit  FileWindow       Slutt
+Remove AttributeWindow     Fjern
+Remove from file    AttributeWindow     Fjern fra fil
+Save  ProbeView        Lagre
+Save changes before closing?  ProbeView        Lagre endringer før 
lukking?
+Select all   ProbeView        Velg alle
+Selection   ProbeView        Utvalg
+Stop  ProbeView        Stopp
+String editor TypeEditors       Streng-editor
+Text  FindWindow       Tekst
+Text  TypeEditors   This is the type of editor   Tekst
+Type editor  AttributeWindow     Type editor
+Type editor  AttributeWindow     Type-editor
+Type editor  ProbeView        Type-editor
+Type editor not supported   ProbeView        Type-editor ikke støttet
+Undo  ProbeView        Angre
+Unknown format TypeEditors       Ukjent format
+Unknown type  TypeEditors       Ukjent type
+Writing to the file failed:\n%s\n\nAll changes will be lost when you quit.   
ProbeView        Skriving til fil feilet:\n%s\n\nAlle endringer vil gå 
tapt når du avslutter.
+none  ProbeView    No attributes  ingen
+of   ProbeView        av
+what: '%.4s'\n\n    TypeEditors   'What' is a message specifier that 
defines the type of the message.   hva: '%.4s'\n\n

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/diskusage/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/diskusage/nb.catkeys             
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/diskusage/nb.catkeys 2011-03-03 13:41:34 UTC 
(rev 40792)
@@ -0,0 +1,24 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-DiskUsage  3490177044
+%a, %d %b %Y, %r    Info Window       %a, %d %b %Y, %r
+%d file    Status View       %d fil
+%d files    Status View       %d filer
+9999.99 GB   Status View       9999.99 GB
+Created    Info Window       Opprettet
+DiskUsage   MainWindow       Diskbruk
+Free on %refName%   Scanner     Ledig på %refName%
+Get Info    Pie View        Hent info
+Kind  Info Window       Type
+Modified    Info Window       Endret
+Open  Pie View        Åpne
+Open With   Pie View        Åpne med
+Outdated view Pie View        Utdatert visning
+Path  Info Window       Filsti
+Rescan Pie View        Skann på nytt
+Rescan Volume View       Skann på nytt
+Scan  Status View       Skann
+Scanning %refName%   Scanner     Skanner %refName%
+Size  Info Window       Størrelse
+file unavailable    Pie View        fil utilgjengelig
+file unavailable    Status View       fil utilgjengelig
+in %d files  Info Window       i %d filer
+no supporting apps   Pie View        ingen støttende program

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/drivesetup/nb.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/drivesetup/nb.catkeys            
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/drivesetup/nb.catkeys    2011-03-03 
13:41:34 UTC (rev 40792)
@@ -0,0 +1,77 @@
+1   norwegian_bokmål    x-vnd.Haiku-DriveSetup 2723551013
+%ld MiB    Support     %ld MiB
+<empty>    DiskView        <tom>
+<empty>    PartitionList      <tom>
+Active PartitionList      Aktiv
+Are you sure you want to delete the selected partition?\n\nAll data on the 
partition will be irretrievably lost if you do so! MainWindow       Er 
du sikker på at du vil slette den valgte partisjonen?\n\nAlle data på 
partisjonen vil gå tapt for godt hvis du gjør det!
+Are you sure you want to initialize the partition \"%s\"? You will be asked 
again before changes are written to the disk.   MainWindow       Er 
du sikker på at du vil initialisere partisjonen \"%s\"? Du vil bli spurt igjen 
før endringene blir skrevet til disken.
+Are you sure you want to initialize the partition? You will be asked again 
before changes are written to the disk.   MainWindow       Er du 
sikker på at du vil initialisere partisjonen? Du vil bli spurt igjen før 
endringene blir skrevet til disken.
+Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the disk %s will be irretrievably lost if you do so!    MainWindow      
  Er du sikker på at du vil skrive endringene til disken nå?\n\nAlle data på 
disken %s vil gå tapt for godt hvis du gjør det!
+Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the partition %s will be irretrievably lost if you do so! MainWindow      
  Er du sikker på at du vil skrive endringene til disk nå?\n\nAlle data på 
partisjonen %s vil gå tapt for godt hvis du gjør det!
+Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the partition will be irretrievably lost if you do so!   MainWindow      
  Er du sikker på at du vil skrive endringene til disken nå?\n\nAlle data på 
partisjonen vil gå tapt for godt hvis du gjør det!
+Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the selected disk will be irretrievably lost if you do so! MainWindow      
  Er du sikker på at du vil skrive endringene til disken nå?\n\nAlle data på 
den valgte disken vil gå tapt for godt hvis du gjør det!
+Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the selected partition will be irretrievably lost if you do so!  MainWindow  
      Er du sikker på at du vil skrive endringene til disken nå?\n\nAlle 
data på den valgte partisjonen vil gå tapt for godt hvis du gjør det!
+Cancel CreateParamsPanel        Avbryt
+Cancel InitParamsPanel     Avbryt
+Cancel MainWindow       Avbryt
+Cannot delete the selected partition. MainWindow       Kan ikke slette 
den valgte partisjonen.
+Continue    MainWindow       Fortsett
+Could not aquire partitioning information.   MainWindow       Kunne 
ikke innhente informasjon om partisjoneringen.
+Could not delete the selected partition.    MainWindow       Kunne 
ikke slette valgt partisjon.
+Could not mount partition %s. MainWindow       Kunne ikke montere 
partisjonen %s
+Could not unmount partition %s.    MainWindow       Kunne ikke 
avmontere partisjon %s.
+Create CreateParamsPanel        Opprett
+Create…    MainWindow       Opprett…
+Creation of the partition has failed. MainWindow       Opprettelse av 
partisjonen feilet.
+Delete MainWindow       Slett
+Delete partition    MainWindow       Slett partisjon
+Device DiskView        Enhet
+Device PartitionList      Enhet
+Disk  MainWindow       Disk

[... truncated: 3156 lines follow ...]

Other related posts:

 • » [haiku-commits] r40792 - in haiku/trunk/data/catalogs: add-ons/disk_systems/bfs add-ons/disk_systems/intel add-ons/screen_savers/leaves add-ons/tracker/zipomatic add-ons/translators/bmp ... - jonas