[haiku-commits] r34876 - haiku/trunk/src/system/kernel

 • From: axeld@xxxxxxxxxxxxxxxx
 • To: haiku-commits@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Sun, 3 Jan 2010 19:54:52 +0100 (CET)

Author: axeld
Date: 2010-01-03 19:54:52 +0100 (Sun, 03 Jan 2010)
New Revision: 34876
Changeset: http://dev.haiku-os.org/changeset/34876/haiku

Modified:
  haiku/trunk/src/system/kernel/kernel_daemon.cpp
Log:
* Solved the problem independently from the list.


Modified: haiku/trunk/src/system/kernel/kernel_daemon.cpp
===================================================================
--- haiku/trunk/src/system/kernel/kernel_daemon.cpp   2010-01-03 18:24:27 UTC 
(rev 34875)
+++ haiku/trunk/src/system/kernel/kernel_daemon.cpp   2010-01-03 18:54:52 UTC 
(rev 34876)
@@ -174,19 +174,16 @@
 {
    struct daemon* daemon;
 
-    if (marker.GetDoublyLinkedListLink()->next == NULL
-        && marker.GetDoublyLinkedListLink()->previous == NULL
-        && fDaemons.Head() != &marker) {
-        // Marker is not part of the list yet, just return the first 
entry
+    if (marker.arg == NULL) {
+        // The marker is not part of the list yet, just return the 
first entry
        daemon = fDaemons.Head();
    } else {
        daemon = marker.GetDoublyLinkedListLink()->next;
        fDaemons.Remove(&marker);
-
-        marker.GetDoublyLinkedListLink()->next = NULL;
-        marker.GetDoublyLinkedListLink()->previous = NULL;
    }
 
+    marker.arg = daemon;
+
    if (daemon != NULL)
        fDaemons.Insert(daemon->GetDoublyLinkedListLink()->next, 
&marker);
 
@@ -200,6 +197,8 @@
    struct daemon marker;
    int32 iteration = 0;
 
+    marker.arg = NULL;
+
    while (true) {
        RecursiveLocker locker(fLock);
 


Other related posts:

 • » [haiku-commits] r34876 - haiku/trunk/src/system/kernel - axeld