[Gsiberger] Knöpflämampf!

  • From: "Jochum Johanna" <jjochum@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "gsiberger@xxxxxxxxxxxxx" <gsiberger@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 20 Mar 2012 13:58:22 +0000

Habidere Zemma!

Es hon sich leider erst brutal wenige vu eu fürs Knöpfläässa nöschta Mittwoch 
agmolda. I möcht eu daher dra erinnra des bitte noch zum maha. Sus tuan miar üs 
nämli brutal schwer zum abschätza wövl lüt dass kon und hon viiiiiiiiiiel z 
wenig Knöpflä und Biar (und des isch eppas wo ma näd so einfach verantworta ka 
*gg*).
Also bitte füllan dr Doodle uf dr Homepage us http://www.gsiberger.ch/node/47 
!! Mahan des bitte o falls dr näd ko könn, denn o des hilft üs zum abschätza 
wövl Materialien dass mr bruhan.

Ganz liabe Grüass
Johanna

Other related posts: