[haiku-commits] r40291 - in haiku/trunk/data/catalogs: add-ons/screen_savers/leaves add-ons/translators/exr add-ons/translators/hpgs add-ons/translators/hvif add-ons/translators/jpeg2000 ...

 • From: zharik@xxxxxx
 • To: haiku-commits@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 26 Jan 2011 10:52:37 +0100 (CET)

Author: siarzhuk
Date: 2011-01-26 10:52:36 +0100 (Wed, 26 Jan 2011)
New Revision: 40291
Changeset: http://dev.haiku-os.org/changeset/40291

Added:
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/leaves/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/exr/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/hpgs/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/hvif/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/jpeg2000/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/pcx/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/png/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/tiff/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/webp/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/wonderbrush/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootmanager/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/cdplayer/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/charactermap/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskcalc/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/devices/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/diskprobe/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/icon-o-matic/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/installedpackages/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/launchbox/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/magnify/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/mail/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/mediaplayer/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/overlayimage/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/people/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/poorman/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/powerstatus/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/processcontroller/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/screenshot/screenshot/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/datatranslations/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/notifications/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/screen/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/screensaver/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/time/pl.catkeys
Modified:
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/drivesetup/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/pairs/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/showimage/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/soundrecorder/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/terminal/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/text_search/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/apps/workspaces/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/kits/locale/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/kits/tracker/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/filetypes/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/mail/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/media/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/network/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/printers/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/preferences/virtualmemory/pl.catkeys
  haiku/trunk/data/catalogs/servers/print/pl.catkeys
Log:
Polish localization files are updated from HTA in request from Scott MC.


Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/leaves/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/leaves/pl.catkeys      
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/screen_savers/leaves/pl.catkeys  
2011-01-26 09:52:36 UTC (rev 40291)
@@ -0,0 +1 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-LeavesScreensaver  0

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/exr/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/exr/pl.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/exr/pl.catkeys    
2011-01-26 09:52:36 UTC (rev 40291)
@@ -0,0 +1 @@
+1   polish     0

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/hpgs/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/hpgs/pl.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/hpgs/pl.catkeys    
2011-01-26 09:52:36 UTC (rev 40291)
@@ -0,0 +1 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-HPGSTranslator   0

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/hvif/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/hvif/pl.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/hvif/pl.catkeys    
2011-01-26 09:52:36 UTC (rev 40291)
@@ -0,0 +1 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-HVIFTranslator   0

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/jpeg2000/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/jpeg2000/pl.catkeys      
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/jpeg2000/pl.catkeys  
2011-01-26 09:52:36 UTC (rev 40291)
@@ -0,0 +1 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-JPEG2000Translator 0

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/pcx/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/pcx/pl.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/pcx/pl.catkeys    
2011-01-26 09:52:36 UTC (rev 40291)
@@ -0,0 +1 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-PCXTranslator    0

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/png/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/png/pl.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/png/pl.catkeys    
2011-01-26 09:52:36 UTC (rev 40291)
@@ -0,0 +1 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-PNGTranslator    0

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/tiff/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/tiff/pl.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/tiff/pl.catkeys    
2011-01-26 09:52:36 UTC (rev 40291)
@@ -0,0 +1 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-TIFFTranslator   0

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/webp/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/webp/pl.catkeys        
        (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/webp/pl.catkeys    
2011-01-26 09:52:36 UTC (rev 40291)
@@ -0,0 +1 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-WebPTranslator   0

Added: haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/wonderbrush/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/wonderbrush/pl.catkeys    
            (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/add-ons/translators/wonderbrush/pl.catkeys    
2011-01-26 09:52:36 UTC (rev 40291)
@@ -0,0 +1 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-WonderBrushTranslator    0

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/pl.catkeys    2011-01-25 
19:36:09 UTC (rev 40290)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/aboutsystem/pl.catkeys    2011-01-26 
09:52:36 UTC (rev 40291)
@@ -34,5 +34,5 @@
 %d MiB used (%d%%)   AboutView        %d MiB użyte (%d%%)
 The code that is unique to Haiku, especially the kernel and all code that 
applications may link against, is distributed under the terms of the %MIT 
licence%. Some system libraries contain third party code distributed under the 
LGPL license. You can find the copyrights to third party code below.\n\n  
AboutView        Kod unikalny dla projektu Haiku, w szczególności jądro 
systemu oraz kod źródłowy, do którego odwołują się aplikacje systemowe, jest 
udostępniany na licencji %MIT licence%. Część bibliotek systemowych zawiera kod 
źródłowy stron trzecich, dystrybuowany na zasadach licencji LGPL. Prawa 
autorskie do kodu stron trzecich możesz znaleźć na liście poniżej.\n\n
 %total MiB total, %inaccessible MiB inaccessible    AboutView        
%total MiB ogółem, %inaccessible MiB nieosiągalne
-Google & their Google Summer of Code program\n AboutView        Google 
oraz programu Google Summer of Code
+Google & their Google Summer of Code program\n AboutView        Google 
oraz programu Google Summer of Code\n
 The University of Auckland and Christof Lutteroth\n\n AboutView        
Uniwersytetu w Auckland oraz Christofa Lutterotha

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/pl.catkeys  2011-01-25 
19:36:09 UTC (rev 40290)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/activitymonitor/pl.catkeys  2011-01-26 
09:52:36 UTC (rev 40291)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   polish x-vnd.Haiku-ActivityMonitor   3957859986
+1   polish x-vnd.Haiku-ActivityMonitor   657126014
 P-faults    DataSource       P-błędy
 Media nodes  DataSource       Węzły multimedialne
 Raw clipboard size   DataSource       Rozmiar schowka
@@ -16,7 +16,6 @@
 Settings    ActivityWindow     Ustawienia
 Receiving   DataSource       Otrzymano
 Settings…   ActivityWindow     Ustawienia...
-OK   ActivityMonitor     OK
 Ports DataSource       Porty
 Page faults  DataSource       Błędy stronicowania
 Text clipboard size  DataSource       Rozmiar tekstu w schowku
@@ -28,7 +27,6 @@
 Quit  ActivityWindow     Wyjdź
 Block cache memory   DataSource       Pamięć bloku cache
 Remove graph  ActivityView      Usuń wykres
-about ActivityMonitor     o
 RX   DataSource       RX
 CPU usage   DataSource       Użycie CPU
 Sems  DataSource       Semy
@@ -41,4 +39,4 @@
 Additional items    ActivityView      Dodatki
 Network receive    DataSource       Odebrano
 Memory DataSource       Pamięć
-ActivityMonitor\n\twritten by Axel Dörfler\n\tCopyright 2008, Haiku Inc.\n   
ActivityMonitor     ActivityMonitor\n\tautorstwa Axel Dörfler\n\tCopyright 
2008, Haiku Inc.\n
+ActivityMonitor    ActivityWindow     ActivityMonitor

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootmanager/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootmanager/pl.catkeys            
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/bootmanager/pl.catkeys    2011-01-26 
09:52:36 UTC (rev 40291)
@@ -0,0 +1 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-BootManager 0

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/cdplayer/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/cdplayer/pl.catkeys             
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/cdplayer/pl.catkeys 2011-01-26 09:52:36 UTC 
(rev 40291)
@@ -0,0 +1,9 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-CDPlayer  3499256712
+DiscTime    CDPlayer        CzasDysku
+Audio CD    CDPlayer        Audio CD
+It appears that there are no CD drives on your computer or there is no system 
software to support one. Sorry. CDPlayer        Prawdopodobnie w 
komputerze nie ma napędu CD lub nie ma oprogramowania do jego obsługi. 
Przepraszamy. 
+TrackTime   CDPlayer        CzasŚcieżki
+TrackNumber  CDPlayer        NumerŚcieżki
+Track: --:-- / --:--  CDPlayer        Ścieżka: --:-- / --:--
+Disc: --:-- / --:--  CDPlayer        Dysk: --:-- / --:--
+CD drive is empty   CDPlayer        Napęd CD jest pusty

