[haiku-commits] haiku: hrev43799 - in data/catalogs/apps: . bootmanager installer mail packageinstaller

 • From: niels.reedijk@xxxxxxxxx
 • To: haiku-commits@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 28 Feb 2012 09:58:20 +0100 (CET)

hrev43799 adds 1 changeset to branch 'master'
old head: 25d6ff130c5fcc0d7a4f4e9f185ee94abbd26af7
new head: 9e4ccda8d7270eb6ea2763399674cba2558210db

----------------------------------------------------------------------------

9e4ccda: Initial sync of Polish catalogs from Pootle.

             [ Niels Sascha Reedijk <niels.reedijk@xxxxxxxxx> ]

----------------------------------------------------------------------------

Revision:  hrev43799
Commit:   9e4ccda8d7270eb6ea2763399674cba2558210db
URL:     http://cgit.haiku-os.org/haiku/commit/?id=9e4ccda
Author:   Niels Sascha Reedijk <niels.reedijk@xxxxxxxxx>
Date:    Tue Feb 28 08:57:51 2012 UTC

----------------------------------------------------------------------------

103 files changed, 2944 insertions(+), 2671 deletions(-)
data/catalogs/add-ons/disk_systems/bfs/pl.catkeys |  8 +-
.../catalogs/add-ons/disk_systems/intel/pl.catkeys |  2 +-
.../mail_daemon/outbound_protocols/smtp/pl.catkeys |  13 +
.../add-ons/screen_savers/butterfly/pl.catkeys   |  2 +
data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/pl.catkeys |  23 +-
data/catalogs/add-ons/translators/bmp/pl.catkeys  |  9 +
data/catalogs/add-ons/translators/jpeg/pl.catkeys |  21 +
data/catalogs/add-ons/translators/rtf/pl.catkeys  |  9 +
.../catalogs/add-ons/translators/shared/pl.catkeys |  2 +-
data/catalogs/apps/3dmov/pl.catkeys        |  2 +
data/catalogs/apps/aboutsystem/pl.catkeys     |  52 +-
data/catalogs/apps/activitymonitor/pl.catkeys   |  55 +-
data/catalogs/apps/bootmanager/fi.catkeys     |  14 +-
data/catalogs/apps/bootmanager/pl.catkeys     |  64 ++-
data/catalogs/apps/bsnow/pl.catkeys        |  3 +
data/catalogs/apps/cdplayer/pl.catkeys       |  14 +-
data/catalogs/apps/charactermap/pl.catkeys     | 295 +++---
data/catalogs/apps/clock/pl.catkeys        |  2 +
data/catalogs/apps/codycam/pl.catkeys       | 154 ++--
data/catalogs/apps/deskbar/pl.catkeys       |  71 +-
data/catalogs/apps/deskcalc/pl.catkeys       |  9 +-
data/catalogs/apps/devices/pl.catkeys       |  79 +-
data/catalogs/apps/diskprobe/fi.catkeys      |  3 +-
data/catalogs/apps/diskprobe/pl.catkeys      | 175 ++---
data/catalogs/apps/diskusage/pl.catkeys      |  17 +
data/catalogs/apps/drivesetup/pl.catkeys      | 122 ++--
data/catalogs/apps/expander/pl.catkeys       |  38 +-
data/catalogs/apps/fontdemo/pl.catkeys       |  11 +
data/catalogs/apps/glteapot/pl.catkeys       |  24 +
data/catalogs/apps/icon-o-matic/pl.catkeys     | 346 ++++----
data/catalogs/apps/installedpackages/pl.catkeys  |  4 +-
data/catalogs/apps/installer/pl.catkeys      | 166 ++--
data/catalogs/apps/launchbox/pl.catkeys      |  39 +-
data/catalogs/apps/login/pl.catkeys        |  20 +
data/catalogs/apps/magnify/pl.catkeys       |  42 +-
data/catalogs/apps/mail/pl.catkeys         | 153 +---
data/catalogs/apps/mandelbrot/pl.catkeys      |  10 +
data/catalogs/apps/mediaplayer/de.catkeys     |  27 +-
data/catalogs/apps/mediaplayer/pl.catkeys     | 204 ++--
data/catalogs/apps/midiplayer/pl.catkeys      |  27 +-
data/catalogs/apps/musiccollection/pl.catkeys   |  2 +
data/catalogs/apps/networkstatus/pl.catkeys    |  22 +-
data/catalogs/apps/packageinstaller/pl.catkeys   |  53 ++
data/catalogs/apps/packagemanager/pl.catkeys    |  2 +
data/catalogs/apps/pairs/pl.catkeys        |  16 +-
data/catalogs/apps/people/pl.catkeys        |  54 +-
data/catalogs/apps/poorman/pl.catkeys       |  99 +-
data/catalogs/apps/powerstatus/pl.catkeys     |  63 +-
data/catalogs/apps/processcontroller/pl.catkeys  |  46 +-
data/catalogs/apps/pulse/pl.catkeys        |  54 +-
data/catalogs/apps/readonlybootprompt/pl.catkeys  |  7 +-
.../catalogs/apps/screenshot/Screenshot/pl.catkeys |  32 +-
.../catalogs/apps/screenshot/screenshot/pl.catkeys |  2 +-
data/catalogs/apps/showimage/pl.catkeys      |  94 +-
data/catalogs/apps/soundrecorder/pl.catkeys    |  52 +-
data/catalogs/apps/stylededit/pl.catkeys      | 124 ++--
data/catalogs/apps/sudoku/pl.catkeys        |  33 +
data/catalogs/apps/terminal/pl.catkeys       | 168 ++--
data/catalogs/apps/text_search/pl.catkeys     |  42 +-
data/catalogs/apps/tv/pl.catkeys          |  35 +-
data/catalogs/apps/webwatch/pl.catkeys       |  4 +-
data/catalogs/apps/workspaces/pl.catkeys      |  15 +-
data/catalogs/bin/desklink/pl.catkeys       |  14 +
data/catalogs/bin/dstcheck/pl.catkeys       |  2 +-
data/catalogs/bin/filepanel/pl.catkeys       |  28 +-
data/catalogs/bin/screen_blanker/pl.catkeys    |  4 +
data/catalogs/kits/bluetooth/pl.catkeys      | 132 ++--
data/catalogs/kits/locale/pl.catkeys        |  12 +-
data/catalogs/kits/tracker/pl.catkeys       | 777 ++++++++--------
data/catalogs/preferences/3drendering/de.catkeys  |  3 +-
data/catalogs/preferences/3drendering/pl.catkeys  |  37 +-
data/catalogs/preferences/appearance/pl.catkeys  |  73 +-
data/catalogs/preferences/backgrounds/pl.catkeys  |  37 +-
data/catalogs/preferences/bluetooth/pl.catkeys   |  80 +-
data/catalogs/preferences/cpufrequency/pl.catkeys |  25 +-
.../preferences/datatranslations/pl.catkeys    |  13 +-
data/catalogs/preferences/deskbar/pl.catkeys    |  2 +
data/catalogs/preferences/filetypes/pl.catkeys   | 232 +++---
data/catalogs/preferences/fonts/pl.catkeys     |  10 +-
data/catalogs/preferences/keyboard/pl.catkeys   |  14 +-
data/catalogs/preferences/keymap/pl.catkeys    |  30 +-
data/catalogs/preferences/locale/pl.catkeys    |  32 +-
data/catalogs/preferences/mail/pl.catkeys     |  68 +-
data/catalogs/preferences/media/pl.catkeys     |  40 +-
data/catalogs/preferences/mouse/pl.catkeys     |  31 +-
data/catalogs/preferences/network/pl.catkeys    |  24 +-
data/catalogs/preferences/notifications/pl.catkeys |  18 +-
data/catalogs/preferences/printers/pl.catkeys   |  47 +-
data/catalogs/preferences/screen/pl.catkeys    |  76 +-
data/catalogs/preferences/screensaver/pl.catkeys  |  26 +-
data/catalogs/preferences/shortcuts/pl.catkeys   |  74 +-
data/catalogs/preferences/sounds/pl.catkeys    |  20 +-
data/catalogs/preferences/time/pl.catkeys     |  40 +-
data/catalogs/preferences/touchpad/pl.catkeys   |  10 +-
data/catalogs/preferences/tracker/pl.catkeys    |  2 +
data/catalogs/preferences/virtualmemory/pl.catkeys |  24 +-
data/catalogs/servers/mail/pl.catkeys       |  21 +
data/catalogs/servers/mount/pl.catkeys       |  20 +-
data/catalogs/servers/notification/pl.catkeys   |  4 +-
[ *** stats truncated: 4 lines dropped *** ]

----------------------------------------------------------------------------

diff --git a/data/catalogs/add-ons/disk_systems/bfs/pl.catkeys 
b/data/catalogs/add-ons/disk_systems/bfs/pl.catkeys
index 392dc87..710d32c 100644
--- a/data/catalogs/add-ons/disk_systems/bfs/pl.catkeys
+++ b/data/catalogs/add-ons/disk_systems/bfs/pl.catkeys
@@ -1,8 +1,8 @@
-1   polish application/x-vnd.Haiku-BFSAddOn    1074880496
-1024 (Mostly small files)   BFS_Initialize_Parameter        1024 
(Większość małych plików)
+1   polish x-vnd.Haiku-BFSAddOn  1074880496
+Enable query support  BFS_Initialize_Parameter        Włącz obsługę 
zapytań
 2048 (Recommended)   BFS_Initialize_Parameter        2048 
(Rekomendowane)
 8192 (Mostly large files)   BFS_Initialize_Parameter        8192 
(Większość dużych plików)
-Blocksize:   BFS_Initialize_Parameter        Rozmiar bloku:
 Disabling query support may speed up certain file system operations, but 
should only be used if one is absolutely certain that one will not need 
queries.\nAny volume that is intended for booting Haiku must have query support 
enabled.   BFS_Initialize_Parameter        Wyłączenie obsługi 
zapytań może przyspieszyć niektóre operacje na plikach, ale powinno być 
stosowane tylko jeśli jest absolutnie pewne, że nie będzie potrzeby użycia 
zapytań. \nKażdy wolumin, który jest przeznaczony do uruchamiania Haiku musi 
mieć włączoną obsługę zapytań.
-Enable query support  BFS_Initialize_Parameter        Włącz obsługę 
zapytań
+1024 (Mostly small files)   BFS_Initialize_Parameter        1024 
(Większość małych plików)
+Blocksize:   BFS_Initialize_Parameter        Rozmiar bloku:
 Name: BFS_Initialize_Parameter        Nazwa:
diff --git a/data/catalogs/add-ons/disk_systems/intel/pl.catkeys 
b/data/catalogs/add-ons/disk_systems/intel/pl.catkeys
index 9884273..82d2ca2 100644
--- a/data/catalogs/add-ons/disk_systems/intel/pl.catkeys
+++ b/data/catalogs/add-ons/disk_systems/intel/pl.catkeys
@@ -1,2 +1,2 @@
-1   polish application/x-vnd.Haiku-IntelDiskAddOn 4191422532
+1   polish x-vnd.Haiku-IntelDiskAddOn   4191422532
 Active partition    BFS_Creation_Parameter     Partycja aktywna
diff --git 
a/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/outbound_protocols/smtp/pl.catkeys 
b/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/outbound_protocols/smtp/pl.catkeys
new file mode 100644
index 0000000..6eccae4
--- /dev/null
+++ b/data/catalogs/add-ons/mail_daemon/outbound_protocols/smtp/pl.catkeys
@@ -0,0 +1,13 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-SMTP    2103606655
+SMTP server:  ConfigView       Serwer SMTP:
+Error while logging in to %serv    smtp      Błąd podczas logowania 
do %serv
+Unencrypted  ConfigView       Nieszyfrowany
+. The server says:\n  smtp      . Serwer mówi:\n
+Connecting to server… smtp      Łączenie ze serwerem...
+Error while opening connection to %serv    smtp      Błąd podczas 
otwierania połączenia do %serv
+POP3 authentication failed. The server said:\n smtp      Nieudane 
uwierzytelnianie POP3. Serwer odpowiedział:\n
+Destination:  ConfigView       Przeznaczenie:
+: Connection refused or host not found.    smtp      : Połączenie 
odrzucone lub nie znaleziono hosta.
+None  ConfigView       Brak
+POP3 before SMTP    ConfigView       POP3 przed SMTP
+. The server said:\n  smtp      . Serwer odpowiedział:\n
diff --git a/data/catalogs/add-ons/screen_savers/butterfly/pl.catkeys 
b/data/catalogs/add-ons/screen_savers/butterfly/pl.catkeys
new file mode 100644
index 0000000..7746b35
--- /dev/null
+++ b/data/catalogs/add-ons/screen_savers/butterfly/pl.catkeys
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-ButterflyScreensaver    3604552753
+by Geoffry Song    Screensaver Butterfly      Stworzył Geoffry Song
diff --git a/data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/pl.catkeys 
b/data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/pl.catkeys
index 7442aeb..a6d3ed1 100644
--- a/data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/pl.catkeys
+++ b/data/catalogs/add-ons/tracker/zipomatic/pl.catkeys
@@ -1,17 +1,18 @@
-1   polish x-vnd.haiku.zip-o-matic 829498916
-%ld files added.    file:ZipOMaticWindow.cpp        %ld plików 
dodanych.
+1   polish x-vnd.haiku.zip-o-matic 2207848100
 1 file added. file:ZipOMaticWindow.cpp        1 plik dodany.
-Archive    file:ZipperThread.cpp      Archiwum
-Archive created OK   file:ZipOMaticWindow.cpp        Archiwum 
stworzono pomyślnie
-Are you sure you want to stop creating this archive?  
file:ZipOMaticWindow.cpp        Na pewno chcesz przerwać tworzenie tego 
archiwum?
-Continue    file:ZipOMaticWindow.cpp        Wznów
+Stop  file:ZipOMaticWindow.cpp        Zatrzymaj
 Creating archive: %s  file:ZipOMaticWindow.cpp        Tworzenie 
archiwum: %s
-Do you want to stop them?   file:ZipOMatic.cpp       Chcesz je 
zatrzymać?
-Error creating archive file:ZipOMaticWindow.cpp        Błąd podczas 
tworzenia archiwum
+Continue    file:ZipOMaticWindow.cpp        Wznów
+Preparing to archive  file:ZipperThread.cpp      Przygotowanie do 
archiwizacji
+Drop files here.    file:ZipOMaticWindow.cpp        Przeciągnij 
pliki tutaj.
 Filename: %s  file:ZipOMaticWindow.cpp        Nazwa pliku: %s
 Let them continue   file:ZipOMatic.cpp       Pozwól im kontynuować
-Preparing to archive  file:ZipperThread.cpp      Przygotowanie do 
archiwizacji
-Stop  file:ZipOMaticWindow.cpp        Zatrzymaj
-Stop them   file:ZipOMatic.cpp       Zatrzymaj je
+Do you want to stop them?   file:ZipOMatic.cpp       Chcesz je 
zatrzymać?
+Are you sure you want to stop creating this archive?  
file:ZipOMaticWindow.cpp        Na pewno chcesz przerwać tworzenie tego 
archiwum?
+%ld files added.    file:ZipOMaticWindow.cpp        %ld plików 
dodanych.
 Stopped    file:ZipOMaticWindow.cpp        Zatrzymane
+Archive    file:ZipperThread.cpp      Archiwum
+Error creating archive file:ZipOMaticWindow.cpp        Błąd podczas 
tworzenia archiwum
 You have %ld Zip-O-Matic running.\n\n file:ZipOMatic.cpp       Masz 
%ld uruchomionych kopii Zip-O-Matic.\n\n
+Archive created OK   file:ZipOMaticWindow.cpp        Archiwum 
stworzono pomyślnie
+Stop them   file:ZipOMatic.cpp       Zatrzymaj je
diff --git a/data/catalogs/add-ons/translators/bmp/pl.catkeys 
b/data/catalogs/add-ons/translators/bmp/pl.catkeys
new file mode 100644
index 0000000..02e75ed
--- /dev/null
+++ b/data/catalogs/add-ons/translators/bmp/pl.catkeys
@@ -0,0 +1,9 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-BMPTranslator    2497639570
+BMP images   BMPTranslator      Obrazy BMP
+BMPTranslator Settings BMPTranslator      Ustawienia programu 
BMPTranslator
+BMP image (OS/2 format, %d bits)    BMPTranslator      Obraz BMP 
(format OS/2, %d bitów)
+BMP image translator  BMPView     Translator obrazu BMP
+BMP image (MS format, %d bits BMPTranslator  Ignore missing closing round 
bracket  Obraz BMP (format MS, %d bits
+BMP Settings  BMPMain     Ustawienia BMP
+Version %d.%d.%d, %s  BMPView     Wersja %d.%d.%d, %s
+BMP image translator  BMPTranslator      Translator obrazu BMP
diff --git a/data/catalogs/add-ons/translators/jpeg/pl.catkeys 
b/data/catalogs/add-ons/translators/jpeg/pl.catkeys
new file mode 100644
index 0000000..81507fd
--- /dev/null
+++ b/data/catalogs/add-ons/translators/jpeg/pl.catkeys
@@ -0,0 +1,21 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-JPEGTranslator   965709535
+Output quality JPEGTranslator     Jakość wyjściowa
+JPEG images  JPEGTranslator     Obrazy JPEG
+Prevent colors 'washing out'  JPEGTranslator     Zapobiegnij 'zmyciu 
się' kolorów
+JPEG Library Error: %s\n    be_jerror        Błąd Biblioteki JPEG: 
%s\n
+Use CMYK code with 0 for 100% ink coverage   JPEGTranslator     Użyj 
kodu CMYK z 0 dla 100% pokrycia atramentem
+About JPEGTranslator     O programie
+©2002-2003, Marcin Konicki\n©2005-2007, Haiku\n\nBased on IJG library © 
1994-2009, Thomas G. Lane, Guido 
Vollbeding.\n\thttp://www.ijg.org/files/\n\nwith \"lossless\" encoding support 
patch by Ken Murchison\n\thttp://www.oceana.com/ftp/ljpeg/\n\nWith some 
colorspace conversion routines by Magnus 
Hellman\n\thttp://www.bebits.com/app/802\n  JPEGTranslator     
©2002-2003, Marcin Konicki\n©2005-2007, Haiku\n\nW oparciu o bibliotekę IJG © 
1994-2009, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding.\n\thttp://www.ijg.org/files/\n\nze 
wsparciem \"bezstratnego\" kodowania patch by Ken 
Murchison\n\thttp://www.oceana.com/ftp/ljpeg/\n\nWith some colorspace 
conversion routines by Magnus Hellman\n\thttp://www.bebits.com/app/802\n
+Low  JPEGTranslator     Niska
+Make file smaller (sligthtly worse quality)  JPEGTranslator     Utwórz 
mniejszy plik (lekko gorsza jakość)
+None  JPEGTranslator     Brak
+Be Bitmap Format (JPEGTranslator)   JPEGTranslator     Format Bitmap 
Be (JPEGTranslator)
+Show warning messages JPEGTranslator     Pokaż ostrzeżenia
+Output smoothing strength   JPEGTranslator     Wyjściowa siła 
wygładzenia
+High  JPEGTranslator     Wysoka
+Write JPEGTranslator     Zapisz
+Write black-and-white images as RGB24 JPEGTranslator     Zapisz 
czarno-białe obrazy jako RGB24
+Read greyscale images as RGB32 JPEGTranslator     Odczytaj obrazy w skali 
szarości jako RGB32
+Read  JPEGTranslator     Odczytaj
+JPEG Library Warning: %s\n   be_jerror        Ostrzeżenie Biblioteki 
JPEG: %s\n
+Use progressive compression  JPEGTranslator     Użyj kompresji 
progresywnej
diff --git a/data/catalogs/add-ons/translators/rtf/pl.catkeys 
b/data/catalogs/add-ons/translators/rtf/pl.catkeys
new file mode 100644
index 0000000..b318310
--- /dev/null
+++ b/data/catalogs/add-ons/translators/rtf/pl.catkeys
@@ -0,0 +1,9 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-RTFTranslator    526958155
+Version %d.%d.%d, %s  ConfigView       Wersja %d.%d.%d, %s
+RTF text files RTFTranslator      Pliki tekstowe RTF
+RTF-Translator Settings    ConfigView       Ustawienia Translatora 
RTF
+Rich Text Format (RTF) files  ConfigView       Pliki Rich Text Format 
(RTF)
+RTF Settings  main      Ustawienia RTF
+RichTextFormat file  RTFTranslator      plik RichTextFormat 
+Rich Text Format Translator  RTFTranslator      Rich Text Format 
Translator
+Rich Text Format translator v%d.%d.%d %s    RTFTranslator      Rich 
Text Format translator v%d.%d.%d %s
diff --git a/data/catalogs/add-ons/translators/shared/pl.catkeys 
b/data/catalogs/add-ons/translators/shared/pl.catkeys
index 865578d..b02f85e 100644
--- a/data/catalogs/add-ons/translators/shared/pl.catkeys
+++ b/data/catalogs/add-ons/translators/shared/pl.catkeys
@@ -1,5 +1,5 @@
 1   polish x-pseudo.libtranslatorsutils  1020614280
-Be Bitmap Format    BaseTranslator     Format bitmapy
 Error TranslatorWindow        Błąd
 OK   TranslatorWindow        OK
+Be Bitmap Format    BaseTranslator     Format bitmapy
 Unable to create the view.   TranslatorWindow        Nie można 
utworzyć podglądu.
diff --git a/data/catalogs/apps/3dmov/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/3dmov/pl.catkeys
new file mode 100644
index 0000000..b426167
--- /dev/null
+++ b/data/catalogs/apps/3dmov/pl.catkeys
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-3DMov    40426706
+3DMov System name       3DMov
diff --git a/data/catalogs/apps/aboutsystem/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/aboutsystem/pl.catkeys
index 23e758b..4428678 100644
--- a/data/catalogs/apps/aboutsystem/pl.catkeys
+++ b/data/catalogs/apps/aboutsystem/pl.catkeys
@@ -1,36 +1,36 @@
 1   polish x-vnd.Haiku-About    3304165178
-%.2f GHz    AboutView        %.2f GHz
+Travis Geiselbrecht (and his NewOS kernel)\n  AboutView        Travis 
Geiselbrecht (i jego kernela NewOS)\n
+%ld Processors:    AboutView        Liczba procesorów %ld:
 %d MiB total  AboutView        %d MiB ogółem
+Michael Phipps (project founder)\n\n  AboutView        Michael Phipps 
(twórcy projektu)\n\n
+The Haiku-Ports team\n AboutView        Zespółu Haiku-Ports\n
 %d MiB used (%d%%)   AboutView        %d MiB użyte (%d%%)
-%ld MHz    AboutView        %ld MHz
-%ld Processors:    AboutView        Liczba procesorów %ld:
+Website, marketing & documentation:\n AboutView        Strona WWW, 
marketing i dokumentacja:\n
+Revision    AboutView        Rewizja
+Source Code:  AboutView        Kod źródłowy: 
+Processor:   AboutView        Procesor:
+Kernel:    AboutView        Kernel:
 %total MiB total, %inaccessible MiB inaccessible    AboutView        
%total MiB ogółem, %inaccessible MiB nieosiągalne
-... and the many people making donations!\n\n AboutView        ... 
oraz wielu ludzi, którzy wysyłają dotacje!\n\n
-About this system   AboutWindow       O systemie
 Contributors:\n    AboutView        Współpracownicy:\n
-Current maintainers:\n AboutView        Obecni współpracownicy:\n
-GCC %d Hybrid AboutView        GCC %d Hybrid
-Google & their Google Summer of Code program\n AboutView        Google 
oraz programu Google Summer of Code\n
-Kernel:    AboutView        Kernel:
-License:    AboutView        Licencja: 
-Licenses:   AboutView        Licencje: 
+Unknown    AboutView        Nieznany
+... and the many people making donations!\n\n AboutView        ... 
oraz wielu ludzi, którzy wysyłają dotacje!\n\n
+\n… and probably some more we forgot to mention (sorry!)\n\n  AboutView    
    \n… i prawdopodobnie paru innych, o których zapomnieliśmy wspomnieć 
(przepraszamy!)\n\n
+%.2f GHz    AboutView        %.2f GHz
 Memory:    AboutView        Pamięć:
-Michael Phipps (project founder)\n\n  AboutView        Michael Phipps 
(twórcy projektu)\n\n
 Past maintainers:\n  AboutView        Wcześniejsi współpracownicy:\n
-Processor:   AboutView        Procesor:
-Revision    AboutView        Rewizja
-Source Code:  AboutView        Kod źródłowy: 
-The BeGeistert team\n AboutView        Grupy BeGeistert\n
-The Haiku-Ports team\n AboutView        Zespółu Haiku-Ports\n
-The Haikuware team and their bounty program\n AboutView        Zespółu 
Haikuware i ich program nagród\n
-The University of Auckland and Christof Lutteroth\n\n AboutView        
Uniwersytetu w Auckland oraz Christofa Lutterotha
+\n\nSpecial thanks to:\n    AboutView        \n\nSpecjalne 
podziękowania dla:\n
+Licenses:   AboutView        Licencje: 
+Google & their Google Summer of Code program\n AboutView        Google 
oraz programu Google Summer of Code\n
+\nCopyrights\n\n    AboutView        \nPrawa autorskie\n\n
+Current maintainers:\n AboutView        Obecni współpracownicy:\n
 Time running: AboutView        Czas działania:
-Translations:\n    AboutView        Tłumaczenie:\n
-Travis Geiselbrecht (and his NewOS kernel)\n  AboutView        Travis 
Geiselbrecht (i jego kernela NewOS)\n
-Unknown    AboutView        Nieznany
+The Haikuware team and their bounty program\n AboutView        Zespółu 
Haikuware i ich program nagród\n
+About this system   AboutWindow       O systemie
 Version:    AboutView        Wersja:
-Website, marketing & documentation:\n AboutView        Strona WWW, 
marketing i dokumentacja:\n
+The BeGeistert team\n AboutView        Grupy BeGeistert\n
+The University of Auckland and Christof Lutteroth\n\n AboutView        
Uniwersytetu w Auckland oraz Christofa Lutterotha
+%ld MHz    AboutView        %ld MHz
 [Click a license name to read the respective license.]\n\n   AboutView    
    [Kliknij na nazwę licencji, aby wyświetlić jej treść.]\n\n
-\nCopyrights\n\n    AboutView        \nPrawa autorskie\n\n
-\n\nSpecial thanks to:\n    AboutView        \n\nSpecjalne 
podziękowania dla:\n
-\n… and probably some more we forgot to mention (sorry!)\n\n  AboutView    
    \n… i prawdopodobnie paru innych, o których zapomnieliśmy wspomnieć 
(przepraszamy!)\n\n
+License:    AboutView        Licencja: 
+GCC %d Hybrid AboutView        GCC %d Hybrid
+Translations:\n    AboutView        Tłumaczenie:\n
diff --git a/data/catalogs/apps/activitymonitor/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/activitymonitor/pl.catkeys
index 20d515a..7f8da61 100644
--- a/data/catalogs/apps/activitymonitor/pl.catkeys
+++ b/data/catalogs/apps/activitymonitor/pl.catkeys
@@ -1,36 +1,37 @@
-1   polish x-vnd.Haiku-ActivityMonitor   1437495034
+1   polish x-vnd.Haiku-ActivityMonitor   2708665631
+P-faults    DataSource       P-błędy
+Media nodes  DataSource       Węzły multimedialne
+Threads    DataSource       Wątki
+MB   DataSource       MB
 Add graph   ActivityWindow     Dodaj wykres
-Additional items    ActivityView      Dodatki
-Apps  DataSource       Aplikacje
-Block cache  DataSource       Blok pamięci cache
-Block cache memory   DataSource       Pamięć bloku cache
-CPU  DataSource       CPU
-CPU usage   DataSource       Użycie CPU
-CPU usage (combined)  DataSource       Użycie CPU (całkowite)
-Cache DataSource       Cache
-Cached memory DataSource       Pamięć cache
-File  ActivityWindow     Plik
+Teams DataSource       Zespoły
 Hide legend  ActivityView      Ukryj legendę
-Media nodes  DataSource       Węzły multimedialne
-Memory DataSource       Pamięć
-Network receive    DataSource       Odebrano
 Network send  DataSource       Wysłano
-P-faults    DataSource       P-błędy
-Page faults  DataSource       Błędy stronicowania
+CPU usage (combined)  DataSource       Użycie CPU (całkowite)
+CPU  DataSource       CPU
+Used memory  DataSource       Użyta pamięć
+Cached memory DataSource       Pamięć cache
+Apps  DataSource       Aplikacje
+Show legend  ActivityView      Pokaż legendę
+Settings    ActivityWindow     Ustawienia
+Receiving   DataSource       Otrzymano
+Settings…   ActivityWindow     Ustawienia...
