[hacklabturku] Avustuksia kaupungilta?

  • From: Tuomas Nurmi <outolumo@xxxxxxxxx>
  • To: hacklabturku@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 30 Oct 2011 21:39:04 +0200

Ajattelin hakea kupungilta tukea seuraavasti. Kommentteja?

* Haettavana
3. Kulttuurin harrastustoiminta-avustus / 3. Bidrag för kulturell
hobbyverksamhet
Tarkoitettu turkulaisille taide- ja kulttuurityötä tekeville
harrastusyhdistyksille ja -työryhmille
Avsett för hobbyföreningar och –arbetsgrupper som utför konst- och
kulturarbete i Åbo


http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentid=208972

*Taiteenala
Monitaide: Elektroninen ja digitaalinen kulttuuri

*Käyttötarkoituksen tiivistelmä:
Yleisölle avoimien tapahtumien järjestäminen

*Muut samaa tarkoitusta varten anotut tai anottavaksi aiotut avustukset:

Toistaiseksi ei ole.

Olemme kuitenkin sopineet Turun Yliopiston Business Innovation Development
-yksikon kanssa, että myös he pyrkivät etsimään tahoja,  jotka saattaisivat
olla kiinnostuneita meidän tukemisestamme.

*Käyttötarkoitus

Hacklab Turku ry:n tarkoitus on vaalia tekniikan harrastajien kulttuuria
Turun seudulla luomalla matalan kynnyksen paikan, jossa harrastajat voivat
tavata toisiaan ja toteuttaa yhdessä harrastusprojektejaan. Yhdistys on
perustettu 22. syyskuuta 2011 ja rekisteröityminen on vielä käsittelyssä.

Käyttötarkoitus on yleisölle avoimien tapahtumien ja työpajojen
järjestäminen. Tällä hetkellä suunnittelemme järjestävämme  keväällä
ainakin yleisölle avoimen Arduino -järjestelmään tutustuttavan työpajan
yhdessä KoKoMys ry:n kanssa ja kaikille avoimen kotelon modaus kilpailun.
(Kotelon modaus, englanniksi case modification, lyhyesti case modding,
 tarkoittaa tietokoneen tai pelikonsolin kotelon muokkaamista
ei-standardoidulla, tyypillisesti taiteellisella tavalla.) Syksyllä aiomme
osallistua ainakin kahteen digitaalisen kulttuurin tapahtumaan: Assemblyyn
elokuussa Helsingissä ja manSEDANseen Tampereella lokakuussa. Osallistuimme
manSEDANseen jo tänä vuonna Ilmakakofoni -projektillamme. Lisäksi
suunnittelemme rakentavamme itse käyttöömme CNC -koneen ja 3D-tulostimen.

Anomme avustusta tapahtumien ja projektien kuluihin.

(Linkki kotisivulle annettu yhteystiedoissa)

*Kustannuslaskelma
Arduino -työpajan kulut: 500€, sisältäen kurssin vetajille maksettavia
palkkioita ja sekalaisia materiaalikuluja.

CaseMod  -kilpailun järjestelyt: 300€, sisältäen valmistelut, paikan
järjestelyt, palkinnot ja sekalaiset materiaalikulut.

Assembly -projeltin kulut: 800€, sisältäen materiaalikulut, projektin
toimittamisen Helsinkiin, ja sekä matka ym. korvaukset yhdistyksen
edustajille.

manSEDANse -projektin kulut: 400€, sisältäen sisältäen materiaalikulut,
projektin toimittamisen Tampereelle, ja sekä matka ym. korvaukset
yhdistyksen edustajille.

3D -tulostin: 700€ lähinnä kriittisten osien materiaalikuluja.
CNC -kone: 400€ materiaalikuluja.


Olemme vasta perustamisvaiheessa, eikä meillä siis ole vielä
toimintakertomusta tai tilinpäätöstä. Toisaalta, koska kysymys kerhotilasta
on vielä avoin, emme ole vielä voineet laatia lopullista budjettia vuodelle
2012.

(Nämä ovat muuten täysin hihastavedettyjä.)

Mikä on harrastajamäärä tai yleisö- ja osallistumistavoite?

Yleisö- tai osallistujatavoite: 500

Miten toimintanne parantaa kaupunkilaisten hyvinvointia?

Turussa on vähän kokoavaa toimintaa tekniikan harrastajille. Yksi syy on,
että monet harrastajat eivät ole kovin sosiaalisia, vaan kiinnostuneempia
projekteistaan.

Pyrkimyksemme onkin rakentaa yhteisö, joka kokoaa samanmielisiä yhteen
juuri heidän projektiensa kautta. Tätä  kansainvälisesti toimivaksi
havaittua konseptia on dokumentoitu sivustolla http:/hackerspaces.org.

Toimintamme siis lisää innovaatioita, ehkäisee syrjäytymistä ja tuottaa
projektiensa kautta kaupungillemme ylpeydenaiheita.

*Liitteet:

Pakolliset liitteet:
EI - toimintakertomus (vain rekisteröityneiltä yhdistyksiltä)
EI - tilinpäätös (vain rekisteröityneiltä yhdistyksiltä)
Tämä pitäisi kirjoittaa huomiseksi: toimintasuunnitelma
Tämä pitäisi kirjoittaa huomiseksi: talousarvio

Hakemukseen tulevat liitteet on toimitettava sähköisesti hakuajan
päättymiseen mennessä.
Liitteiden (.pdf, .doc, .xls) liittäminen tapahtuu tämän hakulomakkeen
tallentamisen jälkeen
avautuvalla seuraavalla sivulla.

Hakuaika päättyy maanantaina 31.10.2011 klo 16.
Myöhästyneitä liitteitä ei käsitellä. Postitse lähetettyjen liitteiden
viimeisen hakupäivän (31.10.)postileima hyväksytään.


***********

Toimintasuunnitelma:

Hankkia kerhotila jäsenten käyttöön ja järjestää tekniikan harrastajien
tapahtumia.

***********

Talousarvio:

Tulot:
8000€ jäsenmaksuja ja tilankäyttömaksuja
5000€ projektituottoja ja avustuksia

Menot:
8000€ tilan vuokria ja ylläpitokuluja
5000€ projektien ja tapahtumien järjestämiseen

Other related posts:

  • » [hacklabturku] Avustuksia kaupungilta? - Tuomas Nurmi