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/charactermap/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/charactermap/pl.catkeys           
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/charactermap/pl.catkeys   2011-01-26 
09:52:36 UTC (rev 40291)
@@ -0,0 +1,178 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-CharacterMap    2969711351
+Basic Latin  UnicodeBlocks      Podstawowy łaciński
+Hebrew UnicodeBlocks      Hebrajski
+Enclosed alphanumerics UnicodeBlocks      Otoczone symbole alfanumeryczne
+Latin-1 supplement   UnicodeBlocks      Uzupełnienie Latin-1
+Georgian supplement  UnicodeBlocks      Uzupełnienie gruzińskiego
+CJK unified ideographs UnicodeBlocks      Ujednolicone ideogramy CJK
+Modifier tone letters UnicodeBlocks      Modyfikujące litery tonów
+Khmer UnicodeBlocks      Khmerski
+Supplementary private use area A    UnicodeBlocks      Dodatkowy 
obszar prywatnego użytku A
+about CharacterMap      o
+CharacterMap\n\twritten by Axel Dörfler\n\tCopyright 2009, Haiku, Inc.\n    
CharacterMap      CharacterMap\n\tautorstwa Axel Dörfler\n\tCopyright 
2009, Haiku, Inc.\n
+About CharacterMap…  CharacterWindow     O CharacterMap...
+Clear CharacterWindow     Wyczyść
+Font size:   CharacterWindow     Rozmiar czcionki:
+Filter:    CharacterWindow     Filtr:
+CharacterMap settings CharacterWindow     Ustawienia CharacterMap
+Quit  CharacterWindow     Wyjdź
+Show private blocks  CharacterWindow     Pokaż prywatne bloki
+Hanunoo    UnicodeBlocks      Hanunoo
+Latin extended additional   UnicodeBlocks      Łaciński rozszerzony 
dodatkowy
+Arabic presentation forms A  UnicodeBlocks      Arabskie formy 
prezentacyjne A
+Greek extended UnicodeBlocks      Grecki rozszerzony
+Linear B ideograms   UnicodeBlocks      Ideogramy pisma linearnego B
+Devanagari   UnicodeBlocks      Dewanagari
+Armenian    UnicodeBlocks      Ormiański
+Glagotic    UnicodeBlocks      Glagotycki
+Mathematical operators UnicodeBlocks      Operatory matematyczne
+General punctuation  UnicodeBlocks      Ogólne znaki interpunkcyjne
+Miscellaneous technical    UnicodeBlocks      Różne znaki techniczne
+Vertical forms UnicodeBlocks      Formy pionowe
+Ol Chiki    UnicodeBlocks      Ol Chiki
+Arabic UnicodeBlocks      Arabski
+Ethiopic extended   UnicodeBlocks      Rozszerzony etiopski
+Arrows UnicodeBlocks      Strzałki
+Variation selectors supplement UnicodeBlocks      Dodatkowe przełączniki 
wariantów glifów
+Gujarati    UnicodeBlocks      Gudżarati
+Cuneiform   UnicodeBlocks      Pismo klinowe
+CJK radicals supplement    UnicodeBlocks      Radykały CJK
+Balinese    UnicodeBlocks      Balijski
+Cham  UnicodeBlocks      Czamski
+Specials    UnicodeBlocks      Specjalne
+CJK compatibility ideographs  UnicodeBlocks      Ideogramy zgodności CJK
+Phonetic extensions  UnicodeBlocks      Rozszerzenia fonetyczne
+Khmer symbols UnicodeBlocks      Symbole khmerskie
+Tagbanwa    UnicodeBlocks      Tagbanwa
+Kanbun UnicodeBlocks      Kanbun
+Syriac UnicodeBlocks      Syryjski
+CJK compatibility ideographs Supplement    UnicodeBlocks      
Dodatkowe ideogramy zgodności CJK
+Hangul syllables    UnicodeBlocks      Sylaby Hangyl
+Coptic UnicodeBlocks      Koptyjski
+Tai Le UnicodeBlocks      Tai le
+Mahjong tiles UnicodeBlocks      Klocki Mahjong
+Spacing modifier letters    UnicodeBlocks      Oddzielone litery 
modyfikujące
+Aegean numbers UnicodeBlocks      Liczby egejskie
+CJK strokes  UnicodeBlocks      Kreski CJK
+Old italic   UnicodeBlocks      Staroitalski
+Supplemental arrows B UnicodeBlocks      Dodatkowe strzałki B
+Cyrillic extended A  UnicodeBlocks      Rozszerzona cyrylica A
+Kharoshthi   UnicodeBlocks      Charosti
+Combining half marks  UnicodeBlocks      Składające półznaki
+Cyrillic    UnicodeBlocks      Cyrylica
+Katakana    UnicodeBlocks      Katakana
+Block elements UnicodeBlocks      Elementy blokowe
+Sundanese   UnicodeBlocks      Sundajski
+Miscellaneous mathematical symbols A  UnicodeBlocks      Różne symbole 
matematyczne A
+Cyrillic supplement  UnicodeBlocks      Uzupełnienie cyrylicy
+Small form variants  UnicodeBlocks      Różne małe formy
+IPA extensions UnicodeBlocks      Rozszerzenia IPA
+Thaana UnicodeBlocks      Thaana
+Ogham UnicodeBlocks      Ogamiczny
+Combining diacritical marks for symbols    UnicodeBlocks      
Składające znaki diakrytyczne dla symboli
+Syloti Nagri  UnicodeBlocks      Syloti Nagri
+Arabic supplement   UnicodeBlocks      Uzupełnienie arabskiego
+Latin extended C    UnicodeBlocks      Rozszerzony łaciński C
+Ancient smbols UnicodeBlocks      Symbole starożytne
+Bopomofo extended   UnicodeBlocks      Rozszerzone bopomofo
+Lycian UnicodeBlocks      Licyjsjki
+Osmanya    UnicodeBlocks      Osmanya
+Ethiopic    UnicodeBlocks      Etiopski
+Bengali    UnicodeBlocks      Bengalski
+Supplementary private use area B    UnicodeBlocks      Dodatkowy 
obszar prywatnego użytku B
+CJK unified ideographs extension A   UnicodeBlocks      Rozszerzenie A 
ujednoliconych ideogramów CJK
+Hangul compatibility Jamo   UnicodeBlocks      Dzamo zgodności dla 
hangyl
+Ideographic description characters   UnicodeBlocks      Znaki opisu 
ideograficznego
+Arabic presentation forms B  UnicodeBlocks      Arabskie formy 
prezentacyjne B
+CJK compatibility forms    UnicodeBlocks      Formy zgodności CJK
+Hiragana    UnicodeBlocks      Hiragana
+Tagalog    UnicodeBlocks      Tagalski
+Control pictures    UnicodeBlocks      Obrazy znaków sterujących
+Variation selectors  UnicodeBlocks      Przełączniki wariantów glifów
+Linear B syllabary   UnicodeBlocks      Sylabariusz pisma linearnego B
+Buginese    UnicodeBlocks      Bugiński
+Bopomofo    UnicodeBlocks      Bopomofo
+Lepcha UnicodeBlocks      Lepczowski
+Sinhala    UnicodeBlocks      Sinhala
+Ancient Greek musical notation UnicodeBlocks      Starożytna grecka 
notacja muzyczna
+Geometric shapes    UnicodeBlocks      Kształty geometryczne
+Letterlike symbols   UnicodeBlocks      Symbole literopodobne
+Hangul Jamo  UnicodeBlocks      Dzamo hangyl
+Tamil UnicodeBlocks      Tamilski
+Currency symbols    UnicodeBlocks      Symbole walutowe
+Combining diacritical marks  UnicodeBlocks      Składające znaki 
diakrytyczne
+Supplement punctuation UnicodeBlocks      Dodatkowe znaki interpunkcyjne
+Unified Canadian Aboriginal syllabics UnicodeBlocks      Ujednolicony 
sylabariusz rdzennych Kanadyjczyków
+Ugaritic    UnicodeBlocks      Ugarycki
+CJK symbols and punctuation  UnicodeBlocks      Symbole i znaki 
interpunkcyjne CJK
+Number forms  UnicodeBlocks      Formy liczbowe
+Cherokee    UnicodeBlocks      Czirokeski
+Tags  UnicodeBlocks      Znaczniki
+Cypriot syllabary   UnicodeBlocks      Sylabariusz cypryjski
+Counting rod numerals UnicodeBlocks      Cyfry w chińskim zapisie 
pałeczkowym
+Latin extended A    UnicodeBlocks      Łaciński rozszerzony A
+Miscellaneous symbols UnicodeBlocks      Różnorodne symbole
+Saurashtra   UnicodeBlocks      Saurashtra
+Optical character recognition UnicodeBlocks      Optyczne rozpoznawanie 
znaków
+Old Persian  UnicodeBlocks      Staroperski
+Combining diacritical marks supplement UnicodeBlocks      Uzupełnienie 
składających znaków diakrytycznych
+Myanmar    UnicodeBlocks      Birmański
+Latin extended D    UnicodeBlocks      Łaciński rozszerzony D
+Byzantine musical symbols   UnicodeBlocks      Bizantyjskie symbole 
muzyczne
+Oriya UnicodeBlocks      Orija
+Tibetan    UnicodeBlocks      Tybetański
+Ancient Greek numbers UnicodeBlocks      Starożytne liczby greckie
+Vai  UnicodeBlocks      Wai
+Yi Radicals  UnicodeBlocks      Radykały Yi
+Cyrillic extended B  UnicodeBlocks      Rozszerzona cyrylica B
+Braille patterns    UnicodeBlocks      Pismo Braille'a
+Muscial symbols    UnicodeBlocks      Symbole muzyczne
+New Tai Lue  UnicodeBlocks      Nowy tai le
+Runic UnicodeBlocks      Runiczny
+Miscellaneous mathematical symbols B  UnicodeBlocks      Różne symbole 
matematyczne B
+Cuneiform numbers and punctuation   UnicodeBlocks      Liczby i 
interpunkcja pisma klinowego
+Private use area    UnicodeBlocks      Obszar prywatnego użytku
+CJK unified ideographs extension B   UnicodeBlocks      Rozszerzenie B 
ujednoliconych ideogramów CJK
+Phags-pa    UnicodeBlocks      Phags-pa
+Kangxi radicals    UnicodeBlocks      Radykały Kangxi
+Dingbats    UnicodeBlocks      Ozdoby drukarskie
+Tai Xuan Jing symbols UnicodeBlocks      Symbole Tai xuan Jing
+Yi syllables  UnicodeBlocks      Sylaby Yi
+Buhid UnicodeBlocks      Buid
+Telugu UnicodeBlocks      Telugu
+Superscripts and subscripts  UnicodeBlocks      Indeksy górne i dolne
+Thai  UnicodeBlocks      Tajski
+Deseret    UnicodeBlocks      Deseret
+Tifinagh    UnicodeBlocks      Tifinagh
+Gurmukhi    UnicodeBlocks      Gurmukhi
+Lao  UnicodeBlocks      Laotański
+Gothic UnicodeBlocks      Gocki
+Limbu UnicodeBlocks      Limbu
+Rejang UnicodeBlocks      Rejang
+Phoenician   UnicodeBlocks      Fenicki
+Mongolian   UnicodeBlocks      Mongolski
+Supplemental arrows A UnicodeBlocks      Dodatkowe strzałki A
+Miscellaneous symbols and arrows    UnicodeBlocks      Różne symbole i 
strzałki
+Yijing hexagram symbols    UnicodeBlocks      Heksagramy Yijing
+Supplemental mathematical operators  UnicodeBlocks      Dodatkowe 
operatory matematyczne
+Enclosed CJK letters and months    UnicodeBlocks      Otoczone litery 
i miesiące CJK
+Kayah Li    UnicodeBlocks      Kayah Li
+Alphabetic presentation forms UnicodeBlocks      Alfabetyczne formy 
prezentacyjne
+Halfwidth and fullwidth forms UnicodeBlocks      Formy połowy i pełnej 
szerokości
+Lydian UnicodeBlocks      Lidyjski
+Ethiopic supplement  UnicodeBlocks      Uzupełnienie etiopskiego
+Latin extended B    UnicodeBlocks      Rozszerzony łaciński B
+Box drawing  UnicodeBlocks      Rysowanie ramek
+Mathematical alphanumeric symbols   UnicodeBlocks      Matematyczne 
symbole alfanumeryczne
+Greek and Coptic    UnicodeBlocks      Grecki i koptyjski
+Carian UnicodeBlocks      Karyjski
+Georgian    UnicodeBlocks      Gruziński
+Phaistos disc UnicodeBlocks      Dysk z Fajstos
+Shavian    UnicodeBlocks      Alfabet Shawa
+CJK compatibility   UnicodeBlocks      Znaki zgodności CJK
+Malayalam   UnicodeBlocks      Malajalam
+N'Ko  UnicodeBlocks      N'Ko
+Kannada    UnicodeBlocks      Kannada
+Phonetic extensions supplement UnicodeBlocks      Uzupełnienie rozszerzeń 
fonetycznych
+Domino tiles  UnicodeBlocks      Klocki domina
+Katakana phonetic extensions  UnicodeBlocks      Rozszerzenia fonetyczne 
katakana