 Ports DataSource       Porty
+Page faults  DataSource       Błędy stronicowania
+Sending    DataSource       Wysyłanie
+Cache DataSource       Cache
+Update time interval: SettingsWindow     Częstotliwość odświeżania:
 Quit  ActivityWindow     Wyjdź
-Receiving   DataSource       Otrzymano
+Block cache memory   DataSource       Pamięć bloku cache
 Remove graph  ActivityView      Usuń wykres
+CPU usage   DataSource       Użycie CPU
+Sems  DataSource       Semy
 Running applications  DataSource       Uruchomione aplikacje
 Semaphores   DataSource       Semafory
-Sems  DataSource       Semy
-Sending    DataSource       Wysyłanie
-Settings    ActivityWindow     Ustawienia
-Settings…   ActivityWindow     Ustawienia...
-Show legend  ActivityView      Pokaż legendę
-Swap  DataSource       Swap
+Block cache  DataSource       Blok pamięci cache
 Swap space   DataSource       Przestrzeń wymiany
-Teams DataSource       Zespoły
-Threads    DataSource       Wątki
-Update time interval: SettingsWindow     Częstotliwość odświeżania:
-Used memory  DataSource       Użyta pamięć
+Swap  DataSource       Swap
+File  ActivityWindow     Plik
+Additional items    ActivityView      Dodatki
+Network receive    DataSource       Odebrano
+Memory DataSource       Pamięć
diff --git a/data/catalogs/apps/bootmanager/fi.catkeys 
b/data/catalogs/apps/bootmanager/fi.catkeys
index bfd3ea7..4a8e4ba 100644
--- a/data/catalogs/apps/bootmanager/fi.catkeys
+++ b/data/catalogs/apps/bootmanager/fi.catkeys
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-BootManager 2264882596
+1   finnish x-vnd.Haiku-BootManager 3014946856
 The boot manager has been successfully installed on your system.    
BootManagerController      Alkulataushallinta on asennettu onnistuneesti 
järjestelmääsi.
 After two seconds   DefaultPartitionPage      Kahden sekunnin jälkeen
 Uninstall Boot Manager UninstallPage  Title  Poista Alkulataushallinta
@@ -7,7 +7,7 @@ The old Master Boot Record could not be saved to %s   
BootManagerController      Vanha
 Restore MBR  BootManagerController  Button Palauta MBR
 Hard Drive   DrivesPage   Default disk name    Kiintolevy
 USB Drive   DrivesPage   Default disk name    USB-levyasema
-The Master Boot Record (MBR) of the boot device:\n\t%s\nwill now be saved to 
disk. Please select a file to save the MBR into.\n\nIf something goes wrong 
with the installation or if you later wish to remove the boot menu, simply run 
the bootman program and choose the 'Uninstall' option. BootManagerController  
    Alkulatauslaitteen Master Boot Record (MBR):\n\t%s\ntallennetaan nyt 
levylle. Valitse tiedosto, mihin MBR tallennetaan.\n\nJos jokin menee 
asennuksessa väärin tai jos haluat myöhemmin poistaa alkulatausvalikon, suorita 
yksinkertaisesti Alkulataushallinta-ohjelma ja valitse ’Poista’-valitsin.
+The Master Boot Record (MBR) of the boot device:\n\t%s\nwill now be saved to 
disk. Please select a file to save the MBR into.\n\nIf something goes wrong 
with the installation or if you later wish to remove the boot menu, simply run 
the bootman program and choose the 'Uninstall' option. BootManagerController  
    Alkulatauslaitteen Master Boot Record (MBR):\n\t %s\ntallennetaan nyt 
levylle. Valitse tiedosto, mihin MBR tallennetaan.\n\nJos jokin menee 
asennuksessa väärin tai jos haluat myöhemmin poistaa alkulatausvalikon, suorita 
yksinkertaisesti Alkulataushallinta-ohjelma ja valitse ’Poista’-valitsin.
 About to restore the Master Boot Record (MBR) of %disk from %file. Do you wish 
to continue?  BootManagerController  Don't translate the place holders: 
%disk and %file   Levyn %disk Master Boot Record (MBR) palautetaan 
tiedostosta %file. Haluatko jatkaa?
 An error occurred writing the boot menu. The Master Boot Record might be 
destroyed, you should restore the MBR now!  BootManagerController      
Tapahtui virhe kirjoitettaessa alkulatausvalikkoa. Master Boot Record saattaa 
olla vaurioitunut, sinun on palautettava MBR nyt!
 Partitions   PartitionsPage Title  Osiot
@@ -17,10 +17,10 @@ Cannot access!   DrivesPage   Cannot install Ei voi 
asentaa!
 Uninstall boot manager BootManagerController  Title  Poista 
Alkulataushallinta
 After four seconds   DefaultPartitionPage      Neljän sekunnin jälkeen
 Uninstallation of boot menu failed   BootManagerController  Title  
Alkulatausvalikon poistaminen epäonnistui
-Please locate the Master Boot Record (MBR) save file to restore from. This is 
the file that was created when the boot manager was first installed.   
BootManagerController      Paikallista Master Boot Record (MBR) -tietueen 
tallennustiedosto, josta se voidaan palauttaa. Tämä on tiedosto, joka luotiin 
silloin kun Alkulataushallinta asennettiin ensimmäisen kerran.
+Please locate the Master Boot Record (MBR) save file to restore from. This is 
the file that was created when the boot manager was first installed.   
BootManagerController      Paikallista Master Boot Record (MBR) -tietueen 
tallennustiedosto, josta MBR voidaan palauttaa. Tämä on tiedosto, joka luotiin 
silloin kun Alkulataushallinta asennettiin ensimmäisen kerran.
 Next  WizardView   Button Seuraava
 Uninstallation of boot menu completed BootManagerController  Title  
Alkulatausvalikon poisto onnistui
-Please select the drive you want the boot manager to be installed to or 
uninstalled from.   DrivesPage       Valitse levyasema, johon haluat 
kohdistaa Alkuhallinnan asennuksen tai asennuksen poiston.
+Please select the drive you want the boot manager to be installed to or 
uninstalled from.   DrivesPage       Valitse levyasema, johon haluat 
kohdistaa Alkulataushallinnan asennuksen tai asennuksen poiston.
 Please specify a default partition and a timeout.\nThe boot menu will load the 
default partition after the timeout unless you select another partition. You 
can also have the boot menu wait indefinitely for you to select a 
partition.\nKeep the 'ALT' key pressed to disable the timeout at boot time.   
 DefaultPartitionPage      Määritä oletusosio ja 
aikavalvonta.\nAlkulatausvalikko lataa oletusosion aikavalvonta-ajan kuluttua, 
jollet valitse muuta osiota. Voit valita myös alkulatausvalikon odottamaan 
toistaiseksi, kun valitset osiota.\nPitämällä ’ALT’-näppäin painettuna otat 
pois käytöstä aikavalvonnan alkulatauksen aikana.
 After one second    DefaultPartitionPage      Sekunnin jälkeen
 The partition table of the first hard disk is not compatible with Boot 
Manager.\nBoot Manager needs 2 KB available space before the first partition.  
BootManagerController      Ensimmäisen kiintolevyn osiotaulu ei ole 
yhteensopiva Alkulataushallinnan kanssa.\nAlkulataushallinta tarvitsee 2 
kilotavua käytettävissä olevaa tilaa ennen ensimmäistä osiota.
@@ -41,8 +41,8 @@ Install    DrivesPage   Button Asenna
 About to write the following boot menu to the boot disk (%s). Please verify 
the information below before continuing.  BootManagerController      
Seuraavaa alkulatausvalikkoa ollaan kirjoittamassa alkulatauslevylle (%s). 
Vahvista ennen jatkamista alla olevat tiedot.
 Unknown    LegacyBootMenu Text is shown for an unknown partition type   
Tuntematon
 Update DrivesPage   Button Päivitä
-Please locate the Master Boot Record (MBR) save file to restore from. This is 
the file that was created when the boot manager was first installed.   
UninstallPage      Paikallista Master Boot Record (MBR) -tietueen 
tallennustiedosto, josta se voidaan palauttaa. Tämä on tiedosto, joka luotiin 
silloin kun Alkulataushallinta asennettiin ensimmäisen kerran.
-Old Master Boot Record Saved failure  BootManagerController  Title  Vanhan 
Master Boot Record -tietueen tallennusvirhe
+Please locate the Master Boot Record (MBR) save file to restore from. This is 
the file that was created when the boot manager was first installed.   
UninstallPage      Paikallista Master Boot Record (MBR) -tietueen 
tallennustiedosto, josta MBR voidaan palauttaa. Tämä on tiedosto, joka luotiin 
silloin kun Alkulataushallinta asennettiin ensimmäisen kerran.
+Old Master Boot Record Saved failure  BootManagerController  Title  Vanhan 
Master Boot Record -tietueen tallennushäiriö
 Drives DrivesPage   Title  Levyasemat
 No space available!  DrivesPage   Cannot install Tilaa ei ole 
käytettävissä!
 Never DefaultPartitionPage      Ei koskaan
@@ -61,3 +61,5 @@ BootManager  System name       Alkulataushallinta
 Summary    BootManagerController  Title  Yhteenveto
 OK   BootManagerController  Button Valmis
 Immediately  DefaultPartitionPage      Heti
+Done  BootManagerController  Button Valmis
+After three seconds  DefaultPartitionPage      Kolmen sekunnin jälkeen
diff --git a/data/catalogs/apps/bootmanager/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/bootmanager/pl.catkeys
index fc6b2fa..46bcd28 100644
--- a/data/catalogs/apps/bootmanager/pl.catkeys
+++ b/data/catalogs/apps/bootmanager/pl.catkeys
@@ -1 +1,63 @@
-1   polish x-vnd.Haiku-BootManager 0
+1   polish x-vnd.Haiku-BootManager 2288144283
+The boot manager has been successfully installed on your system.    
BootManagerController      Menedżer rozruchu został poprawnie 
zainstalowany na Twoim komputerze.
+After two seconds   DefaultPartitionPage      Za dwie sekundy
+Uninstall Boot Manager UninstallPage  Title  Odinstalowywanie Menedżera 
Rozruchu
+At least one partition must be selected!    BootManagerController      
Conajmniej jedna partycja musi zostać wybrana!
+The old Master Boot Record could not be saved to %s  BootManagerController  
    Nie można zachować poprzedniego MBR jako %s 
+Restore MBR  BootManagerController  Button Przywróć MBR
+Hard Drive   DrivesPage   Default disk name    Dysk Twardy
+USB Drive   DrivesPage   Default disk name    Dysk USB
+The Master Boot Record (MBR) of the boot device:\n\t%s\nwill now be saved to 
disk. Please select a file to save the MBR into.\n\nIf something goes wrong 
with the installation or if you later wish to remove the boot menu, simply run 
the bootman program and choose the 'Uninstall' option. BootManagerController  
    MBR startowego urządzenia:\n\t%s\n zostanie zachowany. Proszę wybrać 
plik do którego zapisać MBR.\n\nJeśli wystąpi problem podczas instalacji lub 
jeśli później zechcesz usunąć menu startowe, poprostu uruchom program bootman i 
wybierz opcję 'Odinstaluj'.
+About to restore the Master Boot Record (MBR) of %disk from %file. Do you wish 
to continue?  BootManagerController  Don't translate the place holders: 
%disk and %file   Zostanie przywrócony MBR urządzenia %disk z pliku %file. 
Czy chcesz kontynuować?
+An error occurred writing the boot menu. The Master Boot Record might be 
destroyed, you should restore the MBR now!  BootManagerController      
Wystąpił błąd podczas zapisu menu startowego. MBR może być uszkodzony, 
natychmiast należy przywrócić MBR! 
+Partitions   PartitionsPage Title  Partycje
+Timeout: %s  DefaultPartitionPage      Limit czasu: %s
+Select FileSelectionPage    Button Wybierz
+Cannot access! DrivesPage   Cannot install Brak dostępu!
+Uninstall boot manager BootManagerController  Title  Odinstalowywanie 
Menedżera Rozruchu
+After four seconds   DefaultPartitionPage      Za cztery sekundy
+Uninstallation of boot menu failed   BootManagerController  Title  
Odinstalowanie menu rozruchu nie powiodło się
+Please locate the Master Boot Record (MBR) save file to restore from. This is 
the file that was created when the boot manager was first installed.   
BootManagerController      Wybierz plik z którego chcesz przywrócić MBR. 
Będzie to plik, który został utworzony przy pierwszej instalacji boot managera.
+Next  WizardView   Button Dalej
+Uninstallation of boot menu completed BootManagerController  Title  
Odinstalowywanie menu rozruchu zostało zakończone
+Please select the drive you want the boot manager to be installed to or 
uninstalled from.   DrivesPage       Proszę wybierz dysk na który 
chcesz by menu rozruchu zostało zainstalowane, albo odinstalowane z niego.
+After one second    DefaultPartitionPage      Za chwilę
+The partition table of the first hard disk is not compatible with Boot 
Manager.\nBoot Manager needs 2 KB available space before the first partition.  
BootManagerController      Tablica partycji pierwszego dysku nie jest 
kompatybilna z Menedżerem rozruchu.\nMenedżer rozruchu wymaga 2KB wolnego 
miejsca na dysku przed pierwszą partycją.
+After one minute    DefaultPartitionPage      Za minutę
+The Master Boot Record of the boot device (%DISK) has been successfully 
restored from %FILE.  BootManagerController      MBR urządzenia (%DISK) 
został pomyślnie przywrócony z pliku %FILE
+Write boot menu    BootManagerController  Button Zapisz menu startowe
+The Master Boot Record could not be restored! BootManagerController      
Główny Rekord Startowy nie mógł zostać odtworzony!
+Uninstall   DrivesPage   Button Odinstaluj
+Default Partition   DefaultPartitionPage  Title  Partycja Domyślna
+After five seconds   DefaultPartitionPage      Za pięć sekund
+Back  BootManagerController  Button Powrót
+Installation of boot menu completed  BootManagerController  Title  
Instalacja menu rozruchu została zakończona
+Unnamed %d   LegacyBootMenu Default name of a partition whose name could 
not be read from disk; characters in codepage 437 are allowed only Nieznana %d
+File: FileSelectionPage    Text control label   Plik:
+Previous    WizardView   Button Poprzedni
+Install    DrivesPage   Button Zainstaluj
+About to write the following boot menu to the boot disk (%s). Please verify 
the information below before continuing.  BootManagerController      
Informacje na temat zapisu menu startowego na dysku (%s). Należy dokładnie 
sprawdzić czy te informacje się zgadzają przed kontynuowaniem.
+Unknown    LegacyBootMenu Text is shown for an unknown partition type   
Nieznana
+Update DrivesPage   Button Aktualizuj
+Please locate the Master Boot Record (MBR) save file to restore from. This is 
the file that was created when the boot manager was first installed.   
UninstallPage      Wybierz plik z zachowanym MBR. Będzie to plik utworzony 
podczas pierwszej instalacji menedżera rozruchu.
+Old Master Boot Record Saved failure  BootManagerController  Title  Problem 
z zapisem poprzedniego MBR.
+Drives DrivesPage   Title  Dyski
+No space available!  DrivesPage   Cannot install Brak miejsca!
+Never DefaultPartitionPage      Nigdy
+Partition table not compatible BootManagerController  Title  Tablica 
partycji jest niekompatybilna
+Old Master Boot Record saved  BootManagerController  Title  Poprzedni MBR 
został zapisany.
+Boot Manager is unable to read the partition table!  BootManagerController  
    Menedżer Rozruchu nie jest w stanie odczytać tablicy partycji!
+Error reading partition table BootManagerController  Title  Błąd odczytu 
tablicy partycji
+Installation of boot menu failed    BootManagerController  Title  
Instalacja menu rozruchowego nie powiodła się.
+Backup Master Boot Record   BootManagerController  Title  Kopia zapasowa 
MBR
+Quit  DrivesPage   Button Zamknij
+About to write the boot menu to disk. Are you sure you want to continue?    
BootManagerController      Informacje o zapisie menu rozruchowego na dysk. 
Kontynuować ? 
+The old Master Boot Record was successfully saved to %s.    
BootManagerController      Poprzedni MBR został zapisany: %s.
+Default Partition:   DefaultPartitionPage  Menu field label    
Partycja Domyślna
+Partitions   DefaultPartitionPage  Pop up menu title    Partycje
+BootManager  System name       Menedżer Rozruchu
+Summary    BootManagerController  Title  Podsumowanie
+OK   BootManagerController  Button OK
+Immediately  DefaultPartitionPage      Natychmiast
+Done  BootManagerController  Button Zrobione
+After three seconds  DefaultPartitionPage      Za trzy sekundy
diff --git a/data/catalogs/apps/bsnow/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/bsnow/pl.catkeys
new file mode 100644
index 0000000..b47e0bd
--- /dev/null
+++ b/data/catalogs/apps/bsnow/pl.catkeys
@@ -0,0 +1,3 @@
+1   polish x-vnd.mmu_man.BSnow   2460058908
+Drag me on your desktop…    BSnow      Przeciągnij mnie na swój 
pulpit...
+Click me to remove BSnow…   BSnow      Kliknij mnie by usunąć BSnow...
diff --git a/data/catalogs/apps/cdplayer/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/cdplayer/pl.catkeys
index 80e91b6..deeae10 100644
--- a/data/catalogs/apps/cdplayer/pl.catkeys
+++ b/data/catalogs/apps/cdplayer/pl.catkeys
@@ -1,6 +1,14 @@
-1   polish x-vnd.Haiku-CDPlayer  3757937427
+1   polish x-vnd.Haiku-CDPlayer  592310631
+CDPlayer    System name       Odtwarzacz CD
+CD   CDPlayer        CD
+Disc: %ld:%.2ld / %ld:%.2ld  CDPlayer        Dysk: %ld:%.2ld / 
%ld:%.2ld
+OK   CDPlayer        OK
+Track %whichTrack%: %trackAt% CDPlayer        Ścieżka %whichTrack%: 
%trackAt%
 Audio CD    CDPlayer        Audio CD
-CD drive is empty   CDPlayer        Napęd CD jest pusty
-Disc: --:-- / --:--  CDPlayer        Dysk: --:-- / --:--
 It appears that there are no CD drives on your computer or there is no system 
software to support one. Sorry. CDPlayer        Prawdopodobnie w 
komputerze nie ma napędu CD lub nie ma oprogramowania do jego obsługi. 
Przepraszamy. 
