[hacklabturku] Yhdistyksen kokous 17.11.11

  • From: Juuso Metsävuori <juuso.metsavuori@xxxxxxxxx>
  • To: hacklabturku@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 29 Nov 2011 15:36:49 +0200

Tekstiä tarvitsisi siistiä/oikolukea, mutta kaikki oleellinen tuntuu
löytyvän.

---------------------------------------------
17.11.11
18:15

läsnä:
Mikael Kratochvil
Juuso Metsävuori
Tommi Pirnes
Tuomas Nurmi
Aleksi Torhamo
Heikki Juva
Jarkko Sarmaala
Teuvo Telaranta

agenda:
Selonteko tapahtumista perustamisen jälkeen
Sääntöjen läpikäynti
Yhdistyksen taloudellinen tilanne
Seuraavan vuoden toiminnan suunnittelu
(kesken)
Varatoiminnantarkastajan valitseminen

Tuomas Nurmi valittiin puheenjohtajaksi
Juuso Metsävuori valittiin sihteeriksi
Aleksi Torhamo ja Tommi Pirnes valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

Yhdistyksen toiminta perustamisen jälkeen:
Yhdistyskelle on avattu tili
Hankittu Y-tunnus
Käyty katsomassa mahdollisia läbipaikkoja sekä värvätty neljä uuttä jäsentä
Yhdistystä on myös käyty mainostamassa muille potentiaasille
yhteistyökumppaneille
Boost Turku on suostunut auttamaan yhdistystä mahdollisen hacklabin
etsinnässä
KoKoMyksen kutsuminen tapaamisiin on edelleen epäonnistunut
Keskimäärin joka toinen torstai-ilta on pidetty tapaamisia
Postituslista on myös saatu perustettua
Uusia ryhmäprojekteja on harkittu, mutta mitään päätöstä ei ole tehty
Kaupungilta on pyydetty apurahaa

Yhdistyksen sääntöehdotukset käytiin läpi ja tehtiin tarvittavat korjaukset

Raine Ekman valittiin varatoiminnantarkastajaksi

Yhdistyksen taloudeelinen tilanne on +500€ joka koostuu jäsen- ja
liittymismaksuista, sekä lahjoituksista.

Mahdollisista sponsorointitavoista keskusteltiin.
banneritilaa rahaa/lahjoituksia vastaan
Mahdollisia sponsoreita:
triopak
konepaja veljet saarenhovi
Turku energia

Yhdistyksen toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle:
Yhdistys rekisteriin
Kootaan rahaa
Tilojen hankinta
Järjestää tapahtuma (tai useampi)
Osallistua assemblyille (kompo ja koju)
Rakentaa 3d tulostin
Osallistua "makerfaire" finlandiin

Yhdistyksen sivujen foorumi päätetään avata myös muidenkin kun jäsenten
käyttöön.

Kokous päättyy 20:15

Other related posts:

  • » [hacklabturku] Yhdistyksen kokous 17.11.11 - Juuso Metsävuori