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskcalc/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskcalc/pl.catkeys             
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/deskcalc/pl.catkeys 2011-01-26 09:52:36 UTC 
(rev 40291)
@@ -0,0 +1,8 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-DeskCalc  2582056073
+DeskCalc_settings   CalcApplication     DeskCalc_ustawienia
+About DeskCalc…    CalcView        O DeskCalc...
+about CalcView        o
+Show keypad  CalcView        Pokaż klawiaturę
+Enable Num Lock on startup   CalcView        Włącz Num Lock przy 
uruchamianiu
+DeskCalc v2.1.0\n\nwritten by Timothy Wayper,\nStephan Aßmus and Ingo 
Weinhold\n\n©1997, 1998 R3 Software Ltd.\n©2006-2009 Haiku, Inc.\n\nAll Rights 
Reserved. CalcView        DeskCalc v2.1.0\n\nautorstwaTimothy 
Wayper,\nStephan Aßmus i Ingo Weinhold\n\n©1997, 1998 R3 Software 
Ltd.\n©2006-2009 Haiku, Inc.\n\nWszystkie prawa zastrzeżone.
+Audio Feedback CalcView        Wsparcie dźwiękowe

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/devices/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/devices/pl.catkeys              
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/devices/pl.catkeys  2011-01-26 09:52:36 UTC 
(rev 40291)
@@ -0,0 +1,48 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-Devices   1250375801
+Order by:   DevicesView       Sortuj według:
+ACPI controller    Device     Kontroler ACPI
+Memory controller   Device     Kontroler pamięci
+Docking station    Device     Stacja dokująca
+Computer    Device     Komputer
+Detailed    DevicesView       Szczegółowy
+Properties   PropertyList      Właściwości
+Category    DevicesView       Kategoria
+Quit  DevicesView       Wyjdź
+Device paths  Device     Ścieżki do urządzeń
+Manufacturer\t\t\t:  Device     Producent\t\t\t: 
+Processor   Device     Procesor
+ACPI Information    DeviceACPI       Informacja o ACPI
+Device Name\t\t\t\t:  Device     Nazwa Urządzenia\t\t\t\t: 
+Generic system peripheral   Device     Generyczne urządzenie 
peryferyjne
+Display controller   Device     Kontroler ekranu
+Mass storage controller    Device     Kontroler pamięci masowej
+About Devices… DevicesView       O Devices...
+Input device controller    Device     Kontroler urządzenia wejścia
+Device paths\t:    Device     Ścieżki do urządzeń\t: 
+Network controller   Device     Kontroler sieci
+Devices\n\twritten by Pieter Panman\n\n\tBased on listdev by Jérôme 
Duval\n\tand the previous Devices preference\n\tby Jérôme Duval and 
Sikosis\n\tCopyright 2009, Haiku, Inc.\n    DevicesApplication       
Devices\n\tautorstwa Pietera Panmana\n\n\tOparte na listdev autorstwa Jérômea 
Duvala\n\toraz poprzedniiej wersji Devices\n\tautostwa Jérôme Duval i 
Sikosis\n\tCopyright 2009, Haiku, Inc.\n
+Driver used  Device     Użyty sterownik
+Driver used\t\t\t\t:  Device     Użyty sterownik\t\t\t\t: 
+Bus  DevicesView       Magistrala
+Communication controller    Device     Kontroler komunikacji
+Basic information   DevicesView       Podstawowe informacje
+PCI Information    DevicePCI        Informacje o PCI
+Manufacturer: Device     Producent:
+Multimedia controller Device     Kontroler multimediów
+Device name:  Device     Nazwa urządzenia:
+Report compatibility  DevicesView       Raport zgodności
+about DevicesApplication       o
+Signal processing controller  Device     Kontroler przetwarzania sygnałów
+Serial bus controller Device     Kontroler magistrali szeregowej
+Wireless controller  Device     Kontroler łączy bezprzewodowych
+Device name  Device     Nazwa urządzenia
+Manufacturer  Device     Producent
+Intelligent controller Device     Inteligentny kontroler
+Satellite communications controller  Device     Kontroler komunikacji 
satelitarnej
+Bridge Device     Most
+Refresh devices    DevicesView       Odśwież urządzenia
+Connection   DevicesView       Połączenie
+Generate system information  DevicesView       Wygeneruj informacje o 
systemie
+Encryption controller Device     Kontroler szyfrowania
+Unclassified device  Device     Nieznane urządzenie
+Devices    DevicesView       Urządzenia