+Track: %ld:%.2ld / %ld:%.2ld  CDPlayer        Ścieżka: %ld:%.2ld / 
%ld:%.2ld
+Track: 88:88 / 88:88  CDPlayer        Ścieżka: 88:88 / 88:88
 Track: --:-- / --:--  CDPlayer        Ścieżka: --:-- / --:--
+Disc: 88:88 / 88:88  CDPlayer        Dysk: 88:88 / 88:88
+Disc: --:-- / --:--  CDPlayer        Dysk: --:-- / --:--
+CD drive is empty   CDPlayer        Napęd CD jest pusty
diff --git a/data/catalogs/apps/charactermap/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/charactermap/pl.catkeys
index 2962f32..4ea657c 100644
--- a/data/catalogs/apps/charactermap/pl.catkeys
+++ b/data/catalogs/apps/charactermap/pl.catkeys
@@ -1,174 +1,173 @@
-1   polish x-vnd.Haiku-CharacterMap    2557312451
-Aegean numbers UnicodeBlocks      Liczby egejskie
-Alphabetic presentation forms UnicodeBlocks      Alfabetyczne formy 
prezentacyjne
-Ancient Greek musical notation UnicodeBlocks      Starożytna grecka 
notacja muzyczna
-Ancient Greek numbers UnicodeBlocks      Starożytne liczby greckie
-Ancient smbols UnicodeBlocks      Symbole starożytne
-Arabic UnicodeBlocks      Arabski
+1   polish x-vnd.Haiku-CharacterMap    20061360
+Enclosed alphanumerics UnicodeBlocks      Otoczone symbole alfanumeryczne
+Basic Latin  UnicodeBlocks      Podstawowy łaciński
+Latin-1 supplement   UnicodeBlocks      Uzupełnienie Latin-1
+Hebrew UnicodeBlocks      Hebrajski
+Georgian supplement  UnicodeBlocks      Uzupełnienie gruzińskiego
+CJK unified ideographs UnicodeBlocks      Ujednolicone ideogramy CJK
+Modifier tone letters UnicodeBlocks      Modyfikujące litery tonów
+Khmer UnicodeBlocks      Khmerski
+Supplementary private use area A    UnicodeBlocks      Dodatkowy 
obszar prywatnego użytku A
+Hanunoo    UnicodeBlocks      Hanunoo
+Latin extended additional   UnicodeBlocks      Łaciński rozszerzony 
dodatkowy
 Arabic presentation forms A  UnicodeBlocks      Arabskie formy 
prezentacyjne A
-Arabic presentation forms B  UnicodeBlocks      Arabskie formy 
prezentacyjne B
-Arabic supplement   UnicodeBlocks      Uzupełnienie arabskiego
+Greek extended UnicodeBlocks      Grecki rozszerzony
+Linear B ideograms   UnicodeBlocks      Ideogramy pisma linearnego B
+Devanagari   UnicodeBlocks      Dewanagari
 Armenian    UnicodeBlocks      Ormiański
+Glagotic    UnicodeBlocks      Glagotycki
+Mathematical operators UnicodeBlocks      Operatory matematyczne
+General punctuation  UnicodeBlocks      Ogólne znaki interpunkcyjne
+Miscellaneous technical    UnicodeBlocks      Różne znaki techniczne
+Vertical forms UnicodeBlocks      Formy pionowe
+Ol Chiki    UnicodeBlocks      Ol Chiki
+Arabic UnicodeBlocks      Arabski
+Ethiopic extended   UnicodeBlocks      Rozszerzony etiopski
 Arrows UnicodeBlocks      Strzałki
+Variation selectors supplement UnicodeBlocks      Dodatkowe przełączniki 
wariantów glifów
+Gujarati    UnicodeBlocks      Gudżarati
+Cuneiform   UnicodeBlocks      Pismo klinowe
+CJK radicals supplement    UnicodeBlocks      Radykały CJK
 Balinese    UnicodeBlocks      Balijski
-Basic Latin  UnicodeBlocks      Podstawowy łaciński
-Bengali    UnicodeBlocks      Bengalski
-Block elements UnicodeBlocks      Elementy blokowe
-Bopomofo    UnicodeBlocks      Bopomofo
-Bopomofo extended   UnicodeBlocks      Rozszerzone bopomofo
-Box drawing  UnicodeBlocks      Rysowanie ramek
-Braille patterns    UnicodeBlocks      Pismo Braille'a
-Buginese    UnicodeBlocks      Bugiński
-Buhid UnicodeBlocks      Buid
-Byzantine musical symbols   UnicodeBlocks      Bizantyjskie symbole 
muzyczne
-CJK compatibility   UnicodeBlocks      Znaki zgodności CJK
-CJK compatibility forms    UnicodeBlocks      Formy zgodności CJK
+Cham  UnicodeBlocks      Czamski
+Specials    UnicodeBlocks      Specjalne
 CJK compatibility ideographs  UnicodeBlocks      Ideogramy zgodności CJK
+Phonetic extensions  UnicodeBlocks      Rozszerzenia fonetyczne
+Khmer symbols UnicodeBlocks      Symbole khmerskie
+Tagbanwa    UnicodeBlocks      Tagbanwa
+Kanbun UnicodeBlocks      Kanbun
+Syriac UnicodeBlocks      Syryjski
 CJK compatibility ideographs Supplement    UnicodeBlocks      
Dodatkowe ideogramy zgodności CJK
-CJK radicals supplement    UnicodeBlocks      Radykały CJK
+Hangul syllables    UnicodeBlocks      Sylaby Hangyl
+Coptic UnicodeBlocks      Koptyjski
+Tai Le UnicodeBlocks      Tai le
+Mahjong tiles UnicodeBlocks      Klocki Mahjong
+Spacing modifier letters    UnicodeBlocks      Oddzielone litery 
modyfikujące
+Aegean numbers UnicodeBlocks      Liczby egejskie
 CJK strokes  UnicodeBlocks      Kreski CJK
-CJK symbols and punctuation  UnicodeBlocks      Symbole i znaki 
interpunkcyjne CJK
-CJK unified ideographs UnicodeBlocks      Ujednolicone ideogramy CJK
-CJK unified ideographs extension A   UnicodeBlocks      Rozszerzenie A 
ujednoliconych ideogramów CJK
-CJK unified ideographs extension B   UnicodeBlocks      Rozszerzenie B 
ujednoliconych ideogramów CJK
-Carian UnicodeBlocks      Karyjski
-Cham  UnicodeBlocks      Czamski
-Cherokee    UnicodeBlocks      Czirokeski
-Clear CharacterWindow     Wyczyść
-Combining diacritical marks  UnicodeBlocks      Składające znaki 
diakrytyczne
-Combining diacritical marks for symbols    UnicodeBlocks      
Składające znaki diakrytyczne dla symboli
-Combining diacritical marks supplement UnicodeBlocks      Uzupełnienie 
składających znaków diakrytycznych
+Old italic   UnicodeBlocks      Staroitalski
+Supplemental arrows B UnicodeBlocks      Dodatkowe strzałki B
+Cyrillic extended A  UnicodeBlocks      Rozszerzona cyrylica A
+Kharoshthi   UnicodeBlocks      Charosti
 Combining half marks  UnicodeBlocks      Składające półznaki
-Control pictures    UnicodeBlocks      Obrazy znaków sterujących
-Coptic UnicodeBlocks      Koptyjski
-Counting rod numerals UnicodeBlocks      Cyfry w chińskim zapisie 
pałeczkowym
-Cuneiform   UnicodeBlocks      Pismo klinowe
-Cuneiform numbers and punctuation   UnicodeBlocks      Liczby i 
interpunkcja pisma klinowego
-Currency symbols    UnicodeBlocks      Symbole walutowe
-Cypriot syllabary   UnicodeBlocks      Sylabariusz cypryjski
 Cyrillic    UnicodeBlocks      Cyrylica
-Cyrillic extended A  UnicodeBlocks      Rozszerzona cyrylica A
-Cyrillic extended B  UnicodeBlocks      Rozszerzona cyrylica B
+Katakana    UnicodeBlocks      Katakana
+Block elements UnicodeBlocks      Elementy blokowe
+Clear CharacterWindow     Wyczyść
+Sundanese   UnicodeBlocks      Sundajski
+Miscellaneous mathematical symbols A  UnicodeBlocks      Różne symbole 
matematyczne A
 Cyrillic supplement  UnicodeBlocks      Uzupełnienie cyrylicy
-Deseret    UnicodeBlocks      Deseret
-Devanagari   UnicodeBlocks      Dewanagari
-Dingbats    UnicodeBlocks      Ozdoby drukarskie
-Domino tiles  UnicodeBlocks      Klocki domina
-Enclosed CJK letters and months    UnicodeBlocks      Otoczone litery 
i miesiące CJK
-Enclosed alphanumerics UnicodeBlocks      Otoczone symbole alfanumeryczne
+Small form variants  UnicodeBlocks      Różne małe formy
+IPA extensions UnicodeBlocks      Rozszerzenia IPA
+Thaana UnicodeBlocks      Thaana
+Ogham UnicodeBlocks      Ogamiczny
+Combining diacritical marks for symbols    UnicodeBlocks      
Składające znaki diakrytyczne dla symboli
+Syloti Nagri  UnicodeBlocks      Syloti Nagri
+Arabic supplement   UnicodeBlocks      Uzupełnienie arabskiego
+Latin extended C    UnicodeBlocks      Rozszerzony łaciński C
+Ancient smbols UnicodeBlocks      Symbole starożytne
+Bopomofo extended   UnicodeBlocks      Rozszerzone bopomofo
+Lycian UnicodeBlocks      Licyjsjki
+Font size:   CharacterWindow     Rozmiar czcionki:
+Osmanya    UnicodeBlocks      Osmanya
 Ethiopic    UnicodeBlocks      Etiopski
-Ethiopic extended   UnicodeBlocks      Rozszerzony etiopski
-Ethiopic supplement  UnicodeBlocks      Uzupełnienie etiopskiego
+Bengali    UnicodeBlocks      Bengalski
+Supplementary private use area B    UnicodeBlocks      Dodatkowy 
obszar prywatnego użytku B
+CJK unified ideographs extension A   UnicodeBlocks      Rozszerzenie A 
ujednoliconych ideogramów CJK
 Filter:    CharacterWindow     Filtr:
-Font size:   CharacterWindow     Rozmiar czcionki:
-General punctuation  UnicodeBlocks      Ogólne znaki interpunkcyjne
-Geometric shapes    UnicodeBlocks      Kształty geometryczne
-Georgian    UnicodeBlocks      Gruziński
-Georgian supplement  UnicodeBlocks      Uzupełnienie gruzińskiego
-Glagotic    UnicodeBlocks      Glagotycki
-Gothic UnicodeBlocks      Gocki
-Greek and Coptic    UnicodeBlocks      Grecki i koptyjski
-Greek extended UnicodeBlocks      Grecki rozszerzony
-Gujarati    UnicodeBlocks      Gudżarati
-Gurmukhi    UnicodeBlocks      Gurmukhi
-Halfwidth and fullwidth forms UnicodeBlocks      Formy połowy i pełnej 
szerokości
-Hangul Jamo  UnicodeBlocks      Dzamo hangyl
 Hangul compatibility Jamo   UnicodeBlocks      Dzamo zgodności dla 
hangyl
-Hangul syllables    UnicodeBlocks      Sylaby Hangyl
-Hanunoo    UnicodeBlocks      Hanunoo
-Hebrew UnicodeBlocks      Hebrajski
-Hiragana    UnicodeBlocks      Hiragana
-IPA extensions UnicodeBlocks      Rozszerzenia IPA
 Ideographic description characters   UnicodeBlocks      Znaki opisu 
ideograficznego
-Kanbun UnicodeBlocks      Kanbun
-Kangxi radicals    UnicodeBlocks      Radykały Kangxi
-Kannada    UnicodeBlocks      Kannada
-Katakana    UnicodeBlocks      Katakana
-Katakana phonetic extensions  UnicodeBlocks      Rozszerzenia fonetyczne 
katakana
-Kayah Li    UnicodeBlocks      Kayah Li
-Kharoshthi   UnicodeBlocks      Charosti
-Khmer UnicodeBlocks      Khmerski
-Khmer symbols UnicodeBlocks      Symbole khmerskie
-Lao  UnicodeBlocks      Laotański
-Latin extended A    UnicodeBlocks      Łaciński rozszerzony A
-Latin extended B    UnicodeBlocks      Rozszerzony łaciński B
-Latin extended C    UnicodeBlocks      Rozszerzony łaciński C
-Latin extended D    UnicodeBlocks      Łaciński rozszerzony D
-Latin extended additional   UnicodeBlocks      Łaciński rozszerzony 
dodatkowy
-Latin-1 supplement   UnicodeBlocks      Uzupełnienie Latin-1
+Arabic presentation forms B  UnicodeBlocks      Arabskie formy 
prezentacyjne B
+CJK compatibility forms    UnicodeBlocks      Formy zgodności CJK
+Hiragana    UnicodeBlocks      Hiragana
+Tagalog    UnicodeBlocks      Tagalski
+Control pictures    UnicodeBlocks      Obrazy znaków sterujących
+Variation selectors  UnicodeBlocks      Przełączniki wariantów glifów
+Linear B syllabary   UnicodeBlocks      Sylabariusz pisma linearnego B
+Buginese    UnicodeBlocks      Bugiński
+Bopomofo    UnicodeBlocks      Bopomofo
 Lepcha UnicodeBlocks      Lepczowski
+Sinhala    UnicodeBlocks      Sinhala
+Ancient Greek musical notation UnicodeBlocks      Starożytna grecka 
notacja muzyczna
+Geometric shapes    UnicodeBlocks      Kształty geometryczne
 Letterlike symbols   UnicodeBlocks      Symbole literopodobne
-Limbu UnicodeBlocks      Limbu
-Linear B ideograms   UnicodeBlocks      Ideogramy pisma linearnego B
-Linear B syllabary   UnicodeBlocks      Sylabariusz pisma linearnego B
-Lycian UnicodeBlocks      Licyjsjki
-Lydian UnicodeBlocks      Lidyjski
-Mahjong tiles UnicodeBlocks      Klocki Mahjong
-Malayalam   UnicodeBlocks      Malajalam
-Mathematical alphanumeric symbols   UnicodeBlocks      Matematyczne 
symbole alfanumeryczne
-Mathematical operators UnicodeBlocks      Operatory matematyczne
-Miscellaneous mathematical symbols A  UnicodeBlocks      Różne symbole 
matematyczne A
-Miscellaneous mathematical symbols B  UnicodeBlocks      Różne symbole 
matematyczne B
-Miscellaneous symbols UnicodeBlocks      Różnorodne symbole
-Miscellaneous symbols and arrows    UnicodeBlocks      Różne symbole i 
strzałki
-Miscellaneous technical    UnicodeBlocks      Różne znaki techniczne
-Modifier tone letters UnicodeBlocks      Modyfikujące litery tonów
-Mongolian   UnicodeBlocks      Mongolski
-Muscial symbols    UnicodeBlocks      Symbole muzyczne
-Myanmar    UnicodeBlocks      Birmański
-N'Ko  UnicodeBlocks      N'Ko
-New Tai Lue  UnicodeBlocks      Nowy tai le
+Hangul Jamo  UnicodeBlocks      Dzamo hangyl
+Tamil UnicodeBlocks      Tamilski
+Currency symbols    UnicodeBlocks      Symbole walutowe
+Combining diacritical marks  UnicodeBlocks      Składające znaki 
diakrytyczne
+Supplement punctuation UnicodeBlocks      Dodatkowe znaki interpunkcyjne
+Unified Canadian Aboriginal syllabics UnicodeBlocks      Ujednolicony 
sylabariusz rdzennych Kanadyjczyków
+Ugaritic    UnicodeBlocks      Ugarycki
+CJK symbols and punctuation  UnicodeBlocks      Symbole i znaki 
interpunkcyjne CJK
 Number forms  UnicodeBlocks      Formy liczbowe
-Ogham UnicodeBlocks      Ogamiczny
-Ol Chiki    UnicodeBlocks      Ol Chiki
-Old Persian  UnicodeBlocks      Staroperski
-Old italic   UnicodeBlocks      Staroitalski
+Cherokee    UnicodeBlocks      Czirokeski
+Tags  UnicodeBlocks      Znaczniki
+Cypriot syllabary   UnicodeBlocks      Sylabariusz cypryjski
+Counting rod numerals UnicodeBlocks      Cyfry w chińskim zapisie 
pałeczkowym
+Latin extended A    UnicodeBlocks      Łaciński rozszerzony A
+Miscellaneous symbols UnicodeBlocks      Różnorodne symbole
+Saurashtra   UnicodeBlocks      Saurashtra
 Optical character recognition UnicodeBlocks      Optyczne rozpoznawanie 
znaków
+Old Persian  UnicodeBlocks      Staroperski
+Combining diacritical marks supplement UnicodeBlocks      Uzupełnienie 
składających znaków diakrytycznych
+Myanmar    UnicodeBlocks      Birmański
+Latin extended D    UnicodeBlocks      Łaciński rozszerzony D
+Byzantine musical symbols   UnicodeBlocks      Bizantyjskie symbole 
muzyczne
 Oriya UnicodeBlocks      Orija
-Osmanya    UnicodeBlocks      Osmanya
-Phags-pa    UnicodeBlocks      Phags-pa
-Phaistos disc UnicodeBlocks      Dysk z Fajstos
-Phoenician   UnicodeBlocks      Fenicki
-Phonetic extensions  UnicodeBlocks      Rozszerzenia fonetyczne
-Phonetic extensions supplement UnicodeBlocks      Uzupełnienie rozszerzeń 
fonetycznych
-Private use area    UnicodeBlocks      Obszar prywatnego użytku
+Tibetan    UnicodeBlocks      Tybetański
+Ancient Greek numbers UnicodeBlocks      Starożytne liczby greckie
+Vai  UnicodeBlocks      Wai
+Yi Radicals  UnicodeBlocks      Radykały Yi
+Cyrillic extended B  UnicodeBlocks      Rozszerzona cyrylica B
 Quit  CharacterWindow     Wyjdź
-Rejang UnicodeBlocks      Rejang
+Braille patterns    UnicodeBlocks      Pismo Braille'a
+New Tai Lue  UnicodeBlocks      Nowy tai le
 Runic UnicodeBlocks      Runiczny
-Saurashtra   UnicodeBlocks      Saurashtra
-Shavian    UnicodeBlocks      Alfabet Shawa
-Show private blocks  CharacterWindow     Pokaż prywatne bloki
-Sinhala    UnicodeBlocks      Sinhala
-Small form variants  UnicodeBlocks      Różne małe formy
-Spacing modifier letters    UnicodeBlocks      Oddzielone litery 
modyfikujące
-Specials    UnicodeBlocks      Specjalne
-Sundanese   UnicodeBlocks      Sundajski
-Superscripts and subscripts  UnicodeBlocks      Indeksy górne i dolne
-Supplement punctuation UnicodeBlocks      Dodatkowe znaki interpunkcyjne
-Supplemental arrows A UnicodeBlocks      Dodatkowe strzałki A
-Supplemental arrows B UnicodeBlocks      Dodatkowe strzałki B
-Supplemental mathematical operators  UnicodeBlocks      Dodatkowe 
operatory matematyczne
-Supplementary private use area A    UnicodeBlocks      Dodatkowy 
obszar prywatnego użytku A
-Supplementary private use area B    UnicodeBlocks      Dodatkowy 
obszar prywatnego użytku B
-Syloti Nagri  UnicodeBlocks      Syloti Nagri
-Syriac UnicodeBlocks      Syryjski
-Tagalog    UnicodeBlocks      Tagalski
-Tagbanwa    UnicodeBlocks      Tagbanwa
-Tags  UnicodeBlocks      Znaczniki
-Tai Le UnicodeBlocks      Tai le
+Miscellaneous mathematical symbols B  UnicodeBlocks      Różne symbole 
matematyczne B
+Cuneiform numbers and punctuation   UnicodeBlocks      Liczby i 
interpunkcja pisma klinowego
+Private use area    UnicodeBlocks      Obszar prywatnego użytku
+CJK unified ideographs extension B   UnicodeBlocks      Rozszerzenie B 
ujednoliconych ideogramów CJK
+Phags-pa    UnicodeBlocks      Phags-pa
+Kangxi radicals    UnicodeBlocks      Radykały Kangxi
+Dingbats    UnicodeBlocks      Ozdoby drukarskie
 Tai Xuan Jing symbols UnicodeBlocks      Symbole Tai xuan Jing
-Tamil UnicodeBlocks      Tamilski
+Yi syllables  UnicodeBlocks      Sylaby Yi
+Buhid UnicodeBlocks      Buid
 Telugu UnicodeBlocks      Telugu
-Thaana UnicodeBlocks      Thaana
+Superscripts and subscripts  UnicodeBlocks      Indeksy górne i dolne
 Thai  UnicodeBlocks      Tajski
-Tibetan    UnicodeBlocks      Tybetański
+Deseret    UnicodeBlocks      Deseret
 Tifinagh    UnicodeBlocks      Tifinagh
-Ugaritic    UnicodeBlocks      Ugarycki
-Unified Canadian Aboriginal syllabics UnicodeBlocks      Ujednolicony 
sylabariusz rdzennych Kanadyjczyków
-Vai  UnicodeBlocks      Wai
-Variation selectors  UnicodeBlocks      Przełączniki wariantów glifów
-Variation selectors supplement UnicodeBlocks      Dodatkowe przełączniki 
wariantów glifów
-Vertical forms UnicodeBlocks      Formy pionowe
-Yi Radicals  UnicodeBlocks      Radykały Yi
-Yi syllables  UnicodeBlocks      Sylaby Yi
+Gurmukhi    UnicodeBlocks      Gurmukhi
+Lao  UnicodeBlocks      Laotański
+Gothic UnicodeBlocks      Gocki
+Limbu UnicodeBlocks      Limbu
+Rejang UnicodeBlocks      Rejang
+Show private blocks  CharacterWindow     Pokaż prywatne bloki
+Phoenician   UnicodeBlocks      Fenicki
+Mongolian   UnicodeBlocks      Mongolski
+Supplemental arrows A UnicodeBlocks      Dodatkowe strzałki A
+Miscellaneous symbols and arrows    UnicodeBlocks      Różne symbole i 
strzałki
 Yijing hexagram symbols    UnicodeBlocks      Heksagramy Yijing
+Supplemental mathematical operators  UnicodeBlocks      Dodatkowe 
operatory matematyczne
+Enclosed CJK letters and months    UnicodeBlocks      Otoczone litery 
i miesiące CJK
+Kayah Li    UnicodeBlocks      Kayah Li
+Alphabetic presentation forms UnicodeBlocks      Alfabetyczne formy 
prezentacyjne
+Halfwidth and fullwidth forms UnicodeBlocks      Formy połowy i pełnej 
szerokości
+Lydian UnicodeBlocks      Lidyjski
+Ethiopic supplement  UnicodeBlocks      Uzupełnienie etiopskiego
+Latin extended B    UnicodeBlocks      Rozszerzony łaciński B
+Box drawing  UnicodeBlocks      Rysowanie ramek
+Mathematical alphanumeric symbols   UnicodeBlocks      Matematyczne 
symbole alfanumeryczne
+Greek and Coptic    UnicodeBlocks      Grecki i koptyjski
+Carian UnicodeBlocks      Karyjski
+Georgian    UnicodeBlocks      Gruziński
+Phaistos disc UnicodeBlocks      Dysk z Fajstos
+Shavian    UnicodeBlocks      Alfabet Shawa
+CJK compatibility   UnicodeBlocks      Znaki zgodności CJK
+Malayalam   UnicodeBlocks      Malajalam
+N'Ko  UnicodeBlocks      N'Ko
+Kannada    UnicodeBlocks      Kannada
+Phonetic extensions supplement UnicodeBlocks      Uzupełnienie rozszerzeń 
fonetycznych
+Domino tiles  UnicodeBlocks      Klocki domina
+Katakana phonetic extensions  UnicodeBlocks      Rozszerzenia fonetyczne 
katakana
diff --git a/data/catalogs/apps/clock/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/clock/pl.catkeys
new file mode 100644
index 0000000..75eaa2a
--- /dev/null
+++ b/data/catalogs/apps/clock/pl.catkeys
@@ -0,0 +1,2 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-Clock    1361795373
+Clock System name       Zegar
diff --git a/data/catalogs/apps/codycam/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/codycam/pl.catkeys
index ededb30..24e7771 100644
--- a/data/catalogs/apps/codycam/pl.catkeys
+++ b/data/catalogs/apps/codycam/pl.catkeys
@@ -1,92 +1,92 @@
-1   polish x-vnd.Haiku.CodyCam   3353004969
-Can't find an available connection to the video window CodyCam     Nie 
można odnaleźć dostępnego połączenia do okna wideo
-Cannot connect the video source to the video window  CodyCam     Nie 
można podłączyć źródła obrazu do okna wideo
-Cannot create a video window  CodyCam     Nie można utworzyć okna wideo
-Cannot find a video source. You need a webcam to use CodyCam. CodyCam     
Źródło obrazu nie zostało odnalezione. Potrzebujesz kamery internetowej, by móc 
korzystać z CodyCam.
-Cannot find an available video stream CodyCam     Nie można odnaleźć 
dostępnego strumienia wideo
-Cannot find the media roster  CodyCam     Nie można odnaleźć listy mediów
-Cannot get a time source    CodyCam     Nie można pobrać źródła 
czasowego
-Cannot register the video window    CodyCam     Nie można zarejestrować 
okna wideo
-Cannot seek time source!    CodyCam     Nie można odnaleźć źródła 
czasowego!
-Cannot set the time source for the video source    CodyCam     Nie 
można ustawić źródła czasowego dla źródła przechwytywanego obrazu
-Cannot set the time source for the video window    CodyCam     Nie 
można ustawić źródła czasowego dla okna wideo
-Cannot start the video source CodyCam     Nie można rozpocząć 
przechwytywania ze źródła
-Cannot start the video window CodyCam     Nie można uruchomić okna wideo
-Cannot start time source!   CodyCam     Nie można uruchomić źródła 
czasowego!
-Capture Rate Menu   CodyCam     Menu częstotliwości przechwytywania 
obrazu
-Capture controls    CodyCam     Kontrolki przechwytywania obrazu
+1   polish x-vnd.Haiku-CodyCam   3353004969
 Capturing Image…    VideoConsumer.cpp        Przechwytywanie 
obrazu...
-Closing the window\n  VideoConsumer.cpp        Zamykanie okna\n
-Connected…   VideoConsumer.cpp        Połączony...
-Couldn't find requested directory on server  VideoConsumer.cpp        
Nie można odnaleźć podanego katalogu na serwerze
-Directory:   CodyCam     Folder:
-Error creating output file   VideoConsumer.cpp        Błąd podczas 
tworzenie pliku wyjściowego
-Error getting initial latency for the capture node   CodyCam     Bład 
podczas pobierania wartości opóźnienia inicjującego .
-Error setting type of output file   VideoConsumer.cpp        Błąd 
podczas ustawiania typu pliku wyjściowego
-Error writing output file   VideoConsumer.cpp        Błąd podczas 
zapisu do pliku wyjściowego
-Every 10 minutes    CodyCam     co 10 minut
-Every 15 minutes    CodyCam     co 15 minut
-Every 15 seconds    CodyCam     co 15 sekund
-Every 2 hours CodyCam     co 2 godziny
-Every 24 hours CodyCam     co 24 godziny
-Every 30 minutes    CodyCam     co 30 minut
 Every 30 seconds    CodyCam     co 30 sekund
-Every 4 hours CodyCam     co 4 godziny
-Every 5 minutes    CodyCam     co 5 minut
-Every 8 hours CodyCam     co 8 godzin
-Every hour   CodyCam     co godzinę
-Every minute  CodyCam     co minutę
-FTP  CodyCam     FTP
-File  CodyCam     Plik
-File %s # unterminated quote at end of file\n SettingsHandler     Plik %s 
# niezakończony cytat na końcu pliku\n
-File %s ; Line %ld # unterminated quote\n   SettingsHandler     Plik %s 
; Linia %ld # niezakończony cytat\n
-File %s; Line %ld # %s SettingsHandler     Plik %s; Linia %ld # %s
 File name:   CodyCam     Nazwa pliku:
-File transmission failed    VideoConsumer.cpp        Transmisja 
pliku nie powiodła się
+Last Capture: VideoConsumer.cpp        Ostatnie przejęcie obrazu:
+Server login failed  VideoConsumer.cpp        Logowanie do serwera 
nie powiodło się
+Remote host has closed the connection.\n    FtpClient        Host 
zdalny zakończył połączenie.\n
+Login: CodyCam     Login:
 Format:    CodyCam     Format pliku:
-Image Format Menu   CodyCam     Menu formatu obrazu
+Every 2 hours CodyCam     co 2 godziny
+Closing the window\n  VideoConsumer.cpp        Zamykanie okna\n
+login ID expected   CodyCam     oczekiwano loginu ID
+Rate: CodyCam     Częstotliwość:
 JPEG image   CodyCam     obraz JPEG
-Last Capture: VideoConsumer.cpp        Ostatnie przejęcie obrazu:
-Local CodyCam     host lokalny
-Locking the window\n  VideoConsumer.cpp        Blokowanie okna\n
+Capture Rate Menu   CodyCam     Menu częstotliwości przechwytywania 
obrazu
+File %s # unterminated quote at end of file\n SettingsHandler     Plik %s 
# niezakończony cytat na końcu pliku\n
+Password:   CodyCam     Hasło:
+Passive FTP  CodyCam     Tryb pasywny FTP
+destination directory expected CodyCam     oczekiwano katalogu 
przeznaczenia
+password    CodyCam     hasło
+Directory:   CodyCam     Folder:
+Every minute  CodyCam     co minutę
+read: %ld\n  SftpClient       read: %ld\n
+Waiting…    CodyCam     Oczekiwanie...
 Logging in…  VideoConsumer.cpp        Logowanie do serwera...
-Login: CodyCam     Login:
-Never CodyCam     nigdy
-OK   CodyCam     OK
+Server:    CodyCam     Serwer:
+server address expected    CodyCam     oczekiwano adresu serwera
+Error creating output file   VideoConsumer.cpp        Błąd podczas 
tworzenie pliku wyjściowego
+unrecognized upload client specified  CodyCam     podany klient 
wysyłający nie jest rozpoznawany
+File %s ; Line %ld # unterminated quote\n   SettingsHandler     Plik %s 
; Linia %ld # niezakończony cytat\n
 Output CodyCam     Wyjście
-PASS <suppressed> (real password sent)\n   FtpClient        PASS 
<suppressed> (przesyłane jest rzeczywiste hasło)\n
-Passive FTP  CodyCam     Tryb pasywny FTP
-Password:   CodyCam     Hasło:
-Quit  CodyCam     Zakończ
-Rate: CodyCam     Częstotliwość:
-Remote host has closed the connection.\n    FtpClient        Host 
zdalny zakończył połączenie.\n
+Every 15 minutes    CodyCam     co 15 minut
+Cannot find an available video stream CodyCam     Nie można odnaleźć 
dostępnego strumienia wideo
+Can't find an available connection to the video window CodyCam     Nie 
można odnaleźć dostępnego połączenia do okna wideo
+Transmitting… VideoConsumer.cpp        Transmitowanie...
+Cannot get a time source    CodyCam     Nie można pobrać źródła 
czasowego
+Every 8 hours CodyCam     co 8 godzin
 Rename failed VideoConsumer.cpp        Zmiana nazwy nie powiodła się
+Cannot start time source!   CodyCam     Nie można uruchomić źródła 
czasowego!
+Cannot register the video window    CodyCam     Nie można zarejestrować 
okna wideo
+Every 24 hours CodyCam     co 24 godziny
+unknown command    SettingsHandler     nieznane polecenie
+Video settings CodyCam     Ustawienia wideo
+Cannot find a video source. You need a webcam to use CodyCam. CodyCam     
Źródło obrazu nie zostało odnalezione. Potrzebujesz kamery internetowej, by móc 
korzystać z CodyCam.
+still image filename expected CodyCam     oczekiwano nazwy pliku obrazka
+invalid upload client %ld\n  VideoConsumer.cpp        niepoprawny 
klient wysyłający %ld\n
+Every 15 seconds    CodyCam     co 15 sekund
+Error writing output file   VideoConsumer.cpp        Błąd podczas 
zapisu do pliku wyjściowego
+image file format expected   CodyCam     oczekiwano formatu pliku 
graficznego
+Cannot set the time source for the video source    CodyCam     Nie 
można ustawić źródła czasowego dla źródła przechwytywanego obrazu
+Type: CodyCam     Typ:
+Cannot set the time source for the video window    CodyCam     Nie 
można ustawić źródła czasowego dla okna wideo
+Stop video   CodyCam     Zakończ przechwytywanie obrazu
+Locking the window\n  VideoConsumer.cpp        Blokowanie okna\n
+File %s; Line %ld # %s SettingsHandler     Plik %s; Linia %ld # %s
+Couldn't find requested directory on server  VideoConsumer.cpp        
Nie można odnaleźć podanego katalogu na serwerze
 Renaming…   VideoConsumer.cpp        Zmienianie nazwy...
