[haiku-commits] haiku: hrev53394 - in src/tests/kits/game: push_game_sound_test2 push_game_sound_test

  • From: Adrien Destugues <pulkomandy@xxxxxxxxx>
  • To: haiku-commits@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 22 Aug 2019 13:59:57 -0400 (EDT)

hrev53394 adds 1 changeset to branch 'master'
old head: 3d4c153e172c6e3c6fc3c94213dc5fb040dbb122
new head: 478ea251528764ed0c8e1a968734f62b6bba6ef2
overview: 
https://git.haiku-os.org/haiku/log/?qt=range&q=478ea2515287+%5E3d4c153e172c

----------------------------------------------------------------------------

478ea2515287: Fix directory layout for game kit tests
  
  Change-Id: I59fbee4b71cea7e959a8c05fd870b3a43fa9832e
  Reviewed-on: https://review.haiku-os.org/c/haiku/+/1733
  Reviewed-by: Ryan Leavengood <leavengood@xxxxxxxxx>

                             [ Adrien Destugues <pulkomandy@xxxxxxxxxxxxx> ]

----------------------------------------------------------------------------

Revision:    hrev53394
Commit:      478ea251528764ed0c8e1a968734f62b6bba6ef2
URL:         https://git.haiku-os.org/haiku/commit/?id=478ea2515287
Author:      Adrien Destugues <pulkomandy@xxxxxxxxxxxxx>
Date:        Thu Aug 22 16:18:42 2019 UTC
Committer:   Adrien Destugues <pulkomandy@xxxxxxxxx>
Commit-Date: Thu Aug 22 17:59:54 2019 UTC

----------------------------------------------------------------------------

4 files changed, 5 insertions(+), 7 deletions(-)
src/tests/kits/game/Jamfile                                     | 1 -
src/tests/kits/game/push_game_sound_test/Jamfile                | 5 +++++
.../push_game_sound_triangle.cpp}                               | 0
src/tests/kits/game/push_game_sound_test2/Jamfile               | 6 ------

----------------------------------------------------------------------------

diff --git a/src/tests/kits/game/Jamfile b/src/tests/kits/game/Jamfile
index 9723784540..a88eba4973 100644
--- a/src/tests/kits/game/Jamfile
+++ b/src/tests/kits/game/Jamfile
@@ -5,7 +5,6 @@ SubInclude HAIKU_TOP src tests kits game direct_window_test ;
 SubInclude HAIKU_TOP src tests kits game direct_window_info_test ;
 SubInclude HAIKU_TOP src tests kits game file_game_sound_test ;
 SubInclude HAIKU_TOP src tests kits game push_game_sound_test ;
-SubInclude HAIKU_TOP src tests kits game push_game_sound_test2 ;
 SubInclude HAIKU_TOP src tests kits game set_mouse_position_test ;
 SubInclude HAIKU_TOP src tests kits game simple_game_sound_test ;
 SubInclude HAIKU_TOP src tests kits game page_flipper ;
diff --git a/src/tests/kits/game/push_game_sound_test/Jamfile 
b/src/tests/kits/game/push_game_sound_test/Jamfile
index 44a2737cdd..cf6570d818 100644
--- a/src/tests/kits/game/push_game_sound_test/Jamfile
+++ b/src/tests/kits/game/push_game_sound_test/Jamfile
@@ -9,3 +9,8 @@ SimpleTest push_game_sound_sine
        : push_game_sound_sine.cpp
        : game be [ TargetLibsupc++ ]
 ;
+
+SimpleTest push_game_sound_triangle
+       : push_game_sound_triangle.cpp
+       : game be [ TargetLibsupc++ ]
+;
diff --git a/src/tests/kits/game/push_game_sound_test2/push_game_sound_test.cpp 
b/src/tests/kits/game/push_game_sound_test/push_game_sound_triangle.cpp
similarity index 100%
rename from src/tests/kits/game/push_game_sound_test2/push_game_sound_test.cpp
rename to src/tests/kits/game/push_game_sound_test/push_game_sound_triangle.cpp
diff --git a/src/tests/kits/game/push_game_sound_test2/Jamfile 
b/src/tests/kits/game/push_game_sound_test2/Jamfile
deleted file mode 100644
index 7e4effcf12..0000000000
--- a/src/tests/kits/game/push_game_sound_test2/Jamfile
+++ /dev/null
@@ -1,6 +0,0 @@
-SubDir HAIKU_TOP src tests kits game push_game_sound_test2 ;
-
-SimpleTest push_game_sound_test2
-       : push_game_sound_test.cpp
-       : game media be [ TargetLibsupc++ ]
-;


Other related posts:

  • » [haiku-commits] haiku: hrev53394 - in src/tests/kits/game: push_game_sound_test2 push_game_sound_test - Adrien Destugues