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/diskprobe/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/diskprobe/pl.catkeys             
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/diskprobe/pl.catkeys 2011-01-26 09:52:36 UTC 
(rev 40291)
@@ -0,0 +1,135 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-DiskProbe  679412978
+File offset:  ProbeView        Offset pliku:
+DiskProbe   OpenWindow       Analizator dysków
+%ld (native)  ProbeView        %ld (natywny)
+64 bit unsigned value: TypeEditors       64-bitowa wartość typu unsigned:
+Find again   ProbeView        Wyszukaj ponownie
+Text  FindWindow       Tekstowy
+Find… ProbeView        Wyszukaj...
+Case sensitive FindWindow       Uwzględnij wielkość liter
+Cancel OpenWindow       Anuluj
+Close AttributeWindow     Zamknij
+File  ProbeView        Plik
+Attribute   ProbeView        Atrybut
+Floating-point value: TypeEditors       Wartość typu floating-point:
+16 bit TypeEditors       16-bitowy
+Attributes   ProbeView        Atrybuty
+Device offset:     ProbeView        Offset urządzenia:
+Selection   ProbeView        Zaznaczenie
+File  FileWindow       Plik
+OK   DiskProbe        OK
+Paste ProbeView        Wklej
+PNG format   TypeEditors       format PNG
+Font size   ProbeView        Rozmiar czcionki
+Attribute type:    ProbeView        Typ atrybutu:
+Attribute   AttributeWindow     Atrybut
+8 bit signed value:  TypeEditors       8-bitowa wartość typu signed:
+Number:    TypeEditors       Numer:
+Save  ProbeView        Zapisz
+Number editor TypeEditors       Edytor numeryczny
+No type editor available    AttributeWindow     Brak dostępnego edytora 
typu atrybutu
+Double precision floating-point value: TypeEditors       Wartość typu 
double precision floating-point:
+Device:    ProbeView        Urządzenie:
+Do you really want to remove the attribute \"%s\" from the file \"%s\"?\n\nYou 
cannot undo this action.    AttributeWindow     Czy jesteś pewien, że 
chcesz usunąć atrybut \"%s\" z pliku \"%s\"?\n\nTej operacji nie da się w 
przyszłości cofnąć.
+8 bit unsigned value: TypeEditors       8-bitowa wartość typu unsigned:
+Block ProbeView        Blok
+Back  ProbeView        Wstecz
+Device ProbeView        Urządzenie
+Unknown type  TypeEditors       Nieznany typ
+Block 0x%Lx  ProbeView        Blok 0x%Lx
+Quit  FileWindow       Zakończ
+Undo  ProbeView        Cofnij operację
+Close ProbeView        Zamknij
+16 bit signed value:  TypeEditors       16-bitowa wartość typu signed:
+64 bit signed offset: TypeEditors       64-bitowy offset typu signed:
+Copy  ProbeView        Kopiuj
+Boolean value: TypeEditors       Wartość typu boolean:
+32 bit size or status: TypeEditors       32-bitowy rozmiar lub status:
+8 bit palette TypeEditors       8-bitowa paleta
+Probe device  OpenWindow       Przeprowadź analizę
+Unknown format TypeEditors       Nieznany format
+MIME type:   TypeEditors       Typ MIME:
+Page setup…  ProbeView        Ustawienia strony wydruku...
+New…  FileWindow       Nowy...
+DiskProbe request   AttributeWindow     Zapytanie Analizatora dysków
+Save changes before closing?  ProbeView        Czy zapisać zmiany 
przed zakończeniem działania aplikacji?
+Type editor  AttributeWindow     Edytor typu
+Native: 0x%0*Lx    ProbeView        Natywny: 0x%0*Lx
+Raw editor   AttributeWindow     Edytor naturalny
+Message View  TypeEditors       Widok wiadomości
+DiskProbe request   ProbeView        Zapytanie Analizatora dysków
+32 bit unsigned size: TypeEditors       32-bitowy format unsigned:
+Flattened bitmap    TypeEditors       Bitmapa
+Open file…   FileWindow       Otwórz plik...
+Next  ProbeView        Następny
+Close FileWindow       Zamknij
+Attribute:   ProbeView        Atrybut:
+Remove from file    AttributeWindow     Usuń z pliku
+Don't save   ProbeView        Nie zapisuj
+Previous    ProbeView        Poprzedni
+64 bit signed value:  TypeEditors       64-bitowa wartość typu signed:
+Icon  TypeEditors       Ikona
+Block:     ProbeView        Blok:
+Examine device:    OpenWindow       Badane urządzenie: 
+Offset:    ProbeView        Offset:
+OK   ProbeView        OK
+Add  ProbeView        Dodaj
+Edit  ProbeView        Edycja
+Native: %Ld (0x%0*Lx) ProbeView        Natywny: %Ld (0x%0*Lx)
+32 bit unsigned value: TypeEditors       32-bitowa wartość typu unsigned:
+Cancel AttributeWindow     Anuluj
+Type editor not supported   ProbeView        Edytor typu nie jest 
obsługiwany
+MIME type editor    TypeEditors       Edytor typu MIME
+Swapped: %Ld (0x%0*Lx) ProbeView        Zamieniony: %Ld (0x%0*Lx)
+Find  FindWindow       Wyszukaj
+Remove AttributeWindow     Usuń
+Print… ProbeView        Drukuj...
+Block %Ld (0x%Lx)   ProbeView        Blok %Ld (0x%Lx)
+Could not open file \"%s\": %s\n    DiskProbe        Nie można 
otworzyć pliku \"%s\": %s\n
+Select all   ProbeView        Zaznacz wszystko
+Probe file…  OpenWindow       Zbadaj plik...
+Icon view   TypeEditors       Widok ikony
+Bookmarks   ProbeView        Zakładki
+Mode: FindWindow       Tryb:
+15 bit TypeEditors       15-bitowy
+Open device  FileWindow       Otwórz urządzenie
+Could not find search string. ProbeView        Nie można odnaleźć 
poszukiwanej wartości.
+16 bit unsigned value: TypeEditors       16-bitowa wartość typu signed:
+Attribute offset:   ProbeView        Offset atrybutu:
+Redo  ProbeView        Ponów operacyję
+File: ProbeView        Plik:
+32 bit unsigned pointer:    TypeEditors       32-bitowy wskaźnik typu 
unsigned:
+of   ProbeView        z
+DiskProbe\n\twritten by Axel Dörfler\n\tCopyright 2004-2007, 
Haiku.\n\nOriginal Be version by Robert Polic\n  DiskProbe        
Analizator dysków (DiskProbe)\n\tnapisany przex Axela Dörflera\n\tCopyright 
2004-2007, Haiku.\n\nOryginalna wersja na system operacyjny Be napisana została 
przez Roberta Polic
+Writing to the file failed:\n%s\n\nAll changes will be lost when you quit.   
ProbeView        Zapis do pliku nie powiódł się:\n%s\n\nWszystkie zmiany 
zostaną utracone w przypadku zakończenia programu.
+32 bit TypeEditors       32-bitowy
+Cancel ProbeView        Anuluj
+Swapped: 0x%0*Lx    ProbeView        Zamieniony: 0x%0*Lx
+Grayscale   TypeEditors       Skala szarości
+32 bit signed value:  TypeEditors       32-bitowa wartość typu signed:
+DiskProbe request   DiskProbe        Zapytanie Analizatora dysków
+Type editor  ProbeView        Edytor typu
+Contents:   TypeEditors       Zawiera:
+Base  ProbeView    A menu item, the number that is basis for a system of 
calculation. The base 10 system is a decimal system. This is in the same menu 
window than \"Font size\" and \"BlockSize\" Podstawa
+what: '%.4s'\n\n    TypeEditors   'What' is a message specifier that 
defines the type of the message.   Typ wiadomości: '%.4s'\n\n
+Boolean    TypeEditors   This is the type of editor   Typ boolowski
+Stop  ProbeView        Stop
+Hex  ProbeView    A menu item, as short as possible, noun is recommended 
if it is shorter than adjective. Heksadecymalna
+Text  TypeEditors   This is the type of editor   Typ tekstowy
+Number TypeEditors   This is the type of editor   Typ numeryczny
+Decimal    ProbeView    A menu item, as short as possible, noun is 
recommended if it is shorter than adjective. Decymalna
+String editor TypeEditors       Edytor typu string
+View  ProbeView    This is the last menubar item \"File Edit Block View\" 
Widok
+Boolean editor TypeEditors       Edytor typu boolowskiego
+none  ProbeView    No attributes  brak
+BlockSize   ProbeView    A menu item, a shortened form from \"block 
size\". This is in the same menu windowthan \"Base\" and \"Font size\"    
Rozmiar bloku
+Fit  ProbeView    Size of fonts, fits to available room  Automatyczny
+(native)    ProbeView        (natywny)
+Hexadecimal  FindWindow   A menu item, as short as possible, noun is 
recommended if it is shorter than adjective. Heksadecymalny
+Could not read image  TypeEditors   Image means here a picture file, not a 
disk image.   Nie można odczytać pliku graficznego
+Message    TypeEditors   This is the type of view    Widok wiadomości
+Could not open \"%s\":\n%s   DiskProbe    Opening of entry reference 
buffer for a DiskProbe request Alert message. The name of entry reference and 
error message is shown.    Nie można otworzyć \"%s\":\n%s
+of 0x0 ProbeView    This is a part of \"Block 0xXXXX of 0x0026\" message. 
In languages without 'of' structure it can be replaced simply with '/'.  z 0x0
+Image view   TypeEditors   Image means here a picture file, not a disk 
image.   Widok obrazu
+Image TypeEditors   This is the type of view    Widok obrazu
+About DiskProbe…    FileWindow       O programie Analizator Dysków...

Modified: haiku/trunk/data/catalogs/apps/drivesetup/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/drivesetup/pl.catkeys    2011-01-25 
19:36:09 UTC (rev 40290)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/drivesetup/pl.catkeys    2011-01-26 
09:52:36 UTC (rev 40291)
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   polish x-vnd.Haiku-DriveSetup 1943527736
+1   polish x-vnd.Haiku-DriveSetup 2723551013
 Delete MainWindow       Usuń
 Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the selected partition will be irretrievably lost if you do so!  MainWindow  
      Na pewno chcesz zapisać zmiany na dysk?\n\nWszystkie dane na 
wybranej partycji bedą bezpowrotnie utracone!
 Rescan MainWindow       Przeskanuj
@@ -74,3 +74,4 @@
 Are you sure you want to initialize the partition \"%s\"? You will be asked 
again before changes are written to the disk.   MainWindow       Czy 
na pewno chcesz zainicjalizować partycję \"%s\"? Zostaniesz spytany ponownie 
zanim zmiany zostaną zapisane na dysk twardy.
 Are you sure you want to initialize the partition? You will be asked again 
before changes are written to the disk.   MainWindow       Czy jesteś 
pewien decyzji o zainicjalizowaniu partycji? Zostaniesz spytany ponownie zanim 
zmiany zostaną zapisane na dysk twardy.
 Parameters   PartitionList      Parametry
+Active PartitionList      Aktywny