+Local CodyCam     host lokalny
+Error setting type of output file   VideoConsumer.cpp        Błąd 
podczas ustawiania typu pliku wyjściowego
+upload client name expected  CodyCam     oczekiwano nazwy klienta 
wysyłającego
 SFTP  CodyCam     SFTP
-Send to…    CodyCam     Wyślij do...
-Server login failed  VideoConsumer.cpp        Logowanie do serwera 
nie powiodło się
-Server:    CodyCam     Serwer:
-Start video  CodyCam     Rozpocznij przechwytywanie obrazu
-Stop video   CodyCam     Zakończ przechwytywanie obrazu
-Transmitting… VideoConsumer.cpp        Transmitowanie...
-Type: CodyCam     Typ:
-Video settings CodyCam     Ustawienia wideo
-Waiting…    CodyCam     Oczekiwanie...
+Connected…   VideoConsumer.cpp        Połączony...
+PASS <suppressed> (real password sent)\n   FtpClient        PASS 
<suppressed> (przesyłane jest rzeczywiste hasło)\n
+Every 5 minutes    CodyCam     co 5 minut
+read: %d\n   SftpClient       odczyt: %d\n
+OK   CodyCam     OK
+Capture controls    CodyCam     Kontrolki przechwytywania obrazu
+Every hour   CodyCam     co godzinę
+Cannot connect the video source to the video window  CodyCam     Nie 
można podłączyć źródła obrazu do okna wideo
 capture rate expected CodyCam     oczekiwano częstotliwości 
przechwytywania
-cmd: '%s'\n  FtpClient        cmd: '%s'\n
-destination directory expected CodyCam     oczekiwano katalogu 
przeznaczenia
-image file format expected   CodyCam     oczekiwano formatu pliku 
graficznego
-invalid upload client %ld\n  VideoConsumer.cpp        niepoprawny 
klient wysyłający %ld\n
-login ID expected   CodyCam     oczekiwano loginu ID
+Error getting initial latency for the capture node   CodyCam     Bład 
podczas pobierania wartości opóźnienia inicjującego .
+Send to…    CodyCam     Wyślij do...
 on or off expected   Settings    Do not translate 'on' and 'off' 
oczekiwano wartości on lub off
-password    CodyCam     hasło
+Quit  CodyCam     Zakończ
+cmd: '%s'\n  FtpClient        cmd: '%s'\n
+Never CodyCam     nigdy
+Cannot create a video window  CodyCam     Nie można utworzyć okna wideo
+Every 10 minutes    CodyCam     co 10 minut
+Cannot start the video source CodyCam     Nie można rozpocząć 
przechwytywania ze źródła
+Cannot start the video window CodyCam     Nie można uruchomić okna wideo
 password expected   CodyCam     oczekiwano hasła
-read: %d\n   SftpClient       odczyt: %d\n
-read: %ld\n  SftpClient       read: %ld\n
 reply: %d, %d\n    FtpClient        reply: %d, %d\n
+Cannot find the media roster  CodyCam     Nie można odnaleźć listy mediów
+Every 4 hours CodyCam     co 4 godziny
+FTP  CodyCam     FTP
+File transmission failed    VideoConsumer.cpp        Transmisja 
pliku nie powiodła się
+Cannot seek time source!    CodyCam     Nie można odnaleźć źródła 
czasowego!
+File  CodyCam     Plik
+Image Format Menu   CodyCam     Menu formatu obrazu
+Every 30 minutes    CodyCam     co 30 minut
 reply: '%s'\n SftpClient       reply: '%s'\n
-server address expected    CodyCam     oczekiwano adresu serwera
-still image filename expected CodyCam     oczekiwano nazwy pliku obrazka
-unknown command    SettingsHandler     nieznane polecenie
-unrecognized upload client specified  CodyCam     podany klient 
wysyłający nie jest rozpoznawany
-upload client name expected  CodyCam     oczekiwano nazwy klienta 
wysyłającego
+Start video  CodyCam     Rozpocznij przechwytywanie obrazu
diff --git a/data/catalogs/apps/deskbar/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/deskbar/pl.catkeys
index 9f3c291..45859e9 100644
--- a/data/catalogs/apps/deskbar/pl.catkeys
+++ b/data/catalogs/apps/deskbar/pl.catkeys
@@ -1,38 +1,47 @@
-1   polish x-vnd.Be-TSKB  3232664655
-<Be folder is empty>  BeMenu     <folder Be jest pusty>
-Always on top PreferencesWindow        Zawsze na wierzchu
+1   polish x-vnd.Be-TSKB  107564593
+Power off   DeskbarMenu       Wyłącz komputer
+Edit menu…   PreferencesWindow        Edytuj zawartość menu...
+Suspend    DeskbarMenu       Stan wstrzymania
 Applications  PreferencesWindow        Lista aplikacji
-Auto-raise   PreferencesWindow        Automatyczne rozszerzanie
+About Haiku  DeskbarMenu       O Haiku
+Recent documents:   PreferencesWindow        Ostatnio przeglądane 
dokumenty:
+Recent applications  DeskbarMenu       Ostatnio uruchomione aplikacje
+Sort running applications   PreferencesWindow        Sortuj 
uruchomione aplikacje alfabetycznie
 Change time…  TimeView        Zmień czas...
-Clock PreferencesWindow        Zegar
-Close all   WindowMenu       Zamknij wszystkie okna
-Deskbar preferences  PreferencesWindow        Ustawienia Panelu 
Pulpitu
-Deskbar preferences…  BeMenu     Ustawienia Panelu Pulpitu...
-Edit menu…   PreferencesWindow        Edytuj zawartość menu...
-Expand new applications    PreferencesWindow        Uruchamiaj 
aplikacje rozwinięte
-Find… BeMenu     Wyszukaj...
-Hide all    WindowMenu       Ukryj wszystkie okna
-Hide time   TimeView        Ukryj czas
+Applications  B_USER_DESKBAR_DIRECTORY/Applications      Aplikacje
+Find… DeskbarMenu       Wyszukaj...
+Window PreferencesWindow        Położenie
 Menu  PreferencesWindow        Menu
-Mount BeMenu     Zamontuj
+Recent documents    DeskbarMenu       Ostatnio otwarte dokumenty
+Show seconds  PreferencesWindow        Pokazuj sekundy
+Auto-hide   PreferencesWindow        Autoukrywanie
+Always on top PreferencesWindow        Zawsze na wierzchu
+<Deskbar folder is empty>   DeskbarMenu       Folder Paska Pulpitu 
jest pusty
+Show all    WindowMenu       Pokaż wszystkie okna
 No windows   WindowMenu       Brak okien aplikacji
-Power off   BeMenu     Wyłącz komputer
-Quit application    WindowMenu       Zakończ pracę aplikacji
-Recent applications  BeMenu     Ostatnio używane aplikacje
-Recent applications:  PreferencesWindow        Ostatnio używane 
aplikacje:
-Recent documents    BeMenu     Ostatnio przeglądane dokumenty
-Recent documents:   PreferencesWindow        Ostatnio przeglądane 
dokumenty:
-Recent folders BeMenu     Ostatnio przeglądane foldery
+Deskbar    System name       Pasek Pulpitu
+Restart system DeskbarMenu       Uruchom ponownie
+Auto-raise   PreferencesWindow        Automatyczne rozszerzanie
+Hide time   TimeView        Ukryj czas
 Recent folders:    PreferencesWindow        Ostatnio przeglądane 
foldery:
-Restart Tracker    BeMenu     Uruchom ponownie Tracker
-Restart system BeMenu     Uruchom komputer ponownie
-Show Time   Tray      Pokaż czas
-Show all    WindowMenu       Pokaż wszystkie okna
 Show application expander   PreferencesWindow        Aplikacje jako 
lista rozwijalna
-Show calendar… TimeView        Wyświetl kalendarz...
-Show replicants    BeMenu     Pokazuj replikanty
-Show seconds  PreferencesWindow        Pokazuj sekundy
-Shutdown…   BeMenu     Zakończ pracę...
-Sort running applications   PreferencesWindow        Sortuj 
uruchomione aplikacje alfabetycznie
+Restart Tracker    DeskbarMenu       Uruchom ponownie Trackera
+Close all   WindowMenu       Zamknij wszystkie okna
+Deskbar preferences  PreferencesWindow        Ustawienia Panelu 
Pulpitu
+Mount DeskbarMenu       Zamontuj
+Recent applications:  PreferencesWindow        Ostatnio używane 
aplikacje:
+Shutdown…   DeskbarMenu       Wyłącz...
 Tracker always first  PreferencesWindow        Tracker zawsze na 
początku
-Window PreferencesWindow        Położenie
+Preferences  B_USER_DESKBAR_DIRECTORY/Preferences      Ustawienia
+Recent folders DeskbarMenu       Ostatnio przeglądane foldery
+About this system   DeskbarMenu       Informacje o systemie
+Show calendar… TimeView        Wyświetl kalendarz...
+Deskbar preferences…  DeskbarMenu       Preferencje Paska Pulpitu
+Show Time   Tray      Pokaż czas
+Expand new applications    PreferencesWindow        Uruchamiaj 
aplikacje rozwinięte
+Show replicants    DeskbarMenu       Pokaż replikanty
+Clock PreferencesWindow        Zegar
+Demos B_USER_DESKBAR_DIRECTORY/Demos     Dema
+Desktop applets    B_USER_DESKBAR_DIRECTORY/Desktop applets        
Aplety pulpitu
+Hide all    WindowMenu       Ukryj wszystkie okna
+Quit application    WindowMenu       Zakończ pracę aplikacji
diff --git a/data/catalogs/apps/deskcalc/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/deskcalc/pl.catkeys
index 3e445ae..74a8d61 100644
--- a/data/catalogs/apps/deskcalc/pl.catkeys
+++ b/data/catalogs/apps/deskcalc/pl.catkeys
@@ -1,4 +1,7 @@
-1   polish x-vnd.Haiku-DeskCalc  1432606073
-Audio Feedback CalcView        Wsparcie dźwiękowe
+1   polish x-vnd.Haiku-DeskCalc  1916192649
+Compact    CalcView        Minimalny
+Scientific   CalcView        Naukowy
+DeskCalc    System name       DeskCalc
+Basic CalcView        Prosty
 Enable Num Lock on startup   CalcView        Włącz Num Lock przy 
uruchamianiu
-Show keypad  CalcView        Pokaż klawiaturę
+Audio Feedback CalcView        Wsparcie dźwiękowe
diff --git a/data/catalogs/apps/devices/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/devices/pl.catkeys
index 7d09bdc..b514e42 100644
--- a/data/catalogs/apps/devices/pl.catkeys
+++ b/data/catalogs/apps/devices/pl.catkeys
@@ -1,40 +1,61 @@
-1   polish x-vnd.Haiku-Devices   2172461257
-ACPI Information    DeviceACPI       Informacja o ACPI
+1   polish x-vnd.Haiku-Devices   3881769606
+Manufacturer  DeviceSCSI       Producent
+Order by:   DevicesView       Sortuj według:
 ACPI controller    Device     Kontroler ACPI
-Basic information   DevicesView       Podstawowe informacje
-Bridge Device     Most
-Bus  DevicesView       Magistrala
-Category    DevicesView       Kategoria
-Communication controller    Device     Kontroler komunikacji
+Memory controller   Device     Kontroler pamięci
+Driver used  DevicePCI        Zastosowany sterownik
+CD-ROM DeviceSCSI       CD-ROM
+ISA bus    Device     Magistrala ISA
+ACPI bus    Device     Magistrala ACPI
+ISA bus    DevicesView       Magistrala ISA
+Docking station    Device     Stacja dokująca
 Computer    Device     Komputer
-Connection   DevicesView       Połączenie
+Unknown device Device     Nieznane urządzenie
+Class Info:\t\t\t\t: %classInfo%    DeviceACPI       Klasa:\t\t\t\t: 
%classInfo%
+Processor   DeviceSCSI       Procesor
+RBC  DeviceSCSI       RBC
 Detailed    DevicesView       Szczegółowy
-Device name  Device     Nazwa urządzenia
-Device name:  Device     Nazwa urządzenia:
+Category    DevicesView       Kategoria
+Quit  DevicesView       Wyjdź
 Device paths  Device     Ścieżki do urządzeń
-Devices    DevicesView       Urządzenia
-Display controller   Device     Kontroler ekranu
-Docking station    Device     Stacja dokująca
-Driver used  Device     Użyty sterownik
-Encryption controller Device     Kontroler szyfrowania
-Generate system information  DevicesView       Wygeneruj informacje o 
systemie
+Scanner    DeviceSCSI       Skaner
+Printer    DeviceSCSI       Drukarka
+Processor   Device     Procesor
+Optical Drive DeviceSCSI       Napęd optyczny
+Bridge DeviceSCSI       Mostek
+unknown    Device     nieznane
+ACPI Information    DeviceACPI       Informacja o ACPI
 Generic system peripheral   Device     Generyczne urządzenie 
peryferyjne
-Input device controller    Device     Kontroler urządzenia wejścia
-Intelligent controller Device     Inteligentny kontroler
-Manufacturer  Device     Producent
-Manufacturer: Device     Producent:
+Not implemented    DevicePCI        Nie zaimplementowano
+Disk Drive   DeviceSCSI       Dysk
+Not implemented    DeviceACPI       Nie zaimplementowano
+Device name  DevicePCI        Nazwa urządzenia
+Display controller   Device     Kontroler ekranu
 Mass storage controller    Device     Kontroler pamięci masowej
-Memory controller   Device     Kontroler pamięci
-Multimedia controller Device     Kontroler multimediów
+Input device controller    Device     Kontroler urządzenia wejścia
 Network controller   Device     Kontroler sieci
-Order by:   DevicesView       Sortuj według:
+Device class  DeviceSCSI       Klasa urządzenia
+Device name  DeviceACPI       Nazwa urządzenia
+Driver used  Device     Użyty sterownik
+Other DeviceSCSI       Inne
+Bus  DevicesView       Magistrala
+Communication controller    Device     Kontroler komunikacji
+Manufacturer  DeviceACPI       Producent
+PCI bus    Device     Magistrala PCI
+None  Device     Brak
+PCI bus    DevicesView       Magistrala PCI
+Basic information   DevicesView       Podstawowe informacje
 PCI Information    DevicePCI        Informacje o PCI
-Processor   Device     Procesor
-Quit  DevicesView       Wyjdź
-Refresh devices    DevicesView       Odśwież urządzenia
+Manufacturer: Device     Producent:
+ACPI bus    DevicesView       Magistrala ACPI
+Devices    System name       Urządzenia
+Multimedia controller Device     Kontroler multimediów
+Unknown    DevicePCI        Nieznane
+Device name:  Device     Nazwa urządzenia:
+Computer    DevicesView       Komputer
+Value PropertyList      Wartość
 Report compatibility  DevicesView       Raport zgodności
-Satellite communications controller  Device     Kontroler komunikacji 
satelitarnej
-Serial bus controller Device     Kontroler magistrali szeregowej
+Device Device     Urządzenie
 Signal processing controller  Device     Kontroler przetwarzania sygnałów
-Unclassified device  Device     Nieznane urządzenie
+Serial bus controller Device     Kontroler magistrali szeregowej
 Wireless controller  Device     Kontroler łączy bezprzewodowych
diff --git a/data/catalogs/apps/diskprobe/fi.catkeys 
b/data/catalogs/apps/diskprobe/fi.catkeys
index 3e9cc61..fb1164f 100644
--- a/data/catalogs/apps/diskprobe/fi.catkeys
+++ b/data/catalogs/apps/diskprobe/fi.catkeys
@@ -1,4 +1,4 @@
-1   finnish x-vnd.Haiku-DiskProbe  2706202187
+1   finnish x-vnd.Haiku-DiskProbe  2306672993
 File offset:  ProbeView        Tiedostosiirros: 
 %ld (native)  ProbeView        %ld (alkuperäinen)
 64 bit unsigned value: TypeEditors       64-bittinen etumerkitön arvo:
@@ -59,6 +59,7 @@ Boolean value:    TypeEditors       Boolean-arvo:
 8 bit palette TypeEditors       8-bittinen paletti
 Fit  ProbeView    Size of fonts, fits to available room  Sopii
 Probe device  OpenWindow       Koesta laite
+ (native)   ProbeView        (alkuperäinen)
 Unknown format TypeEditors       Tuntematon muoto
 Hexadecimal  FindWindow   A menu item, as short as possible, noun is 
recommended if it is shorter than adjective. Heksadesimaali
 MIME type:   TypeEditors       MIME-tyyppi:
diff --git a/data/catalogs/apps/diskprobe/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/diskprobe/pl.catkeys
index 036f5a3..a3b5071 100644
--- a/data/catalogs/apps/diskprobe/pl.catkeys
+++ b/data/catalogs/apps/diskprobe/pl.catkeys
@@ -1,128 +1,73 @@
-1   polish x-vnd.Haiku-DiskProbe  3357434700
+1   polish x-vnd.Haiku-DiskProbe  1379284172
+File offset:  ProbeView        Offset pliku:
 %ld (native)  ProbeView        %ld (natywny)
-(native)    ProbeView        (natywny)
-15 bit TypeEditors       15-bitowy
-16 bit TypeEditors       16-bitowy
-16 bit signed value:  TypeEditors       16-bitowa wartość typu signed:
-16 bit unsigned value: TypeEditors       16-bitowa wartość typu signed:
-32 bit TypeEditors       32-bitowy
-32 bit signed value:  TypeEditors       32-bitowa wartość typu signed:
-32 bit size or status: TypeEditors       32-bitowy rozmiar lub status:
-32 bit unsigned pointer:    TypeEditors       32-bitowy wskaźnik typu 
unsigned:
-32 bit unsigned size: TypeEditors       32-bitowy format unsigned:
-32 bit unsigned value: TypeEditors       32-bitowa wartość typu unsigned:
-64 bit signed offset: TypeEditors       64-bitowy offset typu signed:
-64 bit signed value:  TypeEditors       64-bitowa wartość typu signed:
 64 bit unsigned value: TypeEditors       64-bitowa wartość typu unsigned:
-8 bit palette TypeEditors       8-bitowa paleta
-8 bit signed value:  TypeEditors       8-bitowa wartość typu signed:
-8 bit unsigned value: TypeEditors       8-bitowa wartość typu unsigned:
-Add  ProbeView        Dodaj
-Attribute   AttributeWindow     Atrybut
-Attribute   ProbeView        Atrybut
-Attribute offset:   ProbeView        Offset atrybutu:
-Attribute type:    ProbeView        Typ atrybutu:
-Attribute:   ProbeView        Atrybut:
-Attributes   ProbeView        Atrybuty
-Back  ProbeView        Wstecz
-Block ProbeView        Blok
-Block %Ld (0x%Lx)   ProbeView        Blok %Ld (0x%Lx)
-Block 0x%Lx  ProbeView        Blok 0x%Lx
-Block:     ProbeView        Blok:
-Bookmarks   ProbeView        Zakładki
-Boolean    TypeEditors   This is the type of editor   Typ boolowski
-Boolean editor TypeEditors       Edytor typu boolowskiego
-Boolean value: TypeEditors       Wartość typu boolean:
-Cancel AttributeWindow     Anuluj
-Cancel OpenWindow       Anuluj
-Cancel ProbeView        Anuluj
+Find again   ProbeView        Wyszukaj ponownie
+Text  FindWindow       Tekstowy
+Find… ProbeView        Wyszukaj...
 Case sensitive FindWindow       Uwzględnij wielkość liter
+Cancel OpenWindow       Anuluj
 Close AttributeWindow     Zamknij
-Close FileWindow       Zamknij
-Close ProbeView        Zamknij
-Contents:   TypeEditors       Zawiera:
-Copy  ProbeView        Kopiuj
-Could not find search string. ProbeView        Nie można odnaleźć 
poszukiwanej wartości.
-Could not open \"%s\":\n%s   DiskProbe    Opening of entry reference 
buffer for a DiskProbe request Alert message. The name of entry reference and 
error message is shown.    Nie można otworzyć \"%s\":\n%s
-Could not open file \"%s\": %s\n    DiskProbe        Nie można 
otworzyć pliku \"%s\": %s\n
-Could not read image  TypeEditors   Image means here a picture file, not a 
disk image.   Nie można odczytać pliku graficznego
-Decimal    ProbeView    A menu item, as short as possible, noun is 
recommended if it is shorter than adjective. Decymalna
-Device ProbeView        Urządzenie
-Device offset:     ProbeView        Offset urządzenia:
-Device:    ProbeView        Urządzenie:
-DiskProbe request   AttributeWindow     Zapytanie Analizatora dysków
-DiskProbe request   DiskProbe        Zapytanie Analizatora dysków
-DiskProbe request   ProbeView        Zapytanie Analizatora dysków
-Do you really want to remove the attribute \"%s\" from the file \"%s\"?\n\nYou 
cannot undo this action.    AttributeWindow     Czy jesteś pewien, że 
chcesz usunąć atrybut \"%s\" z pliku \"%s\"?\n\nTej operacji nie da się w 
przyszłości cofnąć.
-Don't save   ProbeView        Nie zapisuj
-Double precision floating-point value: TypeEditors       Wartość typu 
double precision floating-point:
-Edit  ProbeView        Edycja
-Examine device:    OpenWindow       Badane urządzenie: 
-File  FileWindow       Plik
 File  ProbeView        Plik
-File offset:  ProbeView        Offset pliku:
-File: ProbeView        Plik:
-Find  FindWindow       Wyszukaj
-Find again   ProbeView        Wyszukaj ponownie
-Find… ProbeView        Wyszukaj...
-Fit  ProbeView    Size of fonts, fits to available room  Automatyczny
-Flattened bitmap    TypeEditors       Bitmapa
+Attribute   ProbeView        Atrybut
 Floating-point value: TypeEditors       Wartość typu floating-point:
-Font size   ProbeView        Rozmiar czcionki
-Grayscale   TypeEditors       Skala szarości
-Hex  ProbeView    A menu item, as short as possible, noun is recommended 
if it is shorter than adjective. Heksadecymalna
-Hexadecimal  FindWindow   A menu item, as short as possible, noun is 
recommended if it is shorter than adjective. Heksadecymalny
-Icon  TypeEditors       Ikona
-Icon view   TypeEditors       Widok ikony
-Image TypeEditors   This is the type of view    Widok obrazu
-Image view   TypeEditors   Image means here a picture file, not a disk 
image.   Widok obrazu
-MIME type editor    TypeEditors       Edytor typu MIME
-MIME type:   TypeEditors       Typ MIME:
-Message    TypeEditors   This is the type of view    Widok wiadomości
-Message View  TypeEditors       Widok wiadomości
-Mode: FindWindow       Tryb:
-Native: %Ld (0x%0*Lx) ProbeView        Natywny: %Ld (0x%0*Lx)
-Native: 0x%0*Lx    ProbeView        Natywny: 0x%0*Lx
-New…  FileWindow       Nowy...
-Next  ProbeView        Następny
-No type editor available    AttributeWindow     Brak dostępnego edytora 
typu atrybutu
-Number TypeEditors   This is the type of editor   Typ numeryczny
-Number editor TypeEditors       Edytor numeryczny
-Number:    TypeEditors       Numer:
+16 bit TypeEditors       16-bitowy
+Attributes   ProbeView        Atrybuty
+Device offset:     ProbeView        Offset urządzenia:
+Selection   ProbeView        Zaznaczenie
+what: '%.4s'\n\n    TypeEditors   'What' is a message specifier that 
defines the type of the message.   Typ wiadomości: '%.4s'\n\n
+File  FileWindow       Plik
 OK   DiskProbe        OK
-OK   ProbeView        OK
-Offset:    ProbeView        Offset:
-Open device  FileWindow       Otwórz urządzenie
-Open file…   FileWindow       Otwórz plik...
-PNG format   TypeEditors       format PNG
-Page setup…  ProbeView        Ustawienia strony wydruku...
+Boolean    TypeEditors   This is the type of editor   Typ boolowski
 Paste ProbeView        Wklej
-Previous    ProbeView        Poprzedni
-Print… ProbeView        Drukuj...
-Probe device  OpenWindow       Przeprowadź analizę
-Probe file…  OpenWindow       Zbadaj plik...
-Quit  FileWindow       Zakończ
-Raw editor   AttributeWindow     Edytor naturalny
-Redo  ProbeView        Ponów operacyję
-Remove AttributeWindow     Usuń
-Remove from file    AttributeWindow     Usuń z pliku
+PNG format   TypeEditors       format PNG
+Font size   ProbeView        Rozmiar czcionki
+Attribute type:    ProbeView        Typ atrybutu:
+Attribute   AttributeWindow     Atrybut
+8 bit signed value:  TypeEditors       8-bitowa wartość typu signed:
+Number:    TypeEditors       Numer:
 Save  ProbeView        Zapisz
-Save changes before closing?  ProbeView        Czy zapisać zmiany 
przed zakończeniem działania aplikacji?
-Select all   ProbeView        Zaznacz wszystko
-Selection   ProbeView        Zaznaczenie
 Stop  ProbeView        Stop
-String editor TypeEditors       Edytor typu string
-Swapped: %Ld (0x%0*Lx) ProbeView        Zamieniony: %Ld (0x%0*Lx)
-Swapped: 0x%0*Lx    ProbeView        Zamieniony: 0x%0*Lx
-Text  FindWindow       Tekstowy
+Number editor TypeEditors       Edytor numeryczny
+Hex  ProbeView    A menu item, as short as possible, noun is recommended 
if it is shorter than adjective. Heksadecymalna
+No type editor available    AttributeWindow     Brak dostępnego edytora 
typu atrybutu
+Double precision floating-point value: TypeEditors       Wartość typu 
double precision floating-point:
+Device:    ProbeView        Urządzenie:
+Do you really want to remove the attribute \"%s\" from the file \"%s\"?\n\nYou 
cannot undo this action.    AttributeWindow     Czy jesteś pewien, że 
chcesz usunąć atrybut \"%s\" z pliku \"%s\"?\n\nTej operacji nie da się w 
przyszłości cofnąć.
 Text  TypeEditors   This is the type of editor   Typ tekstowy
-Type editor  AttributeWindow     Edytor typu
-Type editor  ProbeView        Edytor typu
-Type editor not supported   ProbeView        Edytor typu nie jest 
obsługiwany
-Undo  ProbeView        Cofnij operację
-Unknown format TypeEditors       Nieznany format
+8 bit unsigned value: TypeEditors       8-bitowa wartość typu unsigned:
+Block ProbeView        Blok
+Back  ProbeView        Wstecz
+Device ProbeView        Urządzenie
 Unknown type  TypeEditors       Nieznany typ
-Writing to the file failed:\n%s\n\nAll changes will be lost when you quit.   
