[haiku-bugs] [Haiku] #8486: F32 Memory Stick Kernel Panic at Open

 • From: "pragmavalue" <trac@xxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sun, 22 Apr 2012 17:32:58 -0000

#8486: F32 Memory Stick Kernel Panic at Open
-----------------------------+---------------------------------
Zgłaszający: pragmavalue  |   Właściciel: axeld
    Typ: bug      |     Status: new
 Priorytet: normal     |      Etap: R1
 Komponent: System/Kernel |     Wersja: R1/Development
Rozwiązanie:         | Słowa kluczowe:
 Blocked By:         |    Blocking:
Has a Patch: 0       |    Platform: x86
-----------------------------+---------------------------------

Attachment added (by pragmavalue):

2012-04-22 19.09.09.jpg (620.4 KB) - Kernel Panic

View the file at 
http://dev.haiku-os.org/attachment/ticket/8486/2012-04-22%2019.09.09.jpg

-- 
Ticket URL: http://dev.haiku-os.org/ticket/8486
Haiku <http://dev.haiku-os.org>
Haiku - the operating system.

Other related posts: