[gruppe3] kommer ikke i webprosjekttimene.

  • From: Dennis Lundh <DennisJMJ.Lundh@xxxxxxxxx>
  • To: gruppe3@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 08 Sep 2005 09:34:24 +0200

Hei!

våknet med kraftig hodepine idag, så jeg har mer tro på å jobbe hjemme med det vi avtalte igår.

Dvs: Excel-ark med prosj.dagbok og webområde, samt orientere meg littt generellt om fildeling. Er det noe nytt dere kommer frem til, så er jeg å nå på mail og telefon.


Dennis

Other related posts:

  • » [gruppe3] kommer ikke i webprosjekttimene.