ProbeView        Zapis do pliku nie powiódł się:\n%s\n\nWszystkie zmiany 
zostaną utracone w przypadku zakończenia programu.
+Block 0x%Lx  ProbeView        Blok 0x%Lx
+Quit  FileWindow       Zakończ
+Undo  ProbeView        Cofnij operację
+Close ProbeView        Zamknij
+Number TypeEditors   This is the type of editor   Typ numeryczny
+Decimal    ProbeView    A menu item, as short as possible, noun is 
recommended if it is shorter than adjective. Decymalna
+16 bit signed value:  TypeEditors       16-bitowa wartość typu signed:
+String editor TypeEditors       Edytor typu string
+64 bit signed offset: TypeEditors       64-bitowy offset typu signed:
+Boolean editor TypeEditors       Edytor typu boolowskiego
+Copy  ProbeView        Kopiuj
 none  ProbeView    No attributes  brak
-of   ProbeView        z
-what: '%.4s'\n\n    TypeEditors   'What' is a message specifier that 
defines the type of the message.   Typ wiadomości: '%.4s'\n\n
+Boolean value: TypeEditors       Wartość typu boolean:
+32 bit size or status: TypeEditors       32-bitowy rozmiar lub status:
+8 bit palette TypeEditors       8-bitowa paleta
+Fit  ProbeView    Size of fonts, fits to available room  Automatyczny
+Probe device  OpenWindow       Przeprowadź analizę
+Unknown format TypeEditors       Nieznany format
+Hexadecimal  FindWindow   A menu item, as short as possible, noun is 
recommended if it is shorter than adjective. Heksadecymalny
+MIME type:   TypeEditors       Typ MIME:
+Page setup…  ProbeView        Ustawienia strony wydruku...
+New…  FileWindow       Nowy...
+DiskProbe request   AttributeWindow     Zapytanie Analizatora dysków
+Could not read image  TypeEditors   Image means here a picture file, not a 
disk image.   Nie można odczytać pliku graficznego
+Save changes before closing?  ProbeView        Czy zapisać zmiany 
przed zakończeniem działania aplikacji?
+DiskProbe request   ProbeView        Zapytanie Analizatora dysków
+Close FileWindow       Zamknij
+OK   ProbeView        OK
+Cancel AttributeWindow     Anuluj
+Cancel ProbeView        Anuluj
+DiskProbe request   DiskProbe        Zapytanie Analizatora dysków
diff --git a/data/catalogs/apps/diskusage/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/diskusage/pl.catkeys
new file mode 100644
index 0000000..8ae747f
--- /dev/null
+++ b/data/catalogs/apps/diskusage/pl.catkeys
@@ -0,0 +1,17 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-DiskUsage  1392504254
+Scanning %refName%   Scanner     Skanowanie %refName%
+Size  Info Window       Rozmiar
+Rescan Pie View        Przeskanuj
+Rescan Volume View       Przeskanuj
+file unavailable    Pie View        plik niedostępny
+Path  Info Window       Ścieżka
+Scan  Status View       Skanowanie
+9999.99 GB   Status View       9999.99 GB
+file unavailable    Status View       plik niedostępny
+DiskUsage   System name       Wykorzystanie Dysku
+%d files    Status View       %d plików
+Created    Info Window       Stworzony
+Modified    Info Window       Zmodyfikowany
+Open  Pie View        Otwórz
+Open With   Pie View        Otwórz z
+%a, %d %b %Y, %r    Info Window       %a, %d %b %Y, %r
diff --git a/data/catalogs/apps/drivesetup/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/drivesetup/pl.catkeys
index 59a5070..05ea9d9 100644
--- a/data/catalogs/apps/drivesetup/pl.catkeys
+++ b/data/catalogs/apps/drivesetup/pl.catkeys
@@ -1,76 +1,76 @@
 1   polish x-vnd.Haiku-DriveSetup 568426562
+Delete MainWindow       Usuń
+Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the selected partition will be irretrievably lost if you do so!  MainWindow  
      Na pewno chcesz zapisać zmiany na dysk?\n\nWszystkie dane na 
wybranej partycji bedą bezpowrotnie utracone!
+Rescan MainWindow       Przeskanuj
+OK   MainWindow       OK
+Could not aquire partitioning information.   MainWindow       Nie 
można uzyskać informacji na temat partycji.
+There's no space on the partition where a child partition could be created.  
MainWindow       Brak miejsca na partycji, gdzie można by utworzyć 
zagnieżdzoną partycje.
 %ld MiB    Support     %ld MiB
-<empty>    DiskView        <pusty>
 <empty>    PartitionList      <pusty>
-Active PartitionList      Aktywny
-Are you sure you want to delete the selected partition?\n\nAll data on the 
partition will be irretrievably lost if you do so! MainWindow       Na 
pewno chcesz usunąć wybraną partycje? Wszystkie dane na wybranej partycji 
zostaną utracone! 
-Are you sure you want to initialize the partition \"%s\"? You will be asked 
again before changes are written to the disk.   MainWindow       Czy 
na pewno chcesz zainicjalizować partycję \"%s\"? Zostaniesz spytany ponownie 
zanim zmiany zostaną zapisane na dysk twardy.
-Are you sure you want to initialize the partition? You will be asked again 
before changes are written to the disk.   MainWindow       Czy jesteś 
pewien decyzji o zainicjalizowaniu partycji? Zostaniesz spytany ponownie zanim 
zmiany zostaną zapisane na dysk twardy.
-Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the disk %s will be irretrievably lost if you do so!    MainWindow      
  Na pewno chcesz zapisać zmiany na dysk?\n\nWszystkie dane na dysku %s bedą 
bezpowrotnie utracone!
-Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the partition %s will be irretrievably lost if you do so! MainWindow      
  Czy na pewno chcesz zapisać zmiany na dysk?\n\nWszystkie dane na partycji %s 
zostaną utracone!
+Unable to find the selected partition by ID.  MainWindow       Nie 
można znaleźć wybranej partycji po ID.
+Select a partition from the list below.    DiskView        Proszę 
wybrać partycje z listy poniżej.
+No disk devices have been recognized. DiskView        Nie rozpoznano 
żadnych dysków twardych.
+The selected disk is read-only.    MainWindow       Wybrany dysk 
jest w trybie tylko do odczytu.
+Partition name:    CreateParamsPanel        Nazwa partycji:
+Initialize   InitParamsPanel     Inicjalizacja
+Could not mount partition %s. MainWindow       Nie można zamontować 
partycji %s.
+The partition %s is already unmounted. MainWindow       Partycja %s 
została już odmontowana.
+Failed to initialize the partition. No changes have been written to disk.   
MainWindow       Błąd podczas inicjalizacji partycji. Żadne zmiany nie 
zostały zapisane na dysk.
+Failed to delete the partition. No changes have been written to disk. 
MainWindow       Błąd podczas usuwaniu partycji. Żadne zmiany nie 
zostały zapisane na dysk.
+Partition type:    CreateParamsPanel        Typ partycji:
+Could not delete the selected partition.    MainWindow       Nie 
można usunąć wybranej partycji.
+Initialize   MainWindow       Inicjalizacja
+Error:     MainWindow   in any error alert   Błąd:
+Partition %ld DiskView        Partycja %ld
+The partition %s has been successfully initialized.\n MainWindow       
Partycja %s została poprawnie zainicjalizowana.\n
+<empty>    DiskView        <pusty>
+Initialization of the partition %s failed. (Nothing has been written to disk.) 
MainWindow       Inicjalizacja partycji %s nie powiodła się. Żadne 
zmiany nie zostały zapisane na dysku.
 Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the partition will be irretrievably lost if you do so!   MainWindow      
  Na pewno chcesz zapisać zmiany na dysk?\n\nWszystkie dane na wybranej 
partycji bedą bezpowrotnie utracone!
+Mounted at   PartitionList      Zamontowany jako
+Failed to initialize the partition %s!\n    MainWindow       Błąd 
podczas inicjalizacji partycji %s!\n
+There was an error acquiring the partition row.    MainWindow       
Wystąpił błąd podczas pobierania informacji o partycji.
+You need to select a partition entry from the list.  MainWindow       
Musisz wybrać partycję docelową z listy
+Format (not implemented)    MainWindow       Formatuj (nie 
zaimplementowane)
+The currently selected partition does not have a parent partition.   
MainWindow       Wybrana partycja nie posiada partycji nadrzędnej.
 Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the selected disk will be irretrievably lost if you do so! MainWindow      
  Na pewno chcesz zapisać zmiany na dysk?\n\nWszystkie dane na wybranym dysku 
bedą bezpowrotnie utracone!
-Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the selected partition will be irretrievably lost if you do so!  MainWindow  
      Na pewno chcesz zapisać zmiany na dysk?\n\nWszystkie dane na 
wybranej partycji bedą bezpowrotnie utracone!
-Cancel CreateParamsPanel        Anuluj
-Cancel InitParamsPanel     Anuluj
-Cancel MainWindow       Anuluj
-Cannot delete the selected partition. MainWindow       Nie mozna 
usunąć wybranej partycji.
-Continue    MainWindow       Kontynuuj
-Could not aquire partitioning information.   MainWindow       Nie 
można uzyskać informacji na temat partycji.
-Could not delete the selected partition.    MainWindow       Nie 
można usunąć wybranej partycji.
-Could not mount partition %s. MainWindow       Nie można zamontować 
partycji %s.
+Offset: %ld MB Support     Przesunięcie: %ld MB
+Write changes MainWindow       Zapisz zmiany
+There was an error preparing the disk for modifications.    MainWindow   
    Wystąpił błąd podczas przygotowywania dysku do modyfikacji.
+The partition %s is already mounted.  MainWindow       Partycja %s 
jest już zamontowana.
+Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the disk %s will be irretrievably lost if you do so!    MainWindow      
  Na pewno chcesz zapisać zmiany na dysk?\n\nWszystkie dane na dysku %s bedą 
bezpowrotnie utracone!
+Are you sure you want to delete the selected partition?\n\nAll data on the 
partition will be irretrievably lost if you do so! MainWindow       Na 
pewno chcesz usunąć wybraną partycje? Wszystkie dane na wybranej partycji 
zostaną utracone! 
+Create…    MainWindow       Utwórz…
+Disk system \"%s\"\" not found!    MainWindow       Typ układu 
dysku \"%s\"\" nie odnaleziony!
 Could not unmount partition %s.    MainWindow       Nie można 
odmontować partycji %s.
+Mount MainWindow       Montuj
 Create CreateParamsPanel        Utwórz
-Create…    MainWindow       Utwórz…
-Creation of the partition has failed. MainWindow       Próba 
utworzenia partycji nie powiodła się.
-Delete MainWindow       Usuń
-Delete partition    MainWindow       Usuń partycję
-Device DiskView        Urządzenie
 Device PartitionList      Urządzenie
 Disk  MainWindow       Dysk
-Disk system \"%s\"\" not found!    MainWindow       Typ układu 
dysku \"%s\"\" nie odnaleziony!
-Eject MainWindow       Wysuń
-End: %ld MB  Support     Koniec: %ld MB
-Error:     MainWindow   in any error alert   Błąd:
-Failed to delete the partition. No changes have been written to disk. 
MainWindow       Błąd podczas usuwaniu partycji. Żadne zmiany nie 
zostały zapisane na dysk.
-Failed to initialize the partition %s!\n    MainWindow       Błąd 
podczas inicjalizacji partycji %s!\n
-Failed to initialize the partition. No changes have been written to disk.   
MainWindow       Błąd podczas inicjalizacji partycji. Żadne zmiany nie 
zostały zapisane na dysk.
-File system  PartitionList      System plików
-Format (not implemented)    MainWindow       Formatuj (nie 
zaimplementowane)
-Initialization of the partition %s failed. (Nothing has been written to disk.) 
MainWindow       Inicjalizacja partycji %s nie powiodła się. Żadne 
zmiany nie zostały zapisane na dysku.
-Initialize   InitParamsPanel     Inicjalizacja
-Initialize   MainWindow       Inicjalizacja
-Mount MainWindow       Montuj
+Device DiskView        Urządzenie
+Active PartitionList      Aktywny
+Volume name  PartitionList      Nazwa woluminu
+Continue    MainWindow       Kontynuuj
+Cannot delete the selected partition. MainWindow       Nie mozna 
usunąć wybranej partycji.
 Mount all   MainWindow       Zamontuj wszystko
-Mounted at   PartitionList      Zamontowany jako
-No disk devices have been recognized. DiskView        Nie rozpoznano 
żadnych dysków twardych.
-OK   MainWindow       OK
-Offset: %ld MB Support     Przesunięcie: %ld MB
-Parameters   PartitionList      Parametry
+Cancel MainWindow       Anuluj
+Delete partition    MainWindow       Usuń partycję
+End: %ld MB  Support     Koniec: %ld MB
+Are you sure you want to initialize the partition \"%s\"? You will be asked 
again before changes are written to the disk.   MainWindow       Czy 
na pewno chcesz zainicjalizować partycję \"%s\"? Zostaniesz spytany ponownie 
zanim zmiany zostaną zapisane na dysk twardy.
+Eject MainWindow       Wysuń
 Partition   MainWindow       Partycja
-Partition %ld DiskView        Partycja %ld
-Partition name:    CreateParamsPanel        Nazwa partycji:
-Partition size CreateParamsPanel        Rozmiar partycji
-Partition type:    CreateParamsPanel        Typ partycji:
-Rescan MainWindow       Przeskanuj
-Select a partition from the list below.    DiskView        Proszę 
wybrać partycje z listy poniżej.
+File system  PartitionList      System plików
+Are you sure you want to initialize the partition? You will be asked again 
before changes are written to the disk.   MainWindow       Czy jesteś 
pewien decyzji o zainicjalizowaniu partycji? Zostaniesz spytany ponownie zanim 
zmiany zostaną zapisane na dysk twardy.
+Validation of the given creation parameters failed.  MainWindow       
Sprawdzenie poprawności parametrów tworzenia partycji nie powiodło się.
 Size  PartitionList      Rozmiar
+Validation of the given initialization parameters failed.   MainWindow   
    Sprawdzenie poprawności parametrów inicjalizacji nie powiodło się.
+The selected partition does not contain a partitioning system. MainWindow   
    Wybrana partycja nie posiada systemu partycjonowania.
+Are you sure you want to write the changes back to disk now?\n\nAll data on 
the partition %s will be irretrievably lost if you do so! MainWindow      
  Czy na pewno chcesz zapisać zmiany na dysk?\n\nWszystkie dane na partycji %s 
zostaną utracone!
+The partition %s is currently mounted. MainWindow       Partycja %s 
jest już zamontowana.
+Partition size CreateParamsPanel        Rozmiar partycji
 Surface test (not implemented) MainWindow       Test powierzchni (nie 
zaimplementowano)
-The currently selected partition does not have a parent partition.   
MainWindow       Wybrana partycja nie posiada partycji nadrzędnej.
+Cancel InitParamsPanel     Anuluj
+Cancel CreateParamsPanel        Anuluj
+Parameters   PartitionList      Parametry
+Creation of the partition has failed. MainWindow       Próba 
utworzenia partycji nie powiodła się.
 The currently selected partition is not empty. MainWindow       
Zaznaczona partycja nie jest pusta.
-The partition %s has been successfully initialized.\n MainWindow       
Partycja %s została poprawnie zainicjalizowana.\n
-The partition %s is already mounted.  MainWindow       Partycja %s 
jest już zamontowana.
-The partition %s is already unmounted. MainWindow       Partycja %s 
została już odmontowana.
-The partition %s is currently mounted. MainWindow       Partycja %s 
jest już zamontowana.
-The selected disk is read-only.    MainWindow       Wybrany dysk 
jest w trybie tylko do odczytu.
-The selected partition does not contain a partitioning system. MainWindow   
    Wybrana partycja nie posiada systemu partycjonowania.
-There was an error acquiring the partition row.    MainWindow       
Wystąpił błąd podczas pobierania informacji o partycji.
-There was an error preparing the disk for modifications.    MainWindow   
    Wystąpił błąd podczas przygotowywania dysku do modyfikacji.
-There's no space on the partition where a child partition could be created.  
MainWindow       Brak miejsca na partycji, gdzie można by utworzyć 
zagnieżdzoną partycje.
-Unable to find the selected partition by ID.  MainWindow       Nie 
można znaleźć wybranej partycji po ID.
 Unmount    MainWindow       Odmontuj
-Validation of the given creation parameters failed.  MainWindow       
Sprawdzenie poprawności parametrów tworzenia partycji nie powiodło się.
-Validation of the given initialization parameters failed.   MainWindow   
    Sprawdzenie poprawności parametrów inicjalizacji nie powiodło się.
-Volume name  PartitionList      Nazwa woluminu
-Write changes MainWindow       Zapisz zmiany
-You need to select a partition entry from the list.  MainWindow       
Musisz wybrać partycję docelową z listy
diff --git a/data/catalogs/apps/expander/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/expander/pl.catkeys
index 6796c20..37396d9 100644
--- a/data/catalogs/apps/expander/pl.catkeys
+++ b/data/catalogs/apps/expander/pl.catkeys
@@ -1,32 +1,18 @@
-1   polish x-vnd.Haiku-Expander  1989232919
-Are you sure you want to stop expanding this\narchive? The expanded items may 
not be complete. ExpanderWindow     Czy na pewno chcesz przerwać 
rozpakowywanie?\nRozpakowane dane będą najprawdopodobniej niekompletne.
-Cancel ExpanderWindow     Anuluj
-Close ExpanderMenu      Zamknij
-Continue    ExpanderWindow     Kontynuuj
-Destination  ExpanderWindow     Cel
-Error when expanding archive  ExpanderWindow     Wystąpił błąd podczas 
rozpakowywania archiwum
+1   polish x-vnd.Haiku-Expander  2874834143
 Expand ExpanderMenu      Rozpakuj
-Expand ExpanderWindow     Rozpakuj
-Expander: Choose destination  DirectoryFilePanel       Expander: 
Wybierz folder docelowy
-Expander: Open ExpanderWindow     Expander: Otwórz
-File  ExpanderMenu      Plik
+Set destination…    ExpanderMenu      Wybierz miejsce docelowe…
 File expanded ExpanderWindow     Plik rozpakowany
+The destination is read only. ExpanderWindow     Nie można zapisywać w 
miejscu docelowym.
+Expander: Open ExpanderWindow     Expander: Otwórz
+Select current DirectoryFilePanel       Wybierz obecny
+Source ExpanderWindow     Źródło
+Error when expanding archive  ExpanderWindow     Wystąpił błąd podczas 
rozpakowywania archiwum
 Hide contents ExpanderWindow     Ukryj zawartość
+Cancel ExpanderWindow     Anuluj
+Continue    ExpanderWindow     Kontynuuj
+The destination folder does not exist. ExpanderWindow     Folder docelowy 
nie istnieje.
+Are you sure you want to stop expanding this\narchive? The expanded items may 
not be complete. ExpanderWindow     Czy na pewno chcesz przerwać 
rozpakowywanie?\nRozpakowane dane będą najprawdopodobniej niekompletne.
 Select DirectoryFilePanel       Wybierz
-Select '%s'  DirectoryFilePanel       Wybierz '%s'
-Select current DirectoryFilePanel       Wybierz obecny
-Set destination…    ExpanderMenu      Wybierz miejsce docelowe…
-Set source…  ExpanderMenu      Ustaw źródło…
 Settings    ExpanderMenu      Ustawienia
 Settings…   ExpanderMenu      Ustawienia…
-Show contents ExpanderMenu      Pokaż zawartość
-Show contents ExpanderWindow     Pokaż zawartość
-Source ExpanderWindow     Źródło
-Stop  ExpanderMenu      Przerwij
-Stop  ExpanderWindow     Zatrzymaj
-The destination folder does not exist. ExpanderWindow     Folder docelowy 
nie istnieje.
-The destination is not a folder.    ExpanderWindow     Cel nie jest 
katalogiem.
-The destination is read only. ExpanderWindow     Nie można zapisywać w 
miejscu docelowym.
-The file doesn't exist ExpanderWindow     Plik nie istnieje
-The folder was either moved, renamed or not\nsupported.    ExpanderWindow 
    Folder został przeniesony, została zmieniona jego nazwa\nlub nie jest 
obsługiwany.
-is not supported    ExpanderWindow     nie jest obsługiwany
+Expander: Choose destination  DirectoryFilePanel       Expander: 
Wybierz folder docelowy
diff --git a/data/catalogs/apps/fontdemo/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/fontdemo/pl.catkeys
new file mode 100644
index 0000000..b5106e5
--- /dev/null
+++ b/data/catalogs/apps/fontdemo/pl.catkeys
@@ -0,0 +1,11 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-FontDemo  2720318319
+Size: 50    ControlView       Rozmiar: 50
+Haiku, Inc.  FontDemoView      Haiku, Inc.
+Rotation: %d  ControlView       Obrót: %d
+Font: ControlView       Font:
+Rotation: 0  ControlView       Obrót: 0
+Drawing mode: ControlView       Tryb rysowania:
+FontDemo    FontDemo        FontDemo
+Haiku, Inc.  ControlView       Haiku, Inc.
+Text: ControlView       Tekst:
+Antialiased text    ControlView       Wygładzany tekst
diff --git a/data/catalogs/apps/glteapot/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/glteapot/pl.catkeys
new file mode 100644
index 0000000..9b2f316
--- /dev/null
+++ b/data/catalogs/apps/glteapot/pl.catkeys
@@ -0,0 +1,24 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-GLTeapot  2890609668
+Upper center  TeapotWindow      Górne
+Lighting    TeapotWindow      Oświetlenie
+Off  TeapotWindow      Wyłącz
+Lower left   TeapotWindow      Lewe
+White TeapotWindow      Biały
+Yellow TeapotWindow      Żółty
+Blue  TeapotWindow      Niebieski
+Gouraud shading    TeapotWindow      Cieniowanie Gourauda
+Quit  TeapotWindow      Wyjdź
+Filled polygons    TeapotWindow      Wypełnione wielokąty
+Fog  TeapotWindow      Mgła
+Backface culling    TeapotWindow      Usuwanie niewidocznych 
powierzchni
+Z-buffered   TeapotWindow      Buforowane Z
+File  TeapotWindow      Plik
+Options    TeapotWindow      Opcje
+Perspective  TeapotWindow      Perspektywa
+GLTeapot    System name       GLTeapot
+Green TeapotWindow      Zielony
+Right TeapotWindow      Prawe
+FPS display  TeapotWindow      Wyświetl FPS
+Add a teapot  TeapotWindow      Dodaj czajnik
+Red  TeapotWindow      Czerwony
+Lights TeapotWindow      Światła
diff --git a/data/catalogs/apps/icon-o-matic/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/icon-o-matic/pl.catkeys
index c21d8ac..3a395c1 100644
--- a/data/catalogs/apps/icon-o-matic/pl.catkeys
+++ b/data/catalogs/apps/icon-o-matic/pl.catkeys
@@ -1,186 +1,200 @@
-1   polish x-vnd.haiku-icon_o_matic    727699051
-<modify path> Icon-O-Matic-PathCmd      <modyfikacja ścieżki>
-<nothing to redo>   Icon-O-Matic-Menu-Edit     <nie ma czego powtórzyć>
-<nothing to undo>   Icon-O-Matic-Menu-Edit     <nie ma czego cofnąć>
-<unavailable> Icon-O-Matic-StyleTypes     <niedostępny>
-<unkown property>   Icon-O-Matic-PropertyNames       <nieznana 
właściwość>
-Add  Icon-O-Matic-PathsList     Dodaj
-Add  Icon-O-Matic-StylesList     Dodaj
-Add  Icon-O-Matic-TransformersList      Dodaj
-Add Control Point   Icon-O-Matic-AddPointCmd        Dodaj punkt 
kontrolny
-Add Path    Icon-O-Matic-AddPathsCmd        Dodanie ścieżki
-Add Paths   Icon-O-Matic-AddPathsCmd        Dodanie ścieżek
-Add Shape   Icon-O-Matic-AddShapesCmd        Dodanie kształtu
-Add Shapes   Icon-O-Matic-AddShapesCmd        Dodanie kształtu
+1   polish x-vnd.haiku-icon_o_matic    2736160201
+Select All   Icon-O-Matic-PathManipulator      Zaznacz wszystko
 Add Style   Icon-O-Matic-AddStylesCmd        Dodanie stylu
-Add Styles   Icon-O-Matic-AddStylesCmd        Dodanie stylów
-Add Transformer    Icon-O-Matic-AddTransformersCmd     Dodanie 
transformatora
-Add Transformers    Icon-O-Matic-AddTransformersCmd     Dodanie 
transformatorów
-Add circle   Icon-O-Matic-PathsList     Dodaj okrąg
-Add empty   Icon-O-Matic-ShapesList     Dodaj pusty
-Add rect    Icon-O-Matic-PathsList     Dodaj prostokąt
+Color (#%02x%02x%02x) Style name after dropping a color        Kolor 
(#%02x%02x%02x)
+Add  Icon-O-Matic-StylesList     Dodaj
+Move Shape   Icon-O-Matic-MoveShapesCommand     Przesunięcie kształtu
+Opening the document failed!  Icon-O-Matic-Main        Otwieranie 
dokumentu nie powiodło się!
+Reset transformation  Icon-O-Matic-ShapesList     Resetuj transformację
+Move Paths   Icon-O-Matic-MovePathsCmd        Przesunięcie ścieżki
+None  Icon-O-Matic-Properties     Nic
+New  Icon-O-Matic-Menu-File     Nowy
+Icon-O-Matic might not have interpreted all data from the SVG when it was 
loaded. By overwriting the original file, this information would now be lost.  
   Icon-O-Matic-SVGExport     Gdy Icon-O-Matic otwierał plik SVG, nie 
mógł przetworzyć wszystkich danych. Po nadpisaniu oryginalnego pliku, te 
informacje zostaną utracone.
