[gruppe3] nyeste versjon

  • From: "Moa BoY" <dj_moa@xxxxxxxxxxx>
  • To: gruppe3@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 27 Oct 2005 10:42:18 +0200


si ifra om det er noen feil eller lignende. kanskje noen endringer i bold og kursiv. tror det mangler litt eksempler på hva man skal fylle inn her og der. bare si ifra isåfall.


Other related posts:

  • » [gruppe3] nyeste versjon