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/icon-o-matic/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/icon-o-matic/pl.catkeys           
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/icon-o-matic/pl.catkeys   2011-01-26 
09:52:36 UTC (rev 40291)
@@ -0,0 +1,192 @@
+1   polish x-vnd.haiku-icon_o_matic    1583997925
+Select All   Icon-O-Matic-PathManipulator      Zaznacz wszystko
+Add Style   Icon-O-Matic-AddStylesCmd        Dodanie stylu
+Save changes to current icon? Icon-O-Matic-Main        Zapisać zmiany 
w obecnej ikonie?
+Color (#%02x%02x%02x) Style name after dropping a color        Kolor 
(#%02x%02x%02x)
+Add  Icon-O-Matic-StylesList     Dodaj
+Move Shape   Icon-O-Matic-MoveShapesCommand     Przesunięcie kształtu
+Opening the document failed!  Icon-O-Matic-Main        Otwieranie 
dokumentu nie powiodło się!
+Reset transformation  Icon-O-Matic-ShapesList     Resetuj transformację
+Move Paths   Icon-O-Matic-MovePathsCmd        Przesunięcie ścieżki
+None  Icon-O-Matic-Properties     Nic
+New  Icon-O-Matic-Menu-File     Nowy
+Icon-O-Matic might not have interpreted all data from the SVG when it was 
loaded. By overwriting the original file, this information would now be lost.  
   Icon-O-Matic-SVGExport     Gdy Icon-O-Matic otwierał plik SVG, nie 
mógł przetworzyć wszystkich danych. Po nadpisaniu oryginalnego pliku, te 
informacje zostaną utracone.
+Paste Properties    Icon-O-Matic-Properties     Wklej właściwości
+Save Icon   Dialog title      Zapisz ikonę
+Remove Path  Icon-O-Matic-RemovePathsCmd       Usunięcie ścieżki
+Add shape with path  Icon-O-Matic-Menu-Shape     Dodaj kształt ze ścieżką
+Select Icon-O-Matic-Properties     Zaznacz
+Height Icon-O-Matic-PropertyNames       Wysokość
+Remove Transformers  Icon-O-Matic-RemoveTransformersCmd       
Usunięcie transformatora
+Width Icon-O-Matic-PropertyNames       Szerokość
+Transformation Icon-O-Matic-TransformationBoxStates      Transformacja
+Duplicate   Icon-O-Matic-ShapesList     Duplikuj
+<unkown property>   Icon-O-Matic-PropertyNames       <nieznana 
właściwość>
+Linear Icon-O-Matic-StyleTypes     Liniowy
+Assign Path  Icon-O-Matic-AddPathsCmd        Przypisanie ścieżki
+Move  Icon-O-Matic-TransformationBoxStates      Przesunięcie
+Flip Control Points  Icon-O-Matic-FlipPointsCmd       Odwróć punkty 
kontrolne
+warning    Icon-O-Matic-SVGExport     ostrzeżenie
+Copy  Icon-O-Matic-Properties     Kopiuj
+Miter Limit  Icon-O-Matic-PropertyNames       Próg ścięcia
+OK   Icon-O-Matic-ColorPicker        OK
+Remove Control Point  Icon-O-Matic-RemovePointsCmd      Usunięcie 
punktu kontrolnego
+Bleep! Exporter - Continue in error dialog       Ojej!
+Add circle   Icon-O-Matic-PathsList     Dodaj okrąg
+Shorten    Icon-O-Matic-PropertyNames       Skróć
+bad news    Title of error alert      złe wieści
+Remove Paths  Icon-O-Matic-RemovePathsCmd       Usunięcie ścieżek
+Scale Y    Icon-O-Matic-PropertyNames       Skala Y
+Add Control Point   Icon-O-Matic-AddPointCmd        Dodaj punkt 
kontrolny
+Multi Set   Multi Set (property name)        Ustaw wiele
+any of the other lists to   Empty property list - 2nd line     listy, 
żeby edytować
+Save as…    Icon-O-Matic-Menu-File     Zapisz jako…
+Style Icon-O-Matic-Menus       Styl
+<modify path> Icon-O-Matic-PathCmd      <modyfikacja ścieżki>
+Opening the icon failed!    Icon-O-Matic-Main        Otwieranie 
ikony nie powiodło się!
+Error:     Icon-O-Matic-Main        Błąd:
+Rotate indices right  Icon-O-Matic-PathsList     Obróć wskaźniki w prawo
+Name  Icon-O-Matic-PropertyNames       Nazwa
+bad news    Icon-O-Matic-Exporter      złe wieści
+<nothing to undo>   Icon-O-Matic-Menu-Edit     <nie ma czego cofnąć>
+Freeze Shape  Icon-O-Matic-FreezeTransformationCmd      Zamrożenie 
kształtu
+PNG Set    Icon-O-Matic-SavePanel     Seria plików PNG
+Joins Icon-O-Matic-PropertyNames       Połączenie
+Remove Style  Icon-O-Matic-RemoveStylesCmd      Usunięcie stylu
+Scale X    Icon-O-Matic-PropertyNames       Skala X
+Cancel Icon-O-Matic-SVGExport     Anuluj
+Set  Set (property name)       Ustaw
+Add shape with style  Icon-O-Matic-Menu-Shape     Dodaj kształt ze stylem
+Rotate indices left  Icon-O-Matic-PathsList     Obróć wskaźniki w lewo
+Remove Shape  Icon-O-Matic-RemoveShapesCmd      Usunięcie kształtu
+Reverse    Icon-O-Matic-PathsList     Odwróć
+HVIF Source Code    Icon-O-Matic-SavePanel     Kod źródłowy HVIF
+Reset Transformations Icon-O-Matic-ResetTransformationCmd       
Resetowanie transformacji
+All  Icon-O-Matic-Properties     Wszystkie
+Multi Paste Properties Icon-O-Matic-Properties     Wklej wiele właściwości
+Undo  Icon-O-Matic-Main        Cofnij
+Click on a shape above Empty transformers list - 1st line       Kliknij 
na kształt powyżej,
+Add Shape   Icon-O-Matic-AddShapesCmd        Dodanie kształtu
+<nothing to redo>   Icon-O-Matic-Menu-Edit     <nie ma czego powtórzyć>
+Move Transformer    Icon-O-Matic-MoveTransformersCmd        
Przesunięcie transformatora
+Opacity    Icon-O-Matic-PropertyNames       Przezroczystość
+Add with path Icon-O-Matic-ShapesList     Dodaj ze ścieżką
+Gradient type Icon-O-Matic-StyleTypes     Rodzaj gradientu
+Modify Control Point  Icon-O-Matic-ChangePointCmd       Modyfikację 
punktu kontrolnego
+Saving your document failed!  Icon-O-Matic-Exporter      Zapisywanie 
dokumentu nie powiodło się!
+Split Icon-O-Matic-PathManipulator      Podziel
+Nudge Control Points  Icon-O-Matic-NudgePointsCommand     Przesunięcie 
punktów kontrolnych
+Remove Icon-O-Matic-StylesList     Usuń
+Add with path & style Icon-O-Matic-ShapesList     Dodaj ze ścieżką i 
stylem
+META:ICON Attribute  Icon-O-Matic-SavePanel     Atrybut META:ICON
+Translation Y Icon-O-Matic-PropertyNames       Translacja Y
+Rotate Icon-O-Matic-TransformationBoxStates      Obracanie
+Remove Transformer   Icon-O-Matic-RemoveTransformersCmd       
Usunięcie transformatora
+Rotate Path Indices  Icon-O-Matic-RotatePathIndiciesCmd       
Obrócenie wskaźników ścieżki
+Add Transformer    Icon-O-Matic-AddTransformersCmd     Dodanie 
transformatora
+Remove Icon-O-Matic-PathsList     Usuń
+Nudge Control Point  Icon-O-Matic-NudgePointsCommand     Przesunięcie 
punktu kontrolnego
+Pick a color  Icon-O-Matic-ColorPicker        Wybierz kolor
+Quit  Icon-O-Matic-Menu-File     Wyjdź
+Discard    Icon-O-Matic-Main        Nie zapisuj
+Export Icon-O-Matic-Menu-File     Eksportuj
+No   Icon-O-Matic-StyledTextImport      Nie
+Unassign Path Icon-O-Matic-UnassignPathCmd      Usunięcie przypisania 
ścieżki
+load error   Icon-O-Matic-SVGImport     błąd ładowania
+Move Shapes  Icon-O-Matic-MoveShapesCommand     Przesunięcie kształtów
+Remove Styles Icon-O-Matic-RemoveStylesCmd      Usunięcie stylów
+The text you are trying to import is quite long,are you sure? 
Icon-O-Matic-StyledTextImport      Tekst, który zamierzasz zaimportować, 
jest dość długi. Kontynuować?
+Add  Icon-O-Matic-TransformersList      Dodaj
+Export Icon  Dialog title      Eksport ikony
+Color Icon-O-Matic-StyleTypes     Kolor
+Settings…   Icon-O-Matic-SavePanel     Ustawienia…
+Remove Icon-O-Matic-PathManipulator      Usuń
+Radial Icon-O-Matic-StyleTypes     Promienisty
+Perspective  Icon-O-Matic-TransformersList      Perspektywa
+Add shape with path & style  Icon-O-Matic-Menu-Shape     Dodaj kształt 
ze ścieżką i stylem
+Gradient    Icon-O-Matic-StyleTypes     Gradient
+Min LOD    Icon-O-Matic-PropertyNames       Min. LOD
+BEOS:ICON Attribute  Icon-O-Matic-SavePanel     Atrybut BEOS:ICON
+Invert selection    Icon-O-Matic-Properties     Odwróć zaznaczenie
+Export as…   Icon-O-Matic-Menu-File     Eksportuj jako…
+Click on an object in Empty property list - 1st line     Wybierz obiekt 
z innej
+Move Transformers   Icon-O-Matic-MoveTransformersCmd        
Przesunięcie transformatorów
+Move Styles  Icon-O-Matic-MoveStylesCmd       Przesunięcie stylów
+Reset transformation  Icon-O-Matic-StylesList     Resetuj transformację
+Max LOD    Icon-O-Matic-PropertyNames       Maks. LOD
+Transformer  Icon-O-Matic-Menus       Transformator
+Flip  Icon-O-Matic-PathManipulator      Odwróć
+Conic Icon-O-Matic-StyleTypes     Stożkowy
+Split Control Points  Icon-O-Matic-SplitPointsCmd       Podział punktów 
kontrolnych
+Add empty   Icon-O-Matic-ShapesList     Dodaj pusty
+Cancel Icon-O-Matic-ColorPicker        Anuluj
+Paste Icon-O-Matic-Properties     Wklej
+Shape Icon-O-Matic-Menus       Kształt
+Translation X Icon-O-Matic-PropertyNames       Translacja X
+Properties   Icon-O-Matic-Menus       Właściwości
+Move Pivot   Icon-O-Matic-TransformationBoxStates      Przesunięcie osi
+Path  Icon-O-Matic-Menus       Ścieżka
+Freeze transformation Icon-O-Matic-ShapesList     Zamroź transformację
+File  Icon-O-Matic-Menus       Plik
+Error:     Icon-O-Matic-Exporter      Błąd:
+Add Transformers    Icon-O-Matic-AddTransformersCmd     Dodanie 
transformatorów
+Diamond    Icon-O-Matic-StyleTypes     Diament
+Path  Icon-O-Matic-PropertyNames       Ścieżka
+Failed to open the file '%s' as an SVG document.\n\nError: %s 
Icon-O-Matic-SVGImport     Nie udało się otworzyć pliku '%s' jako dokument 
SVG.\n\nBłąd: %s
+Swatches    Icon-O-Matic-Menus       Próbki
+Cancel Icon-O-Matic-Main        Anuluj
+<unavailable> Icon-O-Matic-StyleTypes     <niedostępny>
+Rotation    Icon-O-Matic-PropertyNames       Obrót
+Add with style Icon-O-Matic-ShapesList     Dodaj ze stylem
+Add  Icon-O-Matic-PathsList     Dodaj
+Add Shapes   Icon-O-Matic-AddShapesCmd        Dodanie kształtu
+Move Style   Icon-O-Matic-MoveStylesCmd       Przesunięcie stylu
+Bummer Cancel button - error alert       Klops
+Snap to grid  Icon-O-Matic-Menu-Settings       Przyciągaj do siatki
+Remove Icon-O-Matic-ShapesList     Usuń
+Yes  Icon-O-Matic-StyledTextImport      Tak
+Transformation Icon-O-Matic-TransformersList      Transformacja
+Add Styles   Icon-O-Matic-AddStylesCmd        Dodanie stylów
+Remove Control Points Icon-O-Matic-RemovePointsCmd      Usunięcie 
punktów kontrolnych
+Format Icon-O-Matic-SavePanel     Format
+Add rect    Icon-O-Matic-PathsList     Dodaj prostokąt
+Edit  Icon-O-Matic-Menus       Edytuj
+Duplicate   Icon-O-Matic-StylesList     Duplikuj
+Caps  Icon-O-Matic-PropertyNames       Nasadka
+Transform   Icon-O-Matic-PathManipulator      Przekształć
+Add Paths   Icon-O-Matic-AddPathsCmd        Dodanie ścieżek
+Style type   Icon-O-Matic-StyleTypes     Typ stylu
+too big    Icon-O-Matic-StyledTextImport      zbyt duży
+Assign Style  Icon-O-Matic-AssignStyleCmd       Przypisanie stylu
+Add Path    Icon-O-Matic-AddPathsCmd        Dodanie ścieżki
+Color Icon-O-Matic-PropertyNames       Kolor
+Insert Control Point  Icon-O-Matic-InsertPointCmd       Wstaw punkt 
kontrolny
+Flip Control Point   Icon-O-Matic-FlipPointsCmd       Odwróć punkt 
kontrolny
+Redo  Icon-O-Matic-Main        Powtórz
+Assign Paths  Icon-O-Matic-AddPathsCmd        Przypisanie ścieżek
+OK   Icon-O-Matic-SVGImport     OK
+Multi paste  Icon-O-Matic-Properties     Wklej wiele
+to attach transformers.    Empty transformers list - 2nd line       
żeby przypisać transformator.
+Reset Transformation  Icon-O-Matic-ResetTransformationCmd       
Resetowanie transformacji
+Reverse Path  Icon-O-Matic-ReversePathCmd       Odwrócenie ścieżki
+Scale Icon-O-Matic-TransformationBoxStates      Skalowanie
+Duplicate   Icon-O-Matic-PathsList     Duplikuj
+Save  Icon-O-Matic-Menu-File     Zapisz
+Append…    Icon-O-Matic-Menu-File     Dołącz…
+Move Path   Icon-O-Matic-MovePathsCmd        Przesunięcie ścieżki
+Overwrite   Icon-O-Matic-SVGExport     Nadpisz
+Freeze Shapes Icon-O-Matic-FreezeTransformationCmd      Zamrożenie 
kształtów
+Split Control Point  Icon-O-Matic-SplitPointsCmd       Podzielenie 
punktów kontrolnych
+Save  Icon-O-Matic-Main        Zapisz
+Open… Icon-O-Matic-Menu-File     Otwórz…
+Options    Icon-O-Matic-Menus       Opcje
+Color (#%02x%02x%02x) Icon-O-Matic-StyledTextImport      Kolor 
(#%02x%02x%02x)
+Edit Gradient Icon-O-Matic-SetGradientCmd       Edycję gradientu
+Clean Up Path Icon-O-Matic-CleanUpPathCmd       Czyszczenie ścieżki
+Rounding    Icon-O-Matic-PropertyNames       Zaokrąglenie
+Remove Shapes Icon-O-Matic-RemoveShapesCmd      Usunięcie kształtów
+Clean up    Icon-O-Matic-PathsList     Wyczyść
+Detect Orient. Icon-O-Matic-PropertyNames       Wykrywanie orientacji
+Closed Icon-O-Matic-PropertyNames       Zamknij
+Change Color  Icon-O-Matic-SetColorCmd        Zmianę koloru
+edit it's properties here.   Empty property list - 3rd line     tu jego 
właściwości.