+Paste Properties    Icon-O-Matic-Properties     Wklej właściwości
+Save Icon   Dialog title      Zapisz ikonę
+Closed Icon-O-Matic-PropertyNames       Zamknij
+Remove Path  Icon-O-Matic-RemovePathsCmd       Usunięcie ścieżki
 Add shape with path  Icon-O-Matic-Menu-Shape     Dodaj kształt ze ścieżką
-Add shape with path & style  Icon-O-Matic-Menu-Shape     Dodaj kształt 
ze ścieżką i stylem
-Add shape with style  Icon-O-Matic-Menu-Shape     Dodaj kształt ze stylem
-Add with path Icon-O-Matic-ShapesList     Dodaj ze ścieżką
-Add with path & style Icon-O-Matic-ShapesList     Dodaj ze ścieżką i 
stylem
-Add with style Icon-O-Matic-ShapesList     Dodaj ze stylem
-All  Icon-O-Matic-Properties     Wszystkie
-Append…    Icon-O-Matic-Menu-File     Dołącz…
+Select Icon-O-Matic-Properties     Zaznacz
+Height Icon-O-Matic-PropertyNames       Wysokość
+Remove Transformers  Icon-O-Matic-RemoveTransformersCmd       
Usunięcie transformatora
+Width Icon-O-Matic-PropertyNames       Szerokość
+Transformation Icon-O-Matic-TransformationBoxStates      Transformacja
+Duplicate   Icon-O-Matic-ShapesList     Duplikuj
+<unkown property>   Icon-O-Matic-PropertyNames       <nieznana 
właściwość>
+Linear Icon-O-Matic-StyleTypes     Liniowy
 Assign Path  Icon-O-Matic-AddPathsCmd        Przypisanie ścieżki
-Assign Paths  Icon-O-Matic-AddPathsCmd        Przypisanie ścieżek
-Assign Style  Icon-O-Matic-AssignStyleCmd       Przypisanie stylu
-BEOS:ICON Attribute  Icon-O-Matic-SavePanel     Atrybut BEOS:ICON
+Move  Icon-O-Matic-TransformationBoxStates      Przesunięcie
+Flip Control Points  Icon-O-Matic-FlipPointsCmd       Odwróć punkty 
kontrolne
+warning    Icon-O-Matic-SVGExport     ostrzeżenie
+Copy  Icon-O-Matic-Properties     Kopiuj
+Miter Limit  Icon-O-Matic-PropertyNames       Próg ścięcia
+OK   Icon-O-Matic-ColorPicker        OK
+Remove Control Point  Icon-O-Matic-RemovePointsCmd      Usunięcie 
punktu kontrolnego
 Bleep! Exporter - Continue in error dialog       Ojej!
-Bummer Cancel button - error alert       Klops
-Cancel Icon-O-Matic-ColorPicker        Anuluj
-Cancel Icon-O-Matic-SVGExport     Anuluj
-Caps  Icon-O-Matic-PropertyNames       Nasadka
+Add circle   Icon-O-Matic-PathsList     Dodaj okrąg
+Shorten    Icon-O-Matic-PropertyNames       Skróć
+bad news    Title of error alert      złe wieści
+Remove Paths  Icon-O-Matic-RemovePathsCmd       Usunięcie ścieżek
+Scale Y    Icon-O-Matic-PropertyNames       Skala Y
+Add Control Point   Icon-O-Matic-AddPointCmd        Dodaj punkt 
kontrolny
+Untitled    Icon-O-Matic-Main        Bez nazwy
+Multi Set   Multi Set (property name)        Ustaw wiele
+any of the other lists to   Empty property list - 2nd line     listy, 
żeby edytować
+Save as…    Icon-O-Matic-Menu-File     Zapisz jako…
 Change Color  Icon-O-Matic-SetColorCmd        Zmianę koloru
-Clean Up Path Icon-O-Matic-CleanUpPathCmd       Czyszczenie ścieżki
-Clean up    Icon-O-Matic-PathsList     Wyczyść
-Click on a shape above Empty transformers list - 1st line       Kliknij 
na kształt powyżej,
-Click on an object in Empty property list - 1st line     Wybierz obiekt 
z innej
-Closed Icon-O-Matic-PropertyNames       Zamknij
-Color Icon-O-Matic-PropertyNames       Kolor
-Color Icon-O-Matic-StyleTypes     Kolor
-Color (#%02x%02x%02x) Icon-O-Matic-StyledTextImport      Kolor 
(#%02x%02x%02x)
-Color (#%02x%02x%02x) Style name after dropping a color        Kolor 
(#%02x%02x%02x)
-Conic Icon-O-Matic-StyleTypes     Stożkowy
-Copy  Icon-O-Matic-Properties     Kopiuj
-Detect Orient. Icon-O-Matic-PropertyNames       Wykrywanie orientacji
-Diamond    Icon-O-Matic-StyleTypes     Diament
-Duplicate   Icon-O-Matic-PathsList     Duplikuj
-Duplicate   Icon-O-Matic-ShapesList     Duplikuj
-Duplicate   Icon-O-Matic-StylesList     Duplikuj
-Edit  Icon-O-Matic-Menus       Edytuj
-Edit Gradient Icon-O-Matic-SetGradientCmd       Edycję gradientu
-Error:     Icon-O-Matic-Exporter      Błąd:
+Style Icon-O-Matic-Menus       Styl
+<modify path> Icon-O-Matic-PathCmd      <modyfikacja ścieżki>
+Opening the icon failed!    Icon-O-Matic-Main        Otwieranie 
ikony nie powiodło się!
 Error:     Icon-O-Matic-Main        Błąd:
-Export Icon-O-Matic-Menu-File     Eksportuj
-Export Icon  Dialog title      Eksport ikony
-Export as…   Icon-O-Matic-Menu-File     Eksportuj jako…
-Failed to open the file '%s' as an SVG document.\n\nError: %s 
Icon-O-Matic-SVGImport     Nie udało się otworzyć pliku '%s' jako dokument 
SVG.\n\nBłąd: %s
-File  Icon-O-Matic-Menus       Plik
-Flip  Icon-O-Matic-PathManipulator      Odwróć
-Flip Control Point   Icon-O-Matic-FlipPointsCmd       Odwróć punkt 
kontrolny
-Flip Control Points  Icon-O-Matic-FlipPointsCmd       Odwróć punkty 
kontrolne
-Format Icon-O-Matic-SavePanel     Format
+Rotate indices backwards    Icon-O-Matic-PathsList     Obróć indeksy 
do tyłu
+Name  Icon-O-Matic-PropertyNames       Nazwa
+bad news    Icon-O-Matic-Exporter      złe wieści
+<nothing to undo>   Icon-O-Matic-Menu-Edit     <nie ma czego cofnąć>
+Off  Icon-O-Matic-Menu-Settings       Wyłącz
 Freeze Shape  Icon-O-Matic-FreezeTransformationCmd      Zamrożenie 
kształtu
-Freeze Shapes Icon-O-Matic-FreezeTransformationCmd      Zamrożenie 
kształtów
-Freeze transformation Icon-O-Matic-ShapesList     Zamroź transformację
-Gradient    Icon-O-Matic-StyleTypes     Gradient
-Gradient type Icon-O-Matic-StyleTypes     Rodzaj gradientu
-HVIF Source Code    Icon-O-Matic-SavePanel     Kod źródłowy HVIF
-Height Icon-O-Matic-PropertyNames       Wysokość
-Icon-O-Matic might not have interpreted all data from the SVG when it was 
loaded. By overwriting the original file, this information would now be lost.  
   Icon-O-Matic-SVGExport     Gdy Icon-O-Matic otwierał plik SVG, nie 
mógł przetworzyć wszystkich danych. Po nadpisaniu oryginalnego pliku, te 
informacje zostaną utracone.
-Insert Control Point  Icon-O-Matic-InsertPointCmd       Wstaw punkt 
kontrolny
-Invert selection    Icon-O-Matic-Properties     Odwróć zaznaczenie
+PNG Set    Icon-O-Matic-SavePanel     Seria plików PNG
 Joins Icon-O-Matic-PropertyNames       Połączenie
-Linear Icon-O-Matic-StyleTypes     Liniowy
-META:ICON Attribute  Icon-O-Matic-SavePanel     Atrybut META:ICON
-Max LOD    Icon-O-Matic-PropertyNames       Maks. LOD
-Min LOD    Icon-O-Matic-PropertyNames       Min. LOD
-Miter Limit  Icon-O-Matic-PropertyNames       Próg ścięcia
+Remove Style  Icon-O-Matic-RemoveStylesCmd      Usunięcie stylu
+Scale X    Icon-O-Matic-PropertyNames       Skala X
+Set  Set (property name)       Ustaw
+Cancel Icon-O-Matic-SVGExport     Anuluj
+Add shape with style  Icon-O-Matic-Menu-Shape     Dodaj kształt ze stylem
+Remove Shape  Icon-O-Matic-RemoveShapesCmd      Usunięcie kształtu
+Reverse    Icon-O-Matic-PathsList     Odwróć
+HVIF Source Code    Icon-O-Matic-SavePanel     Kod źródłowy HVIF
+Reset Transformations Icon-O-Matic-ResetTransformationCmd       
Resetowanie transformacji
+All  Icon-O-Matic-Properties     Wszystkie
+Multi Paste Properties Icon-O-Matic-Properties     Wklej wiele właściwości
+Undo  Icon-O-Matic-Main        Cofnij
+Click on a shape above Empty transformers list - 1st line       Kliknij 
na kształt powyżej,
+Add Shape   Icon-O-Matic-AddShapesCmd        Dodanie kształtu
+Contour    Transformation     Kontur
+<nothing to redo>   Icon-O-Matic-Menu-Edit     <nie ma czego powtórzyć>
+Perspective  Transformation     Perspektywa
+Move Transformer    Icon-O-Matic-MoveTransformersCmd        
Przesunięcie transformatora
+Opacity    Icon-O-Matic-PropertyNames       Przezroczystość
+Add with path Icon-O-Matic-ShapesList     Dodaj ze ścieżką
+Gradient type Icon-O-Matic-StyleTypes     Rodzaj gradientu
+Icon-O-Matic  System name       Icon-O-Matic
+Cancel Icon-O-Matic-Menu-Settings       Anuluj
 Modify Control Point  Icon-O-Matic-ChangePointCmd       Modyfikację 
punktu kontrolnego
-Move  Icon-O-Matic-TransformationBoxStates      Przesunięcie
-Move Path   Icon-O-Matic-MovePathsCmd        Przesunięcie ścieżki
-Move Paths   Icon-O-Matic-MovePathsCmd        Przesunięcie ścieżki
-Move Pivot   Icon-O-Matic-TransformationBoxStates      Przesunięcie osi
-Move Shape   Icon-O-Matic-MoveShapesCommand     Przesunięcie kształtu
+Saving your document failed!  Icon-O-Matic-Exporter      Zapisywanie 
dokumentu nie powiodło się!
+edit it's properties here.   Empty property list - 3rd line     tu jego 
właściwości.
+Split Icon-O-Matic-PathManipulator      Podziel
+Nudge Control Points  Icon-O-Matic-NudgePointsCommand     Przesunięcie 
punktów kontrolnych
+Remove Icon-O-Matic-StylesList     Usuń
+Add with path & style Icon-O-Matic-ShapesList     Dodaj ze ścieżką i 
stylem
+META:ICON Attribute  Icon-O-Matic-SavePanel     Atrybut META:ICON
+Translation Y Icon-O-Matic-PropertyNames       Translacja Y
+Rotate Icon-O-Matic-TransformationBoxStates      Obracanie
+Remove Transformer   Icon-O-Matic-RemoveTransformersCmd       
Usunięcie transformatora
+Rotate Path Indices  Icon-O-Matic-RotatePathIndiciesCmd       
Obrócenie wskaźników ścieżki
+Add Transformer    Icon-O-Matic-AddTransformersCmd     Dodanie 
transformatora
+Remove Icon-O-Matic-PathsList     Usuń
+Nudge Control Point  Icon-O-Matic-NudgePointsCommand     Przesunięcie 
punktu kontrolnego
+Pick a color  Icon-O-Matic-ColorPicker        Wybierz kolor
+Quit  Icon-O-Matic-Menu-File     Wyjdź
+Export Icon-O-Matic-Menu-File     Eksportuj
+No   Icon-O-Matic-StyledTextImport      Nie
+Save changes to current icon? Icon-O-Matic-Menu-Settings       Zapisać 
zmiany do obecnej ikony?
+Rotate indices forwards    Icon-O-Matic-PathsList     Obróć indeksy 
do przodu
+Unassign Path Icon-O-Matic-UnassignPathCmd      Usunięcie przypisania 
ścieżki
+load error   Icon-O-Matic-SVGImport     błąd ładowania
 Move Shapes  Icon-O-Matic-MoveShapesCommand     Przesunięcie kształtów
-Move Style   Icon-O-Matic-MoveStylesCmd       Przesunięcie stylu
-Move Styles  Icon-O-Matic-MoveStylesCmd       Przesunięcie stylów
-Move Transformer    Icon-O-Matic-MoveTransformersCmd        
Przesunięcie transformatora
+Remove Styles Icon-O-Matic-RemoveStylesCmd      Usunięcie stylów
+The text you are trying to import is quite long,are you sure? 
Icon-O-Matic-StyledTextImport      Tekst, który zamierzasz zaimportować, 
jest dość długi. Kontynuować?
+Add  Icon-O-Matic-TransformersList      Dodaj
+Export Icon  Dialog title      Eksport ikony
+Color Icon-O-Matic-StyleTypes     Kolor
+Settings…   Icon-O-Matic-SavePanel     Ustawienia…
+Remove Icon-O-Matic-PathManipulator      Usuń
+Radial Icon-O-Matic-StyleTypes     Promienisty
+Perspective  Icon-O-Matic-TransformersList      Perspektywa
+Add shape with path & style  Icon-O-Matic-Menu-Shape     Dodaj kształt 
ze ścieżką i stylem
+Gradient    Icon-O-Matic-StyleTypes     Gradient
+Min LOD    Icon-O-Matic-PropertyNames       Min. LOD
+BEOS:ICON Attribute  Icon-O-Matic-SavePanel     Atrybut BEOS:ICON
+Invert selection    Icon-O-Matic-Properties     Odwróć zaznaczenie
+Export as…   Icon-O-Matic-Menu-File     Eksportuj jako…
+Transformation Transformation     Transformacja
+Click on an object in Empty property list - 1st line     Wybierz obiekt 
z innej
 Move Transformers   Icon-O-Matic-MoveTransformersCmd        
Przesunięcie transformatorów
-Multi Paste Properties Icon-O-Matic-Properties     Wklej wiele właściwości
-Multi Set   Multi Set (property name)        Ustaw wiele
-Multi paste  Icon-O-Matic-Properties     Wklej wiele
-Name  Icon-O-Matic-PropertyNames       Nazwa
-New  Icon-O-Matic-Menu-File     Nowy
-No   Icon-O-Matic-StyledTextImport      Nie
-None  Icon-O-Matic-Properties     Nic
-Nudge Control Point  Icon-O-Matic-NudgePointsCommand     Przesunięcie 
punktu kontrolnego
-Nudge Control Points  Icon-O-Matic-NudgePointsCommand     Przesunięcie 
punktów kontrolnych
-OK   Icon-O-Matic-ColorPicker        OK
-OK   Icon-O-Matic-SVGImport     OK
-Opacity    Icon-O-Matic-PropertyNames       Przezroczystość
-Opening the document failed!  Icon-O-Matic-Main        Otwieranie 
dokumentu nie powiodło się!
-Opening the icon failed!    Icon-O-Matic-Main        Otwieranie 
ikony nie powiodło się!
-Open… Icon-O-Matic-Menu-File     Otwórz…
-Options    Icon-O-Matic-Menus       Opcje
-Overwrite   Icon-O-Matic-SVGExport     Nadpisz
-PNG Set    Icon-O-Matic-SavePanel     Seria plików PNG
+Move Styles  Icon-O-Matic-MoveStylesCmd       Przesunięcie stylów
+Reset transformation  Icon-O-Matic-StylesList     Resetuj transformację
+Max LOD    Icon-O-Matic-PropertyNames       Maks. LOD
+Transformer  Icon-O-Matic-Menus       Transformator
+Flip  Icon-O-Matic-PathManipulator      Odwróć
+Conic Icon-O-Matic-StyleTypes     Stożkowy
+Split Control Points  Icon-O-Matic-SplitPointsCmd       Podział punktów 
kontrolnych
+Save  Icon-O-Matic-Menu-Settings       Zapisz
+Add empty   Icon-O-Matic-ShapesList     Dodaj pusty
+Close Icon-O-Matic-Menu-File     Zamknij
+Cancel Icon-O-Matic-ColorPicker        Anuluj
 Paste Icon-O-Matic-Properties     Wklej
-Paste Properties    Icon-O-Matic-Properties     Wklej właściwości
+Shape Icon-O-Matic-Menus       Kształt
+Translation X Icon-O-Matic-PropertyNames       Translacja X
+Properties   Icon-O-Matic-Menus       Właściwości
+Move Pivot   Icon-O-Matic-TransformationBoxStates      Przesunięcie osi
 Path  Icon-O-Matic-Menus       Ścieżka
+Freeze transformation Icon-O-Matic-ShapesList     Zamroź transformację
+File  Icon-O-Matic-Menus       Plik
+Error:     Icon-O-Matic-Exporter      Błąd:
+Add Transformers    Icon-O-Matic-AddTransformersCmd     Dodanie 
transformatorów
+Diamond    Icon-O-Matic-StyleTypes     Diament
 Path  Icon-O-Matic-PropertyNames       Ścieżka
-Perspective  Icon-O-Matic-TransformersList      Perspektywa
-Pick a color  Icon-O-Matic-ColorPicker        Wybierz kolor
-Properties   Icon-O-Matic-Menus       Właściwości
-Quit  Icon-O-Matic-Menu-File     Wyjdź
-Radial Icon-O-Matic-StyleTypes     Promienisty
-Redo  Icon-O-Matic-Main        Powtórz
-Remove Icon-O-Matic-PathManipulator      Usuń
-Remove Icon-O-Matic-PathsList     Usuń
+Failed to open the file '%s' as an SVG document.\n\nError: %s 
Icon-O-Matic-SVGImport     Nie udało się otworzyć pliku '%s' jako dokument 
SVG.\n\nBłąd: %s
+Discard    Icon-O-Matic-Menu-Settings       Odrzuć
+Swatches    Icon-O-Matic-Menus       Próbki
+<unavailable> Icon-O-Matic-StyleTypes     <niedostępny>
+Rotation    Icon-O-Matic-PropertyNames       Obrót
+Add with style Icon-O-Matic-ShapesList     Dodaj ze stylem
+Add  Icon-O-Matic-PathsList     Dodaj
+Add Shapes   Icon-O-Matic-AddShapesCmd        Dodanie kształtu
+Move Style   Icon-O-Matic-MoveStylesCmd       Przesunięcie stylu
+Bummer Cancel button - error alert       Klops
+Snap to grid  Icon-O-Matic-Menu-Settings       Przyciągaj do siatki
 Remove Icon-O-Matic-ShapesList     Usuń
-Remove Icon-O-Matic-StylesList     Usuń
-Remove Control Point  Icon-O-Matic-RemovePointsCmd      Usunięcie 
punktu kontrolnego
+Yes  Icon-O-Matic-StyledTextImport      Tak
+Transformation Icon-O-Matic-TransformersList      Transformacja
+Save image   Icon-O-Matic-SavePanel     Zapisz obraz
+Add Styles   Icon-O-Matic-AddStylesCmd        Dodanie stylów
 Remove Control Points Icon-O-Matic-RemovePointsCmd      Usunięcie 
punktów kontrolnych
-Remove Path  Icon-O-Matic-RemovePathsCmd       Usunięcie ścieżki
-Remove Paths  Icon-O-Matic-RemovePathsCmd       Usunięcie ścieżek
-Remove Shape  Icon-O-Matic-RemoveShapesCmd      Usunięcie kształtu
-Remove Shapes Icon-O-Matic-RemoveShapesCmd      Usunięcie kształtów
-Remove Style  Icon-O-Matic-RemoveStylesCmd      Usunięcie stylu
-Remove Styles Icon-O-Matic-RemoveStylesCmd      Usunięcie stylów
-Remove Transformer   Icon-O-Matic-RemoveTransformersCmd       
Usunięcie transformatora
-Remove Transformers  Icon-O-Matic-RemoveTransformersCmd       
Usunięcie transformatora
+Format Icon-O-Matic-SavePanel     Format
+Add rect    Icon-O-Matic-PathsList     Dodaj prostokąt
+Edit  Icon-O-Matic-Menus       Edytuj
+Duplicate   Icon-O-Matic-StylesList     Duplikuj
+Caps  Icon-O-Matic-PropertyNames       Nasadka
+Transform   Icon-O-Matic-PathManipulator      Przekształć
+Add Paths   Icon-O-Matic-AddPathsCmd        Dodanie ścieżek
+Style type   Icon-O-Matic-StyleTypes     Typ stylu
+too big    Icon-O-Matic-StyledTextImport      zbyt duży
+Assign Style  Icon-O-Matic-AssignStyleCmd       Przypisanie stylu
+Add Path    Icon-O-Matic-AddPathsCmd        Dodanie ścieżki
+Color Icon-O-Matic-PropertyNames       Kolor
+Insert Control Point  Icon-O-Matic-InsertPointCmd       Wstaw punkt 
kontrolny
+Flip Control Point   Icon-O-Matic-FlipPointsCmd       Odwróć punkt 
kontrolny
+Redo  Icon-O-Matic-Main        Powtórz
+Assign Paths  Icon-O-Matic-AddPathsCmd        Przypisanie ścieżek
+OK   Icon-O-Matic-SVGImport     OK
+Multi paste  Icon-O-Matic-Properties     Wklej wiele
+to attach transformers.    Empty transformers list - 2nd line       
żeby przypisać transformator.
 Reset Transformation  Icon-O-Matic-ResetTransformationCmd       
Resetowanie transformacji
-Reset Transformations Icon-O-Matic-ResetTransformationCmd       
Resetowanie transformacji
-Reset transformation  Icon-O-Matic-ShapesList     Resetuj transformację
-Reset transformation  Icon-O-Matic-StylesList     Resetuj transformację
-Reverse    Icon-O-Matic-PathsList     Odwróć
 Reverse Path  Icon-O-Matic-ReversePathCmd       Odwrócenie ścieżki
-Rotate Icon-O-Matic-TransformationBoxStates      Obracanie
-Rotate Path Indices  Icon-O-Matic-RotatePathIndiciesCmd       
Obrócenie wskaźników ścieżki
-Rotation    Icon-O-Matic-PropertyNames       Obrót
-Rounding    Icon-O-Matic-PropertyNames       Zaokrąglenie
-Save  Icon-O-Matic-Menu-File     Zapisz
-Save Icon   Dialog title      Zapisz ikonę
-Save as…    Icon-O-Matic-Menu-File     Zapisz jako…
-Saving your document failed!  Icon-O-Matic-Exporter      Zapisywanie 
dokumentu nie powiodło się!
 Scale Icon-O-Matic-TransformationBoxStates      Skalowanie
-Scale X    Icon-O-Matic-PropertyNames       Skala X
-Scale Y    Icon-O-Matic-PropertyNames       Skala Y
-Select Icon-O-Matic-Properties     Zaznacz
-Select All   Icon-O-Matic-PathManipulator      Zaznacz wszystko
-Set  Set (property name)       Ustaw
-Settings…   Icon-O-Matic-SavePanel     Ustawienia…
-Shape Icon-O-Matic-Menus       Kształt
-Shorten    Icon-O-Matic-PropertyNames       Skróć
-Snap to grid  Icon-O-Matic-Menu-Settings       Przyciągaj do siatki
-Split Icon-O-Matic-PathManipulator      Podziel
+Duplicate   Icon-O-Matic-PathsList     Duplikuj
+Save  Icon-O-Matic-Menu-File     Zapisz
+Append…    Icon-O-Matic-Menu-File     Dołącz…
+Move Path   Icon-O-Matic-MovePathsCmd        Przesunięcie ścieżki
+Overwrite   Icon-O-Matic-SVGExport     Nadpisz
+Freeze Shapes Icon-O-Matic-FreezeTransformationCmd      Zamrożenie 
kształtów
 Split Control Point  Icon-O-Matic-SplitPointsCmd       Podzielenie 
punktów kontrolnych
-Split Control Points  Icon-O-Matic-SplitPointsCmd       Podział punktów 
kontrolnych
-Style Icon-O-Matic-Menus       Styl
-Style type   Icon-O-Matic-StyleTypes     Typ stylu
-Swatches    Icon-O-Matic-Menus       Próbki
-The text you are trying to import is quite long,are you sure? 
Icon-O-Matic-StyledTextImport      Tekst, który zamierzasz zaimportować, 
jest dość długi. Kontynuować?
-Transform   Icon-O-Matic-PathManipulator      Przekształć
-Transformation Icon-O-Matic-TransformationBoxStates      Transformacja
-Transformation Icon-O-Matic-TransformersList      Transformacja
-Transformer  Icon-O-Matic-Menus       Transformator
-Translation X Icon-O-Matic-PropertyNames       Translacja X
-Translation Y Icon-O-Matic-PropertyNames       Translacja Y
-Unassign Path Icon-O-Matic-UnassignPathCmd      Usunięcie przypisania 
ścieżki
-Undo  Icon-O-Matic-Main        Cofnij
-Width Icon-O-Matic-PropertyNames       Szerokość
-Yes  Icon-O-Matic-StyledTextImport      Tak
-any of the other lists to   Empty property list - 2nd line     listy, 
żeby edytować
-bad news    Icon-O-Matic-Exporter      złe wieści
-bad news    Title of error alert      złe wieści
-edit it's properties here.   Empty property list - 3rd line     tu jego 
właściwości.
-load error   Icon-O-Matic-SVGImport     błąd ładowania
-to attach transformers.    Empty transformers list - 2nd line       
żeby przypisać transformator.
-too big    Icon-O-Matic-StyledTextImport      zbyt duży
-warning    Icon-O-Matic-SVGExport     ostrzeżenie
+Open… Icon-O-Matic-Menu-File     Otwórz…
+Options    Icon-O-Matic-Menus       Opcje
+Color (#%02x%02x%02x) Icon-O-Matic-StyledTextImport      Kolor 
(#%02x%02x%02x)
+Edit Gradient Icon-O-Matic-SetGradientCmd       Edycję gradientu
+Clean Up Path Icon-O-Matic-CleanUpPathCmd       Czyszczenie ścieżki
+Rounding    Icon-O-Matic-PropertyNames       Zaokrąglenie
+Remove Shapes Icon-O-Matic-RemoveShapesCmd      Usunięcie kształtów
+Clean up    Icon-O-Matic-PathsList     Wyczyść
+Detect Orient. Icon-O-Matic-PropertyNames       Wykrywanie orientacji
diff --git a/data/catalogs/apps/installedpackages/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/installedpackages/pl.catkeys
index c417470..56cb7de 100644
--- a/data/catalogs/apps/installedpackages/pl.catkeys
+++ b/data/catalogs/apps/installedpackages/pl.catkeys
@@ -1,7 +1,7 @@
 1   polish x-vnd.Haiku-InstalledPackages  148986533
 No package selected.  UninstallView      Nie wybrano żadnych pakietów.
-OK   UninstallView      OK
-Package description  UninstallView      Opis pakietu
 Remove UninstallView      Usuń
+Package description  UninstallView      Opis pakietu
 The package you selected has been successfully removed from your system.    
