[haiku-commits] haiku: hrev51261 - build/jam/repositories/HaikuPorts

  • From: pulkomandy@xxxxxxxxxxxxx
  • To: haiku-commits@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 5 Jul 2017 13:09:22 +0200 (CEST)

hrev51261 adds 1 changeset to branch 'master'
old head: 144e404b2d4053f010397e43fcc99b35042e641a
new head: 50e59949994a52d2f7b4ce3c5d2ba14a4770fa24
overview: 
http://cgit.haiku-os.org/haiku/log/?qt=range&q=50e59949994a+%5E144e404b2d40

----------------------------------------------------------------------------

50e59949994a: Fix libepoxy provides.

                             [ Adrien Destugues <pulkomandy@xxxxxxxxxxxxx> ]

----------------------------------------------------------------------------

Revision:    hrev51261
Commit:      50e59949994a52d2f7b4ce3c5d2ba14a4770fa24
URL:         http://cgit.haiku-os.org/haiku/commit/?id=50e59949994a
Author:      Adrien Destugues <pulkomandy@xxxxxxxxxxxxx>
Date:        Wed Jul  5 11:06:48 2017 UTC

----------------------------------------------------------------------------

1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
build/jam/repositories/HaikuPorts/x86_gcc2 | 4 ++--

----------------------------------------------------------------------------

diff --git a/build/jam/repositories/HaikuPorts/x86_gcc2 
b/build/jam/repositories/HaikuPorts/x86_gcc2
index 00ed523..644774d 100644
--- a/build/jam/repositories/HaikuPorts/x86_gcc2
+++ b/build/jam/repositories/HaikuPorts/x86_gcc2
@@ -832,8 +832,8 @@ RemotePackageRepository HaikuPorts
        libedit_x86_devel-2015_03_21_3.1-5
        libelf_x86-0.8.13-1
        libelf_x86_devel-0.8.13-1
-       libepoxy_x86-1.4.3-1
-       libepoxy_x86_devel-1.4.3-1
+       libepoxy_x86-1.4.3-2
+       libepoxy_x86_devel-1.4.3-2
        libevent_x86-2.0.21-11
        libevent_x86_devel-2.0.21-11
        libexecinfo_x86-1.1-1


Other related posts:

  • » [haiku-commits] haiku: hrev51261 - build/jam/repositories/HaikuPorts - pulkomandy