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/installedpackages/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/installedpackages/pl.catkeys         
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/installedpackages/pl.catkeys 2011-01-26 
09:52:36 UTC (rev 40291)
@@ -0,0 +1,12 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-InstalledPackages  3041446229
+No package selected.  UninstallView      Nie wybrano żadnych pakietów.
+Remove UninstallView      Usuń
+Installed packages   UninstallWindow     Zainstalowane pakiety
+Close UninstallApplication      Zamknij 
+InstalledPackages   UninstallApplication      Zainstalowane Pakiety
+BeOS legacy .pkg package removing application for Haiku.\n\nCopyright 
2007,\nŁukasz 'Sil2100' Zemczak\n\nCopyright (c) 2007 Haiku, Inc.\n   
UninstallApplication      Aplikacja Haiku usuwająca BeOS'owe pakiety 
.pkg. \n\nCopyright 2007,\nŁukasz 'Sil2100' Zemczak\n\nCopyright (c) 2007 
Haiku, Inc.\n
+
+Package description  UninstallView      Opis pakietu
+The package you selected has been successfully removed from your system.    
UninstallView      Zaznaczony pakiet został poprawnie usunięty z systemu.
+OK   UninstallView      OK
+The selected package was not removed from your system. The given installed 
package information file might have been corrupted. UninstallView      
Wybrany pakiet nie został usunięty z systemu. Plik z informacjami dla 
zainstalowanej paczki może zawierać błędy.