UninstallView      Zaznaczony pakiet został poprawnie usunięty z systemu.
+OK   UninstallView      OK
 The selected package was not removed from your system. The given installed 
package information file might have been corrupted. UninstallView      
Wybrany pakiet nie został usunięty z systemu. Plik z informacjami dla 
zainstalowanej paczki może zawierać błędy.
diff --git a/data/catalogs/apps/installer/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/installer/pl.catkeys
index 3da12cd..64e1a8e 100644
--- a/data/catalogs/apps/installer/pl.catkeys
+++ b/data/catalogs/apps/installer/pl.catkeys
@@ -1,114 +1,78 @@
-1   polish x-vnd.Haiku-Installer  3335683494
-%1ld of %2ld  InstallerWindow number of files copied %1ld z %2ld
-1)  If you are installing Haiku onto real hardware (not inside an emulator) 
it is recommended that you have already prepared a hard disk partition. The 
Installer and the DriveSetup tool offer to initialize existing partitions with 
the Haiku native file system, but the options to change the actual partition 
layout may not have been tested on a sufficiently great variety of computer 
configurations so we do not recommend using it.\n   InstallerApp      
1) Jeśli instalujesz Haiku na prawdziwej maszynie (nie przez emulator), zaleca 
się wcześniejsze przygotowanie partycji na dysku. Instalator i narzędzie 
DriveSetup potrafią zainicjalizować istniejące partycje natywnym systeme plików 
Haiku, ale operacje zmieniania struktury dysku nie zostały przetestowane na 
wystarczającej ilości komputerów, więc nie zalecamy korzystania z nich.\n
-2)  The Installer will make the Haiku partition itself bootable, but takes no 
steps to integrate Haiku into an existing boot menu. If you have GRUB already 
installed, you can add Haiku to its boot menu. Depending on what version of 
GRUB you use, this is done differently.\n\n\n InstallerApp      2) 
Instalator sprawi, że partycja Haiku stanie się partycją rozruchową, ale nie 
podejmie działań, aby zintegrować Haiku z aktualnie istniejącym menu rozruchu. 
Jeśli posiadasz zainstalowanego GRUBa, możesz dodać Haiku do jego menu 
rozruchu. W zależności od Twojej wersji GRUBa, robi się to w różny sposób.\n\n\n
-2.1) GRUB 1\n InstallerApp      2.1) GRUB 1\n
-2.2) GRUB 2\n InstallerApp      2.2) GRUB 2\n
-3)  When you successfully boot into Haiku for the first time, make sure to 
read our \"Welcome\" documentation, there is a link on the Desktop.\n\n  
InstallerApp      3) Gdy uruchomisz Haiku po raz pierwszy, upewnij się, 
żeby przeczytać naszą \"Powitalną\" dokumentację, link znajduje się na 
Pulpicie.\n\n
-<none> InstallerWindow No partition available <brak>
-?? of ??    InstallerWindow Unknown progress    ?? z ??
-???  InstallerWindow Unknown currently copied item  ???
-???  InstallerWindow Unknown partition name ???
-Additional disk space required: %s   InstallerWindow     Wymagane 
dodatkowe miejsce na dysku: %s
-Additional disk space required: 0.0 KiB    InstallerWindow     
Wymagana dodatkowa przestrzeń na dysku: 0.0 KB
-Additionally you have to edit another file to actually display the boot 
menu:\n\n   InstallerApp      Dodatkowo musisz edytować inny plik, aby 
pozwolić na wyświetlenie menu rozruchu:\n\n
-All hard disks start with \"hd\".\n  InstallerApp      Wszystkie dyski 
twarde zaczynają się od \"hd\".\n
-An error was encountered and the installation was not completed:\n\nError: %s 
InstallerWindow     Wystąpił błąd i instalacja nie została 
zakończona:\n\nBłąd: %s
+1   polish x-vnd.Haiku-Installer  1976247847
+So behind the other menu entries towards the bottom of the file, add something 
similar to these lines:\n\n   InstallerApp      Więc za innymi wpisami 
na samym dole pliku, dodaj coś podobnego do tych linii:\n\n
 Are you sure you want to abort the installation and restart the system?    
InstallerWindow     Na pewno chcesz przerwać instalację i uruchomić 
ponownie system?
-Are you sure you want to install onto the current boot disk? The Installer 
will have to reboot your machine if you proceed.  InstallProgress     Na 
pewno chcesz zainstalować Haiku na obecny dysk startowy? Instalator musi 
uruchomić komputer ponownie, jeśli tak wybierzesz.
-Are you sure you want to to stop the installation?   InstallerWindow     
Na pewno zakończyć instalację?
-Begin InstallerWindow     Instaluj
-Boot sector not written because of an internal error. InstallProgress     
Nie można zapisać bootsektora z powodu wewnętrznego błędu.
-Boot sector successfully written.   InstallProgress     Sektor 
rozruchowy został pomyślnie zapisany.
-Cancel InstallProgress     Anuluj
-Cancel InstallerWindow     Anuluj
-Choose the disk you want to install onto from the pop-up menu. Then click 
\"Begin\".  InstallerWindow     Proszę wybrać dysk, na którym ma zostać 
zainstalowany system z menu podręcznego i nacisnąć \"Instaluj\".
-Choose the source and destination disk from the pop-up menus. Then click 
\"Begin\".  InstallerWindow     Proszę wybrać dysk źródłowy i docelowy z 
menu podręcznego i nacisnąć \"Instaluj\".
-Choose the source disk from the pop-up menu. Then click \"Begin\".   
InstallerWindow     Proszę wybrać dysk źródłowy z menu podręcznego i 
nacisnąć \"Instaluj\".
-Collecting copy information.  InstallProgress     Zbieranie informacji 
dotyczących kopiowania.
-Configure your /boot/grub/menu.lst by launching your favorite editor from a 
Terminal like this:\n\n  InstallerApp      Skonfiguruj plik 
/boot/grub/menu.lst uruchamiając ulubiony edytor tekstu za pomocą Terminala w 
ten sposób:\n\n 
-Continue    InstallerApp      Kontynuuj
-Continue    InstallerWindow In alert after pressing Stop  Kontynuuj
-DriveSetup, the application to configure disk partitions, could not be 
launched.    InstallerWindow     DriveSetup, narzędzie do konfiguracji i 
partycjonowania dysków, nie może zostać uruchomione.
-Finally, you have to update the boot menu by entering:\n\n   InstallerApp  
    Na koniec trzeba zaktualizować menu rozruchu poprzez wpisanie:\n\n
-Finishing Installation.    InstallProgress     Kończenie instalacji.
-GRUB's naming scheme is still: (hdN,n)\n\n   InstallerApp      Sposób 
nazewnictwa GRUBa to wciąż: (hdN,n)\n\n
-Have fun and thanks a lot for trying out Haiku! We hope you like it!  
InstallerApp      Życzymy miłej zabawy i bardzo dziękujemy za 
wypróbowanie Haiku! Mamy nadzieję, że Ci się spodoba!
-Here you have to comment out the line \"GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0\" by putting a 
\"#\" in front of it in order to actually display the boot menu.\n\n   
InstallerApp      Tutaj musisz "zakomentarzować" linię 
\"GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0\" przez postawienie znaku \"#\" na początku linii, aby 
właściwie móc wyświetlić menu rozruchu.\n\n
-Hide optional packages InstallerWindow     Schowaj pakiety opcjonalne
-IMPORTANT INFORMATION BEFORE INSTALLING HAIKU\n\n   InstallerApp      
WAŻNE INFORMACJE PRZED INSTALACJĄ HAIKU\n\n
-If you have not created a partition yet, simply reboot, create the partition 
using whatever tool you feel most comfortable with, and reboot into Haiku to 
continue with the installation. You could for example use the GParted Live-CD, 
it can also resize existing partitions to make room.\n\n\n  InstallerApp   
   Jeśli jeszcze nie utworzyłeś/aś partycji, uruchom ponownie komputer, 
utwórz partycję za pomocą dowolnego narzędzia i uruchom ponownie Haiku, aby 
kontynuować instalację. Możesz także skorzystać z GParted Live-CD, które może 
rozszerzać partycje, aby zrobić więcej miejsca na twoje pliki.\n\n\n
-Install anyway InstallProgress     Instalacja mimo to
-Install from: InstallerWindow     Instaluj z:
-Install progress:   InstallerWindow     Postęp instalacji: 
-Installation canceled. InstallProgress     Instalacja anulowana.
-Installation completed. Boot sector has been written to '%s'. Press Quit to 
leave the Installer or choose a new target volume to perform another 
installation. InstallerWindow     Zakończono instalację. Sektor rozruchowy 
został zapisany do '%s'. Należy nacisnąć Zamknij, aby opuścić instalator lub 
wybrać nowy wolumin docelowy w celu przeprowadzenia następnej instalacji.
+\t}\n\n    InstallerApp      \t}\n\n
 Installer\n\twritten by Jérôme Duval and Stephan Aßmus\n\tCopyright 2005-2010, 
Haiku.\n\n   InstallerApp      Instalator\n\tnapisany przez Jérôme 
Duval oraz Stephan Aßmus\n\tCopyright 2005-2010, Haiku.\n\n
-Launch the DriveSetup utility to partition\navailable hard drives and other 
media.\nPartitions can be initialized with the\nBe File System needed for a 
Haiku boot\npartition. InstallerWindow     Uruchomia narzędzie DriveSetup 
służące do partycjonowania\ndostępnych dysków i innych nośników.\nPartycje mogą 
zostać zainicjalizowane systemem plików\nBe File System, potrzebnym do 
poprawnego działania systemu Haiku.
-NOTE: While the naming strategy for hard disks is still as described under 
2.1) the naming scheme for partitions has changed.\n\n   InstallerApp    
  UWAGA: Podczas gdy starategia nazwenictwa dysków twardych jest wciąż taka, 
jak została opisana w punkcie 2.1), schemat nazewnictwa partycji nie zmienił 
się.\n\n
 Newer versions of GRUB use an extra configuration file to add custom entries 
to the boot menu. To add them to the top, you have to create/edit a file by 
launching your favorite editor from a Terminal like this:\n\n InstallerApp   
   Nowe wersje GRUBa, korzystają z dodatkowego pliku konfiguracyjnego, aby 
dodawać własne wpisy do menu rozruchu. Aby dodać je na górę, musisz 
utworzyć/edytować plik poprzez uruchomienie ulubionego edytora z Terminala w 
taki sposób:\n\n
-No optional packages available.    PackagesView      Brak 
opcjonalnych pakietów.
-No partitions have been found that are suitable for installation. Please set 
up partitions and initialize at least one partition with the Be File System.  
 InstallerWindow     Nie znaleziono partycji odpowiednich dla 
przeprowadzenia instalacji. Należy skonfigurować partycje i zainicjalizować 
przynajmniej jedną z nich systemem plików Be File System.
-OK   InstallProgress     OK
-OK   InstallerApp      OK
-OK   InstallerWindow     OK
-Onto: InstallerWindow     Na:
-Performing installation.    InstallProgress     Wykonywanie instalacji.
-Please choose target  InstallerWindow     Proszę wybrać miejsce docelowe
-Please close the Boot Manager and DriveSetup windows before closing the 
Installer window.   InstallerWindow     Proszę zamknąć Menedżer Rozruchu 
i DriveSetup przed zamknięciem okna Instalatora.
-Please close the Boot Manager window before closing the Installer window.   
InstallerWindow     Proszę zamknąć okno Menedżera Rozruchu przed 
zamknięciem okna Instalatora.
-Please close the DriveSetup window before closing the Installer window.    
InstallerWindow     Proszę zamknąć okno DriveSetup przed zamknięciem okna 
instalatora.
-Press the Begin button to install from '%1s' onto '%2s'.    InstallerWindow 
    Należy nacisnąć 'Instaluj', aby zainstalować system z '%1s' na '%2s'.
+Here you have to comment out the line \"GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0\" by putting a 
\"#\" in front of it in order to actually display the boot menu.\n\n   
InstallerApp      Tutaj musisz "zakomentarzować" linię 
\"GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0\" przez postawienie znaku \"#\" na początku linii, aby 
właściwie móc wyświetlić menu rozruchu.\n\n
+Installation completed. Boot sector has been written to '%s'. Press Quit to 
leave the Installer or choose a new target volume to perform another 
installation. InstallerWindow     Zakończono instalację. Sektor rozruchowy 
został zapisany do '%s'. Należy nacisnąć Zamknij, aby opuścić instalator lub 
wybrać nowy wolumin docelowy w celu przeprowadzenia następnej instalacji.
 Quit  InstallerApp      Zamknij
-Quit  InstallerWindow     Zakończ
+Additional disk space required: 0.0 KiB    InstallerWindow     
Wymagana dodatkowa przestrzeń na dysku: 0.0 KB
+With GRUB it's: (hdN,n)\n\n  InstallerApp      Z GRUBem jest: 
(hdN,n)\n\n
+\tsudo update-grub\n\n\n    InstallerApp      \tsudo update-grub\n\n\n
+Stop  InstallerWindow In alert after pressing Stop  Zatrzymaj
+Install progress:   InstallerWindow     Postęp instalacji: 
+Starting Installation. InstallProgress     Rozpoczęcie instalacji.
+This is alpha-quality software! It means there is a high risk of losing 
important data. Make frequent backups! You have been warned.\n\n\n   
InstallerApp      To wciąż oprogramowanie w wersji alpha! Oznacza to, że 
występuje wysokie ryzyko utraty danych. Rób częste kopie zapasowe! Zostałeś 
ostrzeżony.\n\n\n
+Are you sure you want to install onto the current boot disk? The Installer 
will have to reboot your machine if you proceed.  InstallProgress     Na 
pewno chcesz zainstalować Haiku na obecny dysk startowy? Instalator musi 
uruchomić komputer ponownie, jeśli tak wybierzesz.
 Quit Boot Manager   InstallerWindow     Wyjdź z Menedżera Rozruchu
+Stop  InstallerWindow     Zatrzymaj
+\t\tchainloader +1\n  InstallerApp      \t\tchainloader +1\n
+\tchainloader\t\t+1\n\n    InstallerApp      \tchainloader\t\t+1\n\n
+OK   InstallerApp      OK
+Choose the source and destination disk from the pop-up menus. Then click 
\"Begin\".  InstallerWindow     Proszę wybrać dysk źródłowy i docelowy z 
menu podręcznego i nacisnąć \"Instaluj\".
+\t# Haiku on /dev/sda7\n    InstallerApp      \t# Haiku na /dev/sda7\n
+Install from: InstallerWindow     Instaluj z:
+%1ld of %2ld  InstallerWindow number of files copied %1ld z %2ld
+IMPORTANT INFORMATION BEFORE INSTALLING HAIKU\n\n   InstallerApp      
WAŻNE INFORMACJE PRZED INSTALACJĄ HAIKU\n\n
+Continue    InstallerWindow In alert after pressing Stop  Kontynuuj
+Write boot sector to '%s'   InstallerWindow     Zapisz sektor 
rozruchowy do '%s'
+2.1) GRUB 1\n InstallerApp      2.1) GRUB 1\n
+Collecting copy information.  InstallProgress     Zbieranie informacji 
dotyczących kopiowania.
+Choose the source disk from the pop-up menu. Then click \"Begin\".   
InstallerWindow     Proszę wybrać dysk źródłowy z menu podręcznego i 
nacisnąć \"Instaluj\".
 Quit Boot Manager and DriveSetup    InstallerWindow     Wyjdź z 
Menedżera Rozruchu i DriveSetup
-Quit DriveSetup    InstallerWindow     Wyjdź z DriveSetup
-README InstallerApp      README
-Restart system InstallerWindow     Uruchom ponownie
-Running Boot Manager and DriveSetup…\n\nClose both applications to continue 
with the installation.   InstallerWindow     Są uruchomione Menedżer 
Rozruchu oraz DriveSetup...\n\nZamknij obie aplikacje, aby kontynuować 
instalację.
-Running Boot Manager…\n\nClose Boot Manager to continue with the installation. 
InstallerWindow     Jest uruchomiony Menedżer Rozruchu...\n\nZamknij 
Menedżera Rozruchu, aby kontynuować instalację.
-Running DriveSetup…\n\nClose DriveSetup to continue with the installation.   
InstallerWindow     Uruchamianie DriveSetup…\n\nNależy zamknąć DriveSetup, 
aby kontynuować instalację.
-Scanning for disks…  InstallerWindow     Skanowanie w poszukiwaniu 
dysków…
+Quit  InstallerWindow     Zakończ
+Welcome to the Haiku Installer!\n\n  InstallerApp      Witaj w 
Instalatorze Haiku!\n\n
+Boot sector successfully written.   InstallProgress     Sektor 
rozruchowy został pomyślnie zapisany.
+Performing installation.    InstallProgress     Wykonywanie instalacji.
+scanning…   InstallerWindow     skanowanie…
 Set up boot menu    InstallerWindow     Konfiguruj menu rozruchu
-Set up partitions…   InstallerWindow     Konfiguracja partycji…
-Show optional packages InstallerWindow     Wyświetl pakiety opcjonalne
-So behind the other menu entries towards the bottom of the file, add something 
similar to these lines:\n\n   InstallerApp      Więc za innymi wpisami 
na samym dole pliku, dodaj coś podobnego do tych linii:\n\n
-So below the heading that must not be edited, add something similar to these 
lines:\n\n    InstallerApp      Więc poniżej nagłówka, który nie może 
być edytowany, dodaj coś w stylu tych linii:\n\n
-Starting Installation. InstallProgress     Rozpoczęcie instalacji.
-Stop  InstallerWindow     Zatrzymaj
-Stop  InstallerWindow In alert after pressing Stop  Zatrzymaj
+The first logical partition always has the number \"4\", regardless of the 
number of primary partitions.\n\n  InstallerApp      Pierwsza partycja 
logiczna ma zawsze numer \"4\", niezależnie od liczby partycji podstawowych.
+GRUB's naming scheme is still: (hdN,n)\n\n   InstallerApp      Sposób 
nazewnictwa GRUBa to wciąż: (hdN,n)\n\n
+\tsudo <your favorite text editor> /boot/grub/menu.lst\n\n   InstallerApp  
    \tsudo <twój ulubiony edytor tekstu> /boot/grub/menu.lst\n\n
+Finishing Installation.    InstallProgress     Kończenie instalacji.
+\tsudo <your favorite text editor> /etc/default/grub\n\n    InstallerApp  
    \tsudo <twój ulubiony edytor tekstu> /etc/default/grub\n\n
+README InstallerApp      README
 The destination disk may not have enough space. Try choosing a different disk 
or choose to not install optional items. InstallProgress     Dysk docelowy 
może nie mieć wystarczającej ilości wolnego miejsca. Proszę wybrać inny dysk 
lub odznaczyć pakiety dodatkowe.
+Please close the Boot Manager and DriveSetup windows before closing the 
Installer window.   InstallerWindow     Proszę zamknąć Menedżer Rozruchu 
i DriveSetup przed zamknięciem okna Instalatora.
+Scanning for disks…  InstallerWindow     Skanowanie w poszukiwaniu 
dysków…
+2.2) GRUB 2\n InstallerApp      2.2) GRUB 2\n
 The disk can't be mounted. Please choose a different disk.   InstallProgress 
    Dysk nie może zostać zamontowany. Proszę spróbować wybrać inny dysk.
-The first logical partition always has the number \"4\", regardless of the 
number of primary partitions.\n\n  InstallerApp      Pierwsza partycja 
logiczna ma zawsze numer \"4\", niezależnie od liczby partycji podstawowych.
-The mount point could not be retrieved.    InstallProgress     Nie 
można otrzymać punktu montowania dysku.
-The partition can't be mounted. Please choose a different partition.  
InstallProgress     Partycja nie może zostać zamontowana. Proszę wybrać 
inna partycje.
-The target volume is not empty. Are you sure you want to install 
anyway?\n\nNote: The 'system' folder will be a clean copy from the source 
volume, all other folders will be merged, whereas files and links that exist on 
both the source and target volume will be overwritten with the source volume 
version.    InstallProgress     Wolumin docelowy nie jest pusty. Na 
pewno zainstalować mimo to?\n\nUwaga: Folder 'system' będzie czystą kopią 
woluminu źródłowego, wszystkie pozostałe foldery zostaną połączone, natomiast 
pliki i dowiązania, które istnieją na obudwu woluminach, zostaną zastąpione 
wersja z woluminu źródłowego.
-This is alpha-quality software! It means there is a high risk of losing 
important data. Make frequent backups! You have been warned.\n\n\n   
InstallerApp      To wciąż oprogramowanie w wersji alpha! Oznacza to, że 
występuje wysokie ryzyko utraty danych. Rób częste kopie zapasowe! Zostałeś 
ostrzeżony.\n\n\n
-Tools InstallerWindow     Narzędzia
-Try installing anyway InstallProgress     Próba instalacji mimo to
+?? of ??    InstallerWindow Unknown progress    ?? z ??
+\tmenuentry \"Haiku Alpha\" {\n    InstallerApp      \tmenuentry 
\"Haiku Alpha\" {\n
+Launch the DriveSetup utility to partition\navailable hard drives and other 
media.\nPartitions can be initialized with the\nBe File System needed for a 
Haiku boot\npartition. InstallerWindow     Uruchomia narzędzie DriveSetup 
służące do partycjonowania\ndostępnych dysków i innych nośników.\nPartycje mogą 
zostać zainicjalizowane systemem plików\nBe File System, potrzebnym do 
poprawnego działania systemu Haiku.
+Show optional packages InstallerWindow     Wyświetl pakiety opcjonalne
+No partitions have been found that are suitable for installation. Please set 
up partitions and initialize at least one partition with the Be File System.  
 InstallerWindow     Nie znaleziono partycji odpowiednich dla 
przeprowadzenia instalacji. Należy skonfigurować partycje i zainicjalizować 
przynajmniej jedną z nich systemem plików Be File System.
+Additionally you have to edit another file to actually display the boot 
menu:\n\n   InstallerApp      Dodatkowo musisz edytować inny plik, aby 
pozwolić na wyświetlenie menu rozruchu:\n\n
+Choose the disk you want to install onto from the pop-up menu. Then click 
\"Begin\".  InstallerWindow     Proszę wybrać dysk, na którym ma zostać 
zainstalowany system z menu podręcznego i nacisnąć \"Instaluj\".
 Unknown Type  InstallProgress Partition content type Nieznany typ
-Welcome to the Haiku Installer!\n\n  InstallerApp      Witaj w 
Instalatorze Haiku!\n\n
-With GRUB 2 the first logical partition always has the number \"5\", 
regardless of the number of primary partitions.\n\n    InstallerApp     
 W GRUBie 2, pierwsza partycja logiczna ma zawsze numer \"5\", niezależnie od 
liczby partycji podstawowych.
-With GRUB it's: (hdN,n)\n\n  InstallerApp      Z GRUBem jest: 
(hdN,n)\n\n
-Write boot sector   InstallerWindow     Zapisz sektor rozruchowy
-Write boot sector to '%s'   InstallerWindow     Zapisz sektor 
rozruchowy do '%s'
-You can see the correct partition in GParted for example.\n\n\n    
InstallerApp      Możesz np. zobaczyć poprawną partycję w GParted.\n\n\n
-You can't install the contents of a disk onto itself. Please choose a 
different disk. InstallProgress     Nie można zainstalować systemu na nim 
samym. Proszę wybrać inny dysk.
+<none> InstallerWindow No partition available <brak>
+\t\tset root=(hd0,7)\n InstallerApp      \t\tset root=(hd0,7)\n
 You'll note that GRUB uses a different naming strategy for hard drives than 
Linux.\n\n InstallerApp      Możesz zauważyć, że GRUB stosuje innej 
strategii nazewnictwa dysków twardych niż Linux.\n\n
-\"N\" is the hard disk number, starting with \"0\".\n InstallerApp      
\"N\" to numer dysku twardego, zaczynający się od \"0\".\n
 \"n\" is the partition number, also starting with \"0\".\n   InstallerApp  
    \"n\" to numer partycji, także zaczynający się od \"0\".\n
+Installation canceled. InstallProgress     Instalacja anulowana.
+You can't install the contents of a disk onto itself. Please choose a 
different disk. InstallProgress     Nie można zainstalować systemu na nim 
samym. Proszę wybrać inny dysk.
+???  InstallerWindow Unknown currently copied item  ???
 \"n\" is the partition number, which for GRUB 2 starts with \"1\"\n  
InstallerApp      \"n\" to numer partycji, który dla GRUBa 2 zaczyna się 
od \"1\"\n
-\t# Haiku on /dev/sda7\n    InstallerApp      \t# Haiku na /dev/sda7\n
-\t\tchainloader +1\n  InstallerApp      \t\tchainloader +1\n
-\t\tset root=(hd0,7)\n InstallerApp      \t\tset root=(hd0,7)\n
-\tchainloader\t\t+1\n\n    InstallerApp      \tchainloader\t\t+1\n\n
-\tmenuentry \"Haiku Alpha\" {\n    InstallerApp      \tmenuentry 
\"Haiku Alpha\" {\n
-\trootnoverify\t\t(hd0,6)\n  InstallerApp      
\trootnoverify\t\t(hd0,6)\n
-\tsudo <your favorite text editor> /boot/grub/menu.lst\n\n   InstallerApp  
    \tsudo <twój ulubiony edytor tekstu> /boot/grub/menu.lst\n\n
-\tsudo <your favorite text editor> /etc/default/grub\n\n    InstallerApp  
    \tsudo <twój ulubiony edytor tekstu> /etc/default/grub\n\n
-\tsudo <your favorite text editor> /etc/grub.d/40_custom\n\n  InstallerApp  
    \tsudo <twój ulubiony edytor tekstu> /etc/grub.d/40_custom\n\n
-\tsudo update-grub\n\n\n    InstallerApp      \tsudo update-grub\n\n\n
-\ttitle\t\t\t\tHaiku\n InstallerApp      \ttitle\t\t\t\tHaiku\n
-\t}\n\n    InstallerApp      \t}\n\n
-scanning…   InstallerWindow     skanowanie…
+Quit DriveSetup    InstallerWindow     Wyjdź z DriveSetup
+\"N\" is the hard disk number, starting with \"0\".\n InstallerApp      
\"N\" to numer dysku twardego, zaczynający się od \"0\".\n
+Hide optional packages InstallerWindow     Schowaj pakiety opcjonalne
+Please close the DriveSetup window before closing the Installer window.    
InstallerWindow     Proszę zamknąć okno DriveSetup przed zamknięciem okna 
instalatora.
+Restart system InstallerWindow     Uruchom ponownie
+OK   InstallerWindow     OK
+Set up partitions…   InstallerWindow     Konfiguracja partycji…
+The partition can't be mounted. Please choose a different partition.  
InstallProgress     Partycja nie może zostać zamontowana. Proszę wybrać 
inna partycje.
+Running Boot Manager…\n\nClose Boot Manager to continue with the installation. 
InstallerWindow     Jest uruchomiony Menedżer Rozruchu...\n\nZamknij 
Menedżera Rozruchu, aby kontynuować instalację.
+OK   InstallProgress     OK
+???  InstallerWindow Unknown partition name ???
+Continue    InstallerApp      Kontynuuj
diff --git a/data/catalogs/apps/launchbox/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/launchbox/pl.catkeys
index 9178ce9..50ea4e7 100644
--- a/data/catalogs/apps/launchbox/pl.catkeys
+++ b/data/catalogs/apps/launchbox/pl.catkeys
@@ -1,28 +1,27 @@
-1   polish x-vnd.Haiku-LaunchBox  1713579432
-Add button here    LaunchBox        Dodaj przycisk tutaj
-Auto-raise   LaunchBox        Auto-raise
-Bummer LaunchBox        Bummer
-Cancel LaunchBox        Anuluj
-Clear button  LaunchBox        Wyczyść przycisk
-Clone LaunchBox        Klonuj
-Close LaunchBox        Zamknij
-Failed to launch 'something',error in Pad data.    LaunchBox        
Błąd przy uruchamianiu 'something',błąd w danych Pada.
-Failed to send 'open folder' command to Tracker.\n\nError:   LaunchBox    
    Błąd przy wysyłaniu komendy 'open folder' do Trackera.\n\nBłąd: 
-Horizontal layout   LaunchBox        Układ poziomy
-Icon size   LaunchBox        Rozmair ikony
-Ignore double-click  LaunchBox        Ignoruj dwuklik
-Name Panel   LaunchBox        Panel nazeweniczy
+1   polish x-vnd.Haiku-LaunchBox  2733406748
 New  LaunchBox        Nowy
+Set description…    LaunchBox        Ustaw opis...
+Vertical layout    LaunchBox        Układ pionowy
 OK   LaunchBox        OK
-Pad  LaunchBox        Pad
 Pad 1 LaunchBox        Pad 1
+last chance  LaunchBox        ostatnia szansa
 Quit  LaunchBox        Wyjdź
-Really close this pad?\n(The pad will not be remembered.)   LaunchBox    
    Na pewno zamknąć ten pad?\n(Pad nie zostanie zapamiętany.)
-Remove button LaunchBox        Usuń przycisk
-Set description…    LaunchBox        Ustaw opis...
+Clear button  LaunchBox        Wyczyść przycisk
+Ignore double-click  LaunchBox        Ignoruj dwuklik
+Auto-raise   LaunchBox        Auto-raise
 Show on all workspaces LaunchBox        Pokaż na wszystkich 
przestrzeniach roboczych
 Show window border   LaunchBox        Pokaż obramowanie okna
-Vertical layout    LaunchBox        Układ pionowy
+Pad  LaunchBox        Pad
+Icon size   LaunchBox        Rozmair ikony
+Bummer LaunchBox        Bummer
+Cancel LaunchBox        Anuluj
+Remove button LaunchBox        Usuń przycisk
+Horizontal layout   LaunchBox        Układ poziomy
+Name Panel   LaunchBox        Panel nazeweniczy
+Add button here    LaunchBox        Dodaj przycisk tutaj
+Close LaunchBox        Zamknij
+Failed to send 'open folder' command to Tracker.\n\nError:   LaunchBox    
    Błąd przy wysyłaniu komendy 'open folder' do Trackera.\n\nBłąd: 
 You can drag an icon here.   LaunchBox        Możesz upuścić ikonę w 
tym miejscu.
-last chance  LaunchBox        ostatnia szansa
+Clone LaunchBox        Klonuj
 launch popup  LaunchBox        uruchom pop-up
+Really close this pad?\n(The pad will not be remembered.)   LaunchBox    
    Na pewno zamknąć ten pad?\n(Pad nie zostanie zapamiętany.)
diff --git a/data/catalogs/apps/login/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/login/pl.catkeys
new file mode 100644
index 0000000..9537f3d
--- /dev/null
+++ b/data/catalogs/apps/login/pl.catkeys
@@ -0,0 +1,20 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-Login    2128604028
+Error: %1   Login App        Błąd: %1
+Hide password Login View       Ukryj hasło
+Desktop    Desktop Window     Pulpit
+Invalid login! Login View       Nieprawidłowy login!
+--edit\tLaunch in shelf editting mode to allow customizing the desktop.\n   
Login App        --edit\tUruchom w trybie edycyjnym aby umozliwić 
dostosowanie pulpitu.\n
+OK   Login View       OK
+error %s\n   Desktop Window A return message from fDesktopShelf->Save(). It 
can be \"B_OK\" błąd %s\n
+Login: Login View       Login:
+Error Login App        Błąd
+Unimplemented Login App        Niezaimplementowane
+Welcome to Haiku    Login Window      Witamy w Haiku
+Reboot Login View       Uruchom ponownie
+Login application for Haiku\nUsage:\n Login App        Aplikacja 
logująca dla Haiku\nUżycie:\n
+Info  Login App        Info
+Halt  Login View       Zatrzymaj
+ValidateLogin: %s\n  Login App    A message returned from the 
ValidateLogin function. It can be \"B_OK\". ValidateLogin: %s\n
+Password:   Login View       Hasło
+OK   Login App        OK
+--nonmodal\tDo not make the window modal\n   Login App        
--nonmodal\tNie twórz okna modalnego\n
diff --git a/data/catalogs/apps/magnify/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/magnify/pl.catkeys
index 4bb8b02..9c75077 100644
--- a/data/catalogs/apps/magnify/pl.catkeys
+++ b/data/catalogs/apps/magnify/pl.catkeys
@@ -1,27 +1,27 @@
-1   polish x-vnd.Haiku-Magnify   3144246779
-%width x %height @ %pixelSize pixels/pixel  Magnify-Main      %width 
x %height @ %pixelSize pikseli/piksel
-Add a crosshair    Magnify-Main      Dodaj celownik
+1   polish x-vnd.Haiku-Magnify   2227745383
+no clip msg\n In console, when clipboard is empty after clicking Copy image  
    no clip msg\n
+Make square  Magnify-Main      Zrób kwadrat
 Copy image   Magnify-Main      Kopiuj obraz
-Copy/Save:\n copy - copies the current image to the clipboard\n save - 
prompts the user for a file to save to and writes out\n  the bits of the 
image\n  Magnify-Help      Kopiuj/Zapisz:\n kopiuj - kopiuje obecny 
obraz do schowka\n zapisz - pokazuje okno zapisu pliku, zawierającego \n obecny 
obraz\n
+Magnify help  Magnify-Help      Pomoc
+usage: magnify [size] (magnify size * size pixels)\n  Console     użycie: 
magnify [rozmiar] (rozmiar powiększenia * rozmiar piksela)\n
+Stick coordinates   Magnify-Main      Zablokuj współrzędne
+Info:\n hide/show info - hides/shows all these new features\n  note: when 
showing, a red square will appear which signifies\n   which pixel's rgb 
values will be displayed\n add/remove crosshairs - 2 crosshairs can be added 
(or removed)\n  to aid in the alignment and placement of objects.\n  The 
crosshairs are represented by blue squares and blue lines.\n hide/show grid - 
hides/shows the grid that separates each pixel\n   Magnify-Help      
Informacje:\n ukryj/pokaż informacje - ukrywa/pokazuje te wszystkie nowe 
funkcje\n uwaga: podczas pokazywania pojawi się czerwony kwadracik,\n który 
wskazuje na piksel, którego kolor RGB zostanie pokazany\n dodaj/usuń celowniki 
- 2 celowniki mogą zostać dodane (lub\n usunięte), żeby pomóc w wyrównaniu i 
położeniu obiektów.\n Celowniki pokazują się jako niebieskie kwadraciki i 
niebieskie linie.\n ukryj/pokaż siatkę - ukrywa/pokazuje siatkę, która 
oddziela\n każdy piksel\n
+Hide/Show grid Magnify-Main      Ukryj/Pokaż siatkę
+magnify: size must be a multiple of 4\n    Console     magnify: 
rozmiar musi być wielokrotnością liczby 4\n
+General:\n 32 x 32 - the top left numbers are the number of visible\n  
pixels (width x height)\n 8 pixels/pixel - represents the number of pixels 
that are\n  used to magnify a pixel\n R:152 G:52 B:10 - the RGB values for 
the pixel under\n  the red square\n   Magnify-Help      Ogólne 
informacje:\n 32 x 32 - liczba w lewym górnym rogu to liczba\n pikseli 
(szerokość x wysokość)\n 8 pikseli/piksel - reprezentuje liczbę pikseli, które 
są używane\n do powiększenia jednego piksela\n R:152 G:52 B:10 - wartość koloru 
RGB piksela\n pod czerwonym kwadracikiem\n
+Help  Magnify-Main      Pomoc
+Sizing/Resizing:\n make square - sets the width and the height to the 
larger\n  of the two making a square image\n increase/decrease window size - 
grows or shrinks the window\n  size by 4 pixels.\n  note: this window can 
also be resized to any size via the\n   resizing region of the window\n 
increase/decrease pixel size - increases or decreases the number\n  of pixels 
used to magnify a 'real' pixel. Range is 1 to 16.\n  Magnify-Help      
Rozmiar:\n zrób kwadrat - zwiększa szerokość lub wysokość tak,\n aby 
powiększenie było kwadratowe\n powiększ/zmniejsz rozmiar okna - zwiększa lub 
zmniejsza rozmiar\n okna o 4 piksele.\n uwaga: rozmiar okna można oczywiście 
zmienić również\n przez przeciąganie obszaru w prawym dolnym rogu okna\n 
powiększ/zmniejsz rozmiar piksela - zwiększa lub zmniejsza liczbę\n pikseli 
użytych do wyświetlenia "prawdziwego" piksela.\n Zakres to od 1 do 16.\n
 Decrease pixel size  Magnify-Main      Zmniejsz rozmiar piksela
-Decrease window size  Magnify-Main      Zmniejsz rozmiar okna
+Magnify    System name       Magnify
+%width x %height @ %pixelSize pixels/pixel  Magnify-Main      %width 
x %height @ %pixelSize pikseli/piksel
+Info  Magnify-Main      Informacje
+Remove a crosshair   Magnify-Main      Usuń celownik
 Freeze/Unfreeze image Magnify-Main      Zamroź/odmroź obraz
-General:\n 32 x 32 - the top left numbers are the number of visible\n  
pixels (width x height)\n 8 pixels/pixel - represents the number of pixels 
that are\n  used to magnify a pixel\n R:152 G:52 B:10 - the RGB values for 
the pixel under\n  the red square\n   Magnify-Help      Ogólne 
informacje:\n 32 x 32 - liczba w lewym górnym rogu to liczba\n pikseli 
(szerokość x wysokość)\n 8 pikseli/piksel - reprezentuje liczbę pikseli, które 
są używane\n do powiększenia jednego piksela\n R:152 G:52 B:10 - wartość koloru 
RGB piksela\n pod czerwonym kwadracikiem\n
-Hide/Show grid Magnify-Main      Ukryj/Pokaż siatkę
+Copy/Save:\n copy - copies the current image to the clipboard\n save - 
prompts the user for a file to save to and writes out\n  the bits of the 
image\n  Magnify-Help      Kopiuj/Zapisz:\n kopiuj - kopiuje obecny 
obraz do schowka\n zapisz - pokazuje okno zapisu pliku, zawierającego \n obecny 
obraz\n
 Hide/Show info Magnify-Main      Ukryj/Pokaż informacje
-Increase pixel size  Magnify-Main      Powiększ rozmiar piksela
-Increase window size  Magnify-Main      Powiększ rozmiar okna
-Info  Magnify-Main      Informacje
-Info:\n hide/show info - hides/shows all these new features\n  note: when 
showing, a red square will appear which signifies\n   which pixel's rgb 
values will be displayed\n add/remove crosshairs - 2 crosshairs can be added 
(or removed)\n  to aid in the alignment and placement of objects.\n  The 
crosshairs are represented by blue squares and blue lines.\n hide/show grid - 
hides/shows the grid that separates each pixel\n   Magnify-Help      
Informacje:\n ukryj/pokaż informacje - ukrywa/pokazuje te wszystkie nowe 
funkcje\n uwaga: podczas pokazywania pojawi się czerwony kwadracik,\n który 
wskazuje na piksel, którego kolor RGB zostanie pokazany\n dodaj/usuń celowniki 
- 2 celowniki mogą zostać dodane (lub\n usunięte), żeby pomóc w wyrównaniu i 
położeniu obiektów.\n Celowniki pokazują się jako niebieskie kwadraciki i 
niebieskie linie.\n ukryj/pokaż siatkę - ukrywa/pokazuje siatkę, która 
oddziela\n każdy piksel\n
-Magnify help  Magnify-Help      Pomoc
-Make square  Magnify-Main      Zrób kwadrat
 Navigation:\n arrow keys - move the current selection (rgb indicator or 
crosshair)\n  around 1 pixel at a time\n option-arrow key - moves the mouse 
location 1 pixel at a time\n x marks the selection - the current selection has 
an 'x' in it\n Magnify-Help      Nawigacja:\n klawisze strzałek - 
przesuwają obecne zaznaczenie (wskaźnik RGB\n lub celownik) o około 1 piksel na 
raz\n klawisz opcji (zazwyczaj Super lub prawy alt)+strzałka - przesuwa\n 
kursor myszy o 1 piksel\n x oznacza wybrów - obecnie wybrany wskaźnik/celownik 
ma w środku 'x'\n
-Remove a crosshair   Magnify-Main      Usuń celownik
 Save image   Magnify-Main      Zapisz obraz
-Sizing/Resizing:\n make square - sets the width and the height to the 
larger\n  of the two making a square image\n increase/decrease window size - 
grows or shrinks the window\n  size by 4 pixels.\n  note: this window can 
also be resized to any size via the\n   resizing region of the window\n 
increase/decrease pixel size - increases or decreases the number\n  of pixels 
used to magnify a 'real' pixel. Range is 1 to 16.\n  Magnify-Help      
Rozmiar:\n zrób kwadrat - zwiększa szerokość lub wysokość tak,\n aby 
powiększenie było kwadratowe\n powiększ/zmniejsz rozmiar okna - zwiększa lub 
zmniejsza rozmiar\n okna o 4 piksele.\n uwaga: rozmiar okna można oczywiście 
zmienić również\n przez przeciąganie obszaru w prawym dolnym rogu okna\n 
powiększ/zmniejsz rozmiar piksela - zwiększa lub zmniejsza liczbę\n pikseli 
użytych do wyświetlenia "prawdziwego" piksela.\n Zakres to od 1 do 16.\n
-Stick coordinates   Magnify-Main      Zablokuj współrzędne
-freeze - freezes/unfreezes magnification of whatever the\n  cursor is 
currently over\n    Magnify-Help      zamroź - zatrzymuje/wznawia 
powiększanie tego,\n nad czym obecnie znajduje się kursor\n
-magnify: size must be a multiple of 4\n    Console     magnify: 
rozmiar musi być wielokrotnością liczby 4\n
-no clip msg\n In console, when clipboard is empty after clicking Copy image  
    no clip msg\n
-size must be > 4 and a multiple of 4\n Console     rozmiar musi być > 4 i 
być wielokrotnością liczby 4\n
-usage: magnify [size] (magnify size * size pixels)\n  Console     użycie: 
magnify [rozmiar] (rozmiar powiększenia * rozmiar piksela)\n
+Increase window size  Magnify-Main      Powiększ rozmiar okna
+Decrease window size  Magnify-Main      Zmniejsz rozmiar okna
+Increase pixel size  Magnify-Main      Powiększ rozmiar piksela
+Add a crosshair    Magnify-Main      Dodaj celownik
diff --git a/data/catalogs/apps/mail/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/mail/pl.catkeys
index dc76fd1..50b4a6f 100644
--- a/data/catalogs/apps/mail/pl.catkeys
+++ b/data/catalogs/apps/mail/pl.catkeys
@@ -1,140 +1,31 @@
-1   polish x-vnd.Be-MAIL  1344287101
+1   polish x-vnd.Be-MAIL  3000981273
+View  Mail      Widok
 %d - Date   Mail      %d - Data
-%e - E-mail address  Mail      %e - Adres e-mail
-%n - Full name Mail      %n - Pełna nazwa
-Account from mail   Mail      Konto z wiadomości
-Account:    Mail      Konto:
-Accounts…   Mail      Konta…
-Add  Mail      Dodaj
-Add enclosure… Mail      Dodaj załącznik...
-Add signature Mail      Dodaj sygnaturę
-An error occurred trying to open this signature.    Mail      
Wystąpił błąd podczas próby otwarcia tej sygnatury.
-An error occurred trying to save the attachment.    Mail      
Wystąpił błąd podczas zapisu załącznika.
-An error occurred trying to save this signature.    Mail      
Wystąpił błąd podczas próby zapisania tej sygnatury.
 Attach attributes:   Mail      Dołączaj atrybuty:
-Attachments:  Mail      Załączniki: 
-Auto signature:    Mail      Automatyczna sygnatura:
-Automatically mark mail as read:    Mail      Automatycznie oznacz 
wiadomość jako przeczytaną:
-Bcc:  Mail      UDW:
-Beginner    Mail      Początkujący
-Button bar:  Mail      Pasek przycisków:
-Cancel Mail      Anuluj
-Cc:  Mail      DW:
-Check spelling Mail      Sprawdź pisownię
-Close Mail      Zamknij
-Close and   Mail      Zamknij i
-Colored quotes:    Mail      Kolorowe cytaty:
-Copy  Mail      Kopiuj
-Copy link location   Mail      Kopiuj adres docelowy
+Inconsistency occurred in the undo/redo buffer.    Mail      
Powstała niespójność pomiędzy buforem cofnij/powtórz
+An error occurred trying to save the attachment.    Mail      
Wystąpił błąd podczas zapisu załącznika.
 Copy to new  Mail      Kopiuj do nowego
-Couldn't open this signature. Sorry.  Mail      Nie udało się otworzyć 
tej sygnatury.
-Cut  Mail      Wytnij
-Decoding:   Mail      Odszyfrowanie:
-Default account:    Mail      Domyślne konto:
-Delete Mail      Usuń
-Discard    Mail      Odrzuć
-Do you wish to save this message as a draft before closing?  Mail      
Czy chcesz zapisać tę wiadomość jako szkic przed zamknięciem?
-Do you wish to send this message before closing?    Mail      Czy 
chcesz wysłać tę wiadomość przed zamknięciem?
-Don't save   Mail      Nie zapisuj
-E-mail draft could not be saved!    Mail      Kopia robocza 
wiadomości nie mogła zostać zapisana!
 Edit  Mail      Edycja
-Edit queries… Mail      Edytuj zapytania…
-Edit signatures…    Mail      Edycja sygnatur…
-Encoding:   Mail      Kodowanie:
-Expert Mail      Ekspert
-File  Mail      Plik
-Find  Mail      Znajdź
-Find again   Mail      Znajdź ponownie
-Find… Mail      Znajdź…
-Font: Mail      Czcionka:
-Forward    Mail      Prześlij
-Forward without attachments  Mail      Prześlij dalej bez załączników
-From: Mail      Od:
-Hide  Mail      Ukryj
-Include file attributes in attachments Mail      Dołączaj atrybuty 
plików w załącznikach
-Inconsistency occurred in the undo/redo buffer.    Mail      
Powstała niespójność pomiędzy buforem cofnij/powtórz
-Initial spell check mode:   Mail      Tryb wstępnej korekty:
-Leave as '%s' Mail      Zostaw jako '%s'
-Leave as New  Mail      Pozostaw jako nową
-Leave same   Mail      Zostaw takie same
-Mail couldn't find its dictionary.   Mail      Mail nie mógł odnaleźć 
swojego słownika.
-Mail preferences    Mail      Ustawienia poczty
-Mailing    Mail      Wiadomości
-Message    Mail      Wiadomość
-Move to trash Mail      Przenieś do kosza
-Need Tracker to move items to trash  Mail      Do usunięcia obiektów 
potrzebny jest Tracker
-New  Mail      Nowa
-New mail message    Mail      Nowa wiadomość
-Next  Mail      Następne
-Next message  Mail      Następna wiadomość
-No file attributes, just plain data  Mail      Brak atrybutów pliku, 
czyste dane
-None  Mail      Brak
-OK   Mail      OK
-Only files can be added as attachments.    Mail      Tylko pliki 
mogą zostać użyte jako załączniki.
-Open  Mail      Otwórz
-Open attachment    Mail      Otwórz załącznik
-Open draft   Mail      Otwórz szkic
-Open this link Mail      Otwórz odnośnik
-Page setup…  Mail      Ustawienia strony…
-Paste Mail      Wklej
-Preferences…  Mail      Ustawienia…
-Previous    Mail      Poprzedni
-Previous message    Mail      Poprzednia wiadomość
 Print Mail      Drukuj
-Print… Mail      Drukuj…
-Queries    Mail      Zapytania
-Quit  Mail      Zakończ
-Quote Mail      Cytuj
-Random Mail      Losowa
-Read  Mail      Przeczytaj
-Really delete this signature? This cannot be undone.  Mail      Na 
pewno usunąć tę sygnaturę? Tego nie można cofnąć.
-Redo  Mail      Ponów
+<none> Mail      <brak>
+New mail message    Mail      Nowa wiadomość
+Automatically mark mail as read:    Mail      Automatycznie oznacz 
wiadomość jako przeczytaną:
+helpful message    Mail      pomocna wiadomość
+Colored quotes:    Mail      Kolorowe cytaty:
+Subject:    Mail      Temat:
+Reply to all  Mail      Odpowiedz wszystkim
+Enclosure: %name% (Type: %type%)    Mail  Don't translate the variables 
%name% and %type%.    Załącznik: %name% (Typ: %type%)
+Show icons & labels  Mail      Pokaż ikony i etykiety
 Remove attachment   Mail      Usuń załącznik
-Remove enclosure    Mail      Usuń załącznik
-Remove quote  Mail      Usuń cytat
-Removing attachments from a forwarded mail is not yet implemented!\nIt will 
not yet work correctly.  Mail      Usuwanie załączników z wiadomości 
przesłanych dalej nie jest jeszcze zaimplementowane!\nTa funkcja nie działa 
jeszcze prawidłowo.
-Reply Mail      Odpowiedz
+Button bar:  Mail      Pasek przycisków:
+spam  B_USER_DIRECTORY/mail/spam       spam
+Beginner    Mail      Początkujący
+Don't save   Mail      Nie zapisuj
+Expert Mail      Ekspert
 Reply account: Mail      Konto odpowiedzi:
-Reply preamble:    Mail      Wstęp do odpowiedzi:
-Reply to all  Mail      Odpowiedz wszystkim
+Discard    Mail      Odrzuć
+Message    Mail      Wiadomość
 Reply to sender    Mail      Odpowiedz nadawcy
-Resend Mail      Wyślij ponownie
-Revert Mail      Przywróć
-Save  Mail      Zapisz
-Save address  Mail      Zapisz adres
-Save as draft Mail      Zapisz jako szkic
-Save attachment…    Mail      Zapisz załącznik…
-Save changes to this signature?    Mail      Zapisać zmiany dla tej 
sygnatury?
-Select all   Mail      Zaznacz wszystko
-Send  Mail      Wyślij
-Send message  Mail      Wyślij wiadomość
-Set to %s   Mail      Zmień na %s
-Set to Saved  Mail      Ustaw jako zapisane
-Set to…    Mail      Ustaw jako...
-Show header  Mail      Pokaż nagłówek
-Show icons & labels  Mail      Pokaż ikony i etykiety
-Show icons only    Mail      Pokaż tylko ikony
-Show raw message    Mail      Pokaż źródło wiadomości
-Signature   Mail      Sygnatura
-Signature:   Mail      Sygnatura:
-Signatures   Mail      Sygnatury
-Size: Mail      Rozmiar:
-Sorry Mail      Przepraszamy
-Sorry, could not find an application that supports the 'Person' data type.   
Mail      Niestety, nie można odnaleźć aplikacji, która obsługuje typ 
danych 'Osoba'.
-Start now   Mail      Rozpocznij teraz
-Subject:    Mail      Temat:
-Text wrapping: Mail      Zawijanie tekstu:
-The mail_daemon could not be started:\n\t   Mail      mail_daemon nie 
mógł zostać uruchomiony:\n\t
-The mail_daemon is not running. The message is queued and will be sent when 
the mail_daemon is started.    Mail      mail_daemon nie jest 
uruchomiony. Wiadomość została dodana do kolejki i czeka, aż zostanie on 
uruchomiony.
 There is no installed handler for URL links.  Mail      Brak 
zainstalowanego programu do obsługi skrótów URL.
-Title: Mail      Tytuł:
-To:  Mail      Do:
-Trash Mail      Kosz
-Undo  Mail      Cofnij
-Unread Mail      Nieprzeczytane
-Use default account  Mail      Użyj konta domyślnego
-User interface Mail      Interfejs użytkownika
-View  Mail      Widok
-Warn unencodable:   Mail      Ostrzeżenie nierozszyfrowalne:
-Your main text contains %ld unencodable characters. Perhaps a different 
character set would work better? Hit Send to send it anyway (a substitute 
character will be used in place of the unencodable ones), or choose Cancel to 
go back and try fixing it up. Mail      Twój główny tekst zawiera %ld 
znaków, których nie można zapisać przy użyciu obecnego kodowania. Bardzo 
możliwe, że zmiana kodowania na inne mogłaby dać lepsze rezultaty. Naciśnij 
Wyślij, aby wysłać mimo to (znaki, których nie można zapisać zostaną zamienione 
na znak zastępczy), lub naciśnij Anuluj, by wrócić i spróbować to naprawić.
-\\n - Newline Mail      \\n - Nowa linia
+Signature   Mail      Sygnatura
+Find again   Mail      Znajdź ponownie
diff --git a/data/catalogs/apps/mandelbrot/pl.catkeys 
b/data/catalogs/apps/mandelbrot/pl.catkeys
new file mode 100644
index 0000000..050c021
--- /dev/null
+++ b/data/catalogs/apps/mandelbrot/pl.catkeys
@@ -0,0 +1,10 @@
+1   polish x-vnd.Haiku-Mandelbrot 3766380907
+File  Mandelbrot       Plik
+Palette 3   Mandelbrot       Paleta 3
+Quit  Mandelbrot       Zakończ
+Palette 2   Mandelbrot       Paleta 2
+Palette 4   Mandelbrot       Paleta 4
+Palette    Mandelbrot       Paleta

[ *** diff truncated: 4476 lines dropped *** ]Other related posts:

 • » [haiku-commits] haiku: hrev43799 - in data/catalogs/apps: . bootmanager installer mail packageinstaller - niels . reedijk