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/launchbox/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/launchbox/pl.catkeys             
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/launchbox/pl.catkeys 2011-01-26 09:52:36 UTC 
(rev 40291)
@@ -0,0 +1,35 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-LaunchBox  2991338515
+New  LaunchBox        Nowy
+Set description…    LaunchBox        Ustaw opis...
+Vertical layout    LaunchBox        Układ pionowy
+OK   LaunchBox        OK
+Pad 1 LaunchBox        Pad 1
+last chance  LaunchBox        ostatnia szansa
+Quit  LaunchBox        Wyjdź
+Clear button  LaunchBox        Wyczyść przycisk
+Failed to launch application with signature ' LaunchBox        Błąd 
przy uruchamianiu aplikacji z sygnaturą '
+About LaunchBox        O
+Ignore double-click  LaunchBox        Ignoruj dwuklik
+Auto-raise   LaunchBox        Auto-raise
+Show on all workspaces LaunchBox        Pokaż na wszystkich 
przestrzeniach roboczych
+Show window border   LaunchBox        Pokaż obramowanie okna
+Pad  LaunchBox        Pad
+Icon size   LaunchBox        Rozmair ikony
+Bummer LaunchBox        Bummer
+Cancel LaunchBox        Anuluj
+Remove button LaunchBox        Usuń przycisk
+Description for '   LaunchBox        Opis dla '
+Horizontal layout   LaunchBox        Układ poziomy
+Name Panel   LaunchBox        Panel nazeweniczy
+Add button here    LaunchBox        Dodaj przycisk tutaj
+Failed to launch '   LaunchBox        Błąd przy uruchamianiu '
+Stephan Aßmus (aka stippi)   LaunchBox        Stephan Aßmus (aka 
stippi)
+Failed to launch 'something',error in Pad data.    LaunchBox        
Błąd przy uruchamianiu 'something',błąd w danych Pada.
+Close LaunchBox        Zamknij
+Failed to send 'open folder' command to Tracker.\n\nError:   LaunchBox    
    Błąd przy wysyłaniu komendy 'open folder' do Trackera.\n\nBłąd: 
+You can drag an icon here.   LaunchBox        Możesz upuścić ikonę w 
tym miejscu.
+Clone LaunchBox        Klonuj
+LaunchBox   LaunchBox        LaunchBox
+launch popup  LaunchBox        uruchom pop-up
+Really close this pad?\n(The pad will not be remembered.)   LaunchBox    
    Na pewno zamknąć ten pad?\n(Pad nie zostanie zapamiętany.)
+'.\n\nError:  LaunchBox        '.\n\nBłąd: 

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/magnify/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/magnify/pl.catkeys              
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/magnify/pl.catkeys  2011-01-26 09:52:36 UTC 
(rev 40291)
@@ -0,0 +1,32 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-Magnify   1680541832
+no clip msg\n In console, when clipboard is empty after clicking Copy image  
    no clip msg\n
+Make square  Magnify-Main      Zrób kwadrat
+Copy image   Magnify-Main      Kopiuj obraz
+Magnify help  Magnify-Help      Pomoc
+Magnify!\n\n©2002-2006 Haiku\n(C)1999 Be Inc.\n\nNow with even more features 
and recompiled for Haiku. Magnify-Main      Magnify!\n\n©2002-2006 
Haiku\n(C)1999 Be Inc.\n\nTeraz przekompilowane dla Haiku z jeszcze większą 
ilością funkcji.
+usage: magnify [size] (magnify size * size pixels)\n  Console     użycie: 
magnify [rozmiar] (rozmiar powiększenia * rozmiar piksela)\n
+Magnify    Magnify-Main      Magnify
+Stick coordinates   Magnify-Main      Zablokuj współrzędne
+Info:\n hide/show info - hides/shows all these new features\n  note: when 
showing, a red square will appear which signifies\n   which pixel's rgb 
values will be displayed\n add/remove crosshairs - 2 crosshairs can be added 
(or removed)\n  to aid in the alignment and placement of objects.\n  The 
crosshairs are represented by blue squares and blue lines.\n hide/show grid - 
hides/shows the grid that separates each pixel\n   Magnify-Help      
Informacje:\n ukryj/pokaż informacje - ukrywa/pokazuje te wszystkie nowe 
funkcje\n uwaga: podczas pokazywania pojawi się czerwony kwadracik,\n który 
wskazuje na piksel, którego kolor RGB zostanie pokazany\n dodaj/usuń celowniki 
- 2 celowniki mogą zostać dodane (lub\n usunięte), żeby pomóc w wyrównaniu i 
położeniu obiektów.\n Celowniki pokazują się jako niebieskie kwadraciki i 
niebieskie linie.\n ukryj/pokaż siatkę - ukrywa/pokazuje siatkę, która 
oddziela\n każdy piksel\n
+freeze - freezes/unfreezes magnification of whatever the\n  cursor is 
currently over\n    Magnify-Help      zamroź - zatrzymuje/wznawia 
powiększanie tego,\n nad czym obecnie znajduje się kursor\n
+Hide/Show grid Magnify-Main      Ukryj/Pokaż siatkę
+magnify: size must be a multiple of 4\n    Console     magnify: 
rozmiar musi być wielokrotnością liczby 4\n
+Help… Magnify-Main      Pomoc…
+General:\n 32 x 32 - the top left numbers are the number of visible\n  
pixels (width x height)\n 8 pixels/pixel - represents the number of pixels 
that are\n  used to magnify a pixel\n R:152 G:52 B:10 - the RGB values for 
the pixel under\n  the red square\n   Magnify-Help      Ogólne 
informacje:\n 32 x 32 - liczba w lewym górnym rogu to liczba\n pikseli 
(szerokość x wysokość)\n 8 pikseli/piksel - reprezentuje liczbę pikseli, które 
są używane\n do powiększenia jednego piksela\n R:152 G:52 B:10 - wartość koloru 
RGB piksela\n pod czerwonym kwadracikiem\n
+Sizing/Resizing:\n make square - sets the width and the height to the 
larger\n  of the two making a square image\n increase/decrease window size - 
grows or shrinks the window\n  size by 4 pixels.\n  note: this window can 
also be resized to any size via the\n   resizing region of the window\n 
increase/decrease pixel size - increases or decreases the number\n  of pixels 
used to magnify a 'real' pixel. Range is 1 to 16.\n  Magnify-Help      
Rozmiar:\n zrób kwadrat - zwiększa szerokość lub wysokość tak,\n aby 
powiększenie było kwadratowe\n powiększ/zmniejsz rozmiar okna - zwiększa lub 
zmniejsza rozmiar\n okna o 4 piksele.\n uwaga: rozmiar okna można oczywiście 
zmienić również\n przez przeciąganie obszaru w prawym dolnym rogu okna\n 
powiększ/zmniejsz rozmiar piksela - zwiększa lub zmniejsza liczbę\n pikseli 
użytych do wyświetlenia "prawdziwego" piksela.\n Zakres to od 1 do 16.\n
+Decrease pixel size  Magnify-Main      Zmniejsz rozmiar piksela
+%width x %height @ %pixelSize pixels/pixel  Magnify-Main      %width 
x %height @ %pixelSize pikseli/piksel
+Info  Magnify-Main      Informacje
+Remove a crosshair   Magnify-Main      Usuń celownik
+About Magnify… Magnify-Main      O programie Magnify…
+Freeze/Unfreeze image Magnify-Main      Zamroź/odmroź obraz
+Copy/Save:\n copy - copies the current image to the clipboard\n save - 
prompts the user for a file to save to and writes out\n  the bits of the 
image\n  Magnify-Help      Kopiuj/Zapisz:\n kopiuj - kopiuje obecny 
obraz do schowka\n zapisz - pokazuje okno zapisu pliku, zawierającego \n obecny 
obraz\n
+OK   Magnify-Main      OK
+Hide/Show info Magnify-Main      Ukryj/Pokaż informacje
+Navigation:\n arrow keys - move the current selection (rgb indicator or 
crosshair)\n  around 1 pixel at a time\n option-arrow key - moves the mouse 
location 1 pixel at a time\n x marks the selection - the current selection has 
an 'x' in it\n Magnify-Help      Nawigacja:\n klawisze strzałek - 
przesuwają obecne zaznaczenie (wskaźnik RGB\n lub celownik) o około 1 piksel na 
raz\n klawisz opcji (zazwyczaj Super lub prawy alt)+strzałka - przesuwa\n 
kursor myszy o 1 piksel\n x oznacza wybrów - obecnie wybrany wskaźnik/celownik 
ma w środku 'x'\n
+Save image   Magnify-Main      Zapisz obraz
+Increase window size  Magnify-Main      Powiększ rozmiar okna
+Decrease window size  Magnify-Main      Zmniejsz rozmiar okna
+Increase pixel size  Magnify-Main      Powiększ rozmiar piksela
+size must be > 4 and a multiple of 4\n Console     rozmiar musi być > 4 i 
być wielokrotnością liczby 4\n
+Add a crosshair    Magnify-Main      Dodaj celownik

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/mail/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/mail/pl.catkeys               
(rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/mail/pl.catkeys   2011-01-26 09:52:36 UTC 
(rev 40291)
@@ -0,0 +1,145 @@
+1   polish x-vnd.Be-MAIL  1747582058
+%d - Date   Mail      %d - Data
+Attach attributes:   Mail      Dołączaj atrybuty:
+Inconsistency occurred in the undo/redo buffer.    Mail      
Powstała niespójność pomiędzy buforem cofnij/powtórz
+An error occurred trying to save the attachment.    Mail      
Wystąpił błąd podczas zapisu załącznika.
+Copy to new  Mail      Kopiuj do nowego
+Edit  Mail      Edycja
+Print Mail      Drukuj
+New mail message    Mail      Nowa wiadomość
+Automatically mark mail as read:    Mail      Automatycznie oznacz 
wiadomość jako przeczytaną:
+Colored quotes:    Mail      Kolorowe cytaty:
+Subject:    Mail      Temat:
+Reply to all  Mail      Odpowiedz wszystkim
+Show icons & labels  Mail      Pokaż ikony i etykiety
+Remove attachment   Mail      Usuń załącznik
+Button bar:  Mail      Pasek przycisków:
+Beginner    Mail      Początkujący
+Don't save   Mail      Nie zapisuj
+Expert Mail      Ekspert
+Reply account: Mail      Konto odpowiedzi:
+Discard    Mail      Odrzuć
+Message    Mail      Wiadomość
+Reply to sender    Mail      Odpowiedz nadawcy
+There is no installed handler for URL links.  Mail      Brak 
zainstalowanego programu do obsługi skrótów URL.
+Signature   Mail      Sygnatura
+Find again   Mail      Znajdź ponownie
+Bcc:  Mail      UDW:
+Your main text contains %ld unencodable characters. Perhaps a different 
character set would work better? Hit Send to send it anyway (a substitute 
character will be used in place of the unencodable ones), or choose Cancel to 
go back and try fixing it up. Mail      Twój główny tekst zawiera %ld 
znaków, których nie można zapisać przy użyciu obecnego kodowania. Bardzo 
możliwe, że zmiana kodowania na inne mogłaby dać lepsze rezultaty. Naciśnij 
Wyślij, aby wysłać mimo to (znaki, których nie można zapisać zostaną zamienione 
na znak zastępczy), lub naciśnij Anuluj, by wrócić i spróbować to naprawić.
+Signature:   Mail      Sygnatura:
+Save changes to this signature?    Mail      Zapisać zmiany dla tej 
sygnatury?
+Cc:  Mail      DW:
+Find  Mail      Znajdź
+Preferences…  Mail      Ustawienia…
+Undo  Mail      Cofnij
+Leave as New  Mail      Pozostaw jako nową
+An error occurred trying to open this signature.    Mail      
Wystąpił błąd podczas próby otwarcia tej sygnatury.
+No file attributes, just plain data  Mail      Brak atrybutów pliku, 
czyste dane
+Edit queries… Mail      Edytuj zapytania…
+Paste Mail      Wklej
+Save attachment…    Mail      Zapisz załącznik…
+Include file attributes in attachments Mail      Dołączaj atrybuty 
plików w załącznikach
+OK   Mail      OK
+Send  Mail      Wyślij
+Show icons only    Mail      Pokaż tylko ikony
+Removing attachments from a forwarded mail is not yet implemented!\nIt will 
not yet work correctly.  Mail      Usuwanie załączników z wiadomości 
przesłanych dalej nie jest jeszcze zaimplementowane!\nTa funkcja nie działa 
jeszcze prawidłowo.
+Hide  Mail      Ukryj
+Forward without attachments  Mail      Prześlij dalej bez załączników
+Previous    Mail      Poprzedni
+Redo  Mail      Ponów
+Add enclosure… Mail      Dodaj załącznik...
+Print… Mail      Drukuj…
+Warn unencodable:   Mail      Ostrzeżenie nierozszyfrowalne:
+Quit  Mail      Zakończ
+%n - Full name Mail      %n - Pełna nazwa
+Read  Mail      Przeczytaj
+Trash Mail      Kosz
+Default account:    Mail      Domyślne konto:
+Size: Mail      Rozmiar:
+Account from mail   Mail      Konto z wiadomości
+Edit signatures…    Mail      Edycja sygnatur…
+New  Mail      Nowa
+Attachments:  Mail      Załączniki: 
+Set to %s   Mail      Zmień na %s
+Forward    Mail      Prześlij
+E-mail draft could not be saved!    Mail      Kopia robocza 
wiadomości nie mogła zostać zapisana!
+To:  Mail      Do:
+Only files can be added as attachments.    Mail      Tylko pliki 
mogą zostać użyte jako załączniki.
+Previous message    Mail      Poprzednia wiadomość
+Title: Mail      Tytuł:
+Find… Mail      Znajdź…
+Accounts…   Mail      Konta…
+Mail preferences    Mail      Ustawienia poczty
+Initial spell check mode:   Mail      Tryb wstępnej korekty:
+Leave same   Mail      Zostaw takie same
+About Mail…  Mail      O programie Mail…
+Page setup…  Mail      Ustawienia strony…
+Revert Mail      Przywróć
+None  Mail      Brak
+Copy link location   Mail      Kopiuj adres docelowy
+Show header  Mail      Pokaż nagłówek
+%e - E-mail address  Mail      %e - Adres e-mail
+Resend Mail      Wyślij ponownie
+Show raw message    Mail      Pokaż źródło wiadomości
+\\n - Newline Mail      \\n - Nowa linia
+Start now   Mail      Rozpocznij teraz
+Close Mail      Zamknij
+The mail_daemon is not running. The message is queued and will be sent when 
the mail_daemon is started.    Mail      mail_daemon nie jest 
uruchomiony. Wiadomość została dodana do kolejki i czeka, aż zostanie on 
uruchomiony.
+Really delete this signature? This cannot be undone.  Mail      Na 
pewno usunąć tę sygnaturę? Tego nie można cofnąć.
+Open  Mail      Otwórz
+Quote Mail      Cytuj
+Add  Mail      Dodaj
+Next message  Mail      Następna wiadomość
+User interface Mail      Interfejs użytkownika
+Cancel Mail      Anuluj
+Send message  Mail      Wyślij wiadomość
+Remove enclosure    Mail      Usuń załącznik
+Account:    Mail      Konto:
+Decoding:   Mail      Odszyfrowanie:
+Sorry, could not find an application that supports the 'Person' data type.   
Mail      Niestety, nie można odnaleźć aplikacji, która obsługuje typ 
danych 'Osoba'.
+Do you wish to send this message before closing?    Mail      Czy 
chcesz wysłać tę wiadomość przed zamknięciem?
+Delete Mail      Usuń
+Leave as '%s' Mail      Zostaw jako '%s'
+Copy  Mail      Kopiuj
+Reply preamble:    Mail      Wstęp do odpowiedzi:
+Signatures   Mail      Sygnatury
+Next  Mail      Następne
+Set to…    Mail      Ustaw jako...
+Use default account  Mail      Użyj konta domyślnego
+Sorry Mail      Przepraszamy
+Encoding:   Mail      Kodowanie:
+Font: Mail      Czcionka:
+Save address  Mail      Zapisz adres
+Queries    Mail      Zapytania
+Do you wish to save this message as a draft before closing?  Mail      
Czy chcesz zapisać tę wiadomość jako szkic przed zamknięciem?
+Save  Mail      Zapisz
+Random Mail      Losowa
+Close and   Mail      Zamknij i
+Save as draft Mail      Zapisz jako szkic
+The mail_daemon could not be started:\n\t   Mail      mail_daemon nie 
mógł zostać uruchomiony:\n\t
+Open attachment    Mail      Otwórz załącznik
+Reply Mail      Odpowiedz
+From: Mail      Od:
+Couldn't open this signature. Sorry.  Mail      Nie udało się otworzyć 
tej sygnatury.
+Open draft   Mail      Otwórz szkic
+Cut  Mail      Wytnij
+Check spelling Mail      Sprawdź pisownię
+Set to Saved  Mail      Ustaw jako zapisane
+Open this link Mail      Otwórz odnośnik
+Auto signature:    Mail      Automatyczna sygnatura:
+Add signature Mail      Dodaj sygnaturę
+Need Tracker to move items to trash  Mail      Do usunięcia obiektów 
potrzebny jest Tracker
+Mailing    Mail      Wiadomości
+Unread Mail      Nieprzeczytane
+Remove quote  Mail      Usuń cytat
+Move to trash Mail      Przenieś do kosza
+Select all   Mail      Zaznacz wszystko
+An error occurred trying to save this signature.    Mail      
Wystąpił błąd podczas próby zapisania tej sygnatury.
+View  Mail      Widok
+Mail couldn't find its dictionary.   Mail      Mail nie mógł odnaleźć 
swojego słownika.
+Mail\n\n    Mail      Mail\n\n
+Written by Robert Polic.\nEnhanced by the Dr. Zoidberg crew.\n\nCopyright 
1991-2001, Be Incorporated.\nCopyright 2005-2010 Haiku, Inc.\n    Mail    
   Napisane przez Robert Polic.\nRozszerzone
+ przez zespół Dr. Zoidberga.\n\nCopyright 1991-2001, Be 
Incorporated.\nCopyright 2005-2010 Haiku, Inc.\n
+Text wrapping: Mail      Zawijanie tekstu:
+File  Mail      Plik
+Mail  Mail      Mail

Added: haiku/trunk/data/catalogs/apps/mediaplayer/pl.catkeys
===================================================================
--- haiku/trunk/data/catalogs/apps/mediaplayer/pl.catkeys            
    (rev 0)
+++ haiku/trunk/data/catalogs/apps/mediaplayer/pl.catkeys    2011-01-26 
09:52:36 UTC (rev 40291)
@@ -0,0 +1,140 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-MediaPlayer 1983120721
+1.85 : 1 (American)  MediaPlayer-Main        1.85 : 1 (amerykańskie)
+Stream settings    MediaPlayer-Main        Ustawienia strumienia

[... truncated: 1214 lines follow ...]

Other related posts:

 • » [haiku-commits] r40291 - in haiku/trunk/data/catalogs: add-ons/screen_savers/leaves add-ons/translators/exr add-ons/translators/hpgs add-ons/translators/hvif add-ons/translators/jpeg2000 ... - zharik